Znaleziono 11 wyników

autor: Błażej Sarzalski
21 lut 2013, 11:26
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Przekształcenie remitenta ze spółki cywilnej w jawną
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4451

Re: Przekształcenie remitenta ze spółki cywilnej w jawną

Szczerze powiedziawszy nie mam ukształtowanego poglądu na ten temat, szczególnie, że temat spółki cywilnej i jej podmiotowości prawnej jest dosyć (wbrew pozorom) złożony. Idąc tropem skutków prawnych spółki cywilnej co do majątku wspólników (tj. współwłasność łączna) można by twierdzić, że przekszta...
autor: Błażej Sarzalski
17 paź 2012, 08:05
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Krzywo patrzą na weksel
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 6042

Re: Krzywo patrzą na weksel

Ja bym chyba wziął ten temat, mimo pewnych ryzyk. Ręce czasem drżą przy wypełnianiu weksli, dlatego zawsze na początek wypełniam "na brudno", ale potem to już jest raczej czysta przyjemność. Gorzej jak okazuje się, że posiadacz weksla wszedł w jego posiadanie w sposób nie do końca czytelny, a co gor...
autor: Błażej Sarzalski
03 paź 2012, 08:04
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wystawienie weksla członek zarządu karany
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3452

Re: wystawienie weksla członek zarządu karany

Wbrew tezie ww. wyroku Sądu Najwyższego będę twardo stał na stanowisku, że co do zasady wystawiony weksel na rzecz remitenta będącego w dobrej wierze, z uwagi na domniemania związane z wpisem do KRS, będzie wekslem skutecznie wiążącym spółkę. W ww. sprawie sytuacja była taka, że druga strona czynnoś...
autor: Błażej Sarzalski
13 lut 2012, 09:17
Forum: Tylko o wekslach
Temat: weksel a wkład do spółki cywilnej
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2267

Re: weksel a wkład do spółki cywilnej

Pomimo mylącego tytułu, bo nie chodzi chyba o weksel jako o wkład, ale jako zabezpieczenie zobowiązań wspólnika, to co do zasady wydaje mi się, że możliwe byłoby zastosowanie weksla jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy spółki cywilnej. Wymaga to oczywiście sporząd...
autor: Błażej Sarzalski
28 lis 2011, 09:19
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Gorąca prośba czy tak wypełniony weksel jest ważny ? ...
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1919

Re: Gorąca prośba czy tak wypełniony weksel jest ważny ? ...

Otóż widzicie, miałem tutaj wątpliwości co do takiej redakcji podmiotu uprawnionego z weksla, już piszę dlaczego. Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, w tym działalność powiatowych urzędów pracy należy do zadań własnych samorządu powiatowego określonych ustawą o samorządzie powiatowym. W t...
autor: Błażej Sarzalski
18 lis 2011, 11:24
Forum: Tylko o wekslach
Temat: deklaracja wekslowa
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 5618

Re: deklaracja wekslowa

Nie ma co się kopać z koniem :) Uczciwy pracodawca nie będzie brał weksli, tylko użyje innych instrumentów prawnych na zabezpieczenie swoich roszczeń względem pracownika. Z drugiej strony, przed wyżej wzmiankowanym wyrokiem, w pewnej firmie budowlanej którą obsługuję miałem pomysł, żeby brać od ludz...
autor: Błażej Sarzalski
16 lis 2011, 13:47
Forum: Tylko o wekslach
Temat: zakup nieruchomosci za weksel wlasny
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4122

Re: zakup nieruchomosci za weksel wlasny

Zapłata wekslem to taka sytuacja gdzie określa się cenę, odroczony termin płatności i zabezpiecza tą cenę wekslem czy to in blanco czy to zupełnym. Panie Marcinie, niech Pan się zastanowi, czy naprawdę wystawienie weksla u notariusza zmieni coś w kontekście urzędu skarbowego. Z drugiej strony nie pr...
autor: Błażej Sarzalski
16 lis 2011, 09:58
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel i deklaracja czyli "nóz na gardle małżonki" :/
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 13871

Re: Weksel i deklaracja czyli "nóz na gardle małżonki" :/

Nie przedstawienie weksla do zapłaty nie uzasadnia odmowy wydania nakazu zarówno w stosunku do wystawcy, jak i indosantów. Nie przedstawienie do zapłaty (we właściwym terminie) w stosunku dc wystawcy weksla własnego ma tylko ten skutek, że może on złożyć sumę wekslową do depozytu sądowego na koszt i...
autor: Błażej Sarzalski
15 lis 2011, 13:21
Forum: Tylko o wekslach
Temat: Weksel i deklaracja czyli "nóz na gardle małżonki" :/
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 13871

Re: Weksel i deklaracja czyli "nóz na gardle małżonki" :/

Niedopełnienie obowiązku przedstawienia weksla ma raczej znikome konsekwencje praktyczne. Co prawda zarzut nieprzedstawienia weksla jest jednym z zarzutów przysługujących dłużnikowi po otrzymaniu nakazu zapłaty, jednakże nie skutkuje on oddaleniem powództwa, a co najwyżej niezasądzaniem odsetek za ...
autor: Błażej Sarzalski
15 lis 2011, 13:16
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla - wątpliwości
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 3063

Re: wypełnienie weksla - wątpliwości

Nie traktowałbym jako uchybienia przepisom ww. wezwania do wykupienia weksla. W tego typu wezwaniach chodzi bardziej o to, że daje się dłużnikowi możliwość podjęcia działań, kontaktu z wierzycielem, dokonania ustaleń co do zwrotu weksla przy jednoczesnym dokonaniu przelewu - treść wezwania jest drug...
autor: Błażej Sarzalski
14 lis 2011, 09:11
Forum: Tylko o wekslach
Temat: prokurent w sp. z o.o. podpisuje weksel in blanco
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 5226

Re: prokurent w sp. z o.o. podpisuje weksel in blanco

Witam, Weksel in blanco podpisany przez prokurenta sp. z o.o. (brak wzmianki o tym, że to jest prokurent, tylko podpis) dodatkowo przystawiona jest także pieczątka spółki. Z KRS-u spółki wynika klasycznie, iż do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są jeden członek zarządu wraz z prokur...