Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Cookie Policy

Bardzo mi przykro, ale ustawodawca traktuje Cię jak idiotę, czytelniku!

Niniejsza strona używa cookies („ciasteczek”). Pomimo tego, że narzędzie to jest używane w praktycznie każdej stronie www, Ustawodawca polski, będący poddanym Ustawodawcy europejskiego, nakazuje mi pytać się Ciebie o zgodę na ich użycie.

Wchodząc na stronę zgadzasz się na użycie „ciasteczek”.

Speak Your Mind

*