Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Sierpień 2012 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu blog odwiedziło 8200 unikalnych użytkowników. Najczęściej czytelnicy zaglądali do bezpłatnych wzorów weksli (4073 odsłony, 1:30 min. średniego czasu spędzonego na tej podstronie), do ozdobnego wzoru weksla (3875 odsłon, 1:15 min. spędzonego czasu) oraz do wpisu o bezpiecznym wekslu in blanco (1823 odsłon, 4:09 min. spędzonego czasu).

Spośród zapytań-fraz z wyszukiwarki google tym razem wybrałem:

– czy sprzeczność klauzul na wekslu zawsze czyni go nieważnym – Zastanówmy się. Na pewno weksel zawierający sprzeczne obowiązkowe klauzule będzie nieważny:
– zawierający dwie różne daty płatności
– zawierający dwa różne miejsca płatności
– zawierający dwie różne daty wystawienia weksla
– zawierający dwa różne miejsca wystawienia weksla
– zawierający dwa zobowiązania do zapłaty, z czego jedno warunkowe („zapłacę za ten weksel… […] zapłacę po otrzymaniu towaru”)
Jak widać, żadna z obowiązkowych klauzul wekslowych nie może być nawzajem ze sobą sprzeczna.

Jednakże całkiem możliwe, że znalazło by się wiele „miękkich” klauzul, których sprzeczność nie prowadziłaby do nieważności weksla, na przykład dokument zawierający klauzulę:
„bez protestu”
i w innym miejscu
„proszę dokonać protestu w razie niezapłacenia weksla”

Innym przykładem może być określenie różnych stóp odsetek dotyczących tego samego okresu na wekslu płatnym za okazaniem – nie powinno to prowadzić do jego nieważności, a co najwyżej do sporu o zasadną wysokość odsetek.

– zmiana remitenta weksla – zmianę remitenta weksla najlepiej przeprowadzić poprzez wystawienie nowego weksla. Jeśli koniecznie chcemy poprawiać istniejący już weksel, należy przekreślić starego remitenta, dopisać nowego, a następnie wystawca powinien złożyć pod wekslem po raz drugi swój podpis, z adnotacją, że jest to podpis po dokonaniu zmian na wekslu w zakresie określenia remitenta. Opisany sposób jest poprawny przy założeniu braku indosu (-ów) na wekslu. Jak poprawić remitenta w wekslu „długim” – z indosami, to już temat na oddzielny wpis :)

– weksel po spłacie powinien zostać zwrócony art prawo wekslowe – nie ma przepisu stricte określającego, że po zapłacie weksel musi być zwrócony wystawcy. Z prostego powodu – jest niepotrzebny – wystawca ma płacić „za ten weksel”. Jeśli wystawca nie otrzyma weksla z powrotem – posiadacz nie otrzyma zapłaty.

– jeżeli weksel nie na rzecz i nie na zlecenie – nie ma obowiązku dosłownego używania klauzul „na zlecenie” lub „na rzecz”. Można zatem napisać „zapłacę Jankowi Kowalskiemu” (jako synonim „na zlecenie”), czy „zapłacę TYLKO Jankowi Kowalskiemu” (jako synonim „na rzecz, ale nie na zlecenie”)

Speak Your Mind

*