Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Klauzula wykonalności na wyroku sądu arbitrażowego w sprawie weksla elektronicznego

Na początku roku ruszył projekt umożliwiający wystawienie weksla w formie elektronicznej. Pisałem o nim tutaj. Wydawaniem orzeczeń w sprawach tej formy weksli zajmuje się specjalnie powołany do tego celu sąd arbitrażowy.

Ale sam wyrok sądu arbitrażowego to za mało, aby można było przejść do konkretów, czyli do egzekucji komorniczej wobec szczególnie opornych dłużników. Potrzeba klauzuli wykonalności, którą może nadać tylko sąd powszechny.

Wiem, że możliwość wydania takiego postanowienia przez sąd powszechny znajduje się w przedmiocie zainteresowania wielu z Czytelników tego bloga.

Spieszę zatem poinformować, że Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu wydał już postanowienie nadające klauzulę wykonalności wyrokowi sądu arbitrażowego.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że wyrok sądu polubownego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu (powszechnego). Orzeczone w nim roszczenie nadaje się do egzekucji, jednocześnie sąd nie dopatrzył się w nim sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP (klauzula porządku publicznego).

Comments

 1. Czy na tej stronie powstanie jakiś serwis dedykowany e-wekslom – http://www.eweksel.pl?

 2. @dr – nie :). To zupełnie techniczna strona. Na domenie w tej chwil jest zgrana nieaktualizowana baza tego bloga do „wykreowania” pewnej skórki. Na razie konkretnych planów co do tych domen (tej, i z „-„) nie mam :)

 3. To może warto ustawić w WordPressie, żeby Google nie indeksował tej strony. Bo jak na razie zindeksował całość – https://www.google.com/#q=site:eweksel.pl.

  Trafiłem na nią, bo są tam jakieś linki do mojej strony :)

 4. Cóż, skoro domena została już upubliczniona w komentarzu, to rzeczywiście czas przenieść testy w jakieś bardziej ustronne miejsce :)

 5. Proszę śmiało skasować moje komentarze i spokojnie testować :)

 6. śmiało skasować

  Tak rzadko Pan komentuje, że nie mam sumienia :)

 7. Kamil Ciesiński says:

  Lechu,

  jak wiadomo papiery wartościowe na zlecenie stwarzają szczególne problemy na gruncie ich dematerializacji, bez której ciężko będzie im odgrywać istotną rolę w obrocie, możesz przedstawić pokrótce mechanizm na zasadzie jakiego działa ten elektroniczny weksel ? Korzystasz ? :)

  Rozumiem, że możliwe jest użycie takiego weksla wyłącznie między osobami, które zgodziły się korzystać z tej „platformy” i zaakceptowały zasady nią rządzące (zapis na sąd), ciekawe na ile uda spopularyzować tę formę, próba dematerializacji powiodła się w przypadku konosamentów na zlecenia, jednak jak wiadomo one skupiają się w węższej niż weksel działce obrotu co niewątpliwie było ułatwieniem.

 8. @Kamil – (osobiście) nie korzystam. E-weksel (głównie z uwagi na przywileje nadawane konsumentom w transakcjach elektronicznych) jest dostępny tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą (rejestracja w CEiDG lub KRS), a ja takowej nie prowadzę.

  Masz rację, że użycie tej formy wymaga rejestracji w platformie, akceptacji regulaminu, zapisu na sąd polubowny itp. Wymagane jest również posiadanie podpisu elektronicznego.

  Wielość możliwości rodzajów weksla i rodzajów operacji pozostaje na korzyść weksla papierowego, jednakże nie sposób nie zauważyć, że pomimo swoich wszystkich ograniczeń, e-weksel ma coś, czego weksel mieć nigdy nie będzie, a co czasem będzie warunkowało jego użycie – możliwość wystawienia go zdalnie i w formie elektronicznej.

Speak Your Mind

*