Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Dochodzenie roszczeń z weksla | Weksel jako zapłata za fakturę | Sposoby na wykorzystanie otrzymanego weksla

Księgowi, słuchający w internecie Radia Infor, mogli w sierpniu trzy razy posłuchać moich krótkich wypowiedzi na następujące tematy:

5 sierpnia – o dochodzeniu roszczenia z weksla – taniej, szybciej i prościej, przy wykorzystaniu postępowania nakazowego z przywilejem możliwości zabezpieczenia się lub wszczęcia egzekucji nawet na nieprawomocnym nakazie. Kilka słów na temat jak wytoczyć powództwo, jakie załączniki należy dołączyć do pozwu, o konieczności prawidłowego wypełnienia weksla in blanco przed wytoczeniem powództwa. O tym, że blankietów weksla nie kupuje się już w banku, tylko sporządza się we własnym zakresie.

8 sierpnia – o wekslu jako formie zapłaty za fakturę. Daje to możliwość ustanowienia dowolnie długiego terminu płatności za transakcję objętą fakturą. O możliwości uniknięcia „nieprzyjemności księgowych” wynikających z prawa podatkowego (VAT i dochodowego) w przypadku braku zapłaty za fakturę (temat ten będzie jeszcze poruszany „na antenie” w sposób bardziej szczegółowy). Czy do weksla zupełnego będącego zapłatą za fakturę należy sporządzać umowę wekslową? O tym, że na fakturze powinno umieścić się informację o fakcie jej zapłaty wekslem.

27 sierpnia – praktyczne wykorzystanie weksla, który otrzymaliśmy od swojego dłużnika – czyli kredyt dyskontowy (oddanie weksla do dyskonta w banku w zamian za gotówkę) lub zapłata nim w kolejnej swojej transakcji.

Speak Your Mind

*