Znaleziono 27 wyników

autor: A n n a
09 maja 2014, 13:09
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Dziękuje za odpowiedź. Martwiłam się, że mimo to, iż powództwo jest z weksla a nie ze stosunku podstawowego to w przypadku wniesienia zarzutów zmienia się ono niejako na postępowanie ze stosunku podstawowego, a wtedy nie wiem czy wniesienie powództwa z weksla przerywa bieg przedawnienia tego stosunk...
autor: A n n a
09 maja 2014, 12:52
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Interesuje mnie jeszcze jedna kwestia związana z przedawnieniem. Wiem, że data płatności weksla powinna być określona w ten sposób aby nastąpiła przed przedawnieniem roszczenia ze stosunku podstawowego. Przyjmijmy, że data płatności weksla określona jest na 12 maja 2014 roku a przedawnienie ze stosu...
autor: A n n a
08 maja 2014, 10:44
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

W załączeniu przesyłam skan zanimizowanej umowy pożyczki.
Deklaracja wekslowa nie została spisana , a po tylu latach w sumie ciężko określić na co strony się godziły.
autor: A n n a
08 maja 2014, 10:33
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

teraz wpadłam na pomysł, że może w takiej sytuacji mogę do sumy wekslowej doliczyć oprócz odsetek umownych odsetki za zwłokę ale liczone tylko od kwoty głównej?
autor: A n n a
08 maja 2014, 10:00
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

W umowie pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy pełnej kwoty pożyczki wraz z do odsetkami jednorazowo najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2010 r. W umowie tej nie ma nic o naliczaniu odsetek ustawowych w przypadku zwłoki, ale czy uprawnienie to nie wynika z samego prawa i czy nie ...
autor: A n n a
07 maja 2014, 16:16
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Pojawił się u mnie kolejny problem przy okazji uzupełniania weksla in blaco. Dotyczy on sumy wekslowej. Otóż zastanawiam się czy skoro weksel był wystawiony w celu zabezpieczenia sumy pożyczki to czy sumę wekslową może stanowić wartość pożyczki powiększona o umowne oprocentowanie pożyczki oraz o ods...
autor: A n n a
02 wrz 2013, 17:00
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Mam jeszcze pytanie odnośnie poinformowania wystawce o dacie i miejscu płatności, jeżeli miejscem tym jest siedziba remitenta. Czy wysyłając taką informację oprócz podania daty płatności i miejsca płatności możemy podać godziny np. od 08.00 do 18.00 czy będzie to jakieś niedozwolone ograniczenie. Go...
autor: A n n a
29 sie 2013, 17:12
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

W oparciu o Twoją wielką pomoc dochodzę do takich wniosków. Ciekawa jestem czy uznasz je za prawidłowe? Wnioski: I. wypełnienie weksla in blaco powinno odpowiadać zawartemu w tym względzie porozumieniu oraz przepisom prawa wekslowego; II. Dzień i miejsce wystawienia powinny odpowiadać rzeczywistemu ...
autor: A n n a
29 sie 2013, 13:17
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Czy uważa Pan, że wskazanie nieprawdziwej daty wystawienia weksla jest prawnie zabronione i mogłoby nawet grozić odpowiedzialnością karną art. 270 § 2 kk (...), kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
autor: A n n a
29 sie 2013, 12:57
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Ostatni raz wracając do klauzuli domicylu, jak można obalić twierdzenia, że poniższy zapis w miejscu płatności: płatny: PKO BP SA I o/Warszawa nr ................(tutaj numer rachunku bankowego).................. nie jest ustanowieniem domicylu a jedynie wskazaniem miejsca płatności na rachunku bank...
autor: A n n a
29 sie 2013, 11:07
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia braku skutecznego przedstawienia weksla, jeżeli miejscem płatności będzie siedziba remitenta?
autor: A n n a
29 sie 2013, 09:55
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Porozumienie nie obejmowało wskazania miejsca płatności :(
autor: A n n a
28 sie 2013, 16:41
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Jeszcze jedna kwestia nie daje mi spokoju. Wyżej napisał Pan, że: Po pierwsze dlatego, że brak miejsca płatności nie jest w wekslu niczym błędnym, aby była konieczność jego uzupełniania - w tym przypadku uznaje się, że miejscem płatności jest miejsce wystawienia. Po drugie, z faktu, że weksel jest d...
autor: A n n a
28 sie 2013, 14:25
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Też nie sądzę ;)

Czyli rozumiem, że art. 454. § 1.kc nie ma w tym przypadku absolutnie zastosowania a że z sformułowania dług odbiorczy na gruncie prawa wekslowego należny rozumieć - dług do odebrania przez remitenta w siedzibie wystawcy.
autor: A n n a
28 sie 2013, 14:09
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Faktycznie chyba niepotrzebnie skupiam na niektórych elementach. Cały czas nie rozumiem jednak dlaczego przedstawiał Pan jako argument za wskazaniem miejsca zamieszkania wystawcy w miejscu płatności fakt, że jest to dług odbiorczy skoro z właściwości długu odbiorczego (pieniężnego) wynika odwrotne r...
autor: A n n a
28 sie 2013, 13:40
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Jeżeli jednak remitentowi zależy na tym by uzupełniać miejsce płatności w ten sposób, żeby wskazać swoją siedzibę mimo że strony nie porozumiały się co do tej kwestii to ewentualnie z jakim ryzykiem by się to mogło wiązać?

