Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Kolejna obniżka stopy lombardowej

Od dziś stopa lombardowa NBP wynosi 3%.

To oznacza, że maksymalne możliwe do umówienia się, otrzymania i zasądzenia odsetki wynoszą 12%. Również te na wekslu. To, co powyżej, to „lichwa”, cokolwiek to znaczy.

Co ciekawe, odsetki za zwłokę wynoszą 13%. Po raz pierwszy widzę, aby odsetki maksymalne były niższe od odsetek ustawowych. Który zapis będzie miał w tym przypadku pierwszeństwo?

Ograniczenie dotyczy nominalnej stopy odsetek w czynnościach prawnych, a nie innych kosztów, dzięki czemu banki nadal mogą dawać kredyty na RRSO 30% lub więcej. Podobna swoboda kształtowania umów obejmuje również pozostałe podmioty i osoby. Trzeba tylko pamiętać, że wyrażanie tego, co dłużnik ma zapłacić za pożyczkę, wyłącznie w formie odsetek, staje się coraz mniej opłacalne.

Comments

  1. Pierwszeństwo ma ustawowe ograniczenie do poziomu maksymalnych.

  2. Zatem (tadam, bum-tarara) nie obowiązują już odsetki ustawowe za zwłokę?

  3. Pierwszeństwo ma ustawowe ograniczenie do poziomu maksymalnych.

    No nie byłbym taki pewien. Przecież opóźnienie nie jest czynnością prawną a stopę odsetek za opóźnienie określa ustawa.

  4. Wg mnie niewątpliwie należą się odsetki ustawowe. Kodeks redagowany przez racjonalnego ustawodawcę posługuje się terminami „ustawowe” i „maksymalne”. Skoro za opóźnienie należą się odsetki ustawowe a one określone są – mocą rozporządzenia – na 13 procent nie możemy mówić o możliwości domagania się „jedynie” odsetek maksymalnych. O odsetkach maksymalnych mówi się zresztą jedynie w odniesieniu do tych zastrzeganych w czynnościach prawnych.
    Stąd jeśli wnosimy o zasądzenie to oczywiście odsetek ustawowych.

  5. Rząd wspiera lichę :-)

  6. I się problem „rozwiązał”, bo od dziś odsetki ustawowe to tylko 8% :)

Speak Your Mind

*