Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Przyjrzyjmy się wekslowi in blanco stosowanemu w Telewizji Polskiej

Telewizja Polska S.A. stosuje weksle in blanco między innymi jako zabezpieczenie umów o najem lokali gastronomicznych, prawdopodobnie w budynkach samej TVP.

Przypadkiem lub celowo treść deklaracji i weksla TVP zamieściła w internecie ( tutaj, natomiast tutaj jest mój link lokalny), dzięki czemu możemy teraz omówić stosowany przez tę spółkę akcyjną weksel i deklarację do niego. Zacznijmy od weksla

Treść weksla in blanco wystawianego dla TVP

WEKSEL IN BLANCO
Warszawa, dnia ………………………
Zapłacę za ten weksel własny na zlecenie spółki Telewizja Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, bez protestu, w ciągu 7 dni po okazaniu sumę ……………..……………………. PLN (słownie:
………………………………………………. złotych). Zapłata nastąpi w Warszawie.

Jako że lubię wyrażać się zwięźle i konkretnie, pozwolę sobie zamieścić uwagi do tego weksla in blanco w formie punktów:

  • weksel in blanco wystawiony na zlecenie – problem oklepany „do bólu”. Cóż z tego, najemco lokalu od TVP, że jesteś w posiadaniu umowy wekslowej podpisanej przez TVP, skoro TVP może wypełnić weksel bezpodstawnie, zbyć go na drodze indosu, a Ty, wystawco-najemco, będziesz musiał spłacić nowego nabywcę, którego nie będą interesowały twoje prywatne ustalenia z TVP w zakresie wypełnienia weksla in blanco
  • Zapłata ma nastąpić w ciągu 7 dni po okazaniu – taki zapis nie podoba mi się. Prawidłowo powinno być w 7 dni po okazaniu. Jeśli by przyjąć, że nie można na wekslu stosować terminu płatności Do dnia…, to nie powinno być także możliwości stosowania zapisu W ciągu 7 dni… To, czy termin „Do dnia” jest prawidłowy, czy nie, jest dyskusyjne. Prywatnie ja uznaję go za błędny, a z powodu tego, że jest to kwestia dyskusyjna, wydaje m się, że żaden radca prawny, czy adwokat, nie powinien tworzyć dla swojego klienta klauzul wekslowych, które w opinii wielu komentatorów są błędne
  • klauzula bez protestu – konia z rzędem temu, kto wykaże, jaki cel przyświecał TVP, że chciała mieć tę akurat klauzulę. Jest ona dla remitenta zupełnie obojętna
  • weksel płatny w pewien czas po okazaniu powinien być przedstawiony do położenia wizy. Od dnia położenia wizy liczy się termin płatności, w tym przypadku 7-dniowy. Jeśli dłużnik odmawia położenia wizy, fakt ten powinien być stwierdzony protestem, nawet jeśli weksel zawiera klauzulę bez protestu. Klauzula ta zwalnia bowiem z obowiązku dokonywania protestu z powodu niezapłacenia weksla własnego, a nie z powodu odmowy położenia wizy. Ciekaw jestem, czy przy dochodzeniu roszczenia TVP o tym pamięta (dyskusję o tym, czy protest jest konieczny w takim przypadku możesz przeczytać tutaj)
  • Weksel płatny za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku. Wystawca może ten termin przedłużyć, czego tutaj nie zrobił. Zatem po 4 latach od dnia wystawienia weksla (rok na przedstawienie plus 3 lata przedawnienia), weksel jest już przedawniony. Może się zatem okazać, że TVP jest w posiadaniu weksli kaucyjnych, które już się przedawniły. Uprawnienia do wpisania nieprawdziwej, późniejszej daty wystawienia, niż data wręczenia, nie widzę

Uwaga do deklaracji wekslowej

Telewizja Polska S.A. ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania

TVP, WHY???

Dlaczego TVP ma mieć prawo uzupełnienia weksla datą płatności, skoro taka data już jest („W ciągu 7 dni po okazaniu”)?

Czy ktoś to w ogóle czytał przed zapisaniem???

O niczym innym na temat deklaracji napisać nie można, ponieważ jest ona po prostu sztampowa i na pewno nie dostosowana do konkretnej sytuacji.

Dziękuję za uwagę, idę pooglądać telewizję :)

Comments

  1. Świetna analiza :) Co stało na przeszkodzie zostawić niewypełnioną datę płatności? Do czego im było to okazanie?

  2. Pjaj, dziękuję za komentarz ;)

    Dodam jeszcze, że dziwnym jest dla mnie tytułowanie weksla in blanco właśnie „Weksel in blanco”, wszak po jego uzupełnieniu nie będzie to już weksel in blanco :)

Speak Your Mind

*