Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Miałeś egzamin z prawa wekslowego? Pochwal się pytaniami :)

Jeśli jesteś studentem zdającym (lub mającym zdawać) egzamin z prawa wekslowego na swojej uczelni, zachęcam Cię do umieszczenia przykładowych pytań – zarówno aktualnych, jak i z lat ubiegłych.

Nowy dział forum – pytania egzaminacyjne z prawa wekslowego – zamieść je tutaj.

Jak nauczyć się prawa wekslowego

Zasadniczo trudno jest nauczyć się prawa wekslowego, opierając się tylko na treści ustawy. Przedwojenny język, wiele niezrozumiałych terminów, nieintuicyjne zapisy, powodują, że naukę weksla należy zacząć od strony praktycznej.

Dopiero po zaznajomieniu się z prawidłowym sposobem wystawiania weksli, z zasadami obiegu weksla, z najważniejszymi klauzulami, czyli dopiero po zrozumieniu zasad stosowania weksla polecam lekturę ustawy wekslowej, która wówczas może dopełnić wiadomości.

Umieć stosować weksel i nie znać ustawy – możliwe. Umieć stosować weksel tylko po lekturze ustawy – moim zdaniem niemożliwe :) Między innymi z tego powodu tworzę ten blog. Praktyka, praktyka, praktyka. I życie.

Speak Your Mind

*