Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Listopad 2011 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu blog odwiedziło ponad 6200 unikalnych użytkowników. Dziękuję wszystkim Powracającym i witam wszystkich Nowych czytelników ;)

W tym miesiącu za najciekawsze pytania z google’a wybrałem:

– czy dłużnik może oprotestować weksel – nie, protest weksla jest dokonywany (zlecany do dokonania) przez wierzyciela posiadającego weksel.

– ile kosztuje wniesienie sprawy do sądu za sfałszowanie podpisu – należy tutaj rozróżnić dwie sprawy. Jeśli chcemy, aby fałszerz odpowiadał karnie, doniesienie możemy złożyć w policji lub w prokuraturze – bezpłatnie. Jeśli jednak pozwany otrzymał już nakaz zapłaty i chciałby bronić się z uwagi na fałszywy podpis, wówczas złożenie takich zarzutów do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym kosztuje zazwyczaj 3,75% dochodzonego roszczenia.

– jaka jest opłata od umorzenia weksla – „Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu” – art. 66 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

– wskazanie płatności weksla 1 rok po okazaniu – jest możliwe. Weksel zostaje przedstawiony do położenia wizy (w przypadku odmowy położenia wizy przez wystawcę, należy sporządzić protest), wówczas termin płatności nadchodzi w rok po dacie na wizie lub po dacie protestu.

– czy musi być pesel poręczyciela na wekslu niezupełnym in blanco – nie, wystarczy sam podpis.

– zarzuty do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym do weksla in blanco – jeśli nakaz zapłaty został rzeczywiście wydany na podstawie weksla in blanco, to należy złożyć zarzuty, ponieważ weksel in blanco (nie wypełniony) nie zawiera w sobie żadnego roszczenia. Każdy nakaz zapłaty może być wydany wyłącznie na podstawie weksla zupełnego, któremu nie brakuje żadnego niezbędnego elementu.

– czy weksel in blanco wypełniony przez wystawcę jest ważny – jak najbardziej, taka jest właśnie rola wystawcy, aby wystawiał (wypisywał) weksel. Warto również pamiętać, że weksel wystawiony jako in blanco może być później uzupełniony przez posiadacza; ważności weksla nie uchybia, iż jest on napisany różnymi charakterami pisma, różnymi atramentami itp.

– ważność weksla na starym blankiecie – stare blankiety, nawet przedwojenne, z powodzeniem mogą być używane do wystawiania dzisiejszych weksli.

Lista fraz dotyczących weksli, po których trafiliście tutaj z wyszukiwarki google:

