Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Dość bezkarności

Podobno dziś wieczorem znów były weksle u pani Jaworowicz. Jak donosi czytelnik:

Weksel in blanco w tle na 250.000 euro.
Oczywiście wystawcy, święci, niewinni etc.
Remitenci (Polak i Włoch) oszuści, złodzieje i na pewno pijacy bo każdy pijak to złodziej i oszust.
NZ wydany, prokurator umarza śledztwo ale „eksperci” Jaworowiczki wiedzą lepiej.

Dużo nad tym myślałem i doszedłem do wniosku, że prawo powinno być zaostrzone. Kary muszą się sypać. Nie może być tak, że wystawca wprowadza do obrotu trefne weksle, robi zamęt, a potem pozostaje bezkarny. Analogicznie jak za oszustwo:

„Kto wystawia i wprowadza do obrotu weksel, choćby in blanco, bez zamiaru zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, podlega karze…”

W wersji „light” można myśleć o ubezwłasnowolnieniu – OK, wystawiłeś weksel nieświadomie, bo rozsiewasz podpis na prawo i lewo bez pomyślunku, tym razem ci darujemy, ale już więcej żadnych zobowiązań dla własnego i innych dobra zaciągnąć móc nie będziesz.

Comments

 1. Podpisuje się obiema rękami.

 2. Erm… mówiąc zupełnie szczerze, problem nie leży po stronie wystawców, tylko po stronie remitentów (którzy przyjmują byle co lub wrabiają ludzi w podpisanie nie wiadomo czego). Remitenci w dobrej wierze wymarli w 1939.

  Lepszym pomysłem będzie banalna likwidacja weksli in blanco – weksel to weksel, panie, a nie jakiś kwit z pralni z podpisem. Choć nie zmieni to faktu, że indosatariusze w dobrej wierze też wymarli w 1939…

 3. @bartoszcze

  Idąc za Pana tokiem rozumowania trzeba by stwierdzić, że ogólnie wszyscy wierzyciele w „dobrej wierze” wymarli :) i każdy kto zabezpiecza swoje interesy jest już nawet nie podejrzany, tylko od razu powinien być oskarżony, i skazany bez sprawy :) Rewolucyjne podejście :) Na świecie tylko wstrętni burżuje i wykorzystywany proletariat :)

 4. @Marek Zwoliński
  Ale dlaczego?
  Wierzyciel to wierzyciel, może obracać swoją wierzytelnością – na zasadzie cesji, która nie pozbawia dłużnika zarzutów. Weksle w dzisiejszej rzeczywistości funkcjonują zupełnie inaczej niż w międzywojniu, i praktycznie nikt nie korzysta z weksli inaczej niż jako zabezpieczających, przez co obrót wekslem oznacza (w 99% przypadków) omijanie zarzutów ze stosunku podstawowego (a potem puryści wekslowi sarkają, że nie respektuje się świętej zasady abstrakcyjności).
  Jako człowiek, który również wekslami sporo się bawił, podtrzymuję to co napisałem – w zasadzie nie ma w obrocie (poza dyskontem bankowym, ale to inny temat) weksli które nie służą obchodzeniu skutków cesji. A jeżeli tak, to po co nam weksle in blanco, od których nadużywania zaczął się problem?

 5. bartoszcze czyli wina twoim zdaniem tkwi w tym, że bywają nieuczciwe jednostki, które wykorzystują naiwność lub głupotę innych i to według Ciebie jest już motyw aby zakazać stosowania weksli in blanco.Idąc twoją drogą dedukcji należałoby zakazać również stosowania noży gdyż można zranić innych ludzi, prowadzenia samochodów ponieważ można nimi zabić bezbronne dzieci i starców czy korzystania z kart bankowych ponieważ bandy z lasu tylko czekają aby przejąć nasze piny wcześniej skanując kartę. Mam nadzieje, że zrozumiałeś iż twoja propozycja jest absurdalna.
  Ja szanowny bartoszcze uważam, że nie zakazami a edykacją można zmieniać świat i w moim przekonaniu lepiej gdyby w szkołach więcej uczyli o odpowiedzialności za swój podpis a mniej o tym jak Ewa uwiodła Adama.

 6. Witam oglądałem bardzo dobra komedia , jeden z Profesorów Ekonomii (nie pamiętam danych)
  powiedział że Remitenci powinni odprowadzić podatek od weksla , że weksel bez deklaracji jest nie ważny ….(haha) a najlepsze że na pewno takiej kwoty nie przekazali bo na pewno z banku nie wyciągnęli by takiej kwoty a jeśli nawet to powinna ich zatrzymać policja za taką gotówkę

 7. @Łukasz
  Proponuję abyś przemyślał to co napisałeś w kontekście tego, co zostało napisane w notce – bo chyba Ci uciekło.

