Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Sierpień 2010 – czego internauci szukali o wekslach?

W ubiegłym miesiącu niniejszy blog odwiedziło 693 unikalnych użytkowników (dziękuję!). Niewątpliwie duża ich część trafiła po jednej z 318 fraz wpisanych do wyszukiwarki google. Poniżej przedstawiam ich listę – to, czego internauci szukali o wekslach w internecie – wraz z moim komentarzem do niektórych wpisów – w kolejności od najpopularniejszej frazy:

1. remitent
2. druk weksla in blanco
3. podpis na odwrocie weksla – czyi indos, inaczej żyro
4. weksel wzór
5. remitent weksla
6. remitent in blanco – czyli weksel in blanco bez podania remitenta
7. protest wekslowy
8. remitent.pl
9. wzór weksla
10. weksel na kwotę
11. weksel trasowany wzór
12. wzór weksla 2010 – co do zasady takie same wzory jak w latach ubiegłych ;)
13. podatek od weksla – jeśli chodzi o opłatę skarbową, to została zniesiona od 2007r.
14. iii czp 66/95 – uchwała Sądu Najwyższego – przy interpretacji umowy pierwszeństwo badania zgodnego zamiaru stron umowy przed opieraniem się na dosłownej jej treści
15. kopia weksla
16. weksel bez protestu
17. umowa wekslowa
18. wzor weksla
19. wzory weksli
20. weksel literatura
21. orzeczenia dotyczące podpisu na wekslu
22. kwota na wekslu
23. weksel podpisany przez jednego członka zarządu – jest ważny wobec spółki, jeśli tenże członek jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, w przeciwnym przypadku podpisujący odpowiada prywatnie
24. dowód ze świadków
25. inkaso weksla
26. klauzulą na zlecenie a klauzula bez protestu – dwie nie związane ze sobą klauzule
27. czy można wystawić weksel osobie fizycznej – oczywiście
28. weksel blog – to chyba o tej stronie? ;)
29. pieczątka imienna na wekslu – może być, nie musi, nie zastępuje podpisu
30. przedstawienie weksla do inkasa
31. weksel in blanco nie na zlecenie – każdy weksel in blanco dla bezpieczeństwa powinien być nie na zlecenie
32. protest weksla – jak kwiat paproci – podobno jest, ale nikt nie widział ;)
33. co to jest remitent
34. podpis poręczyciela obok poręczam – oznacza poręczenie za wystawcę
35. podatek od wystawienia weksla
36. na wekslu dotyczy umowy
37. weksel in blanco bez daty i kwoty płatności kiedy się przedawnia – 3 lata od dnia płatności, czyli niekiedy nigdy
38. poręka na wekslu
39. blog o wekslach
40. data wystawienia a uzupełnienie weksla in blanco
41. weksel piwniczny
42. weksle wzory
43. notka na wekslu – co do zasady notki można umieszczać
44. jak wystawić weksel in blanco 2010 – tak samo jak 70 lat temu
45. podpis na przedniej stronie weksla – to zwykle wystawca lub poręczyciel
46. remitenta
47. jak umorzyć weksel – jest na blogu, zapraszam ;)
48. umieszczenie poręczenia wekslowego na wekslu
49. dwóch wystawców weksla – możliwe
50. przerwany ciąg indosów – to źle, uniemożliwia żądania zapłaty
51. weksel a podatki
52. umorzenie weksla in blanco – czasem się nie da, pisałem o tym
53. bezpieczny weksel in blanco
54. blog dolinski profesor
55. weksel bez protestu druk
56. skradziony weksel – zaiste, to komuś kradną jeszcze weksle? ;)
57. jak wystawic weksel prawo
58. przeniesienie weksla przez przelew – inaczej cesja wierzytelności, da się
59. wzór weksla in blanco z poręczeniem wekslowym
60. weksel przedawnienie roszczeń remitenta
61. opodatkowanie pozyczki
62. ilu wystawców weksla – bez ograniczeń ilościowych; właściwie im więcej tym lepiej :)
63. opodatkowanie pcc pożyczki do 5000zl
64. prawo wekslowe orzecznictwo
65. weksel wlasny pcc
66. treść poręczenia
67. indos a przelew
68. brak przedstawienia weksla do zapłaty skutkuje – najczęściej utratą prawa do żądania odsetek oraz utratą prawa do żądania zapłaty od indosantów
69. awal in blanco
