Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Darmowe porady wekslowe – piątek

7 listopada 2014r. w godzinach 12:00 – 13:30 będę czekał na Twój telefon, podczas którego możesz bezpłatnie porozmawiać ze mną na dowolne tematy wekslowe. Obiecuję pomóc w każdy możliwy sposób, na jaki pozwala linia telefoniczna:)

Zapraszam!

Piątek, 7 listopada 2014r.
godzina 12 – 13:30
telefon […]

Comments

 1. Dzień dobry!
  Bardzo dziękuje za poradę, Pan Lech, który udzielał mi porady to osoba BARDZO profesjonalna, na każde zadane pytanie odpowiadał bardzo wyczerpująco z ogromną cierpliwością i zaangażowaniem był wyrozumiały i potrafił się utożsamić się z problemem.
  Takie akcje doradztwa są bardzo potrzebne a zwłaszcza takich profesjonalistów jak ten Pan Lech.
  Życzyła bym sobie spotykać takich ludzi.
  Bardzo dziękuje i oby więcej takich kancelarii z tego rodzaju akcjami.
  Pozdrawiam wdzięczna klientka.

 2. Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o małą wskazówkę. Jestem remitentem weksla własnego. Płatność miała nastąpić 31.12.2011 r. Zamierzam wnieść pozew w nakazowym, w celu m.in. przerwania biegu przedawnienia. W dniu 28 listopada 2014 r. wystosowałem pismo o wykupienie weksla – nie wiem czy jest ono w ogole potrzebne. Pytanie brzmi od jakiej daty powinienem liczyć odsetki. Od dnia roboczego następującego po 31.12.2011 r. czy też od dnia otrzymania wezwania do wykupienia.

  Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedź.

 3. @Lucjan – odsetki należą się od czasu nieskutecznego przedstawienia weksla do zapłaty. Nie piszesz, abyś weksel do zapłaty przedstawiał, więc póki co nie widzę podstaw do żądania odsetek (ani nawet wytaczania powództwa). Zatem do końca roku powinieneś przedstawić weksel do zapłaty i szybko wnieść pozew z odsetkami od dnia przedstawienia.

 4. Dziękuję za szybką odpowiedź. Faktycznie nie przedstawiono weksla do zapłaty. Jednakże ośmielę się polemizować co do braku podstaw wytoczenia powództwa, gdyż samo wezwanie ma jedynie skutek odsetkowy.

  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
  z dnia 22 sierpnia 2013 r.
  VI ACa 12/2013

  LexPolonica nr 8085679
  http://www.orzeczenia.ms.gov.pl

  Ewentualne zaniechanie przez wierzyciela czynności wymienionej w art. 38 Prawa wekslowego (nieprzedstawienie weksla własnego do zapłaty) przed wytoczeniem powództwa nie zwalnia wystawcy weksla z obowiązku zapłaty sumy wekslowej, lecz mogłoby mieć skutek jedynie w zakresie oceny zasadności roszczeń ubocznych.

 5. @Lucjan – masz rację, wówczas odsetki mogą się należeć od dnia otrzymania nakazu (zastępuje przedstawienie weksla – zasada ta ma uzasadnienie praktyczne, ale osobiście dużo mogę jej zarzucić na gruncie teoretycznym). Należy również pamiętać, że pozwany wówczas może uznać roszczenie i odmówić zapłaty kosztów sądowych.

  Proszę również moją odpowiedź „czytać między wierszami” – sąd zasądzi takie odsetki, jakie wskażesz, jeśli napiszesz, że tego dnia weksel przedstawiłeś do zapłaty. Nie pisz tylko, że to przedstawienie polegało tylko na wysłaniu wezwania.
  Pozdrawiam świątecznie.

 6. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam Świątecznie. Co do bloga, to chyba zbędne są gratulacje, bo ma Pan świadomość, że jest naprawdę profesjonalny :)

 7. O koszty się nie martwię. Z tego względu, że w listopadzie 2014 r. wezwano do wykupienia weksla do połowy grudnia 2014 r. Nie ma to moim zdaniem charakteru przedstawienia weksla, ale ma charakter swoistego wezwania do zapłaty, któremu to wystawca uchybił. A zatem nie ma podstaw do skorzystania przez Sąd ze 101 kpc. Gdyby tak się stało, z pewnością bym się żalił.

 8. Cóż, wg mnie wystawca ma obowiązek zapłacić za przedstawiony mu weksel, a nie za wysłane wezwanie, stąd samo wysłanie wezwania ale bez przedstawienia to trochę za mało do uzasadnionego pozwu.

 9. Tak, ale ja o zasadność co do kosztów, a nie zasadności wezwania.

 10. Powtórzę raz jeszcze – wystawca ma płacić za weksel, a nie za wezwanie do zapłaty weksla. Skoro weksla mu nie przedstawiłeś, to nie miał jeszcze sposobności do zapłaty, pomimo wezwań – zatem brak podstawi do żądania od niego kosztów procesu.

Speak Your Mind

*