Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Roczne przedawnienie przeciw wystawcy? Nie idźcie tą drogą

Znów czytam o przedawnieniu weksla i znów ktoś (konkretnie Kancelaria Prawna Skarbiec) bez zastanowienia pisze, że należność z weksla posiadacza przeciwko wystawcy przedawnia w terminie 1 roku. Jest to prawda, ale tylko w wekslu trasowanym. A kto teraz takie weksle wystawia?

W popularnym wekslu własnym, przedawnienie wobec wystawcy wynosi 3 lata. Wypadałoby o tym wspomnieć, pisząc o przedawnieniu weksla, i nie pozostawiać tego domysłom nieobeznanym w prawie czytelnikom tego artykułu na portalu pieniadze.gazeta.pl.

Comments

 1. No to się uśmiałem :) Takie kwiatki są również z mojej działki. Roszczenia z umowy przewozu – czasem rok, czasem pół roku, czasem trzy lata, a czasem dwa miesiące. Roszczenia z umowy spedycji – zwykle rok, a czasem pół roku. Nie chciałbym być w skórze osób, które w oparciu o takie informacje decydują się na składanie roszczeń lub na podnoszenie zarzutu przedawnienia.

 2. @Paweł: przypomina mi to dowcip o tym co powinien wiedzieć student, magister, doktor, profesor, rektor, gdzie student ma wiedzieć wszystko, magister wszystko ze swojej specjalizacji, doktor wszystko ze swojej habilitacji, profesor – wiedzieć w której książce szukać, a rektor – wiedzieć, gdzie jest biblioteka.

  Pisanie o rocznym terminie przedawnienia wobec wystawcy do pisanie na poziomie profesora – czyjaś wiedza ogranicza się do tego, że „wie”, gdzie szukać ustawy prawo wekslowe, w ustawie filtruje słowo „przedawnienie” i potem wychodzą mu takie „kwiatki”.

 3. Bo widzisz Lechu, to jest sztuka wykładni :) Nie każdy dociera do tego ustępu, który mówi o akceptancie weksla trasowanego :)

  Dobrze, że nic nie pisali o przedawnieniu roszczeń na gruncie Kodeksu spółek handlowych…

 4. Coś się chyba jednak nie zgadza.

  Art. 103
  Do weksla własnego stosuje się przepisy o wekslu trasowanym, o ile z istotą weksla własnego nie zostają w sprzeczności i dotyczą:
  przedawnienia (art. 70 i 71);

  tak więc idziemy do art 70

  Art. 70 Roszczenia posiadacza weksla przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia „bez kosztów” – licząc od dnia płatności.

  Jeżeli weksel własny ma termin płatności na 30.09.2012 i ma klauzulę „bez protestu” to zgodnie z tym art. 70 przedawnienie jest po ROKU.

  Szukałem w ustawie prawo wekslowe i nie znalazłem nic innego.
  To jak to w końcu jest?

 5. @Marcin – a czytałeś jakikolwiek komentarz? Nie byłoby wątpliwości ;)

  Art. 104
  Odpowiedzialność wystawcy weksla własnego jest taka sama, jak akceptanta weksla trasowanego.

  Skoro wobec akceptanta weksla trasowanego przedawnia się w 3 lata, to w tym samym czasie przedawnia się wobec wystawcy weksla własnego.

  Art. 70 dotyczy WYSTAWCY WEKSLA TRASOWANEGO, a nie własnego i tu jest racja – wobec wystawcy weksla TRASOWANEGO przedawnia się w rok.

Speak Your Mind

*