Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Maj 2014 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu blog odwiedziło ponad 9400 unikalnych użytkowników.
statystyki maj

Spośród fraz, po których czytelnicy trafili tutaj z wyszukiwarki google, tym razem wybrałem następującą:

– czy komornik może odstąpić od egzekucji poręczyciela weksla jeśli wystawca zadeklaruje chęć spłaty – komornik nie może odstąpić od egzekucji poręczyciela, ponieważ jest on (komornik) związany wnioskiem wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji. Zatem to wobec wierzyciela należy wystąpić z prośbą o wstrzymanie egzekucji. Ze swojej strony dodam, że sama deklaracja spłaty wystawcy to trochę za mało, aby można było pomyśleć nad wstrzymaniem egzekucji – wszak jedną deklarację spłaty, czyli weksel, wystawca już pozostawił niezrealizowaną. Wszystko oczywiście zależy jednak od woli wierzyciela – jak miękkie ma serce, i jak twardą ma d.pę ;)

– co się dzieje jeżeli na wekslu mamy tyko nazwisko adres nie znany – adres czyj – wystawcy? Remitenta? Bez względu na to, jest to „problem” posiadacza weksla, aby trafić ze swoim roszczeniem do tego, do kogo powinien. Szczególnym rodzajem takich weksli są tak zwane „weksle piwniczne”, to znaczy weksle, w których trasat jest nie tylko „nie znany”, ale nawet w ogóle nie istnieje. Weksel taki oczywiście pozostaje ważny, nieistniejący trasat siłą rzeczy z niego nie odpowiada, pozostaje jednak odpowiedzialność wystawcy i ewentualnie pozostałych dłużników.

– czy termin płatności weksla in blanco może być wyznaczony po śmierci remitenta – oczywiście. Na każdy weksle in blanco po uzupełnieniu można patrzeć tak jak na weksel zupełny, tym samym skoro „nie zabraniamy” remitentowi umrzeć po wystawieniu weksla, a przed terminem płatności, tak samo możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy weksel in blanco wypełniamy już po śmierci remitenta z późniejszym terminem płatności. Oczywiście należności dochodzą od wystawcy już spadkobiercy remitenta.

– czy podpisany inblanko weksel jest w big – w BIG, czyli w Biurze Informacji Gospodarczej, czyli aktualnie może to być KRD, ERIF i Infomonitor – prywatne bazy dłużników działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wystawiony weksel in blanco, podobnie jak weksel zupełny, nie może znajdować się w tej bazie, dopiero po bezskutecznym upłynięciu terminu płatności, kiedy wystawca stanie się dłużnikiem uchylającym się od zapłaty, wierzyciel może wpisać taką osobę lub podmiot do jednej lub kilku baz BIG.

Speak Your Mind

*