z nieskutecznym przedstawieniem?
autor: A n n a
28 sie 2013, 13:04
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

A z czego wprost wynika, że miejsce płatności jest tożsame z miejscem przedstawienia weksla?
autor: A n n a
28 sie 2013, 11:10
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Dziękuję za precyzyjne wyjaśnienie kwestii domicylu. Chciałabym jeszcze tylko doprecyzować kwestie związaną z miejscem płatności. Rozumiem, że stoją Państwo na stanowisku że jeżeli z porozumienia nie wynika miejsce płatności to bezpieczniej należy jako miejsce płatności oznaczyć siedzibę wystawcy, a...
autor: A n n a
27 sie 2013, 16:26
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Pisałeś, że: numer rachunku bankowego i bank można podawać, jeśli jest to rachunek wystawcy. Wówczas bank jest domicyliatem i jemu (bankowi) przedstawiamy weksel do zapłaty. Nie polecam takiej operacji, bo jest 1. płatna 2. Upierdliwa Rozumiem, że nawet jeśli jest to numer rachunku bankowego remiten...
autor: A n n a
27 sie 2013, 15:17
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Myślenie to jest logiczne - patrząc z perspektywy wystawcy. Patrząc natomiast z perspektywy remitenta, nie bardzo rozumiem dlaczego mam na siebie brać mniej korzystne rozwiązanie skoro w zasadzie żaden przepis mnie do tego nie zmusza. Co więcej istnieje na tym polu dosyć korzystne orzecznictwo dla r...
autor: A n n a
27 sie 2013, 14:36
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Przyznam się szczerze, że nadal mam wiele wątpliwości odnośnie miejsca płatności. 1. Przede wszystkim rozumiem, że wychodzi Pan z założenia, że jak nie ma w tym przedmiocie porozumienia co do sposobu oznaczenia tego miejsca to nalezy patrzeć na właściwość zobowiązania wekslowego, a wlaściwość ta sug...
autor: A n n a
27 sie 2013, 13:56
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Widocznie wypowiedziałam się dosyć nieprecyzyjnie odnośnie sumy wekslowej. Miałam na myśli czy sumę wekslową może stanowić wymagalna należność remitenta w skład której wchodzą także odsetki ustawowe za zwłokę? W tym przypadku będzie to kwota wynikająca z umowy pożyczki tj. (kwota pożyczona wraz z na...
autor: A n n a
26 sie 2013, 16:04
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

IV CSK 238/2008 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna {z uzasadnienia} Zaniechanie ograniczeń w zakresie kształtowania treści weksla in blanco odczytywać należy na korzyść uprawnionego, który może nadać wekslowi treść według swojego uznania , z wykorzystaniem przewidzianych w prawie wekslowym postan...
autor: A n n a
26 sie 2013, 15:42
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie odnośnie sumy wekslowej. Co jeśli weksel, stanowił zabezpieczenie umowy pożyczki na kwotę przykładowo 1000 złotych w oprocentowaniu rocznym 4% z terminem spłaty za trzy lata. Czy jako sumę wekslową można podać sumę 1000 zl + odsetki umowne + odsetki ustawowe liczo...
autor: A n n a
23 sie 2013, 09:41
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Długo nie trzeba było czekać - już wróciłam.

Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przedstawienia weksla. Czy musi tego dokonać remitent osobiście, czy jakakolwiek inna osoba? Jeśli tak to czy potrzebuje do tego pełnomocnictwa ewentualnie jakiego rodzaju?
autor: A n n a
22 sie 2013, 14:15
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

Re: wypełnienie weksla in blanco

Bardzo dziękuję za pomoc. Sama nie dałabym rady. Mam nadzieję, że kolejne wątpliwości się nie pojawią a jeśli jednak to niestety znowu będę atakować. Odnośnie porozumienia już mi się przypomniało że było - faktycznie myliłam umowę wekslową z samym porozumieniem :)
autor: A n n a
22 sie 2013, 12:46
Forum: Tylko o wekslach
Temat: wypełnienie weksla in blanco
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 26016

wypełnienie weksla in blanco

Zgodnie z prośbą, wysyłałam pytania na forum :) Chciałabym sie jeszcze zatem upewnić, czy dobrze rozumiem. W przypadku weksla in blanco (sam podpisany druczek weksla), bez spisanej umowy wekslowej ani żadnych innych uzgodnień co do wypełnienia weksla (weksel stanowił zabezpieczenie umowy pożyczki), ...