Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Luty 2012 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu Remitenta odwiedziło ponad 6600 unikalnych użytkowników. Dziękuję wszystkim zaglądającym :)

Z miesiąca na miesiąc coraz trudniej jest wybierać pytania-frazy, po których trafiliście tutaj z wyszukiwarki google, aby były one i ciekawe, i nie występujące wcześniej – zarazem ;) Tym razem mój wybór padł na:

– kiedy indosowany weksel nie jest ważny – zasadniczo nie ma takiej sytuacji, kiedy indosowanie weksla oznaczałoby jego unieważnienie. Nawet indos dokonany na wekslu z klauzulą zakazującą takiego przenoszenia, powoduje jedynie, że ma on charakter cesji

– czy można uniknąć zapłaty z weksla – najlepszym sposobem jest niewystawianie weksla, którego nie chcemy zapłacić :)

– czy weksel podpisany przez osobę nieuprawnioną jest ważny – tak, może się jedynie zmienić podmiot odpowiedzialny (np. fałszywy pełnomocnik), jeśli weksel podpisała osoba niezdolna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, osoba ta nie odpowiada za zapłatę, nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności innych dłużników w wekslu (np. współwystawców, poręczycieli [w tym i poręczycieli za niezdolnego do zaciągnięcia zobowiązania wystawcy])

– czy w Polsce można wystawić weksel w obcej walucie tak, obecnie nie ma ku temu przeszkód prawnych

– czy wierzyciel weksla in blanco może wypełnić ten weksel pismem odręcznym tak, wierzyciel może samodzielne wypełnić weksel in blanco zgodnie z zawartą z wystawcą umową

Pełna lista zapytań z wyszukiwarki google w lutym 2012r.:

weksel
weksel wzór
wzór weksla
weksel in blanco
weksel własny
remitent
weksel własny wzór
weksel in blanco wzór
weksel in blanco druk
weksel druk
umowa wekslowa
druk weksla
weksel wzor
protest weksla
weksel in blanco wzór pdf
weksel wzór pdf
wzory weksli
pozew z weksla
wzór weksla własnego
weksel trasowany wzór
weksel in blanco bez protestu
klauzula bez protestu
druk weksla in blanco
weksel własny in blanco wzór
wzor weksla
przedstawienie weksla do zapłaty
druk weksla do pobrania
weksle wzory
wzór weksel
remitent.pl
weksel wzór doc
wzór weksla in blanco
weksel trasowany
protest wekslowy
jak napisać weksel
weksel bez protestu
poręczenie cywilne
weksel in blanco wzór do pobrania
porozumienie wekslowe
remitent weksla
nakaz zapłaty z weksla
wzór wypełnionego weksla
blankiet weksla
weksle in blanco
pozew o zapłatę z weksla
druk weksel
weksel nie na zlecenie
protokół zniszczenia weksla wzór
weksel in blanco druk darmowy
druki weksla
sprzedaż wierzytelności a podatek dochodowy
pełnomocnictwo do podpisania weksla
komisyjne zniszczenie weksla
weksel in blanco bez protestu wzór
przedstawienie weksla do zapłaty wzór
przedawnienie weksla in blanco
weksel in blanco pdf
weksel własny in blanco
weksel gwarancyjny
wzór weksel własny
wezwanie do zapłaty weksla
okazanie weksla
przykład weksla
weksel wzór do druku
weksle w prawie brytyjskim
nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla
pożyczka wekslowa
weksel halama
druk weksel in blanco
weksel płatny za okazaniem
jak wystawić weksel
weksle
weksel pdf
poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne
weksle druk
weksel nie na zlecenie wzór
opłata skarbowa od weksla
pozew o zapłatę wzór
indos na wekslu obraz
weksel na zlecenie
wzór weksel in blanco
wzór wypełnienia weksla indos
wypełnienia weksla in blanco
dochodzenie roszczeń z weksla
weksel in blanko
weksel wzor na pozyczke
weksel własny bez protestu wzór
wzór weksla własnego in blanco
weksel własny druk
wzór weksli
zwrot weksla in blanco
wzÓr weksla
bezpieczny weksel in blanco
weksel własny blanco wzór
zobowiązanie wekslowe
weksle wzór
pozew z weksla in blanco
sprzeciw do nakazu zapłaty z weksla
dwóch wystawców weksla
kiedy weksel jest przedawniony
wypełnianie weksla
wzor weksel własny
indos
poręczenie wekslowe
podpisanie weksla przez pełnomocnika
weksel ozdobny
wzór weksla trasowanego
indos weksla wzór
weksel gwarancyjny wzór
czy w 2011 r obowiazuje opłata skarbowa od wypełnionego weksla in blanco
pokwitowanie zapłaty na wekslu
weksel wzór 2011
jak wypełnić weksel wzór
weksel inblanco
prawidłowo wypełniony weksel in blanco
wzor weksel
sprzedam weksel
wypełniony weksel in blanco wzór
przechowywanie weksli
umorzenie weksla in blanco
wzory weksli in blanco
weklse wzór
weksel wlasny
weksel szablon
wzor weksel wlasny
zgubiłem weksel
zarzuty do weksla
www.remitent.pl
blankiet wekslowy
weksel indos
weksel z poręczeniem wekslowym aval
weksel poręczenie
weksel pobierz
indos in blanco
weksli
wypełniony weksel
wzory weksel
przedawnienie weksla
zniszczenie weksla
weksel wlasny in blanco
wzor weksla poreczyciela
reminent
wzór weksla in blanco bez protestu
jak przedstawić weksel do zapłaty
jak wystawić weksel in blanco
jak wygląda weksel
wzór weksla online
protokół zniszczenia weksla
weksel przedawnienie
weksel wzór wypełnienia
wypełnienie weksla in blanco wzór
weksel wypełniony wzór
weksel in blanco wzór doc
poręczenie wekslowe wzór
weksel aval osoba fizyczna
zarzuty do nakazu zapłaty z weksla
zwrot weksla wzór pisma
weksle własny wzór
weksel indosowany
postępowanie z weksla
druk weksla własnego
prawo wekslowe niszczenie weksli
weksel in blanco bez protestu pdf
jak powinien wygladac weksel
weksel piwniczny
zarzuty od nakazu zapłaty
wzory weksli na zlecenie
weksel własny blanco bez protestu
przelew wierzytelności z weksla
gdzie można kupić weksel
weksel wlasny wzor
obligacja wzór
prawidłowo wypełniony weksel
data wystawienia weksla in blanco
weksel nakaz zaplaty
wzor weksla wlasnego
weksel do faktury wzór
weksel blankiet
poręczenie na wekslu
wzór weksla pdf
unieważnienie weksla
welsel wzor
oprotestowanie weksla
wzór weksla na pożyczkę
dochodzenie roszczenia z wekslu
wzór weksel wlasny
postepowanie gospodarcze a wekslowe
wzór pozwu w postepowaniu nakazowym z weksla
wypełnienie weksla
http //www.remitent.pl/generator-weksli/2120
opłata skarbowa od weksla in blanco 2011
wzor weksela
weksle u radcy prawnego
weksel formularz
gdzie kupić weksel
co oznacza weksel bez protestu
zaginiony weksel w bph
wzór poręczam weksel
zarzuty od nakazu zapłaty z weksla
zakup weksla
darmowy wzór ładny weksla do druku
