Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel w serialu „Majka”

Zauważyłem motyw wekslowy w TVNowskim serialu „Majka”. Oto ten fragment:

Weksel w serialu Majka

Moje uwagi:

1. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że weksel został tutaj przedstawiony jako środek szantażu. Jednakże (co widać powyżej) są to weksle zupełne (a  nie in blanco), czyli można wnioskować, że dłużnik był świadomy kwoty, na jaką się zadłuża.

2. Serial był kręcony w 2009 roku, czyli ponad 2 lata po zwolnieniu weksli z opłaty skarbowej,  a tym samym po zaprzestaniu produkcji urzędowych blankietów weksla, które zostały użyte w filmie. Ich zastosowanie jednak swoje uzasadnienie – po dziesiątkach lat używania blankietów na całym świecie, w ogólnej opinii laików weksel wygląda właśnie w ten sposób. I tak jestem pełen podziwu dla realizatorów, że chciało im się wypełniać weksle treścią. Tekstu – co prawda – nie widać, ale przynajmniej da się zauważyć, że podpis jest w tym miejscu, w którym zwykle się go umieszcza :)