Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Listopad 2013 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu blog odwiedziło 9700 unikalnych użytkowników.
listopad

jak realizować prawa z weksla po rozwiązaniu spółki cywilnej – należy „ściupić” razem wszystkich wspólników wymienionych jako remitentów i można wspólnie dochodzić należności z weksla. Względnie wspólnicy jako współremitenci mogą indosować weksel na jednego z nich, upoważniając go de facto do dokonywania samodzielnie dalszych czynności. Spółka cywilna – co do zasady – weksla wystawić nie może, i nie może być remitentem, stąd przyjmuje się, że w takim przypadku uczestnikami obrotu wekslowego są wymienieni na wekslu wspólnicy jako osoby fizyczne.

jaki wyrok można dostać za wyłudzenie pożyczki prywatnej – zgodnie z art. 286 kodeksu karnego jest to kara od 6 miesięcy do 8 lat (lub grzywna, ograniczenie wolności, lub pozbawienie wolności do 2 lat w przypadkach mniejszej wagi).

powództwo o unieważnienie weksla – nie widzę podstaw ku temu. Weksel jest ważny (poprawny), albo nie, i jest to stan faktyczny niezależny od tego, czy wystawca wytoczyłby takie powództwo, czy nie. Jeśli weksel jest rzeczywiście nieważny, czyli o niepoprawnej treści, sąd nie wyda na jego podstawie nakazu zapłaty, a pozwanemu będą przysługiwać odpowiednie zarzuty. Być może szukającemu takiej frazy w google internaucie pomogłoby powództwo o zwrot weksla albo powództwo o stwierdzenie nieistnienia zobowiązania?

A w poniedziałek Dzień darmowej dostawy w wielu polskich sklepach internetowych, kto ma ochotę zrobić małe zakupy i wstrzymywały go koszty przesyłki, ma okazję zaoszczędzić :)

Speak Your Mind

*