darmowy wzór weksla in blanco
bezpieczny weksel
weksel a żmierć wierzyciela
zobowiąznie wekslowe
czy obecnie obowiazuje opłata skarbowa od wypełnionego weksla
uruchomienie weksla in blanco
weksel in blanco nie na zlecenie
pozew o zapłate z weksla
wzor weksla inblanko
jak wygląda weksel 2012
sola weksel
weksel in blanco bez protestu jakie dokumenty do pozwu
roszczenia z weksla
czy weksel moze byc napisany odrecznie
podatek od weksla
jak prawidłowo wypełnić weksel
weksel wŁasny wzÓr
weksel in blanco blankiet
wzor przedstawienia weksla do zaplaty
wypełniony weksel in blanco
pozew z weksla na formularzu?
weksel zabezpieczający kredyt
weksel do druku pdf
weksel aval in blanco
opłata za weksel
wwksel wzór
weksel w prawie brytyjskim
czy na wekslu trzeba wpisac remitenta
weksel blanco druk
wzor weksla pdf
pozew z weksla wzór
wzory pozwow weksel
pozew o zapłatę z weksla in blanco
wezwanie do zapłaty z weksla
jak wypełnić weksel
weksel spółka cywilna
gdzie można nabyć weksel in blanko
zwrot weksla
opłata skarbowa od weksla in blanco kiedy sie ja płaci?
weksel własny a trasowany
co oznacz weksel bez protestu kto to wypisuje
zarzuty na nakaz z weksla
jak wyglada wzor weksla
weksel umowa agencyjna
weklsel własny druk
weksel i wzór wypełnienia
zapłata wekslem.
poręczenie cywilne a wekslowe
dochodzenie roszczeń z weksla in blanco
opłata od weksla
wypełnienie weksla in blanco
weksel bankowy
wezwanie do zapłaty weksla wzór
weksel forum
weksel in blanco na zlecenie
procedura wekslowa
w razie braku protestu nie odpowiada z weksla
weksel wzór 2012
indosowanie weksla in blanco
nakaz z weksla
weksel jako poręczenie ewentualnego braku zapłąty
stare weksle
wzory weksla
weksel inblanko
blankiet wekslowy wzór
notariusz weksel
wzór wypełnionego weksla z poręczeniem
weksel własny wzór pdf
poręczenie weksla wzór
weksel in blanco oszustwo
weksel wzrór doc
zarzuty od nakazu zapłaty z weksla wzór
jak wypełnić weksel własny
weksel na zlecenie wzór
zaginiony weksel in blanco
www.wzór weksla.pl
weksel poręczam
indos weksla
sprzeciw od nakazu zapłaty z weksla
czy osoba fizyczna moze wystawiac weksel
protokół zniszczenia weksli
jerzy halama
awal weksla
zapłata weksla w ratach
weksel bez protestu pdf
pozew weksel opłata sądowa
czy umowa kredytowa może być przedziurkowana
sprzedam weksel in blanco
weksel in blanco wymagane elementy prawo
jak wypełnić weksel in blanco
przedawnienie roszczeń z weksla
wezwanie do zapłaty z weksla wzór
bez protestu w prawie wekslowym
nieważność weksla
wzór weksel trasowany
indos w wekslach
sola weksel wzór
dochodzenie roszczeń wekslowych
weksel trasowany a własny
podatek od weksla in blanco
czy można wysłać weksel pocztą
osnowa weksla
odpis weksla
weksel a błąd
druk weksla sola bez protestu
opłata skarbowa od weksla in blanco
pozew o nakaz zapłaty weksla własnego
protokó zniszczenia weksli
weksel wzór blankiet
prawidłowy weksel wzór
czy na wekslu trzeba wpisać remitenta
jak powinna wygladac umowa pozyczki?
pozew o wydanie nakazu zapłaty z weksla
wzory urzędowych blankietów weksli
jak pisze się weksel inblanco
sfałszowany podpis na wekslu
ile kosztuje nakaz zapłaty z weksla
jak wystawić weksle
opłata skarbowa za weksel
weksel dla pracownika wzór
weksel in blanco podpis
pozew przeciwko poręczycielom wekslowym
jak anulować weksel
poręczenie wekslowe wzor
weksel zmiana nazwy firmy
blankiety wekslowe wykonam
umowa agencyjna udzielony awal
brak zwrotu weksla zabezpieczającego
termin przedawnienia z prawa wekslowego
weksel osoba fizyczna
weksel terminy
czy do weksla potrzebna jest umowa
wypełnianie weksla wzór
weksel a weksel własny
poręczenie wg prawa wekslowego
roszczenie z weksla własnego
gdzie przechowywać weksle
jezeli weksel bank oddaje przedziuekowany przekreślony i anulowany
komentarz do prawa wekslowego
poswiadczenie weksla in blanco notariusz
weksel w anglii
weksle przedwojenne polskie
blankiet wekslowy do druku
poręczyciel na weksli inblanco skutki po rozwodzie
wartosc w towarze otrzymałem weksel
niszczenie weksla in blanco
klauzulę „bez protestu”
in blanco wzór
weksle in blanco wzór
wzór weksla wypełnionego
weksel in blanko co po śmierci poręczyciela
zgubiony weksel
dochodzenie przed terminem zapłaty weksla
remitent.pl – poręczenie
czy mozna zniszczyć weksle in blanko po terminie
weksel bez możliwości sprzedaży
jak unieważnić weksel
weksel protest
weksel in blanco do pobrania
indosować
jak ma podpisać weksel spółka cywilna
indos wekslu
weksel in blanco bez daty
weksel można wystawić na okaziciela na zlecenie in blanco
weksel bez indosu
przedawnienie weksli
wzor weksla do pozyczki
