Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Galeria weksli wyklętych (4)

ww250

Jak widać, weksel jest poprawny, nadto podpisy dwóch wystawców są poświadczone notarialnie. Przykra sprawa – stołeczny sąd okręgowy odmawia wydania nakazu zapłaty z weksla, jak powód podając błędny argument, jakoby… powód nie wykazał solidarności dłużników, a roszczenia zażądał solidarnie.

ww250 odmowa

Solidarności wystawców (jak i wszelkich innych dłużników wekslowych) nie trzeba wykazywać w jakiś szczególny sposób, a z pewnością nie musi być explicite wymieniona w treści weksla, ponieważ wynika ona z art. 47 prawa wekslowego i powinna być znana sądowi.

Tymczasem sprawa toczy się już rok, jedna rozprawa przeleciała z uwago na chorobę pełnomocnika pozwanego, i tak, co powinno być zakończone nakazem zapłaty w ciągu tygodnia, będzie trwało 100 razy dłużej, blokując czas sądowi, a przede wszystkim uniemożliwiając dochodzenia przez posiadacza tego, co mu się należy.

Galeria weksli wyklętych

to prezentowane na blogu Remitent.pl zdjęcia prawdziwych weksli, poprawnie wystawionych, z których sąd jednak nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, pomimo takiego żądania przedstawionego w pozwie.
Jeśli byłeś świadkiem takiej sprawy, prześlij mi weksel. Jeśli jego zdjęcie zostanie umieszczone na blogu, dane osobowe z jego treści zostaną zanonimizowane.

Comments

  1. Łukasz says:

    Może warto podać dane sędziów, którzy wydają takie werdykty aby piętnować niegodziwe i ujmujące powagi sądu wyroki. Trudno mieć zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jeśli zdarzają się takie „kwiatki”.

  2. Oho, ludowe poczucie sprawiedliwości dało głos (w komentarzu, nie w notce).
    A wprawdzie iura novit curia, ale sądy czasem lubią żeby im wyraźnie napisać skąd jest wywodzona solidarność (a czasem wzywają do wskazania pod rygorem).

  3. @bartoszcze – już kiedyś pisałem, że jak tak dalej pójdzie, to pozew trzeba będzie zaczynać od napisania „co to jest weksel” :)

Speak Your Mind

*