70. czy bank moze sprzedać weksel in blanco
71. weksel osoba niewidoma
72. weksel własny wzór 2010
73. weksel z poręczeniem wekslowym awal jak napisać – wystarczy, aby poręczyciel podpisał się na przedniej stronie weksla
74. weksel wzory
75. kilka weksli na ta sama osobe – nie ma przeszkód, aby jedna osoba była remitentem kilku weksli
76. obowiązujący weksel w wielkiej brytanii
77. urzad skarbowy pożyczka na weksel
78. podpis na odwrocie weksla inaczej – ciekawe jak inaczej ;)
79. nowe zastosowania polecenia zapłaty
80. remitent wystawca
81. obrót wekslowy w polsce wartość
82. weksel in blanco problem z datą
83. szczygielski adam weksel
84. weksel in blanco bezpieczny
85. postanowienie o umorzeniu weksla
86. wydanie nakazu zapłaty na podmiot inny niż wystawca weksla – możliwe, np. na poręczyciela, indosanta…
87. zabezpieczenia osobiste według prawa wekslowego indos zastawniczy
88. bez protestu
89. wypełnienie weksla po upływie przedawnienia ze stosunku pierwotnego
90. glasner thaler
91. unieważnienie weksla – wielu by chciało ;)
92. orzecznictwo wekslowe
93. miejsce przedstawienia weksla gdy nie było napisane – miejsce zamieszkania (siedziba) wystawcy lub trasata
94. porownanie przelewu i indosu
95. prawo wekslowe różański
96. wierzytelnosc w drodze indosu
97. odpis weksla
98. kto może podpisać umowę
99. błąd w nazwie remitenta
100. indosant
101. podpisywanie weksla przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
102. wzory wekslowe
103.wzór weksla czy słowo weksel w tytule jest ważne – nie jest ważne
104. podpisanie weksla przed umową handlową
105. spłaca weksel
106. sp. z o.o. a weksel
107. przedłużek weksla – był o nim wpis u mnie
108. weksel nieważny podpis
109. poręczam
110. musi splacic weksel
111. czy remitent może być poreczycielem – może
112. czy na wekslu muszą być dane dłużnika?? – nie, wystarczy podpis
113. wzór prawidłowego wypełnienia blankietu
114. weksel podatek
115. brak zwrotu weksla przez remitenta – co do zasady nie należy płacić bez wydania weksla
116. pismo dla zmiany poreczyciela
117. czy na wekslu musi być czytelny podpis – nie, ale jest to zalecane
118. jak przesłać weksel – jest wpis o tym
119. udzielic poręczenia
120. nieodwołalność awala – faktycznie, awal jest nieodwołalny
121. dlaczego czynności cywilnoprawne a nie czynność cywilnoprawna
122. podatek od wystawionego weksla
123. weksel wygląd
124. jak obalić weksel in blanco – ba, niejedne tęgie głowy nad tym myślały ;)
125. indos bez obliga wzór – to proste „ustępuję bez obliga na zlecenie…”
126. prawa akcesoryjne weksel
127. zmiany w wekslach – oby jak najmniej ;)
128. poręczenie na przedłużku weksla – tak, może być tam umieszczone
129. namitkiewicz
130. sola weksel – czyli weksel wystawiony w jednym egzemplarzu, czasem nazywa się tak weksel własny, choć ten nie może być wystawiony w kilku egzemplarzach; co do zasady może być też sola (czyli jeden) weksel trasowany
131. wystawca jako remitent
132. ustępuję nie na zlecenie
133. pożyczka jak żądać zapłaty
134. sąd weksel
135. sprzedaż weksla zamiast pożyczki
136. skrót podpisu
137. czy weksel może byc wypisany na większą kwote niż jest w deklaracji?
138. data wystawienia in blanco
139. weksel data wystawienia
140. wzory weksla bez protestu
141. egzemplarz co to oznacza?
142. remitent co to znaczy
143. udzielić poręczenia
144. sola weksel w dwóch egzemplarzach – trochę sprzeczność, jak sola, to jeden, chyba że ktoś „sola” rozumie jako weksel własny, bez znaczenia w ilu egzemplarzach wystawiony
145. kodeks cywilny weksel
146. weksel trasowany przykład
147. weksel podatek
148. poręczenie uchwała
149. ubezpieczenie weksla
150. jak wygląda weksel in blanco
151. weksel awal gdzie dostane
152. abstrakcyjność weksla wynika z art.
