Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Powoli zmienia się podejście do weksli in blanco

Po wielu latach obcowania z gazetowymi artykułami o wekslach in blanco, przywykłem do pewnych sztampowych, często błędnych, haseł: a to, że deklarację wekslową, to my musimy bankowi (wierzycielowi) wystawiać, a nie bank nam, albo że weksel in blanco to powinien być goły blankiet, nawet bez wskazania remitenta, daty wystawienia, o takim niuansie jak klauzula „nie na zlecenie” już nie wspominając.

Dlatego też z pozytywnym zaskoczeniem i przyjemnością przeczytałem artykuł radcy prawnego Janusza Piejko zamieszczony dzisiaj na stronie rp.pl (dostęp bezpłatny).

W dużej mierze jest on zgodny z moimi poglądami na wystawianie prawidłowego i bezpiecznego dla wystawcy weksla in blanco.

Komu powinno zależeć na deklaracji
Do tej pierwszej grupy należą dłużnicy wekslowi. Im powinno zależeć na tym, aby do każdego weksla in blanco dołączona była deklaracja wekslowa. Ciężar dowodu, ze weksel został wypełniony niezgodnie z porozumieniem, spoczywa na dłużniku, i musi on powyższe udowodnić.
[…]
Z kolei wierzyciele wekslowi nie mają interesu w tym, aby deklaracja wekslowa była podpisana.

Kto powinien podpisać deklarację

Jako porozumienie wekslowe deklaracja powinna być podpisana przez obie strony stosunku wekslowego. Podpisanie deklaracji wekslowej tylko przez dłużnika (a tak dzieje się masowo ) mija się z celem.
Na dodatek z reguły jest ona podpisywana w jednym egzemplarzu i oddawana do rąk wierzyciela wekslowego. Naturalnie może on takową deklarację zniszczyć, zgubić itd.

Istotnie, problem ten poruszałem tutaj. Nie dajmy się zatem zwieść pani z banku, jak oprócz weksla będzie wymagała od nas jednostronnego podpisania deklaracji wekslowej. To MY powinniśmy wymóc na banku, aby sporządził, podpisał i wręczył nam umowę, ograniczającą jego prawo do wypełnienia otrzymanego od nas weksla. Samemu bankowi (tudzież innemu wierzycielowi) do wypełnienia weksla in blanco deklaracja nie jest potrzebna.

W artykule nie został poruszony inny ważny problem: weksle in blanco są zazwyczaj „za bardzo in blanco”, niż jest to konieczne. Podpisanie gołego blankietu, na którym nie ma nawet oznaczenia remitenta, niewiele różni się od podpisania czystej kartki papieru – może z tego wyniknąć dowolne zobowiązanie wekslowe, przed którym dłużnik, nawet posiadając umowę wekslową, może się nie ochronić.

Szerzej ten problem jest opisany na aktualnie najpopularniejszym wpisie na tym blogu: Jak wystawić bezpieczny dla dłużnika weksel in blanco.

Speak Your Mind

*