weksel wzór
wzór weksla
weksel
weksel in blanco
remitent
weksel in blanco wzór
weksel własny wzór
weksel własny
wzór weksla własnego
wzory weksli
umowa wekslowa
pozew z weksla
weksel pdf
klauzula bez protestu
druk weksla
weksel in blanco druk
weksel własny in blanco wzór
weksel piwniczny
protest weksla
remitent.pl
wzór weksel
weksel druk
weksel formularz
przedstawienie weksla do zapłaty
wzór weksla in blanco
weksel gwarancyjny
weksle
weksel nie na zlecenie wzór
weksel in blanco pdf
weksel in blanco bez protestu
wzory weksla
zniszczenie weksla
dobrowolne poddanie sie egezkucji wweksla
weksel in blanco wzór pdf
weksel in blanco wzór do pobrania
weksle wzory
weksel wzór do pobrania
kto spłaca weksel inblanco
weksel in blanco bez protestu wzór
wypełniony weksel
druk weksla in blanco
poręczenie cywilne
przedawnienie weksla in blanco
kurier ile osób podpisuje weksel
poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne
typy weksli
weksel własny druk
protest wekslowy
zarzuty do weksla
opłata skarbowa od weksla
weksel pułapki
weksel na zlecenie
weksle wzor
weksel wzór pdf
prawo wekslowe 2011
bez protestu
druki weksli
weksle in blanco
weksel od dwóch osób
porozumienie wekslowe
weksle in blanco niebezpieczeństwa
weksel trasowany wzór
jak powinien wygladac weksel
blankiet wekslowy
weksel wypełniony
blankiet weksla in blanco
wzór weksla wlasnego
pozew o zapłatę z weksla
wzory weksli in blanco
weksel ozdobny
dowcipy o wekslu
weksel własny pdf
wezwanie do zapłaty weksla
weksel własny zupełny wzór
zasady wystawiania weksli in blanco
weksel in blanco z awalem banku
weksel druk bezpłatny
druk weksla do pobrania
protokół zniszczenia weksla
weksle druki
bezpieczny weksel in blanco
afery prawa skarbowego
roszczenie z weksla
wzor weksla wlasnego bez protestu
poręczenie cywilne a poręczenie wekslowe
ładny weksel in blanco
druk weksel in blanco
www.remitent.pl
weksel nie na zlecenie
sprzedaż wierzytelności a vat 2011
weksel na rzecz kilku remitentów
data wystawienia weksla in blanco
wezwanie do zapłaty z weksla
protest wekslow
opłata skarbowa od weksla 2011
weksel wzory
wzór umowy pożyczki pod zastaw
indos
weksel na zlecenie wzór
pełnomocnictwo do podpisania weksla
jak napisać pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
legitymacja formalna
weksel bez protestu
anulowanie weksla
weksel in blanco blankiet
sprzedaż wierzytelności a opodatkowanie vat
notyfikacja weksla
weksel własny bez protestu wzór
protokół zniszczenia weksla wzór
prawidłowo wypełniony weksel
weksel protest
przedawnienie weksla
weksel gdzie kupić
poręczenie wekslowe za dług przyszły
weksel wzór do druku
weksel płatny za okazaniem
nominaly weksli bankowych zabezieczajacych
weksel inblanko
elementy weksla in blanco wzór
poręczenie weksla in blanco
protokol anulowania weksla
zarzuty do nakazu zapłaty z weksla
gdzie kupić weksle in blanco
podpisanie weksla przez pełnomocnika
weksel wzór własny
zarzuty wekslowe
dochodzenie roszczeń z weksla
druk weksla własnego
pełnomocnictwo do wystawienia weksla
czy pisać weksel własny
podatek od weksla
notarialne poświadczenie podpisu
wypełniony weksel in blanco
opłata skarbowa od weksla nakaz zapłaty
weksel in blanco bez protestu wzór 2011
opis weksla
weksel i deklaracja wekslowa wydruk
blankiet weksel wypełniony
weksel do drukowania
wzór weksla pdf
weksel blog
forum weksle
weksel kaucyjny
poręczenie cywilne a wekslowe
weksel podatek
weksel powinien być zwrócony przekreślony z pierwszej strony z napisem anulowano.
pozew o zapłate weksla
wszystko o wekslach
weksel inblanco
weksel wzorzec
gdzie kupić weksel in blanco
wypełniony weksel in blanco wzór
wzor weksla najnowszy
weksel wzór blankiet pdf
weksel własny in blanco in blanco bez protestu”
sfałszowany weksel
wzory weksli 2011
nakaz zapłaty z weksla
umorzenie weksla
weksel wzór dla spółki z.o.o.
co się dzieje gdy zaginie weksel in blanco
weksel własny wzory
jak wypełnić weksel in blanco
druk weksel
uruchomienie weksla in blanco
weksle druk
przykladowe weksle
weksel na firme
weksel wlasny
wzory weksli własnych
weksel wzór – omówienie
wzór weksel własny
weksel in blanko
ile kosztuje u notariusza poswiadczenie weksla in blanco
weksle pdf
opłata skarbowa za weksel
sprzedam weksle
oznaczenia walut
jeden weksel dwóch wystawców
weksel druki
jaka opłata od umorzenia weksla
weksel wystawiony w Polsce na osobe w uk
pozew z weksla in blanco
podpis na awersie weksla
wystawienie weksla in blanco przez pracodawce
zwolnienie się z weksla podpisanego pod wpływem błedu
przejście praw z weksla
weksle in blanco wzór
formularz weksla
weksel sola potwierdzenie odbioru przez remitenta
nie zapłacić weksla
kto to jest remitennt w prawie wekslowym
wierzytelności zmarłego dziedziczenie
