Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Wzór weksla własnego

Założyłem nowy dział na blogu, umieszczę tam kilka przydatnych wzorów weksli, z których będziecie mogli korzystać wedle potrzeb.

Generator weksli – stwórz online swój własny weksel (online)

Wzór weksla ze szczegółowym sposobem wypełniania (PDF).

Drugi wzór weksla – stylizowany na ozdobny blankiet (JPG)

Przypominam (bo niektórzy potrafią przeżyć całe życie bez odkrycia potrzeby skorzystania z weksla ;), że potrzeba jego użycia może zaistnieć między innymi w następujących sytuacjach:

– jeśli prowadzisz firmę i chcesz zabezpieczyć się na wypadek otrzymania płatności w zamian za sprzedany towar
– jeśli jesteś zwykłą osobą, do której zwraca się kolega o pożyczkę.

W obu przypadkach weksel jest lepszym zabezpieczeniem niż – odpowiednio – podpis na fakturze z odroczonym terminem płatności i umowa pożyczki (której – w przypadku użycia weksla – w ogóle nie trzeba zawierać w formie pisemnej).

Wychodzę z założenia, że najprostszą formą wystawienia weksla jest po prostu napisanie go na kartce. Jeśli zrobi to wystawca, weksel będzie miał o wiele większą wartość dowodową, nie będzie bowiem wątpliwości, pod jaką treścią został złożony podpis.

Z pewnych jednak względów dużo ludzi szuka gotowych wzorów weksla. Przypuszczam, że nie chodzi o łatwość wystawienia (moim zdaniem łatwiej napisać weksel w minutę, niż szukać wzoru, drukować, wypełniać…), a o fakt, że wzór ułatwia wystawienie weksla przez osoby mniej obeznane z praktyką prawa wekslowego.

Dlatego w moim pierwszym wzorze weksla umieściłem szczegółową instrukcję wypełnienia, a każde pole do uzupełnienia zostało dodatkowo podpisane. Na podstawie tych wyjaśnień zawsze możesz samodzielnie wystawić swój weksel.

Jak napisać pozew o zapłatę weksla – wzór

Krótki, ale kompletny poradnik o tym, jak napisać pozew sądowy o zapłatę należności z weksla.
Aby kogoś pozwać, należy spełnić dwa lub trzy warunki. Oto one:

1. Wypełnij weksel

Jeśli posiadasz weksel in blanco, powinieneś go poprawnie wypełnić. Dopiero wówczas powstaje roszczenie, które może być dochodzone od dłużnika

2. Przedstaw weksel do zapłaty

Należność z weksla jest długiem odbiorczym, a nie oddawczym, co oznacza, że dłużnik ma zapłacić za przedstawiony mu w miejscu płatności weksel. Jeśli weksel nie zostanie przedstawiony do zapłaty, nie możesz żądać odsetek karnych.

3. Wyślij wezwanie do zapłaty

Jest ono konieczne, jeśli dochodzisz należności w postępowaniu gospodarczym (czyli jeśli należność powstała pomiędzy przedsiębiorcami). [W aktualnym stanie prawnym wysyłanie wezwania do zapłaty nie jest obowiązkowe. Więcej o wezwaniu do zapłaty i o tym czy warto, czy należy je wysyłać pisałem tutaj.]

Złóż pozew w sądzie

Linki do wzorów pozwów znajdują się na końcu tej notki. Pamiętaj, aby przy dochodzonej kwocie nie wyższej niż 10 tysięcy złotych, skorzystać z formularza urzędowego pozwu.
W przypadku weksla należy pamiętać również o zawnioskowaniu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, oraz o dołączeniu oryginału weksla.
Pozew składasz do sądu w jednym egzemplarzu w oryginale, oraz dołączasz tyle odpisów (kopii) pozwu, ilu jest pozwanych.
Jeśli chodzi o uzasadnienie pozwu, to uważam, że powinno być ono jak najkrótsze i zwięzłe, opierające się przede wszystkim na wekslu, jako dowodzie, a nie na pozawekslowych umowach.

Ile to kosztuje

Wraz z wniesieniem pozwu powinieneś uiścić opłatę sądową (jeśli tego nie zrobisz, sąd wezwie cię do jej uiszczenia, co niepotrzebnie przedłuży całą procedurę). Opłatę można wnieść poprzez naklejenie na oryginał pozwu znaków sądowych, albo poprzez dokonanie przelewu odpowiedniej kwoty na konto sądu, do którego składa się pozew. Potwierdzenie przelewu dołącza się do pozwu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych jeśli dokonujesz opłaty przelewem i dołączasz komputerowy wydruk jako potwierdzenie operacji, powinieneś dopisać i podpisać własnoręcznie na wydruku informację o tym, że figurująca kwota jest opłatą za wnoszony pozew.

Koszt opłaty sądowej co do zasady stanowi 1/4 standardowej opłaty i wynosi, w zależności od wartości przedmiotu sporu:
30zł, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000zł
63zł, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 5000zł i nie przekracza 7500zł
75zł, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 7500zł i nie przekracza 10 tysięcy zł
oraz
1,25% wartości przedmiotu sporu przy dochodzeniu należności przekraczającej 10 tysięcy zł, przy czym maksymalna opłata sądowa wynosi 100 tysięcy złotych, czyli przy dochodzeniu należności z weksla na kwotę wyższą niż 8 milionów złotych, opłata sądowa już się nie zwiększa.

(stawki obowiązujące na dzień pisania notki, w razie zmian zostaną zaktualizowane)

[Aktualizacja] Niektóre sądy nie traktują dochodzenia należności z weksla jako postępowania uproszczonego i wymagają opłaty sądowej w wysokości 1,25% wartości przedmiotu sporu już od kwot nie przekraczających 10 tysięcy złotych. Jeśli nie wiesz jak do tej sprawy podchodzi sąd, do którego chcesz złożyć pozew, a zależy ci na szybkości postępowania, wpłać sumę odpowiadającą wyższej opłacie.

Sąd rejonowy, czy okręgowy?

[aktualizacja maj 2012r.]
Sądy rejonowe są właściwe przy dochodzeniu należności nie wyższej niż 75 tysięcy złotych. Przy wyższych kwotach właściwym sądem jest sąd okręgowy już w pierwszej instancji.

Wzory pozwów o zapłatę weksla


Jeśli dochodzisz kwoty większej niż 10 tysięcy złotych (PDF)


Jeśli dochodzisz kwoty nie większej niż 10 tysięcy złotych (PDF)

[Aktualizacje:
wrzesień 2011:
1. Poprawiony termin naliczania odsetek (od dnia następnego po dniu przedstawienia weksla do zapłaty)
2. Rezygnacja z dowodzenia świadkiem przedstawienia weksla do zapłaty]