roznice miedzy wekslem trasowanym a wlasnym
protokół odbioru weksla
druk weksla pko bp sa
gwiazdowski pdf
weksel in blanco z deklaracją wekslową
galeria finansowa pl content uploads 2011 wezwanie zaplaty
krótkie wyjaśnienie do wekselu
wartość weksla w żabce
wzór weksla podpisanego przez spółkę jawną
tło weksel
postępowanie wekslowe
pozew do sądu weksel
wezwanie z weksla
weksla własnego
podpis drukowanymi literami
zwrot veksla in blanco na jakim druku
zakup weksla podatek
klauzula waluty
bez protestu
weksel z poręczeniem wekslowym
sprzedaż weksla
opłata sądowa za weksel
data wystawienia weksla
weksel musi być przedstawiony do zapłaty nakazowym
wzór zazrutu do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla
weksel a pcc
przechowywanie weksla w firmie
weksl własny wzór
weksel aval wzór
chcę wystawić weksel
przedstawienie weksla po terminie
zobowiązanie wekslowe ile
przedawnienie weksel in blanco orzeczenia
wezwanie do wykupu weksla remitent
poręczenie weksla
weksel in blanco niewłaściwe wypełnienie nieważność
remitent forum
ile kosztuje weksel
firma zgubila moj weksel in blanco co robic
czy miejsce płatności weksla można okreslić w sposób ogólny
co po lokatach antybelkowych
pomoc w wystawieniu weksla warszawa
jak napisac weksel
spółka komandytowa jako wystawca weksla
weksel własny in blanco nie na zlecenie
poświadczenie podpisu weksla u notariusza opłata
weksel powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku
weksel poswiadczenie podpisu
wzór wypełnionego weksla inblanco
weksel z poręczeniem wekslowym aval wzór
znalazłam weksel po 20 latach
weksel online
weksel niezupełny wzór
wzory umów weksel in blanco
weksel z poreczeniem
poręczenie wekslowe awal
promissory note wzór
w jakim celu parp weksel
deklaracja wekslowa do weksla in blanco
weksel za okazaniem
podpis na odwrotnej stronie weksla
historia weksla
weksel podpisany drukowanymi literami
wzór weksla z poręczeniem
zapłata z weksla
prawo wekslowe
weksel własny z poręczeniem wzór
weksel klauzula bez protestu
własny weksel in blanco do pobrania
skreślenia na wekslu
wzór wypełnionego weksla sola
pozew z weksla indosowanego
miejsce płatności weksla in blanco remitent.pl
weksel in blanco z klauzulą bez protestu nie na zlecenie
weksel żabki
gdzie kupić weksel in blanco
jak ma wygląda weksel na spółkę
weksel płatny w pewien czas po okazaniu
pozew na podstawie weksla
jak się wypełnia weksle wzory
kiedy weksel wystawiony przez spółkę cywilną jest nieważny
weksel w jezyku angielskim
termin platnosci weksla za okazaniem
jak napisać weksel wzór
podatek od sprzedaży weksli
poręczenie do kwoty
jak wygląda wezwanie zwrotu weksla
posiadacz weksla moze dochodzic roszczeń przeciwko
wzór weksla in blanco 2012
druk blankietu weksla
weksel zupełny
weksle własny
oplata sadowa za weksel
przedstawienie weksla do zapłaty postępowanie nakazowe
poreka wekslowa
wzor trata weksla
weksel wzor do wypelnienia
weksel -zabezpieczenie
wzór czeku in blanco
po co wystawia sie weksel
prawo wekslowe weksel in blanco zwrot
pozew do sądu o zapłate weksla
poreczenie wekslowe
nakaz zapłaty przeciwko małzonkowi zmarłego dłuznika
sprzedaż weksla a pcc
weksel w allianz
protest weksla wzór
postepowanie z weksla
poręczenie wekslowe
jak należy przechowywać weksle?
weksel zabezpieczający kredyt czy odebrac
zarzuty do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla
opłata wekslowa
straty ze sprzedaży pożyczki nie są kosztem
nakaz zapłaty z weksla wzór pozwu
jak egzekwować należności z weksla własnego
kiedy weksel indosowany nie jest ważny
zakup wierzytelności ets vat 2011
weksel egzekucje dłużnika
wzór weksla według ministerstwa
weksel do inkasa
przedawnienie roszczeń z weksla własnego
kto moze wystawia sie weksel
weksel u notariusza
wzór weksla in blanco nie na zlecenie
jak prawidłowo wypełnić weksel
weksel in blanco-w spólce cywilnej
darmowy weksel wzór
śmierć wystawcy weksla zobowiązanie poręczyciela
protest u notariusza
weksel własny gdzie kupić
sąd najwyższy w prawie wekslowym przy spółkach z o.o.
remitent bez protestu
jak powinien wyglądać poprawnie wypełniony weksel in blanco
weksel sciagnij
wzory weksla wlasnego
zeszyt własnoręczny
wzór weksla do druku
ile razy można indosować weksel
czy mozna uniknac zaplaty z weksla
abstrakcyjny charakter weksla
wzór okazanie weksla
wzór deklaracja wekslowa do weksla in blanco z kontrahentem
róznice miedzy wekslem własnym a trasowanym
wezwanie do zapłaty obowiązkowe?
na wekslu skreslenie parafka
weksel na okaziciela wzór do druku
kupię weksel
czy w postępowaniu uproszczonym dochodzi się roszczeń z weksla
pozew z weksla załączniki