weksel własny in blanco bez protestu wzór
opłata skarbowa weksel
unieważnienie weksla in blanco
weksel spółki cywilnej
wzór weksla in blanco bez protestu
weksel blankiet
nakłanianie do podpisania weksla
procedura uruchomienia weksla
różnica między wekslem własnym a trasowanym
klauzula waluty
druki weksla
zobowiązania wekslowe
weksel awal
płatność wekslem faktura
weksel własny
remitent weksla spółka
nakaz zapłaty z weksla wzór
poręczenie wekslowe a cywilne
zaginął weksel
blog o wekslach
jak wypisać weksel in blanco
weksle Żabki
weksel in blanco kurier
druk weksla inblanco
weksel żabka
jak wystawić weksel
giełda weksli
radca prawny błażej sarzalski
sprzedaż wierzytelności a podatek dochodowy
remitent kto to taki
jak odzyskać weksel in blanco z żabki
weksel własny wzór po angielsku
weksle gdzie kupic
awal wekslowy
weksel własny in blanco bez protestu wzór za darmo
kto może wystawić weksel in blanco
weksel pożyczka wzór
gdzie kupić druki weksli
przedstawienie do zapłaty
przedłużek
protest weksla wzór
jak napisać deklarację wekslową
przedstawienie do zapłaty weksla
wzÓr weksel wŁasny
formularz weksel
przedwojenne oznaczenie kwot na wekslu
odebranie weksla pko
wzory weksli www.remitent.pl
weksel in blanco z własnego wystawienia wzór
poręczenia na wekslu
jak napisać pozew o zapłatę
wskazanie terminu płatności weksla 1 rok po okazaniu
sprzedam weksel in blanco
weksel poręczeniowy wzór
pracodawca wystawia weksel in bianko
przykładowy weksel in blanco
zobowiązanie wekslowe
podpisanie weksla przez notariusza
ile kosztuje napisanie pozwu o nakaz zapłaty
dochodzenie weklsa w sądzie
dochodzenie roszczeń na podstawie przedawnionego weksla
poręczyciel wekslowy moze byc wystawca
pełnomocnictwo za poręczenie wekslowe
obliczanie zobowiązania wekslowego wzór
legitymacja materialna
sfałszowany podpis na wekslu
wzór weksla trasowanego
postepowanie wekslowe
nieskuteczne zarzuty dłuznika wekslowego
weksle wzór
weksel własny wzor
formlarz in blanco
zastosowanie weksla
dłużnik wekslowy wnosi zarzuty
niszczenie weksla in blanko
projekt umowy o roboty budowlane z wekslem
weksel wystawiony przez spółkę
zobowiazania wekslowe
rodzina a emisja weksla
wzór druku weksla inblanco
jak wypełnić weksel własny wzór
weksel in blanco wzór
wzór wypełnionego weksla
weksel notariusz
dam pozyczke na weksel i umowe cywilno prawna
opłata za weksel
weksel przekreślony
pozew sądowy przykład
sad weksel
weksel wlasny wzory
wzór weksla osób prywatnej
zasady uruchomienia weksla
gdzie kupić weksel 2011
jak wykorzystać weksel
weksel pobierz
deklaracja wekslowa sfałszowane
płatność weksla in blanco
wzor weksla na pozyczke
blankiet weksla
błażej sarzalski
opłata za weksel in blanco
wniosek o umorzenie weksla zaginionego
umowa sprzedaży wierzytelności a podatki
wzór weksla własnego in blanco
natychmiastowa wykonalność a klauzula wykonalności
jak uzupełnić weksel inblanco
wzór weksla
co w zamian lokat antybelkowych
weksel opłata skarbowa
weksel gwarancyjny wzór
weksel spółka cywilna
weksel wzów
wzór weksli
wzór weksla in blanco z klauzulą bez protestu
zarzuty wekslowe wzór
prawidłowo wystawiony weksel
protest weksel
co oznacza podpisanie weksla in blanco bez protestu
weksel własny i trasowany
weksel nie podlega opodatkowaniu
weksel leasing
błędy z wekslach
weksel własny a trasowany
wezwanie do zapłaty
wzór pozwu z weksla
urzędowy blankiet wekslowy
czy weksel wymaga notariusza
anulowanie weksla in blanco
wezwanie z weksla
blankiet weksla do druku
wypełnianie weksla co ma być po słowie weksel
weksel z poręczeniem wekslowym
wezwanie do zwrotu weksla pobierz
oplata za pozew za weksel
postępowanie nakazowe z weksla
weksel wzór 2011
weksel klauzule
jak wygląda weksel
unieważniony weksel w sądzie
czy dluznik moze oprotestowac weksel
wzór weksla do wykorzystania
kawały o wekslu
gdzie dostać druki weksla
opłata od weksla
zawiadomienie poręczyciela wzór
weksel trasowany przykład
weksel trata wzór
weksel forum
zapłac. za ten weksel ale nie na jego zlecenie
nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla zarzuty
wexel in blanco druki
druk weksla weksel inblanco
wzór deklaracji wekslowej dla agentów osób fizycznych
czy weksel można przedziurkować aby go upiąć?
cesja wierzytelności z weksla
pokwitowanie odbioru weksla wzór
poręczenie wekslowe awal
wezwanie do wykupu weksla własnego
wzór weksla z instrukcją
weksel za okazaniem wzór
trasat remitent
oddział jako remitent
przeniesienie weksla
najlepsze zabezpieczenie należności
zdjęcie weksla
bezpłatny wzór weksla in blanco
przedsądowe wezwanie do zapłaty weksla wzór
postepowanie sadowe z weksla
czy mozna zmusic pracownika do podpisu weksla in blanco
chcę wydrukować czek in blanco
podatek a weksel
weksel płatny w pewien czas po okazaniu
