Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

LawBlog.pl

Strona poświęcona prawu handlowemu, którego prawo wekslowe jest częścią. Prowadzona przez Katolicki Uniwersytet Lubelski pod redakcją dra hab. Andrzeja Herbeta.

lawblog.pl

Dotychczas na temat weksli pojawił się artykuł:

Czy ważny jest weksel wystawiony „na zlecenie Jana Kowalskiego, lecz nie na jego zlecenie”? autorstwa dra Dariusza Buciora

Speak Your Mind

*