czy przedziurkowany weksel traci ważność
wzor weksla do druku
opłata od zarzutów
opłata site remitent.pl
czy należy wezwać dłużnika z weksla
weksel in blanco płatny bez protestu
wzÓr weksla jako zabezpieczenie dla pracodawcy
wzór weksla z poręczeniem wekslowym aval
zmiana statutu spółki s.c. na sp. z o.o. czy musi być podpisany nowy weksel in blanco
wzór zlecenie
przedłużek weksla
weksel na pozyczke wzor
wspólnicy spółki cywilnej jako remitenci
sposoby zniszczenia weksla
jak długo można dochodzić należności z weksla
zmiana wspólników a wystawiony weksel
spółka komandytowo-akcyjna kto podpisuje weksel in blanco
gdzie mozna kupić weksle
weksel in blanco uzyskanie nakazu zapłaty
bezprawne przetrzymywanie weksla kiedy?
wzór wezwania do zapłaty należności
weksel elektroniczny
wartość w towarze otrzymałem
indos weksla in blanco
generator weksli
brak podpisu zony na wekslu
przekreslona kwota na wekslu
weksel in blanco bezpieczny?
czy do umowy można żądać kilku deklaracji wekslowej
na wekslu mozna nie wpisac remitenta
cesja praw
jak dochodzić zapłaty z weksla
wzory weksla in blanco
weksel a pieniądz
weksel in blaco wynajem lokalu
odsetki od weksla in blanco
weksel pracodawcy
poręeczenie do kwoty
omowienie weksla
weksel in blanco przedawnienie
czy na wekslu zawsze trzeba wpisac remitenta?
weksel obcy blankiet
umowa pożyczki rewersu wzór
spadkobiercy poręczenie wekslowe
wzór weksal
weksel in blanco .pdf
weksel in blanco dla spólki komandytowej wzór
bożena cyrol
remient pozew
termin zwrotu weksla in blanco 2012
jak podpisać się na wekslu urzędowym
weksel filetype pdf
poręczenie wekslowe a indos
weksel mozna wystawic na zlecienie
weksel recta
gdzie nalezy kupic weksel
zagubione deklaracje wekslowe
weksel a uznanie długu różnice
weksel wzór in blanco
weksle przed terminem
dochodzenie wierzytelności z weksla
klauzula waluty na wekslu
sprzedaż weksla własnego
jeżeli weksel zoztał użyty niezgodnie z wolą
podpisanie weksla in blanco u notariusza jaka cena
weksel własny-wzór
weksel in blanco wzór 2012
wechsel własny wzór
weksel druk do pobrania
umorzenie weksla w przypadku jego zaginięcia
czy na wekslu moze być imienna pieczątka
wypelniony wzor weksla
w dacie wystawienia weksla nie istniał remitent
czy weksel podpisany przez osobę nieuprawnioną jest ważny
weksel możemy indosować
weksel gwarancyjny.doc
cyrol bożena
śmierć wystawcy weksla a poręczenie
przedstawienie weksla do zaplaty
termin przedawnienia weksla płatnego za okazaniem
weksel druki
zwolnienie z opłat w postępowaniu nakazowym
w ilu kopiach sporzadza sie deklaracje wekslowa
czy członek zarzadu ma obowiazek poręczenia weksla wystawionego przez spółke
weksle sp. z o.o. parp
aktualne prawo wekslowe
jak napisać weksel. wzór
wzor pozwu do sadu
weksel spółka komandytowa
emisja weksli
weksel in blanco data
weksel in blanco zgubiony
elektroniczne postępowanie upominawcze z weksla
poręczenie wekslowe a majątek wspólny małżonków
prawidłowy weksel własny
przestępstwa wekslowe
remitent wypełnienie
dagmara paszotta
bez protestu klauzula
postepowanie gospodarcze z weksla
podpis notarialnie poświadczony wzór
weksel in blanco literatura
zarzuty do nakazu sfałszowany podpis
wzór weksla własnego na zlecenie
podpisaam weksel na 5000
weksel in blanco z poręczeniem wzór
wzór weksla in blanco ozdobny
10. w razie braku protestu nie odpowiada z weksla
brak poręczenia na wekslu
weksel wypełniony
pozycze weksel-in blanco
poręczam za ten weksel
awalista
jak anulowac podpis inblanco
opłaty od kwot wnoszonych w pozwie
weksel dla żabki
test z weksli
gdzie otrzymam weksel
ile kosztuje blankiet weksla
weksel trasowany a weksel in blanco
wzór weksla bankowego in blanco
emisja weksli pcc
weksel poprawny wzór
pułapka podpis inblanko
czy weksel in blanco można przechowywać w firmie
wzór pozwu remitent
kiedy podpisuje remitent deklarację wekslową
czy można uchylić sie od odpowiedzialnosci z weksla
musi spłacic weksel
różnica między wekslem prostym a trasowanym
wzór polskiego weksla po angielsku
poświadczenie podpisu na wekslu
weksel in blanco druk wikipedia
wystawienie weksla przez pełnomocnika
przedsądowe wezwanie do zapłaty za pożyczke pod weksel
wzÓr wypeŁnionego weksla jako zabezpieczenie dla pracodawcy
zagubiony weksel własny
gdzie mozna kupic blankiety weksli bankowych
remitent nie chce zwrócić weksla
kto może wystawić weksel
darek bucior
zabezpieczenie wierzytelności
weksel zabki pdf
weksel do pobrania
weksel opłata sądowa
weksel wystawiony przez spółkę cywilną
przesłanie weksla in blaco do wystawcy
weksel in blanco z klauzulą
termin płatnosci weksla
poreczenie wekslowe a spadkobiercy