weksla na zabezpieczenie – wzór
wekslowe wzór
urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej 5000 zł
błędy w wekslu
czy roszczenia z weksli moga być dochodzone w epu
sposób wypełnienia weksla
sposoby dochodzenia roszczeń z weksla
suma wekslowa wzór
czy od indosu płacimy podatek
weksel wzór wypełnienia
wzor bezplatny weksel in blanco
bez indosu
orzeczenie sn sprzedaż weksla przez pracodawcę
przekreślenie weksla
wypełnianie weksel in blanco
bardzo dobry wzor weksla
przechowywanie weksli
umorzenie weksla in blanco
wniosek o klauzule w trybie nakazowym z weksla
weksel in blanco data wystawienia
pożyczka dla spółki zoo z rpo
opłata skarbowa od weksla in blanco 2011
wystawienie weksla po angielsku
urzędowy formularz wekslowy dla sumy nieprzekraczającej 5000
weksel obcy
poręczenie weklsa in blanco
jak wyglada weksel
weksel 2011
czy pracodawca może żądać podpisania weksla?
indos weksla
weksel in blanco nie podpisuj
gdzie kupić weksel
czy mogę wystawić weksel
szef dał do podpisu weksel
spółka z o.o a weksel
poręczenie wekslowe wzór
podpisanie weksla jak umożyć sprawe
umowa weklowa
weksel własny bez protestu indos
protokół zniszczenia weksli
postępowanie uproszczone weksel
jerzy halama
protokół zniszczenia weksla
jak obejść ustawę o terminach zapłaty
wzory deklaracji wekslowego poprawne wzory
wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty na podstawie weksla
oplata za wystawienie weksla in blanco
przedawnienie roszczeń z weksla własnego
jak prawidłowo wypełnić weksel
pełnomocnictwo do weksla wzór
weksel wzór do wydrukowania
gdzie mozna kupić weksel
wzor weksla jak wypelnic
co to znaczy komisyjnie?
deklaracja wekslowa wzór
weksel wzór doc
odbiór weksla bedacego zabezpieczeniem kredytu
czy weksel własny bez indosu
pozew w nakazowym w oparciu o weksel
podatek wekslowy
zakup druku weksla
termin protestu weksla
nakaz zapłaty klauzula wykonalności weksel
historia weksla
notyfikacja weksel
weksel trasowany a własny
wezwanie do zaplaty sumy wekslowej i wykupu weksla
czy na nie wypełnionym wekslu można wpisać obojętnie jaką kwotę
jak uniknac platnosci z weksla inblanco
weksel podpisany przez spółkę a zmiana nazwy
przykłady weksla
czy żona odpowiada za weksel in blanco męża
abstrakcyjny charakter weksla
weksel a spółka z o.o.
wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
dam poreczenie
weksel in blanco cesja
czy można kupić weksel w millenium banku
indosowany oznacza
indosant
komentarz do art. 10 prawaz wekslowego
czy istnieje mozliwosc anulowania in blanco
opłaty od nakazu zapłaty z weksla
rekta weksel pdf
przedłużek weksla
realizacja praw z weksli
weksel własny wzór i opis
weksel łatwe oszustwo
remitentowi
czy można wydrukować weksel z internetu
wezwanie do zwrotu weksla
pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla wzór
jak wystawić weksel własny
jak napisac druczek roszczen
obrót wierzytelności a podatek dochodowy
weksel wzór blankiet
zarzuty od nakazu zapłaty weksla
weksel in blanco nie na zlecenie
jak zabezpieczyć należność wekslem
zobowiązanie zaplaty formularz
jak dochodzić roszczeń gdy zmarł dłużnik
weksel wzór protokołu anulowania
przelew wierzytelności z weksla
praca własna jako wkład do spółki zoo
poręczyciel pozew o zapłatę
podpis na wekslu jak sie nazywa
indos na wekslu
indos weksla in blanco
wekslowa poręka
weksel własny in blanco
zwłoka w zapłacie remitenta za weksel
formularz protest w postepowaniu nakazowym
sola weksel
gdzie można kupić druk weksla in blanco
podatek pcc od deklaracji wekslowej
weksel in blanco przedawnienie
weksel wzór pkobp
wypełniony weksel wzór indos
ramka do weksla
pozyczka weksel własny
legitymacja formalna weksla
podpisalem weksel in blanco
jaki można oprotestować weksle
weksel wzór in blanco
weksel zabezpieczenie zapłaty gdzie kupić
weksel angielski wzor
kupie weksel
weksel w spółce z o.o.
sprzedaż weksla własnego
kiedy w wekslu in blanco wpisujemy bez prostestu
jak powinien wygladać rewers weksla?
poświadczony podpis pod wekslem in blanco
weksel podpisany przez małżonków wzór
weksel in blanco czy pracodawca moze wpisac wieksza kwote do splaty niz jest wpisana w deklaracji
podpisanie weksla przez osobę niewidomą
umowa pożyczki wekslowej druki
2011 weksel
weksel bankowy pko
kawały o wekslach
weksel trasowany remitent pl
wzór weksel in blanco na pożyczkę
weksel in blanco wazność
papier do podpisana obietnica
wpisanie weksla in blanco na podpisaną czysta kartkę
weksel ciągniony pdf
czy można anulowac podpis grzecznościowy na wekslu
granica niemiecka
indos weksla wzór
jak ręcznie napisać weksel
nie wykorzystane weksle in blanco
zobowiazanie wekslowe
oznaczenie waluty polskiej
gdzie umieścić deklarację wekslową
wzór weksel wlasny in blanco