153. wzór weksla trasowanego
154. remitent wekslowy
155. rodzaj poręki wekslowej
156. umorzyć weksel in blanco
157. weksel jest chroniony
158. wzór weksla aval
159. weksel bez słownie kwoty – też jest ważny, wystarczy zapis cyframi
160. odnowienie zobowiązania pcc
161. zakaz indosu weksla
162. sprzedaż weksla własnego
163. weksel in blanco z awalem
164. weksel z imieniem i nazwiskiem
165. inna data na wekslu niż na umowie
166. weksel in blanco wzór
167. druk weksel in blanco
168. jak podważyć weksel
169. ustępuję na rzecz lecz nie nie na zlecenie – czyli prawidłowy indos bez możliwości dalszych indosów
170. weksel może być podpisany przez więcej niż jedną osobę – może być kilku wystawców
171. weksel in blanco – wzór
172. nieczytelny podpis protest
173. orzeczenie sn weksel
174. jak działa weksel własny in blanco
175. weksel in blanco bez protestu
176. czy można podpisywać się nazwiskiem pierwsza litera imienia
TAK
177. pozyczki na weksel
178. czy mąż może poręczyc awal żony – wręcz powinien
179. weksel in blanco do jakiej kwoty może być wystawiony – uzgodnionej w umowie wekslowej
180. niebezpieczne weksle
181. wtóropis
182. gdzie sie podpisac na pismie
183. nowelizacja prawą wekslowego – oj, nie, niech prawo wekslowe dożyje chociaż 100 lat bez nowelizacji ;)
184. weksel a podatek
185. placi za weksel
186. zaginął weksel u prawnika dłużnika – ciekawe kto i po co daje przed zapłatą weksel prawnikowi dłużnika
187. poręczenie wekslowe jak napisać – wystarczy się podpisać na przedniej stronie weksla
188. termin opłacenia weksla
189. co oznacza klauzula bez protestu w wekslu własnym
190. miesięcznik prawa handlowego i wekslowego – bardzo ciekawe przedwojenne czasopismo, w każdym numerze poruszające kilka interesujących problemów dotyczących prawa wekslowego
191. druki umowy wekslowej
192. mechaniczne odtworzenie podpisu – w polskim wekslu nie przejdzie, musi być odręczny podpis
193. druki weksli
194. pełnomocnictwo szczególne do podpisania weksla w rpo województwa pomorskiego
195. druki weksle własne in blanco
196. interpretacja 169kh
197. data wystawienia deklaracji wekslowej inna niż data podpisania umowy kredytu
198. weksel wyrok sn 1939
199. kim moze byc poręczyciel
200. co to jest remitent
201. dochodzenie należności z weksla
202. przykładowa umowa pożyczania kwoty pieniężnej
203. weksel z poręczeniem wekslowym awal
204. sposoby wpisywania kwoty słownie
205. kilku remitentów – może być ich kilku
206. czy słowo remitent umieszcza sie na wekslu – nie trzeba
207. przelew wierzytelności a indos
208. zapłata częściowa za weksel zarzuty
209. weksle podpis na pieczątce – lepiej pod pieczątką, podpis będzie czytelniejszy, ale na pieczątce też może być
210. wzory nieczytelnego podpisu
211. czy weksel może wystawić więcej niż jedna osoba – Tak
212. bez prawa do indosu
213. co oznacza bez protestu?
214. weksel przedawnienie orzeczenia
215. poręczyciel czy współwystawcy
216. nabycie weksla
217. weksel klauzula bez protest
218. opłata sądowa z weksla –1/4 z 5% lub 1/4 z opłaty za postępowanie uproszczone, nie mniej niż 30zł
219. emisja weksla a pcc
220. weksel in blanco z poręczeniem przykłady
221. kto może udzielić poręczenia wekslowego
222. weksel in blanco z klauzulą bez protestu
223. google weksel
224. podatek od czynności cywilnoprawnych od weksla
225. zapłacę nie na zlecenie – przy wekslu in blanco bardzo słuszna klauzula
226. weksel remitent
227. przelew wierzytelności z weksla
228. nie oryginalny weksel
229. co oznacza poręka
230. poręczyciel wekslowy protest
231. sp. z o.o weksel
232. ilu poręczycieli może podpisać deklarację wekslową – żaden nie musi podpisać, mogą wszyscy
233. wzór weksla na zlecenie
234. obowiązek przelewu pożyczki kwoty pieniężnej
235. wystawiony in blanco
236. wzór weksla in blanco wyszukiwanie
237. stawiający się oświadczył
238. okazanie weksla
239. weksel in blanco sp z oo
240. czy podpis i parafa to to samo?
