Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Darmowe porady wekslowe – czwartek

Pojutrze, 21 sierpnia 2014r. w godzinach 10:00 – 11:30 będę czekał na Twój telefon, podczas którego możesz bezpłatnie porozmawiać ze mną na dowolne tematy wekslowe. Obiecuję pomóc w każdy możliwy sposób, na jaki pozwala linia telefoniczna:)

Zapraszam!

Czwartek, 21 sierpnia 2014r.
godzina 10 – 11:30
telefon […]

Comments

 1. Witam,
  w 2006r wzięłam kredyt mieszkaniowy hipoteczny. Zabezpieczeniem docelowym bank ustanowił wpis do hipoteki (sumą powyżej udzielonego kredytu), cesję na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości i weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. O ile mam dokumenty nt pierwszych zabezpieczeń, to na temat weksla nie posiadam żadnych dokumentów. W chwili podpisywania weksla byłam przekonana,że weksel ten jest tylko na czas ustanowienia hipoteki ( czyli około 2 lat). Moje pytanie brzmi: czy bank ma prawo ustanowić podwójne zabezpieczenie docelowe tzn do całkowitej spłaty kredytu i czy mogę żądać wcześniej (teraz) zwrotu lub likwidacji weksla? Czy bank miał obowiązek wydać mi w chwili składania weksla dokumentu potwierdzającego ten fakt z informacjami o szczegółach zapisów na wekslu i deklaracji wekslowej?

 2. @Anna – nie ma przeszkód, aby zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel i hipoteka. Czy tak było w tym przypadku – trzeba spojrzeć w podpisane dokumenty.

 3. Katarzyna says:

  Witam serdecznie,

  Mam pytanie, dnia 8.08.2014 roku, podpisałam umowę o dzieło, wraz z wekslem in blanco, oraz deklaracją wekslową. Termin rozpoczęcia wykonania dzieła ustaliliśmy w umowie na dzień 1.10.2014 roku (prowadzenie zajęć z języka angielskiego w przedszkolu). Przed tym terminem pracodawca zobowiązywał się „ustnie” do zlecenia mi jak największej liczby ośrodków w których miałabym nauczać, dzieci, tak aby odliczając dojazdy do ośrodków, praca była „opłacalna”. W miesiącu wrześniu w którym, miał zostać przygotowany dla mnie grafik pracy, liczba zleceń była nikła, praca w firmie okazała się nieopłacalna. Poprosiłam o rozwiązanie umowy o dzieło obustronne, przed czasem terminu wykonywanego dzieła, aby pracodawca zdążył ze znalezieniem pracownika na moje miejsce. Umowę rozwiązano. Gdy poprosiłam o zwrot weksla – nie został mi zwrócony. Pracownik sekretariatu, tłumaczył iż weksla zwrócić mi nie mogą, gdyż jest załącznikiem do umowy, a dokumenty są przechowywane przez kilka lat, po czym niszczone. Przyznam, że przeraziłam się kompetencją firmy, weksle trzymane są w zwykłych szafkach, niezabezpieczone. Ponadto czuję się oszukana gdyż deklaracja wekslowa dotyczyła punktów związanych ze złym wykonaniem dzieła, lub niewykonaniem go w terminie, ja natomiast jak wspomniałam powyżej, umowę rozwiązałam – zanim dzieło się rozpoczęło – zatem nie jest możliwe abym nie dotrzymała warunków niniejszej deklaracji skoro z pracy w firmie zrezygnowałam przed jej rozpoczęciem. Bardzo proszę o pomoc. Nie znam się na prawie wekslowym i nie wiem co w tej sytuacji mogę zrobić.

  Katarzyna

 4. @Katarzyna – wystosuj oficjalne pismo o zwrot weksla pod rygorem skierowania sprawy do sądu o wydanie tego dokumentu. Tłumaczenie zamawiającego dzieło (że nie chce oddać weksla, bo jest załącznikiem do umowy) jest bezzasadne.

 5. Katarzyna says:

  W Rozwiązaniu umowy o dzieło dnia 23.09.2013 roku, aby umowa została rozwiązana – obustronnie – musiałam podpisać oświadczenie wykonawcy, które brzmi następująco: Oświadczam, że nie roszczę i nie będę dochodziła jakichkolwiek roszczeń na drodze sądowej w stosunku do (w tym miejscu nazwa firmy……)

  i nie wiem co w tym przypadku.. czy pomimo tego mogę sprawę skierować do sądu..

  Katarzyna

 6. Rada na przyszłość – porady szuka się przed podpisaniem (weksla, umowy…), a nie po.

 7. Podaj swoje imię... says:

  Panie Leszku.. zgadzam się z Panem, człowiek uczy się na błędach, sytuacja finansowa i bezrobocie niestety zmusza wielu ludzi do podpisywania umów „śmieciowych” wraz z wekslami. Teraz już tego błędu nie popełniłabym drugi raz. Czy pomimo tego oświadczenia, które podpisałam przy rozwiązaniu umowy mogę skierować sprawę do sądu? Jak to wygląda od strony prawnej? Proszę o pomoc..

  Katarzyna

 8. W pierwszej kolejności proszę dążyć do polubownego rozwiązania – tak jak pisałem, wysłać oficjalne wezwanie.

 9. Podaj swoje imię... says:

  Czyli mogę się o zwrot weksla ubiegać, a nawet powinnam. Dziękuję za pomoc!

Speak Your Mind

*