wzór pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym z weksla
czy pracodawca może weksel
deklarcja wekslowa brak weksla
za ten sola weksel lecz nie na jej zlecenie
weksle kto wydaje 2011r.
jak obejść weksel
podpisalem nieswiadomie weksel
weksel in blanco w spółce cywilnej
co oznacza odebranie weksla bedacego zabezpieczeniem kredytu
weksel własny in blanco bez protestu
awalista
czy weksel jest wazny na starym blankiecie
kosz weksla 2011
czeki weksle obligacje
jak napisać prawidłowo weksel
zarzuty przeciwko zobowiązaniu z weksla
wzór weksla gwarancyjnego
weksel in blanco z deklaracją wekslową notariusz warszawa
weksel zupełny wzór
czy podpisywac weeksel in blanco
czy dyskonto weksla jest zwolnione z vat
odręcznie
uniewaznienie weksla
dlaczego weksel jest groźny
deklaracja wekslowa do umowy
weksel kupiecki
weksel wlasny wzor
spółka cywilna a weksel
termin przedawnienia weksla
gdzie kupić druk weksla in blanco
czy remitent może zwrócic zapłacony weksel
weksel a pożyczka
weksel podatek od czynności cywilnoprawnych
opłata skarbowa od weksla in blanco w 2011
jak spisać umowę z dłużnikiem zabezpieczoną wekslem
dwa podpisy tej samej osoby na wekslu
potwierdzenie własnoręczości podpisów ile kosztuje
spłata weksla
pozew z weksla wzór
jak napisac weksel własny
deklaracja wekslowa na roboty budowlane wzory
weksel w walucie
kto podpisuje weksel na rzecz poczty
czy trzeba wezwać do zapłaty weksla in blanko
wzór weksel własny in blanco
prawidłowo wystawiony weksel w banku
wzór poprawnie wypełnionego weksla in blanco
weksel w jakim postępowaniu
weksel własny trasowany
czy musi być pesel poręczyciela na wekslu niezupełnym inblanco
weksel własny a pcc
wezwanie do spłaty weksla po terminie
weksel własny nie na zlecenie
jak napisać weksel
ja dochodzić weksel in blanco
weksel prosty wzór
oprotestowanie weksla przez dluznika
kartka papieru podpisana in blanco a prawo
weskel na zlecenie
indosując
bankowy weksel poręczeniowy wzór
jak bronić się przed nieuczciwym posiadaczem weksla in blanko
weksel gdzie
jak wypelnic druk angielski czek
protest weksla kiedy
terminy przedawnień
brak w wekslu in blanco remitenta
historie o zaginionych
kto moze oprotestowac weksel
wzór protestu weksla
weksel wlasny wzór
jaki maksymalny czas spłaty można wpisać na wekslu własnym
weksel przeterminowany
weksel osoby zmarłej
weksel w prawie niemieckim
wezanie do wykupu weksla wzór
weksel z klauzulą bez protestu
termin protestu wekslowego
wady oświadczenia woli w prawie wekslowym
weksel in blanco wzór kupna auta
jak wystawic weksel w języku angielskim
spółka cywilna remitentem
prawo wekslowe 2011 pdf
poręczenie weksla w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
weksel wzór darmowy
termin przedstawienia do zapłaty weksla
czy weksel in blanco powinien być odebrany przez dwóch wystawców weksla
kto moze nabyc weksle
weksel czym zamienic
w jaki sposób anulować weksel w sądzie
pozew z weksla do 10000
poręczenie na wekslu in blanco
poręka weksla
po spłacie kredytu pko kiedy można odebrać weksel
przekreślenie weksla jest ważne
zwrot weksla
weksel bezprotestu
weksel in blanco nakaz zapłaty
wzór weksli in blanko
kiedy weksel jest nieważny
jak wystawic weksel inblanco
weksel blankietow
pozew o zaplate z weksla
ksiazki na temat weksli
zwór weksla własnego
weksel w elektronicznym postępowaniu upominawczym
oznaczenie walut
pracownicy banku podpisuja weksle in blanco
zasadnicza roznica miedzy wekslem wlasnym a trasowanym
sprzedaż wierzytelności przez bank a vat
czy weksel jest bezpieczny
pomocy prawnika
wekselpdf
obowiązek przedstawienia weksla do zapłaty
błędy w wystawieniu weksla
jak wygląda poświadczenie podpisu notarialnie
z życia wzięte blog
kto skupuj weksle
indos a pcc
czek in blanco jak wypełnić wzór
czy zabezpieczenie wekslowe jest bezpieczne
wzór weksla bez protestu
postępowanie wekslowe
darmowe blankiety weksli
weksle a prawo karne
jak nazywamy podpis na wekslu
pod weksel
pożyczka prywatna pod weksel kraków
jak ustalić krąg spadkobierców
jak sporzadzic weksel
jak wygląda deklaracja wekslowa
anulowanie zwróconego weksla
zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym dla weksla in blanco
poręczenie długu przyszłego
czy wystarczy potwierdzenie dokonania przelewu przy wykupie weksla
zasady stosowania weksla
sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnienie na wzór darmowy
jak napisać zawiadomienie w sprawie wykupu weksla
weksel na kwotę
jakie nalezności w postepowaniu upominawczym
wezwanie do zapłaty weksla
poreka weksla
termin platności weksla
podatek od czynnosci cywilnoprawnych od weksla
czy weksel bez deklaracji może być wykorzystany
potwierdzenie wekslowe-wzór formularza
gdzie kupić blankiety wekslowe
pismo o zwrot weksla
weksel własny za okazaniem wzór
