Strona 1 z 1

Odszkodowanie za nieważność umowy

: 28 lut 2019, 11:30
autor: Dorotea
TK nie działa, więc pytanie konstytucyjne zadam tutaj :)
Chodzi mi o przepisy o nieważności czynności prawnych w związku z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Dorotea daje Lechowi 1000 zł.
Lech ma po 20 latach oddać 1500 zł.

Jeśli po drodze (np. po 10 latach) okaże się, że czynność prawna jest nieważna*, to strony muszą zrealizować fikcję prawną pt. "Powrót do sytuacji sprzed zawarcia umowy" i zwrócić sobie to, co świadczyły. W praktyce Lech zwróci Dorotei tylko 1000 zł**. Można powiedzieć, że korzystał z jej kapitału przez 10 lat za darmo***. Czy Dorotea może żądać jakiegoś wynagrodzenia (np. umówionego 500 zł)? Art. 471 KC odpada, bo skoro umowa jest nieważna, to nie może być niewykonania czy nienależytego wykonania umowy. Art. 415?

Inny przykład: Dorotea sprzedaje Lechowi mikser. Nieważność umowy po roku. Lech oddaje mikser, Dorotea oddaje cenę. Czy Lech zapłaci za to, że używał miksera przez rok? Czy Lech musi oddać nowy (nieużywany) mikser?*Przyczyny nieważności mogą być różne, np. niezachowanie formy (wyobraźmy sobie, że ustawodawca wymaga formy aktu notarialnego dla takiej lokaty czy pożyczki, o czym Dorotea jako konsument nie wiedziała, a Lech - jako początkujący profesjonalista - też jeszcze nie wiedział). Tak samo różne mogą być powody, dla których nieważność "wypływa" (np. Lech jest legalistą, Dorotea na gwałt potrzebuje 1000 zł, zależy na tym osobie trzeciej w innej sprawie).

**Jeśli odsetki byłyby naliczane nie jednorazowo na koniec umowy, ale np. co roku, to wtedy i tak Dorotea musiałaby zwrócić Lechowi to, co zarobiła, bo postanowienie umowy, które było podstawą odsetek, okazało się nieważne.

***Widzę tu biznes pt. "Specjalnie zawieraj nieważne umowy i po jakimś czasie doprowadzaj do stwierdzenia ich nieważności".