Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Galeria weksli wyklętych (3)

Czytelnik lucky_92 zamieścił kilka miesięcy temu na forum skan weksla, w przypadku którego po wytoczeniu powództwa sąd nie zdecydował się nie tylko na wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, ale i… wyznaczył rozprawę, nie przeprowadzając nawet postępowania upominawczego.

Mocno się wysilając, próbowałem to tłumaczyć tym, że weksel posiadał niestandardową składnię, choć w rzeczywistości zawiera wszystkie elementy formalnie niezbędne.

Dziś też odbyła się rozprawa z tego weksla. Powód przybył, pozwany – zawiadomiony przez awizację – oczywiście nie. W kilka minut sędzia wydała wyrok zaoczny, stwierdzając, że powód wykazał swoje roszczenie wekslem, w którym jest remitentem.

To oczywiste. Tylko dlaczego nie można było wydać nakazu zapłaty?

I skąd się bierze taka dziwna reguła, że rygor natychmiastowej wykonalności jest nadawany na należność główną i odsetki, a nie na koszty procesu? Po co dwa razy zawracać głowę sądowi wnioskiem o klauzulę?

weksel
Zdjęcie: SR dla m. st. Warszawy nie wydał na podstawie powyższego weksla nakazu zapłaty, została wyznaczona rozprawa.

Galeria weksli wyklętych

to prezentowane na blogu Remitent.pl zdjęcia prawdziwych weksli, poprawnie wystawionych, z których sąd jednak nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, pomimo takiego żądania przedstawionego w pozwie.
Jeśli byłeś świadkiem takiej sprawy, prześlij mi weksel. Jeśli jego zdjęcie zostanie umieszczone na blogu, dane osobowe z jego treści zostaną zanonimizowane.

Comments

 1. Dzień dobry.

  Znowu się trzeba odwołać do psychologii, nawyków, stereotypów, automatów, naleciałości biurokratycznych, itd., itd. :) Gdzieś w podświadomości większości ludzi, a co za tym idzie także większości prawników, jest mocno utrwalone, że weksel to blankiet, czyli jakiś szablon, formularz, itp. A zwykła kartka papieru, to tylko zwykła kartka papieru (i to jeszcze jakoś tak podejrzana, bo jakże to tak, obywatel coś sobie sam śmie wypisywać, a skąd on niby taki mądry? I przecież to nie testament, żeby tak kaligrafował :)), choćby nie wiem jaka poważna była treść na tej kartce zawarta :) W ogóle teraz coraz mniej w obrocie występuje umów pisanych ręcznie. Dlatego gdy pojawia się taki weksel jak w przykładzie, to jakoś tak łatwiej na niego nieprzychylnie spojrzeć :)

  Potem sąd już „na zimno” i po odpowiednim dystansie czasowym, zrobił jak trzeba.

  Dlatego moim zdaniem, dmuchając na zimne i przewidując nieprzewidywalne, jak jest możliwość, to lepiej stosować nawet proste blankiety wekslowe czy choćby wydruki komputerowe z treścią weksla.

  Pozdrawiam
  Marek Zwoliński

 2. @Marek – czyli chyba najlepiej połączyć zalety blankietu i własnoręczności – weksel na „blankiecie”, uzupełniony własnoręcznie przez wystawcę :)

 3. @Lech

  No tak, też tak myślę.

 4. Niestety u mnie połączenie blankietu oraz własnoręcznego uzupełnienia weksla nic nie pomogło, SR w Poznaniu również nie tylko nie wydał nakazu (dla prawidłowo uzupełnionego weksla) lecz skierował sprawę na rozprawę. W piśmie napisał, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty a jak ściągałem to pismo w WORDZIE z portalu informatycznego to było zatytułowane: WEKSEL NIEWAŻNY, choć sprawdzałem go 4 razy i jest ważny.

 5. @kwiatek – zamieść skan weksla na forum, to zobaczymy czy rzeczywiście ważny :)

Speak Your Mind

*