weksel własny in blanco jako forma zabezpieczenia kredytów dostępna literatura
wzór weksel bankowy wydruk
prawidłowo wypełniony weksel in blanco wzór
poręczenie cywilne to prawne
weksel własny in blanco egzekucja
kiedy powstaje zobowiązanie wekslowe
druk weksla pobierz
wzór weksla sola
nakaz zapłaty z weksla bez wezwania pozwanego?
miejsce wystawienia weksla
data na wekslu
unieważnienie weksla
gdzie kupić weksle
remitent weksla
porozumienie naprawa szkody
wzór pozwu na podstawie weksla
jaki podpis na wekslu
skutki zagubienia weksla
przedawnienie kredytu poręczenie wekslowe
sąd właściwy dla deklaracji wekslowej
kto ma formalną legitymację
weksel błędy
jaka jest opłata u notariusza za prywatną pożyczkę
aktywne druki weksel
czy trzeba wezwać do zapłaty weksa
weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową wzór
kiedy placi sie za weksel
weksel za granicą
protestowane weksle
wykupu weksla wzory potwierdzenia
zapłata za wykup weksla nieruchomością
weksel a spółka cywilna
ile kosztuje poświadczenie podpisu u notariusza
oznaczenie remitenta na wekslu spółki
jak bezpiecznie zwracać weksel
terminy weksle
zarzuty od nakazu zapłaty z weksla w postępowaniu nakazowym
obrona przed wekslem in blanco
filetype pdf weksel
zakup wierzytelności a vat 2011
jak wystawic weksel
na co powoływac się w wezwaniu do zapłaty między osobami fizycznymi
pozew o zaplate jak napisac
weksel in blanco wzor
czy weksel in blanco wypełniony przez wystawcę jest ważny
wzór umowy pożyczki z wekslem
gdzie mozna kupic weksel inblanco
jaki jest wpis sądowy przy podpisanym wekslu
dochodzenie roszczenia od dwóch osób
co to jest weksel in blanco
ile kosztuje weksel
deklaracja wekslowa w walucie wzory
opłaty sądowe od sporu ponad 10 tys
aktywny druk weksla in blanco
co po lokatach antybelkowych
odsetki wekslowe wzór
weksel wezwanie do zaplaty
jak napisac weksel
wyłączenie możliwości przelewu weksla
kredyt konsumencki zniszczenie weksla
weksel bank gdansk kupno
kilku dłużników wekslowych który sąd właściwy
pożyczka weksel zupełny
bezplatne wzory weksli
podrobienie podpisu kiedy przedawnienie
zobowiązanie spadkobierców za poręczenie wekslowe
ile wynosi opłata od pozwu z weksla
weksle przystępnie
czy w spółce cywilnej weksel musi podpisywać współmalżonek 2011
art. 8 prawa wekslowego
druki wekslowe kupno
sprawdzian z weksli
koszty sadowe od weksla
deklaracja wekslowa do weksla in blanco wzór
wzór weksla aval
weksel spółki jawnej jak podpisany
weksel in blanco do inkasa
czy podpisany weksel bez sądu jest ważny
remitent.pl umorzenie weksla
weksel in blanco w ilu egzemplarzach
weksel online
czynnosci weksel
płatny do dnia weksel
czy druki weksli obowiązują
czy stosuje sie jeszcze weksle
weksel własny płatny pewien czas po okazaniu
zmiana nazwy wystawcy weksel
weksel a kilka
opłata skarbowa za weksel własny
wzór weksla pkobp
czek in blanco egzemplarz
weksel a podatek
deklaracja wekslowa na spolke
nakaz zapłaty z weksla natychmiast wykonalny
zaginął weksel
weksel bankowy wzór
przedawnienie wobec indosanta
gdzie można pobrać wekse
w jaki sposób można oprotestować weksle
wezwanie do zapłaty weksla in blanco
jak można dochodzić roszczeń z weksla
weksel jak wypisać
weksel imienny druk
pozew weksel
czy małżonek musi podpisać weksel in blanco
forum wekslowe
podpis na wekslu in blanco u notariusza
zobowiazanie na wekslu
jak zniszczyć weksel
weksel wypełniony na zlecenie wzór
skreślenia na wekslu in blanco
lecz nie na zlecenie
wzór umowy dotyczący wkładu wlasnego
indos pełnomocniczy
koszt podpisania weksla przez notariusza
weksli wzór
rpo wp oznaczenie
weksel wystawiony przez spółkę wzór
przechowywanie weksla
opłata skarbowa za weksel in blanco
podpisana czysta kartka papieru
zapisy słowne i cyfrowe w umowach co wazniejsze
weksel własny zupełny jak wypełnić
wykup weksla promissory note
weksel przedawnienie
weksel na okaziciela druk
wzór weksel prosty
weksel zapłata druk
weksel dla spółki
weklse indos
zdjęcie weksel
przedsądowe wezwanie do zwrotu weksla in blanco
weksla rp
weksle własne
weksel wystawia firma firmie
weksel kto moze je podpisac
blankiet wekslowy wzór
jak napisać poreczenie wekslowe
jak napisać pełnomocnictwo do podpisania poręczenia w moim imieniu
wzór weksli in blanco
weksel in blanco wz%c3%b3r pdf
notariusz weksel
przerobiona data na wekslu in blanco
samoistność dokumentu weksla
stosunek podstawowy weksel przedawnienie
na co zwracac uwagę przy wykupie weksla
weksel in blanko druk
sprzedaz wierzytelności a podatek dochodowy
pozew o zapłatę formularz
gdzie dostane in blanco
wzór weksla osoby fizycznej
weksel własny wzór pdf
indosowanie weksla bez protestu
opłata sądowa weksel
ile trzeba wezwań
nie mam klauzuli bez protestu
weksle poradnik