 8. @bartoszce przemyślę
  @EFF ten Pan, który twierdzi, że nie można wyjść z banku z 250 tyś euro bo to przestępstwo to „wybitny” ekonomista prof. Andrzej Bień wykładowca SGH. Boje się wysłać Totka bo jak wygram, będę chciał wypłacić to łup i do paki. Pewnie dlatego nie można nikogo znaleźć kto wygrał gdyż wszyscy siedzą;)

 9. Ja natomiast widzę tutaj prowokację Lecha :)

  Jeżeli natomiast kolega Bartoszcze uważa, że weksli się nie stosuje w innych celach niż zabezpieczające to niestety się myli. Obecnie coraz więcej zleceń mam na opracowanie schematów dotyczących weksli płatniczych, służących przede wszystkim nowacji zobowiązań, a nie ich bezpośredniemu zabezpieczeniu.

  Zgadzam się też z Łukaszem, idźmy w stronę edukacji – tylko wtedy ludzie pojmą na czym polega funkcja obiegowa weksla i dlaczego jest to tak skuteczny przedmiot obrotu. Całe szczęście, likwidacja weksli in blanco nam nie grozi, musielibyśmy chyba wypowiedzieć konwencję o zunifikowanej ustawie o prawie wekslowym, a podejrzewam, że w handlu międzynarodowym ujednolicone przepisy wekslowe są na pewno przesłanką sprzyjającą pewności obrotu.

 10. Likwidacja weksli in blanco? Nie przeczę, że świat byłby lepszy, gdyby wystawcy nie wystawiali weksli in blanco, a remitenci gdyby nie żądali weksli in blanco, tylko czy to coś zmieni? Załóżmy że jest zasada „nie wystawia się weksla in blanco” – to przecież w polskiej wielowiekowej tradycji obchodzenia prawa, jak również w dość chyba nowej tradycji „nie biorę odpowiedzialności za swoje czyny, czyli nie muszę czytać co podpisuję” takie „nieistnienie” weksli in blanco byłoby tylko wyższą firmą ich obecności (aby sparafrazować bon mot Stanisława Michalkiewicza o Wojskowych Służbach Informacyjnych, których jakoby już ustawowo „nie ma”, ale jest to tylko taka ich wyższa forma istnienia:) Teraz przynajmniej wystawca ma możliwość obrony – wykazać, że wystawił weksel in blanco, a ktoś go nieprawnie uzupełnił – w ostateczności pozostaje mu chociaż roszczenie o odszkodowanie do remitenta, czy kto tam mu ten weksel uzupełnił. W przypadku „niebycia” weksli in blanco pierwszym pytaniem będzie „jak to możliwe, że wystawił pan weksel in blanco, skoro takie coś nie istnieje?”.

  Na koniec też warto zadać sobie pytanie – co to znaczy wystawić weksel in blanco. Skoro podpis nie musi być ostatnim aktem kreacji weksla, to jeśli blankiet weksla podpiszę i poproszę kolegę, aby jutro wpisał na nim datę płatności „za tydzień”, to czy będzie to uznane za wystawienie weksla in blanco, czy nie?

 11. Słusznie zauważył szanowny Pan mecenas Sarzalski, że likwidacja weksla in blanco wiązałaby się z wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Genewskiej. Zresztą podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię, że taki pomysł jest absurdalny. Weksel in blanco istnieje od XVI wieku i medialna nagonka pod sztandarem red. Jaworowicz z całą pewnością tego nie zmieni. Jak można przeczytać na stronie Pana Bednarczyka „W Polsce niepodległej, po 1918 roku, weksle miały bardzo szerokie zastosowanie. Były prawie w powszechnym użyciu. Posługiwali się nimi nawet chłopi w bardzo zacofanych regionach kraju. Lata wielkiego kryzysu gospodarczego 1930 do 1935 spowodowały kompletną ruinę wielu dłużników. Wówczas to polskie prawo wekslowe dostosowano do umów międzynarodowych. Ostatecznie regulowała je ustawa z 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe, oparta na konwencjach genewskich z 1930 roku. To prawo obowiązywało również w PRL i obowiązuje do dzisiaj.”
  Jeśli chłopi na początku XX wieku potrafili posługiwać się wekslami to tym bardziej przedsiębiorcy blisko 100 lat później przedstawieni w „Sprawie dla reportera” powinni sobie poradzić.

 12. Załóżmy że jest zasada „nie wystawia się weksla in blanco”

  Ale nie trzeba nic zakładać, jeśli uchylimy art. 10, to weksel niezupełny w chwili wystawienia nie będzie uważany za weksel (art. 2 ust. 1) :)
  I, mówiąc szczerze, zupełnie nie przeraża mnie wypowiedzenie konwencji w tym zakresie – jeżeli ktoś ma informacje o wykorzystywaniu weksli in blanco w obrocie międzynarodowym, to serdecznie proszę o ich podanie (aczkolwiek mam dziwne przekonanie, że to instrument zanikający).
  Koledze Błażejowi pragnę zwrócić uwagę na słowo „praktycznie”. Znam parę innych sposobów wykorzystania weksli, ale generalnie nie chodzi w nich o przywrócenie niegdysiejszego obrotu, tylko obchodzenie innych regulacji. Tego dawnego obrotu nie przywróci się zresztą z zupełnie innych przyczyn.