czy do wystawenia weksla wystarczy zwyka forma pisemna
rpo-weksel in blanco
pcc emisja weksli
sąd okręgowy w poznaniu wydział pozew weksel
jak uniknąć pcc przy pożyczce
błażej sarzalski
czy jest opłata od wystawienia weksla
opalata za postepowanie wekslowe
weksel nakaz zapłaty
gdzie mogę kupić weksel
co oznacza remitent
gdzie kupić weksel 2012
wzór czystego weksla
wielkość weksla
weksel in blanco z klauzula bez protestu
omyłka w nazwie indosatariusza
różnice między weksem własnym a trasowanym
na kogo powinien być wystawiony weksel in blanco
wzór protestu weksla
weksel wlasny wzór
przechowywanie weksli przepisy
gdzie można zakupić druk weksla
weksel jako pożyczka
weksle obecnie
nieotrzymanie nakazu zaplaty z weksla
umowa o wekslowa
jak ominąć zapłate weksla in blanco
opis weksla
oddział remitentem
czy muszę odebrać weksel po spłacie kredytu
indos wzór
poręczenie wekslowe na drugiej stronie weksla
nakaz płatniczy a weksel
dochodzenie należności z weksla między przedsiębiorcami
weksel opłata skarbowa
weksel trasowany a wlasny
weksel można wystawić na zlecenie
sp. zo.o. spółka komandytowa weksel
czy spadkobierca może odwołać poręczenie wekslowe
podatek vat przy zakupie wierzytelnosci
weksel termin przedawnienia
podpisanie weksla in blanco w sp. s.c. czy jest ważny w sp. z.o.o.
na jaką kwotę podpisuje się weksel przy prowadzeniu żabki
weksel wzór z tytułu
weksel in blanco do druku
jak napisac przedsadowne wezwanie do zwrotu weksla
weksle weksel in blanco
weksel notarialny
nabycie wierzytelności a skutki podatkowe
nie uznanie kwoty na wekslu w provident
pozew z weksla na formularzu
treść umowy wekslowej na rewersie
pracodawca a weksel na milion
weksel wzor druku
dochodzenie neleznosci weksel komornik
weksel wzór pobierz
oszustwa wekslowe
weksel własny in blanco – wzór
umowa pożyczki weksel
weksle dla poczatkujacych
uzupełniony weksel in blanco termin przedawnienia
weksel w elektronicznym postępowaniu upominawczym
ozdobne czeki wzory
unieważnienie weksla in blanco
wezwanie do wykupu weksla wzór
kto moze wystawić weksel
przerobienie weksla
błędne oznaczenie terminu płatnosci w wekslu
opłata skarbowa od weksla 2011
co zrobić z wekslem
wzór weksla in blanco druk
poręczenie zapłaty weksla
czy nalezy wezwać dłużnika przy wekslu
co napisać na wekslu
zagubiono weksel
weksel wzrór
gdzie umieścić klauzule bez protestu
czy na wekslu można wpisać spółke cywilną
weksel wzór doc.
czy sprzedaz weksli i obligacji musi byc notarialnie
kiedy remitent wzywa wystawcę do wykupienia weksal
weksel in blanko wzór
wzór pozwu z weksla
wezwanie do zapłaty
wzory wypełnionych weksli własnych
jak obciążyć wekslem udziałowców spółki z o.o
co zrobić z wekslem po spłacie długu
waznosc veksli ile lat
wzó weksla
bez obliga
wzór weksla in blanco z poręczeniem
czy aktualnie jest opłata od weksla
odpowiedzialność indosanta
co oznacza do wekslowej nie przekraczajacej 100000
postępowanie wesklowe
gwarancja na usługi budowlane weksel
czy mozna cos przypiac do weksla
bez protestu na wekslu
co to znaczy deklaracja wekslowa do weksla in blanco
jak zmusić wspólnika do spłaty
weksla po angielsku
zmiana nazwy wystawcy weksla
musi spłacić weksel
weksel niszczenie
czy można pobrać opłatę za przechoywanie weksla
dochodzenie roszczeń z weksla trasowanego
opłata skarbowa od weksli
weksel gwarancyjny wzor
co daje klauzula bez protestu
wzór wypełnienia weksla in blanco
jak uniknac zaplaty za weksel
wykupienie weksla u notariusza
przedawnienie opłaty skarbowej od weksla
data na wekslu
weksle i pierwsze banknoty
weksel blog
jak wypełnić weksla in blanco
pracownik podpisał weksel
google co to jest weksel
nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla
wzory wekslowe
weksel druk do pobrania za darmo
co to jest umowa in blanco
zakup wierzytelności przychód podatkowy
przedstawienie weksla do zapłąty
różnice między wekslem własnym a trasowanym
wyłączenie zbycia weksla
weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową wzór
blankiet weksla in blanco
weksel bez podpisu
pozew wekslowy
zarzuty nakaz weksla
skutki podatkowe nabycia wierzytelności
zginął weksel
weksel na firmę
skąd wziąć blankiet wekslowy
czy dwie osoby mogą podpisać weksel
weksel wystawiony na konkretna osobe
zakup wierzytelności a vat 2011
ewelina orlińska rp
weksel in blanco bez daty wystawienia
weksel in blanco wzor
weksel przedawnienie roszczeń
sfałszowanie podpisu weksel odpowiedzialność
indosu gwarancyjnego
weksel in blanco osoba prowadząca działalność podpis
weksel bankowy wzor
sprzeciw od wezwania do wykupu weksla
weksel w imieniu sp. z o.o./