różnice pomiędzy poręczeniem cywilnym a wekslowym
nakaz zaplaty w postepowaniu nakazowym z weksla
protokół likwidacji weksla
przedawnienie weksla in blanco orzeczenie sądu
weksel dochodzenie na drodze sądowej
weksel sp. z o.o. sp. komandytowa
weksle in blanco druk
uzupełniony weksel
nakaz z weksla wezwanie do zapłaty
zbadanie autentycznosci podpisu w postepowaniu nakazowym
jak sporządzić umowę z wekslem in blanco
wpis sadowy oplata za weksel
niszczenie weksli a co z deklaracja
klauzula bez protestu
weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy wobec pracownika orzecznictwo sn
pozew o zapłatę weksla
wdrukowanie weksla in blanco na podpisana kartkę
darmowe wzory weksli
jak sie wystawia weksel in blanko?
wezwanie do wykupu weksla in blanco
weksle okazowe
czek weksel wzory
podpis na odwrocie weksla
przelew weksla
zakup weksla podatek vat
podpisałem kiedyś veksel
napisz weksel
pozew na podstawie weksla trasowanego
gwarancja zapłaty czynszu
wypełnienie weksla in blanco wzór
ile ważny weksel od daty wystawienia
co to jest protest wekslowy
opłaty notarialne od weksla
zmiana firmy spółki jawnej
awal poręczenie wekslowe
bibliografia prawo wekslowe
przedstawienie weksla do wykupu po terminie
pełnomocnictwo ogólne weksli
weksel zupełny przedsadowe wezwanie do wykupu
zakup wierzytelności skutki podatkowe
w ilu egzemplarzach wystawiany jest weksel ?
wystawienie weksla in blanco
weksel postępowanie uproszczone
remitent pl
w jakim celu wystawiamy weksel
testy z prawa wekslowego
weksle jak prawidłowo wystawić weksle
protest do weksla
pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla
weksel do wydruku
oplata za wystawienie weksla in blanco 2011
nakaz zapłaty na podstawie weksla
czy pracodawca może żądać podpisania weksla
wezwanie do zwrotu weksla pdf
spólka z o o jako najwiekszy kapitał
kiedy podpisać‡ weksel inblanco
przykłady wezwań do zapłaty
nieważny weksel zarzuty nakazowe
weksel przy umowie o pracę
weksel śmieszne
weksel wystawiony na walutę która nie jest walutą miejsca płatności
gdzie podpisać weksel in blanco
czy musze wyslac 3 wezwania do zaplaty
weksel u notariusza
strata na sprzedaży wierzytelności bankowej podatke
zarzuty do weksla
umowa wekslowa a indos
nie na zlecenie bez protestu
weksel bankowy pobierz
kawały żydowskie o wekslach
odpowiedzialność małżonka podpisanego na wekslu
wzór pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań wekslowych
pożyczka prywatna na weksel kraków
weksel in blanco epu
deklaracja wekslowa wzór po angielsku
jak uniknąć weksla trasowanego
najlepsze formy zabezpieczenia dla kobiet
świadkowie na udowodnienie weksla
jak dzielą sie weksle
wzór wypełnienia czeku w tys
poręczenie cywilne spółki
czy do zaciągania zobowiązań wekslowych potrzebne pełnomocnictwo
roszczenie z dwóch weksli w jednym procesie
prawo wekslowe 2011 podpis weksla
weksel in blanco pdf.
za ile podpis notarialnie
wykonalność nakazu zapłaty z weksla – klauzula
odesłanie weksla
oczekiwanie na nakaz w elektronicznym postępowaniu
sn weksel in blanco
forum zniszczebnie weksli przez bank
nakaz z weksla a nakaz zapłaty w postępowaniu nakzaowym
charakter sumy wekslowej w deklaracji wekslowej maksymalna
weksle wzory matematyka
weksel in blanco w transakcjach handlowych
weksel własny kaucyjny
wierzytelności podatki
gdzie można kupić weksle
prawo czekowe jaka literatura
notarialne poświadczenie podpisu na wekslu
wystawca i reemitent nie mogą być tą samą osobą
czy przy wykupie weksla muszę go odebrac
weksle trasowany wzór angielski
pozew weksel in blanci
podpisać weksel pracodawcy
wyrok sądu najwyższego z dnia 21 maja 1981 r. iv prn 6/81 osncp 1981/11/225
wzór weksla oświadczenie o pożyczce
testy prawo wekslowe
czy weksel in blanco powinien być zwrócony wystawcy
indos wierzytelności
wezwanie do wykupienia weksla
weksel jako narzędzie kredytów
weksel zabezpieczający spłatę kredytu po co odbierać
art. 246 k.p.c. w wypadkach określontch w k.c.
zobowiązanie z weksla in blanco powstaje
dochodzenie zapłaty od osoby zmarłej
weksel kapitał zakładowy
badanie grafologiczne podpisu na wekslu
pełnomocnictwo ogólne na wekslu
zastosowanie weksli
różnice pomiędzy poręczeniem cywilnym i wekslowym
formularze blankietów wekslowych opłata
dowód nadania listu wezwanie do zapłaty pozew
pozew o zapłatę
zwrotne poszukiwanie przeciw akceptantowi
wzor zlecenie płatności
sposób dokonania przez remitenta zapłaty za weksel
gdzie mozna kupic wzory weksli
wyłącznie własnoręczny podpis na wekslu może stanowić podstawę
poręczyciel wekslowy
co oznacza na wekslu bez protestu
weksel własny – tłumaczenie
nie każdy weksel może być indosowany
czy dluznik moze oprotestowac weksel
ile kosztuje wniesienie sprawy do sądu za sfałszowanie podpisu
wazność weksla na starym blankiecie

