Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Styczeń 2014 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu blog odwiedziło 10 900 unikalnych użytkowników:
styczen2014

Spośród wielu fraz, po których internauci trafili tu przez wyszukiwarkę google, do szerszego omówienia wybrałem następujące:

– czy do indosowania weksla in blanco przez remitenta potrzebna jest zgoda poręczyciela – nie, nie jest potrzebna zgoda inna niż samo złożenie poręczenia na wekslu umożliwiającym dokonanie indosu.

– notarialny zarzut do weksla, ile kosztuje – nie istnieje coś takiego jak „notarialne zarzuty do weksla”.

– poręczenie wekslowe za nieistniejącą osobę – jeśli poręczyciel wekslowy ręczy za osobę, która ostatecznie nie zaciągnęła swojego zobowiązania na wekslu (brak jej podpisu – na przykład poręczyciel ręczy za pana Jana Kowalskiego, który ostatecznie weksla nie podpisał), to odpowiedzialność takiego poręczyciela nie istnieje. Gdyby jednak weksel podpisała „nieistniejąca” osoba, na przykład gdyby na wekslu znajdowałby się podpis Myszki Miki, a poręczyciel ręczyłby za taką osobę, jego odpowiedzialność byłaby istniejąca.

– czy poręczyciel wekslowy może spłacić dług za kredytobiorcę – poręczyciel wekslowy może spłacić dług wynikający z weksla. Nie musi spłacać długu istniejącego z innej przyczyny (jeśli w tym innym stosunku nie jest też poręczycielem).

– czy podpis na kartce, że otrzymuje się pieniądze, jest ważny – jak najbardziej. Własnoręcznie podpisane oświadczenia są jednym z mocniejszych środków dowodowych.

Comments

  1. Skoro mowa o szukaniu:) – czy analizowałeś kiedyś temat weksla wystawianego przez przedsiębiorcę, który następnie przekształcił swoją działalność w spółkę kapitałową, w szczególności pod kątem art. 584[13] KSH?

  2. @bartoszcze – to już temat co najmniej na odrębny wpis ;)

Speak Your Mind

*