Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Kwiecień 2012 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu blog odwiedziło ponad 7500 unikalnych czytelników.

Wekslowe pytania z wyszukiwarki, które chciałbym krótko poruszyć, są następujące:

czy remitent musi złożyć podpis na wekslu in blanco – nie, remitent w ogóle nie podpisuje żadnego weksla (pomijając wyjątek, jeśli remitent chce sprzedać weksel, wówczas musi się podpisać, aby dokonać indosu)

czy weksel można wpiąć do segregatora – to chyba pochodna pytania o dziurkowanie jako metodę unieważniania weksli, jednak normalne wpięcie weksla do segregatora, nawet jeśli będzie połączone ze zrobieniem dziurek na jego krawędzi, nie spowoduje unieważnienia weksla

ile lat jest ważny weksel in blanco – zakładając, że chodzi o weksel bez podanej daty płatności, którą to datę płatności remitent lub inny posiadacz może wpisać zgodnie z zawartą umową wekslową, wówczas należy stwierdzić, że weksel taki nie przedawni się wcale i zgodnie z wolą stron może być użyty jako zabezpieczenie pozawekslowych stosunków przez dłuuuuuugie lata.

czy weksel wystawiony przez spółkę cywilną jest ważny – mimo że przyjmuje się, że spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, to jednak wystawiony przez taką spółkę weksel wiąże prywatnie te osoby, które rzekomo w imieniu spółki weksel podpisały

czy wpisanie peselu na wekslu jest błędem – nie, wręcz przeciwnie. Umożliwia lepsze zidentyfikowanie osoby, która weksel podpisała. Wierzyciel powinien znać jak najwięcej numerów identyfikacyjnych swoich dłużników (pesel, NIP, regon, KRS itp.), ponieważ informacje takie mogą w przyszłości usprawnić ewentualną egzekucję komorniczą. Warto jednak dodać, że identyfikacja dłużnika odbywa się wyłącznie po podpisie, tym samym podanie błędnego peselu, czy nawet peselu innej osoby, nie umniejsza zobowiązania osoby, która faktycznie złożyła swój podpis na wekslu.

Serdecznie dziękuję wszystkim za czytanie, komentowanie bloga oraz za przesyłane do mnie maile ;)
Lech Malinowski

Speak Your Mind

*