Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czerwiec 2013 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu blog odwiedziło 9800 unikalnych użytkowników.

czerwiec2013

Odpowiedzi na kilka pytań z wyszukiwarki google:

– czy dłużnikowi wekslowemu należy wraz z wezwaniem przesłać kopię wypełnionego weksla – nie trzeba (nie jest to wymóg prawny), ale zwyczaj taki jest wskazany z czysto praktycznego punktu widzenia. Dobrze jest, bowiem, jak dłużnik dokładnie wie, jak zostało zapisane jego zobowiązanie.

– lech malinowski weksle tel kom – nie podaję numeru komórki, jak szukasz kontaktu, pisz maila, odpisuję :)

– co zrobić gdy mąż bez wiedzy żony podpisał weksel jako żyrant – a kto się pyta? W każdym przypadku nie trzeba nic robić, „mąż” wówczas odpowiada za zapłatę jedynie swoim osobistym majątkiem. Natomiast jeśli wierzycielowi zależy również na majątku wspólnym, lub na majątku osobistym żony, to powinien (odpowiednio) uzyskać zgodę żony na zaciągnięcie zobowiązania przez jej męża, albo uzyskać jej poręczenie.

– czy za podpisanie weksla in blanco odpowiada się majątkiem osobistym otrzymanym przed ślubem – tak.

– zły pesel na wekslu – zły pesel wystawcy weksla w żaden sposób nie umniejsza ważności zobowiązania takiego dłużnika, jeśli podpis należy do niego.

Speak Your Mind

*