Comments

 1. Witam.Czy podpis złożony na wekslu z drugiej strony bez zaznaczenia „aval” czy „poręczam” będzie skutecznym podpisem? jest podpis ,adres zamieszkania i pesel własnoręcznie podpisane ,jednak bez wskazania.Pozdrawiam

 2. @Franek – podpis taki nie będzie stanowił poręczenia.

 3. Gdyby jednak było tak, że podpis był składany z zamiarem udzielenia poręczenia i np. taki zamiar wynika z deklaracji wekslowej, to posiadacz weksla mógłby dopisać tam wzmiankę wskazującą na poręczenie – Sąd Najwyższy dopuścił taką możliwość.

 4. W tym temacie warto zapoznać się z poniższym:

  W razie udowodnienia, iż nad podpisem na odwrocie wekslu został wypisany inną ręką tekst poręczenia, na posiadaczu wekslu ciąży dowód, iż podpis miał charakter poręczenia, a nie indosu, lub że przynajmniej znaczenie takie uzyskał następnie za zgodą podpisującego weksel na odwrocie (S.N.C.I. 1572/35 z dnia 27 II 1936r.)

  oraz

  Prawo wekslowe zezwala na umieszczenie poręczenia za wystawcę również na odwrotnej stronie weksla oraz na wypełnienie tekstu poręczenia przez inną osobę, a nie przez samego poręczyciela. W razie jednak udowodnienia przez osobę, nad której podpisem na odwrotnej stronie weksla figuruje wpisany inną ręką tekst poręczenia, że podpis ów został przez nią wypełniony in blanco, na posiadaczu spoczywa ciężar dowodu, iż podpis rzeczony miał w istocie znaczenie poręczenia, a nie indosu, lub przynajmniej, że takie znaczenie uzyskał następnie za zgodą podpisującego.
  [Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 grudnia 1927r. (1719/26)]

 5. W tym kierunku idą również współczesne orzeczenia:

  Jeżeli okoliczności wręczenia dokumentu, który nie ma wszystkich cech weksla, nakazują uznać umieszczony na jego odwrocie podpis za złożony w zamiarze udzielenia poręczenia wekslowego, to dla statusu składającego podpis jako poręczyciela nie ma znaczenia, czy wzmianka obok tego podpisu mówiąca o poręczeniu została napisana przez składającego podpis, czy też przez inną osobę, jak też to, czy została napisana przed czy po wręczeniu dokumentu (wyrok SN z 21 września 2006 r., I CSK 116/06)

  oraz

  dla powstania poręczenia wekslowego nie jest wymagane, by wyraz „poręczam” lub inny równoznaczny, umieścił na odwrocie weksla poręczyciel. Wyraz taki może wpisać każda inna osoba w dowolnym czasie. Istotne jest jedynie to, by odpowiadał on rzeczywistości, to znaczy odzwierciedlał stosunek poręczenia wekslowego, jaki powstał w wyniku podpisania weksla przez osobę, która go podpisała jako poręczyciel. Podpis na wekslu musi odzwierciedlać wolę poręczenia wekslowego za określoną osobę. Jeżeli zatem osoba podpisana na wekslu pod słowem „poręczam” wpisanym później przez inną osobę, nie zaprzecza, że podpisała się na wekslu jako poręczyciel wekslowy za wystawcę, dla jej odpowiedzialności jako poręczyciela wekslowego pozostaje bez znaczenia kto i kiedy wpisał na wekslu słowo „poręczam”. Osoby takiej nie można traktować jako indosanta, skoro przyznaje ona, że podpisała weksel, jako poręczyciel. Jest więc poręczycielem wekslowym, a treść weksla odpowiada rzeczywistemu stanowi stosunku wekslowego, mimo wpisania słowa „poręczam” przez osobę trzecią już po podpisaniu weksla przez poręczyciela.

  Dopiero wówczas, gdy osoba podpisana na odwrocie weksla zaprzecza, by wpisała wyraz „poręczam” albo kogoś do tego upoważniła, a także zaprzecza, że podpisała weksel jako poręczyciel wekslowy i sąd ustali, że istotnie wyraz ten wpisano później, bez zgody tej osoby, na posiadaczu weksla ciąży obowiązek udowodnienia, że podpis ma charakter poręczenia. Jeżeli posiadacz tego nie udowodni, istnieją podstawy do przyjęcia, że osoba taka jest indosantem a nie poręczycielem. Takich właśnie sytuacji dotyczą cytowane przez Sąd Apelacyjny orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1936 r. I C 1572/35 (OSP 1936/9/487) i z dnia 1 grudnia 1927 r. Rw 1719/26 (M. Prawn. 1993/3/86). Nie ma natomiast żadnych podstaw w świetle art. 13 i art. 31 PrWeksl, by osobę, która przyznaje, że na odwrocie weksla złożyła podpis jako poręczyciel wekslowy za wystawcę, traktować jako indosanta tylko dlatego, że nie wpisała ona słowa „poręczam”, a uczyniła to później, bez jej wiedzy, inna, nieustalona osoba (wyrok SN z 4 października 2006 r., II CSK 104/06)

Speak Your Mind

*