Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Lipiec 2012 – czego internauci szukali o wekslach

Pomimo upałów, odwiedziny bloga nie słabną. I słusznie, w wakacje szczególnie należy dbać o odpowiednie… zabezpieczenia :) W zeszłym miesiącu było Was tutaj ponad 8300 różnych osób.

Garść co ciekawszych (choć może na blogu już poruszanych :) pytań z wyszukiwarki google:

telefoniczne przedstawienie weksla do zapłaty – nie, nie, nie można przedstawić weksla przez telefon. Chyba, że to taki „weksel na niby” i zapłata też byłaby „na niby” :)

kto przechowuje deklarację wekslową – jeśli pytanie odnosiło się do stanu faktycznego, to deklarację wekslową zwykle przechowuje wierzyciel. Jeśli jednak pytanie oznaczało poszukiwanie prawidłowego rozwiązania, to deklarację powinny przechowywać obie strony

kiedy można złożyć sprawę do sądu jeśli mija data wykupu weksla – nie ma przeszkód, aby pozywać od razu po przedstawieniu weksla i nieotrzymaniu zapłaty

od kiedy liczy się odsetki od weksla, od terminu zapłaty czy wezwania do wykupienia weksla – zasadniczo ani od tego, ani od tego, tylko od dnia przedstawienia weksla do zapłaty. Jeśli weksla nie przedstawimy, odsetki się nie należą, choćby termin płatności już upłynął. Wyjątkiem są weksle płatne za okazaniem z klauzulą odsetek, które to odsetki biegną wówczas od terminu wskazanego na wekslu lub od dnia jego wystawienia.

czy stosuje się jeszcze weksel – Zupełnie incydentalnie. Zbyt rzadko :)

omyłkowe zniszczenie weksla – może jeszcze nie wszystko stracone – weksel można umorzyć i dochodzić zawartego w nim roszczenia

wzmianka na wekslu o częściowej zapłacie – bardzo słuszny zwyczaj, jeśli spłacasz tylko część kwoty wekslowej, poproś dla siebie o osobne pokwitowanie, oraz o napisanie przez posiadacza na rewersie weksla i podpisanie, że danego dnia otrzymał określoną kwotę tytułem spłaty tego właśnie weksla

czy weksel bez podpisu wystawcy, a z poręczeniem na odwrocie jest ważny – nie, ponieważ nie ma właśnie podpisu wystawcy jako obowiązkowego elementu weksla. Jeśli jednak znajdziesz jakiegoś chętnego do podpisania takiego weksla, możesz nadać mu w ten sposób ważność :)

Dziękuję!

Comments

  1. Mam wystawiony weksel z data platności jak się liczy teraz odsetki. Weksel ma już policzone odsetki za faktury które nie były spłacone

  2. @Jacek – zapraszam na forum (http://forum.remitent.pl), podaj tam skan weksla.

Speak Your Mind

*