 13. @bartoszcze:

  jeśli uchylimy art. 10, to weksel niezupełny w chwili wystawienia nie będzie uważany za weksel

  Jeśli uznamy art. 10 za nieistniejący, to:
  1. Posiadacze i tak będą przedstawiać do zapłaty weksle zupełne
  2. Wystawcy stracą możliwość obrony złą wiarą lub rażącym niedbalstwem przy nabywaniu weksla

 14. @Lech
  Wystawcy będą podnosić zarzut, że nie podpisywali weksla na taką kwotę i z takim terminem płatności, a jedynie mniej lub bardziej goły blankiet (na to zeznania świadków). Jeśli udowodnią, to weksel przedstawiony w sądzie jest świstkiem. Zresztą widać zwykle, co na wekslu było dopisywane…

 15. Zatem jeśli chcesz aby podpis musiał być ostatnim elementem położonym na wekslu, to trzeba by zmienić coś więcej/inaczej niż art. 10.

 16. W ładne sobotnie popołudnie nie mam nastroju do głębokich rozważań teoretycznych de lege ferenda :)

 17. Remigiusz says:

  Ten profesor Bien, kiedyś u E.Jaworowicz palnął inną wybitną bzdurę wypowiadając się w stgylu „komornik z wnikoskiem otrzymując nakaz zapłaty ma obowiązek zbadać czy rzeczywiście powinien egzekwować weryfikując to u dłużńika i jesli ten zaprzeczy – powinien odmówic egzekucji…”- coś w tym stylu, nie jest to dosłowny cytat, ale sens zachowany.
  Boże, uchroń mnie przed takim profesorem ekonomii. Lepszy analfabeta podpisujący się XXX ale znający tematykę weskla aniżeli taki współczesny profesor ekonomii

 18. Remigiusz says:

  cytat:”I, mówiąc szczerze, zupełnie nie przeraża mnie wypowiedzenie konwencji w tym zakresie – jeżeli ktoś ma informacje o wykorzystywaniu weksli in blanco w obrocie międzynarodowym, to serdecznie proszę o ich podanie (aczkolwiek mam dziwne przekonanie, że to instrument zanikający).”

  A mnie owszem. Bylibyśmy zdani na wymanipulowany kolejny bubel prawny przez takich kiepów jak niektórzy „ekonomisci” i przeciętni prawnicy niewiele wiedzący już o wekslach. Wolę owe przedwojenne doskonałe prawo przyjete w konwencji niż jakikolwkiek jego substytut będący wytworem naszych półmózgów w sejmie.

  Co do weksla jako”zanikającego instrumentu” – bardzo popularny we Francji. W krajach starej UE i a USA bardzo dobrze funkcjonują jeszcze czeki,które u nas prawie wymarły, więc w ich miejsce odradza się nowy żywot weksla. I dobrze.

 19. @Remigiusz:

  otrzymując nakaz zapłaty ma obowiązek zbadać czy rzeczywiście powinien egzekwować weryfikując to u dłużńika i jesli ten zaprzeczy – powinien odmówic egzekucji…”

  Co gorsza są komornicy, którzy w takie bzdury wierzą.

 20. Co do weksla jako”zanikającego instrumentu” – bardzo popularny we Francji.

  Ale ja pytałem o obrót międzynarodowy, a nie lokalny w innych krajach.

 21. bartoszcze chyba coś ci umkneło. A o czym był ten program? Firma z Włoch pożyczyła firmie z Polski. Zabezpieczenie – weksel in blanco. Jest obrót międzynarodowy czy go nie ma?

 22. @Łukasz
  Nie oglądałem tego programu, ale z opisu w notce wynika, że remitentami byli Włoch i Polak, więc gdzie tu ten obrót międzynarodowy?

 23. bartoszcze – Włochy państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE,NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8. Do głównych ugrupowań włoskiej sceny politycznej zalicza się:Forza Italia, Partia Demokratyczna, Liga Północna, Lewica, Ekologia, Wolność. Jeśli bohaterowie jeździli do Włoch ustalać spłatę weksla, jeśli to włoska firma i Polak pożyczyła 250.000 euro (tak euro nie pln) to chyba można tutaj mówić o międzynarodowym charakterze tej operacji.

 24. @Łukasz

  Remitenci (Polak

  Rozumiem, że nie muszę wklejać z wikipedii, kto to jest Polak?

Speak Your Mind

*