Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Cytat z uzasadnienia SR – trafna uwaga dla wystawiających weksle in blanco

„Nie sposób przyznać wiarygodności zeznaniom pozwanego w aspekcie najistotniejszym dla rozpoznawanej sprawy, a mianowicie, że wystawiony przez niego weksel miał zabezpieczać wyłącznie te zobowiązanie, które zaciągnął u Iksa Iksińskiego w postaci pożyczki na kwotę 5000zł, bo gdyby istotnie tak było, wówczas znając przecież wysokość tego zobowiązania, nie byłoby konieczności wręczania wierzycielowi weksla in blanco nie wypełnionego co do sumy wekslowej”.

Comments

 1. E-e. Nie znamy stanu faktycznego, ale jeżeli np. weksel zabezpiecza pożyczkę 5 tys. z odsetkami niekoniecznie ustawowymi, to wręczanie weksla wypełnionego kwotą 5 tys. mija się z celem zabezpieczenia.

 2. @bartoszcze:

  Nie znamy stanu faktycznego

  Bo i nie chciałem tego cytatu odnosić do stanu faktycznego, tylko jako ogólną, generalną uwagę.

  ale jeżeli np. weksel zabezpiecza pożyczkę 5 tys. z odsetkami niekoniecznie ustawowymi, to wręczanie weksla wypełnionego kwotą 5 tys. mija się z celem zabezpieczenia.

  No jasne, bo wówczas należy wręczyć weksel o innej treści, bynajmniej nie in blanco.

 3. @ Lech

  „No jasne, bo wówczas należy wręczyć weksel o innej treści, bynajmniej nie in blanco.”

  Panie Lechu, a jaki?

 4. Weksel zupełny (a nie in blanco), płatny za okazaniem, z klauzulą wskazującą wysokość umówionych odsetek.

 5. @Marek Zwoliński

  Dziękuję!

 6. Oczywiście weksel płatny za okazaniem to niejedyne rozwiązanie. Grunt, że weksel in blanco to wyjątkowo prymitywne zapisanie takiego stosunku :)

 7. Hmm.
  Bez całości stanu faktycznego lepiej się nie wypowiadać, tym bardziej, że pewnie w grę wchodziły odsetki, ale…często przecież weksel wręcza się jedynie po to by przyspieszyć egzekucję.

  Bez weksla przy umowie pożyczki musiałbym wytoczyć powództwo i czekać na uprawomocnienie się nakazu lub wyroku zanim podejmę jakieś czynności egzekucyjne (lub na ich przedpolu). Natomiast dysponując wekslem, można wnieść o wydanie nakazu zapłaty w post. nakazowym, co sprawi, że po otrzymaniu nakazu można już wszczynać postępowanie zabezpieczające.

  W takim wypadku argumentacja przytoczonego zdania się nie sprawdzi.

 8. Pit, Błędnie zakładasz, że nie można stworzyć weksla zupełnego, który by odzwierciedlał to, co na co strony chciały się umówić w umowie pożyczki. A skoro tak, to nie ma powodu, aby wręczać weksel in blanco.

  Przecież weksel to nie jest jakieś narzędzie pomocnicze „do zabezpieczania innych roszczeń”, ale samoistny sposób na kreowanie stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. I jeśli tylko istnieje możliwość, aby wręczyć weksel w całości wypełniony, należy bezwzględnie z takiej możliwości korzystać.

  Znam opisywaną wyżej sprawę i proszę wierzyć – jeśli intencją wystawcy było „zabezpieczenie pożyczki na 5000zł”, to można było to wykonać wekslem zupełnym.

Speak Your Mind

*