orzeczenie sn weksel abstrakcyjny
czy w polsce mozna wystawić weksel w obcej walucie
weksel własny zupełny wzór pdf
termin płatności weksla
wzory pozew o zaplate
weksel własny jak odzyskać pieniądze
co zrobić gdy się zgubi weksel in blanco
pzozew do sądu o unieważnienie weksla
wksel pracodawcy
podpisana kartka wesel in blanco
jak pisać polskie kwoty słownie
legitymacja formalna z weksla
podrabianie weksla przedawnienie
jak mozna sie bronic po podpisaniu weksla in blanco
czy płacić podatek od weksla
jak prawidłowo wystawić weksel
weksel własny bez protestu
weksel podatek
wzor weksla inblanco
umowa pożyczki weksel wzór
czy weksel może podpisać pełnomocnik
druk weksla wzór
na co wykorzystać zeszyt
jak podpisac sie na wekslu
problem wekselem wynajem
podpisac weksel w pracy
bednarczyk weksel
weksel in blanco protest
podpis na wekslu
forum o wekslach
czy mozna bez ryzyka podpisać weksel
jak sie wypelnia weksel
art. 40 prawa wekslowego
czy można wystawiać weksle
przedwojenny weksel
wzór wexla
zjadł weksel na sali rozpraw
protest z weksla
błędy wypełnianie weksli
blog o wekslach
weksel gdzie sie kupuje
weksel goły
weksel jak napisać gotowy
wypełniony weksel własny
weksel wzÓr
generator podpisów online
zdanie z wyrazem potwarz
uzupełnienie weksla in blanco po wygasniećiu stosunku podstawowego
na deklaracji wekslowej czyje podajemy konto
p pozew
czy weksel mogą wystawić dwie osoby
weksel a podatek
weksel bankowy wzór
wzór weksla doc
inblanco podpisu
protokół zniszczenia weksli gwarancyjnych
otrzymanie weksla
deklracja wekslowa jednostronne
sprzedaż na zeszyt
weksle zadania
poreczenie zobowiazania wekslowego
czy wierzyciel weksla inblanco może uzupełnić ten weksel pismem odręcznym
jak zniszczyć weksel
jak napisac pozew sadowy do weksla
pomyłka między kwotą słownie a cyfrowo
spółka cywilna może wystawić weksel?
kserowanie weksla
weksel nie dla pracodawcy
weksel in blanco wzor pdf
weksel do umowy
podpis na czystej kartce
giełda weksli
perprocura – windykacje-jak się obronić – forum
wzór weksla do pobrania
wypełniony weksel trasowany
weksel bez pokrycia zagrożenia
jak unieważnic weksel in blanco
wezwanie do wykupu weksla in blanco remitent
weksel in blanco wzór pobierz
zarzut niewłaściwego wypełnienia weksla in blanco
deklaracja do weksla in blanco wzór pdf
wezwanie do wykupu weksla in blanco wzór
zdjęcie weksel
podatek od pożyczki poręczonej wekslem
sposoby zabezpieczenia
jal odzyskac weksel z żabki
poprawność indosu na wekslu
prawidłowy weksel wystawiony przez spółkę cywilną
wzór weksla .doc
opodatkowanie sprzedaży wierzytelności
umowa wekslowa czysta
nie chce oddać weksla
jak uzyskać kwotę z weksla
weksel własny wzór po angielsku
ile kosztuje postepowanie wekslowe
dlług z poręczenia
jak napisac pismo o zwrot weksel
właściwość sądu powództwo z weksla
czy można wystawić weksel w obcej walucie 2011
o wekslach
kto pisze weksel?
umowy między osobami fizycznymi
odsetki wekslowe wzor
umowa wekslowa podatek
kto wypełnia weksel weksel
podatek od sprzedaży weksla
weksel dochodzenie w postępowaniu
blazej sarzalski
awal wekslowy
gdzie kupić druki wekslowe
aneta saramak
uzupełniony weksel
weksel 2012 wzór
bez indosu
weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową
wzrory weksli
weksel in blanco bez indosu
weksel własny stwórz
co należy wpisać na wekslu in blanco w momencie wystawienia
gdzie kupic blankiet weksla
anulowanie weksel in blanco
niewłaściwość sądu
zarzuty związane z wekslem
wzór weksla bankowego
weksel wypełnienie
tadeusz browarek
wystawca weksla
nakza zapłaty z weksla zarzut
opłata od pozwu gdy wartość przedmiotu przekracza 10 000 zł
weksel bez protestu co znaczy
jak wyglada weksel
jak podpisać deklarację wekslową jako sp. komandytowo akcyjna
dwóch dłużników wekslowych
poreczenie wekslowe wypowiedzenie
przelew weksla
poswiadczenie podpisu poręczyciela czy wystawcy
weksla in blanco uniewaznienie
kiedy protest weksla
weksel nie na czyjeś zlecenie
kiedy przedawnia się weksel in blanco
pozew o wdanie nakazu zapłaty z weksla
pozew do weksla
weksel bez protestu wzór
wzór protokołu likwidacji czeków
ladny zeszyt
czy można przedłużyć 3 letni termin płatnosci weksla in blanco
weksel kupię
suma wekslowa
afera wekslowa w Żabce
weksel w zeszycie
zapłacony weksel
po zwrocie wexla moga zadac pieniedzy
wzór zajecia komorniczego
czy podpisać weksel in blanco
poręczenie weksla własnego
rekta weksel darmowy wzór
abstrakcyjność weksla
umorzenie weksla
gdzie kupić druk weksla
klauzla bez protestu
wzór wezwania do zapłaty z weksla
oznaczenie sumy wekslowej w groszach
co znaczy że podpis nieczytelny
weksel napisany odręcznie

