Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

[piątkowo] Co zdarza mi się dostać w mailu

Z racji prowadzenia bloga dostaję wiele różnych mniej i bardziej dziwnych skanów weksli. Czasem ktoś skanu wysłać nie może, a próbuje mnie jakoś zapoznać z wekslem, najczęściej w formie słownej. Otrzymany niedawno „rysunek weksla” nazwałbym mistrzostwem świata :) Mimo wszystko o wiele wygodniej i bezpieczniej jest operować skanami prawdziwych dokumentów, a nie ich „graficznym przetworzeniem” :) Tak czy siak na podstawie poniższej grafiki nie pokusiłbym się nawet na „oszacowanie” treści weksla :) Proszę pamiętać, że w wekslu czasem obecność jednego słowa, czy nawet jego położenie na dokumencie, jest bardzo ważne i może zmienić istotę zobowiązania.

Speak Your Mind

*