Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Ogłoszenia o umorzonych wekslach

Trochę nieprzyjemnie by było, gdyby nagle się okazało, że weksel, który posiadasz, jest umorzony. Bez wartości. Bez względu na to, w jak dobrej wierze byś go posiadał.

Jak to możliwe?

Dzieje się tak, gdy weksel zostanie sądownie umorzony na skutek zgubienia lub nieodwracalnego uszkodzenia.

Sąd, w swojej łaskawości, ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nowych wnioskach o amortyzację weksla. Posiadacz, natrafiając na takie ogłoszenie, może zgłosić się do sądu i zwrócić znaleziony weksel, lub wykazać swoją dobrą wiarę jako posiadacza.

Tylko kto czyta Monitor Sądowy? Nawet ja nie :) Chyba że chodzi o ogłoszenia o zaginionych wekslach.

Na tutejszym forum będę w miarę regularnie zamieszczał takie właśnie obwieszczenia.

Być może komuś się przyda – skoro ktoś weksel zgubił, ktoś inny może znalazł?

A przede wszystkim będzie to ciekawostką monitorować KTO weksle gubi. Tylko niech nas nie zmyli to, że wnioskodawcami gubiącymi weksle będzie sama finansowa śmietanka – banki, zakłady ubezpieczeń, i inne cenione firmy. To nawet dobrze o nich świadczy. Wierzyciele „spod ciemnej gwiazdy” nie zaprzątają sobie bowiem głowy sądowym umarzaniem weksli. Dla nich to tylko problem wystawcy.

Jeśli jednak ktoś z tej śmietanki będzie potencjalnego klienta „czarował” jak to wystawiony przez niego weksel in blanco „goły” będzie u nich bezpieczny, to szybko będzie można skonfrontować oświadczenia z rzeczywistością :)

Comments

  1. Ja czytam Monitory Sądowe i to codziennie :)

  2. @Michał – Ale czytasz od dechy do dechy? :) Ja tylko skanuję Ctrl-F „weks” :)

  3. Oczywiście, że nie. Jedynie spis treści w zakresie dot. prawa upadłościowego i naprawczego :)

Speak Your Mind

*