241. niedokonanie protestu
242. prawo wekslowe i czekowe profesor wróblewski
243. czy w tytule weksla wpisywać weksel własny in blanco – nie trzeba, tym bardziej, że jak już się weksel wypełni, to nie będzie in blanco
244. wzór weksla i deklaracji wekslowej
245. zapis na sąd polubowny weksel
246. co zamiast weksla in blanco
247. dlaczego weksel wygasł?
248. jak powinien wyglądać bezpieczny weksel
249. czy do weksla własnego musi byc umowa? – nie
250. czy weksel musi być podpisany imieniem i nazwiskiem – wystarczy nazwisko
251. weksel własny tłumaczenie na angielski wzór
252. adwokat alfred zaniewicz
253. weksel na zlecenie wzór
254. czy wystawca weksla płaci podatek
255. zaginiony weksel in blanco
256. wydruk weksla in blanco
257. weksel w ilu egzemplarzach
258. zwolnienie z poręczenia wekslowego
259. jak wypełnić weksel remitent
260. proces wekslowy
261. czy weksel własny mogą podpisać dwie osoby
262. przekreślenie weksla – unieważnia go
263. adam szczygielski
264. remitent blog
265. weksel protest
266. indos wzor – „Ustępuję na zlecenie… {podpis}”
267. awal daje zabezpieczenie
268. data wystawienia weksla in blanco – powinna być datą jego podpisania, choćby data uzupełnienia weksla nie była jeszcze znana
269. kim jest remitent
270. prawo wekslowe komentarz
271. weksel in blanco druk
272. zapis cyfrowy kwoty
273. w którym miejscu weksla umieszcza się kaluzulę bez protestu
w dowolnym, ponad podpisem, jest o tym wpis na blogu
274. obalenie weksla
275. podatek przy indosie – od samego indosu podatku nie ma
276. zbycie weksla a pcc
277. zarzuty związane z wekslem
278. pożyczki wekslowe.pl
279. jak nie płacić weksla – nie wystawiać ;)
280. weksel awal przedawnienie
281. jak wystawic weksel osobie prywatnej – wpisać jej imię i nazwisko jako remitenta
282. weksel bez indosu
283. weksel in blanco jak wygląda
284. indos przelew
285. zniszczenie weksla
286. zapłacę bez protestu a zapłacimy bez protestu – to zależy czy weksel wystawia jedna, czy kilka osób
287. wzór weksla in blanco do wypełnienia
288. weksel
289. protest weksla wzór
290. poręka weksla
291. wypełniony przez sp. z o.o weksel druk
292. czy weksel kiedy ten umrze – jeśli dobrze rozumiem pytanie – zobowiązanie z weksla wchodzi w skład długów spadkowych
293. w którym momencie rodzi się cywilna odpowiedzialność poręczyciela wekslowego
294. czy można z samym wekslem iść do sądu – można
295. poręczam za wystawcę
296. weksel do pozyczki
297. kto podpisuje wystawca czy remitent – oczywiście wystawca
298. częściowa zapłata sumy wekslowej – powinna być odnotowana na wekslu przez przyjmującego częściową zapłatę
299. weksel do faktury
300. wzór weksli
301. solidarność wierzycieli wekslowych
302. różnica w kwocie w wekslu – liczy się zawsze zapis słowny, choćby był większy
303. klauzule wekslowe bez protestu
304. podpis na wekslu czytelny
305. weksel do wydruku in blanko
306. czy płaci się podatek od zbogacenia gdy bierze się kredytu
307. protest z weksla koszty – stawki maksymalne – 5zł plus 5% nadwyżki ponad 1000zł sumy wekslowej, nie więcej niż 2500zł, plus 50zł za godzinę pracy notariusza poza kancelarią
308. prawo wekslowe przelew własności
309. pozyczki pod weksel
310. abstrakcyjność weksla
311. bez protestu indos weksla
312. emisja weksla
313. co zrobić z wekslem
314. gdzie wystawić weksel
315. prawo wekslowe – komentarz – orzecznictwo rosenbluth 1 wydanie
316. spółka akcyjna podpis na wekslu
317. kto może udzielić poręczenia cywilnego
318. wzory na kwotę weksla

Speak Your Mind

*