Comments

 1. Witam, mam uprzejmą prośbę o informację, czy jezeli w wezwaniu do wykupu weksla własnego niezupełnego in blanko, wpisana jest została inna kwota niż faktycznie będzie wpisana na weklsu, to czy skuteczne jest takie wezwanie do wykupu i czy sąd może wydan nakaz zapłaty.

 2. Przede wszystkim nie można wzywać do wykupu „weksla in blanco”, ponieważ weksel in blanco nie posiada w sobie żadnego roszczenia. Weksel należy uzupełnić i następnie wzywać do wykupu. Prawidłowość wezwania do zapłaty jest ważna tylko w przypadku postępowania gospodarczego, kwota na wezwaniu musi być równa lub większa od kwoty powództwa.

 3. Dziękuję za odpowiedź. Czy moge jeszcze prosić o wskazanie podstawy prawnej ew może jakiegoś orzecznictwa któe o tym mówi?
  Mam dosyć pokręconą sytuację:1) na wezwaniu do wykupu – wzywam do wykypu weksla wypełnionego na kwotę 350 000 (101 000 należność główna i reszta odsteki) , po tem okazało się ze ta kwota jest zła i w sumie ostatecznie na wekslu będzie kwotąś 140.000. (zaś ja w pozwie będę dochodzić zasądzenia 100 000). I boję się ze jak nie napioszę sądowi wszystkiego od początku siwta to mi nie da nakazu. :(

 4. Czy to ma być postępowanie gospodarcze, czy zwykłe-cywilne?

 5. To będzie postępowanie cywilne (umowa pomiedzy przedsiębiorcami, poręczyciel jest fizyczny, pozywam solidarnie spółke i poręczyciela).

 6. Zatem wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe (zresztą od majowej nowelizacji KPC w zakresie postępowania gospodarczego, i tam wezwanie nie będzie obligatoryjne), zatem nie ma obowiązku dołączania do pozwu wezwania do zapłaty. Tym samym – moim zdaniem – wezwanie błędne nie powinno generować ujemnych skutków dla powoda.

  Chyba że obowiązek wysłania wezwania wynika z umowy wekslowej. Wówczas należy sprawdzić, jak dokładnie się strony umówiły. Jeśli tak, że najpierw weksel wypełniamy, potem wzywamy, to wysłane przez Ciebie wezwanie przed wypełnieniem weksla nie spełnia tego warunku.

 7. A dlaczego w cywilnym nie ma obowiązku wezwanie do wykupu weksla, a w gospodarczym byłby? Czy chodzi tylko o funkcję wezwania do polubownego załatwienia sprawy? Aby skutecznie móc dochodzić roszczeń z weksla niezupełnego nie trzeba wcześnie wezwać do jego wykypu? Czy weskel nie traci ważności jezeli nie wezwę dłużnika do jego wykupu?

 8. A dlaczego w cywilnym nie ma obowiązku wezwanie do wykupu weksla, a w gospodarczym byłby?

  Bo w gospodarczym przepis (jeszcze) nakazuje dołączać do pozwu wezwanie, a w innym typie postępowania – nie.

  Aby skutecznie móc dochodzić roszczeń z weksla niezupełnego nie trzeba wcześnie wezwać do jego wykypu?

  Nie można dochodzić roszczenia z weksla niezupełnego. Tylko weksel w pełni poprawnie wypełniony zawiera w sobie roszczenie, które może być dochodzone.

  Czy weskel nie traci ważności jezeli nie wezwę dłużnika do jego wykupu?

  Nie traci. W każdym jednak przypadku weksel należy przedstawić do zapłaty (jest to coś innego, niż tylko wysłać wezwanie pocztą).

 9. Wobec tego jak należy przedstawić weksel do zapłaty ?

 10. Dziekuję, za pmoc.!!!!!! Oczywiście to nie koniec moich pytań, co prawda kolejne jest z weksla ale w gruncie rzeczy trochę obok. W kwestii wypełnienia weksla: Czy dobrze rozumiem, że jezeli w deklaracji wekslowej mam następujące wskazania:
  – dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności;
  – dzień wystawienia weksla wpisze jako dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności,
  a umowa zakładała płaność w kilku ratach (ostatnia rata płatna miała być 1 grudnia), to :
  1) 1 dniem wymagalności jest 2 grudnia
  2) dniem płatności będzi 16 grudnia
  3)dniem wystawienia 3 grudnia

 11. Ta umowa jest po prostu zle skonstruwana. Nie da sie, bedac z nia w zgodzie, wypelnic jednego weksla nna kilka wierzytelnosci powstalych i platnych w roznym czasie.

 12. A przy załączeniu ze cała wierzytelność miała być płatna w dniu 1 grudnia? dniem płatności będzie 16 czy 17 grudnia?

 13. Data wystawienia: 2 grudnia (choć taki zapis w umowie jest głupotą, co zrobisz, jak 2 grudnia osoba prawna-wystawca weksla nie istniałaby formalnie? Albo podpisujący weksel w tej dacie pełnomocnik nie miałby umocowania do reprezentowania wystawcy? Datą wystawienia powinna być data podpisania i wręczenia weksla in blanco)
  Data płatności: 16 grudnia (14. dzień po dniu wymagalności to 15 grudnia, dzień następny to 16 grudnia).

 14. Daniel says:

  witam,

  proszę o informacje. Czy tzw. deklaracja a raczej umowa ( deklaracja wekslowa do weksla in blanco) powinna być w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej stron. Dotyczy umowy handlowej między kupującym a sprzedającym ?

 15. @Daniel: Dwa egzemplarze umowy wekslowej to dobry pomysł – jeden dla wystawcy, aby miał potem możliwość obrony, drugi dla remitenta, aby pamiętał na przyszłość, jakie są warunki wypełnienia weksla.

  Jeden egzemplarz dla wystawcy – to poprawny, aczkolwiek średni pomysł – remitent może potem „zapomnieć” jakie były szczegółowe warunki wypełnienia weksla.

  Jeden egzemplarz dla remitenta (tak jak się to zwykle robi), to jakieś totalne nieporozumienie – pisałem o tym tutaj: http://www.remitent.pl/kto-powinien-podpisac-deklaracje-umowe-wekslowa/620

Speak Your Mind

*