Strona 1 z 1

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia...

: 06 lis 2019, 10:09
autor: coondelboory
Pytanie do praktyków - jak przerwać ciąg zażaleń mających na celu obstrukcję postępowania?
Postępowanie komornicze, jesteśmy po licytacji nieruchomości. Sąd udzielił przybicia, adwokat dłużnika składa zażalenie z wadą (brak opłaty, brak odpisów itp), sąd odrzuca takie zażalenie, na to odrzucenie mamy następne tego typu zażalenie. I tak od roku nie może się uprawomocnić postanowienie o przybiciu.
Jak przerwać to błędne koło?

Re: Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia...

: 07 lis 2019, 13:18
autor: Lech
Twój przeciwnik robi to, co zawsze chciałem przetestować w praktyce, czy to rzeczywiście tak działa ale jakoś nie było okazji. To znaczy jedna okazja była, rozpoczęliśmy przez złożenie zażalenia na jakąś komorniczą czynność (to chyba było przeniesienie sprawy do innego komornika), wraz z wnioskiem o zwolnienie nas z opłaty 30zł, zupełnie niezasadnym, aby sąd mógł oddalić zwolnienie i zażądać zapłaty (zawsze to trochę tygodni dłużej, poza tym można powalczyć też z zażaleniem na odmowę zwolnienia), ale sąd nas przejrzał i złośliwie przyznał zwolnienie :)

Na której "kaskadzie" jest obecnie sprawa? :) W moich rozważaniach teoretycznych dochodziłem do wniosku, że przerwać może to tylko sąd, na przykład odmawiając biegu jakiemuś zażaleniu, choć formalnej podstawy do tego nie widzę (byłoby to coś na kształt "zabieram zabawki i koniec zabawy" ze strony sądu. Albo jak w tym dowcipie - gdzie przyszedł leśniczy i przepędził walczących żołnierzy :). Oczywiście takie zaniechanie sądu podlegałoby ocenie sądu wyższej instancji.

Kiedyś jeden radca powiedział mi, że on by się tak nie bawił, bo to wbrew zasadom etyki, i rzeczywiście szukałbym w tym kierunku.

Re: Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia...

: 09 lis 2019, 14:01
autor: coondelboory
Działa to na tyle skutecznie, że nawet sędziowie zauważyli problem: http://sub-iudice.blogspot.com/2012/03/gra-w-hydre.html
Być może ratunkiem bedzie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego która właśnie weszła w życie, chociaż czytając tekst nowelizacji mam wrażenie, że możliwości tylko powędrowały w inne miejsce.
W naszym postępowaniu za chwilę odbiorę czwarte orzeczenie o odrzucenie zażalenia i spodziewam się kolejnego. Po kierunku w stronę etyki raczej chyba nie ma co oczekiwać, bo kto przejmuje się etyką jak w grę wchodzą pieniądze? W KPC nic na temat etyki nie zauważyłem. Uzupełnienie braków zażalenia za przeciwnika też raczej nie pomoże, bo to tylko przeniesie cyrk piętro wyżej.
Zastanawia mnie, dlaczego sąd nie zwraca takich wadliwych zażaleń wrzucanych przez profesjonalnego przecież przedstawiciela?

C.

Re: Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia...

: 10 lis 2019, 10:16
autor: Lech
Etyka ma takie znaczenie, że adwokat może zostać ukarany przez samorząd. W skrajnym przypadku pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

Re: Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia...

: 11 lis 2019, 23:05
autor: coondelboory
Może to i jest droga dająca nadzieję. Czytam w internetach co następuje:
W orzeczeniu Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 25 czerwca 1966 roku czytamy, że upozorowanie zachowania terminu do złożenia apelacji polegające na nadaniu listem poleconym pod adresem sądu niepodpisanego projektu apelacji, a następnie – pomimo kilkakrotnych ponagleń ze strony sądu – niezłożenie tej apelacji stanowi rażącą niesumienność w wykonywaniu podstawowych obowiązków przez adwokata. W tym zakresie takie postępowanie jest postępowaniem nie tylko nierzetelnym wobec klienta, ale również podrywa zaufanie społeczeństwa do rzetelności adwokatury[34], która przecież, zgodnie z art. 1 p. o a., powołana jest nie tylko do udzielania pomocy prawnej, ale również do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowania i stosowania prawa. Cytowane orzeczenie dotyczące środka odwoławczego można odnieść do wszystkich podobnych stanów faktycznych, w których na pozór brak formalny pisma procesowego, sporządzonego przez adwokata, którego to pisma usunięcie umożliwia nadanie dalszego biegu postępowania, jest nadużyciem prawa procesowego, które winno skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. Sąd ma prawo bowiem wymagać od adwokata, reprezentującego stronę postępowania, przestrzegania zasad gwarantujących prowadzenie rzetelnego procesu, niezależnie od ukrytych i pejoratywnych celów reprezentowanej strony. Z punktu widzenia pełnomocnika gwarancję tak pożądanego i oczekiwanego zachowania spełnia sankcja odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Martwi mnie tylko, że tego typu obstrukcyjne zagrywki mają się dobrze mimo, że Wyższa Komisja Dyscyplinarna już 53 lata temu była tak pryncypialna.
Rozumiem, że chcąc skorzystać z tej ścieżki powinienem skierować do rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej (Naczelnej?) Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby kancelarii zawiadomienie z opisem czynu i powołaniem się na podstawę odpowiedzialności pana mecenasa?

Pozdrawiam
C.

Re: Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia...

: 12 lis 2019, 08:05
autor: Lech
Czyli jednak droga etyczna.

Skarga do okręgowej rady adwokackiej, do której przypisany jest adwokat.

Re: Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia...

: 03 gru 2019, 17:40
autor: coondelboory
Niestety, nie ma tak prosto. Nie zwróciłem na to uwagi, ale pan mecenas podpisał tylko pierwsze zażalenie, dwa pozostałe są niepodpisane i na niefirmowym papierze (że niby pochodzą od dłużnika). Trudno byłoby więc udowodnić złą wolę pana mecenasa. Poszło pismo do sądu z wnioskiem o stwierdzenie prawomocności postanowienia o przybiciu.