Strona 1 z 1

spółka cywilna jako wystawca weksla

: 18 kwie 2011, 19:38
autor: nowa
Proszę o odpowiedź na pytanie - umowa została zabezpieczona wekslem in blanco z poręczeniem wekslowym. Wystawcą weksla jest spółka cywilna. W momencie trwania umowy, ze spółki wystąpili wspólnicy a na ich miejsce wstąpili nowi. Czy weksel podpisany imiennie przez dwóch byłych wspólników nadal zabezpiecza umowę?

Re: spółka cywilna jako wystawca weksla

: 18 kwie 2011, 19:53
autor: Palestra
Jeśli mieli oni legitymacje formalną to wydaje mi się, że jak najbardziej tak.
Natomiast nie mam pewności

Re: spółka cywilna jako wystawca weksla

: 18 kwie 2011, 19:54
autor: Lech
Spółka cywilna nie może wystawić weksla. Weksel mogą wystawić co najwyżej wchodzący w skład spółki cywilnej wspólnicy. Co niesie takie konsekwencje, że późniejsza zmiana składu osobowego spółki jest bez znaczenia dla weksla - moim zdaniem. To znaczy, że z weksla nadal odpowiadają te same osoby, które go podpisały.

Przeczytaj: http://www.remitent.pl/spolka-cywilna-i-weksel/772

Re: spółka cywilna jako wystawca weksla

: 18 kwie 2011, 19:56
autor: Palestra
No tak chodziło o cywilną a co w przypadku z.o.o. miałbym racje?

Re: spółka cywilna jako wystawca weksla

: 18 kwie 2011, 20:05
autor: Lech
W przypadku zoo - tak - raz podpisany prawidłowo weksel jest ważny dalej w życiu spółki pomimo jej zmian (w zarządzie, czy w udziałowcach).

Re: spółka cywilna jako wystawca weksla

: 18 kwie 2011, 20:38
autor: nowa
Oczywiście chodziło mi o wspólników jako wystawców, dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozostanę jeszcze przy spółce zoo - rozumiem, że tutaj wystawcą weksla jest spółka, natomiast weksel podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji. Czy w takim razie pod treścią weksla powinna być zamieszczona nazwa i pieczęć spółki, a pod nią podpis osoby reprezentującej? Bo w przypadku s.c. podpisy składają tylko wspólnicy bez podawania nazwy spółki.

Re: spółka cywilna jako wystawca weksla

: 18 kwie 2011, 20:39
autor: Lech
Podpis za sp. z o.o. składa się pod pieczęcią, albo chociaż pod napisaną nazwą przedsiębiorstwa.