Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Terminy płatności na wekslu

Weksel, jeśli nie jest wekslem in blanco, albo wekslem płatnym za okazaniem, powinien posiadać jednoznacznie określony termin płatności. Zgodnie z art. 33 prawa wekslowego, weksel może być płatny:

1. za okazaniem (Za okazaniem zapłacę za ten weksel na zlecenie…). Uwaga: jeśli weksel nie posiada wskazanego terminu płatności, uważany jest za weksel płatny za okazaniem.

Weksel płatny w powyższy sposób powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. Jednakże wystawca może ten termin zmienić poprzez dodanie odpowiedniej klauzuli, np.

Przedstawić do zapłaty w ciągu 5 lat.

Każdy posiadacz weksla może zatem w danej chwili przedstawić weksel do zapłaty i żądać pieniędzy. Ponieważ dłużnik może potrzebować czasu na zebranie gotówki, warto stosować weksle płatne w pewien czas po okazaniu:

W 10 dni po okazaniu zapłacę za ten weksel…

2. Weksel płatny w oznaczonym dniu.

Najpopularniejszy sposób określania daty płatności. Dnia 15 grudnia 2010r. zapłacę za ten weksel… Dosyć często stosowanym błędem jest podawanie daty w formie „do dnia … zapłacę”. Określenie „do” oznacza wystąpienie wielu kolejnych po sobie terminów płatności, nie ma wskazanego konkretnego dnia kiedy ma nastąpić zapłata – taki zapis powoduje, że dokument nie jest wekslem! Niefortunne sformułowanie występuje w wielu internetowych wzorach weksli, np. na stronie wieszjak.pl:


3. Weksel płatny w pewien czas po dacie – w praktyce datą początkową jest dzień wystawienia, przyrzeczenie zapłaty może wówczas brzmieć „za 3 tygodnie zapłacę za ten weksel…

ZAPISY UNIEWAŻNIAJĄCE WEKSEL

– wskazanie kilku terminów płatności, płatność sumy wekslowej ratami

– wskazanie innej, niejednoznacznej daty płatności, jeśli nadejście danego zdarzenia nie jest pewne, albo nawet jeśli jego nadejście jest pewne, ale data wystąpienia tegoż zdarzenia nie jest pewna, np. w dniu ślubu mojego syna zapłacę…

– wskazanie daty płatności wcześniejszej niż data wystawienia weksla

Comments

 1. Podaj swoje imię... says

  Jest może jakieś orzeczenie SN stwierdzające, że podanie daty płatności weksla w formie „do dnia ….. ” skutkuje jego nieważnością ?? Wielokrotnie spotykałem się z tak określoną datą płatności i nie spotkałem się z sytuacją żeby sąd przez to zakwestionował ważność weksla.

 2. @up: pogląd o nieprawidłowości wskazywania takiej daty przedstawiany jest przez niektórych autorów komentarzy do prawa wekslowego. Podchodząc do weksla w sposób bardzo formalny, należy się z takim poglądem zgodzić – określenie płatności „w danym dniu” nie jest tożsame ze wskazaniem wielu terminów płatności w określeniu „do danego dnia”. W praktyce jednak sądy podchodzą do tego bardziej liberalnie, zobacz komentarze pod tym wpisem.

 3. a np. zapis zapłacę w ciągu 3 dni nie później niż do dnia 30 października 2012 r.?? w sytuacji gdy 30 października jest np. 4 dni od wystawienia weksla?? Można komentarz

 4. @solozzo, aby osiągnąć zacytowany efekt, prawidłowo określenie terminu płatności powinno brzmieć:

  „za okazaniem, nie później niż 29 października 2012r., zapłacę…”

 5. a jaki w tej sytuacji jest skutek dla ważności weksla??

 6. Moim zdaniem zacytowana przez Ciebie klauzula jest błędna, i jako taka powoduje nieważność weksla, tzn. nie można jej uznać za zobowiązanie się do zapłaty „za okazaniem”. Przykładowo posiadacz weksla mógłby przyjść po zapłatę pierwszego dnia po wystawieniu weksla, a wystawca mógłby powiedzieć, że skoro zobowiązał się do zapłaty „w ciągu 3 dni” to termin jeszcze nie upłynął. Krótko pisząc: „w ciągu tygodnia pomaluję ci mieszkanie” nie oznacza, że już jutro mogę żądać pomalowania mieszkania.

 7. elamanamou says

  a w takiej sytuacji – płatny po 3 dniach nie wcześniej niż 20 listopada 2012 r.

 8. W takiej sytuacji mamy „masło maślane”, skoro bowiem 17 listopada mamy weksel płatny „po 3 dniach”, to wiadomo, że nie wcześniej niż 20 listopada. Zarówno w wekslu płatnym „po 3 dniach”, jak i „nie wcześniej niż 20 listopada” dla pewności brakuje określenia „za okazaniem”. Bowiem zarówno klauzula „po 3 dniach”, jak i „nie wcześniej niż 20 listopada” to nie są terminy płatności, tylko po prostu klauzule określające inny niż roczny okres na przedstawienie weksla do zapłaty (art. 34). Można się spierać, czy w takim przypadku brak określenia terminu płatności weksla oznacza weksel płatny za okazaniem, czy też jednak terminy płatności są określone, tyle że w sposób błędny („zapłacę za ten weksel po 3 dniach”), i już samo to powoduje, że użycie klauzul w takiej formie jest wadliwe z punktu widzenia ewentualnego posiadacza takiego weksla.

 9. Witam. Mam weksel wystawiony przez dłużnika z datą zapłaty dnia 30 pazdziernika 2010 r. Do tej pory nie przedstwiłam weksla do zapłaty ponieważ dłużnik chyba mnie unika,nie odbiera telefonów ani listów poleconych.Czy ten weksel uległ juz przedawnieniu i nie mam możliwosci odzyskania długu? a jeżeli nie to do jakiego terminu jest ważny tzn.do kiedy musze przedstawić weksel do zapłaty.

 10. @Janna, weksel przedawnia się w 3 lata od wskazanego na nim terminu płatności, zatem Twój weksel przedawni się (dopiero) 30 (31?) października 2013r.

 11. A czy mogę bez okazania weksla dłużnikowi wystąpić do sądu o tzw. nakaz płatniczy? czy mozesz mi dać jakieś wskazówki co zrobic? Dodam,że weksel nie ma klauzuli „za okazaniem”, tylko zapis,ze dłuznik zapłaci ” za ten sola weksel bez protestu”. Czy to coś zmienia?

 12. Praktykuje się dość często (bez negatywnych konsekwencji) pozwanie bez przedstawienia weksla do zapłaty, ryzykujesz właściwie tym, że jeśli pozwany uzna od razu roszczenie, to nie zwróci Ci Twoich kosztów procesu, a Ty zwrócisz mu za to jego koszty. O tym, jak napisać pozew o zapłatę z weksla jest napisane tutaj na blogu.

 13. Witam ponownie. Dziękuję za informacje. Chciałam jeszcze zapytać czy koszty procesu o zapłate weksla są uzależnione od jego wysokości czy jest to opłata stała.I czy mam od razu taki pozew składać w sadzie czy poprzez firmę windykacyjną?

 14. @Janna, koszt procesu (w rozumieniu opłata sądowa, tzw. „wpis”) zależy od wartości dochodzonego roszczenia i w przypadku weksla wynosi 1,25%, nie mniej niż 30zł. Nie ma obowiązku korzystania z firmy windykacyjnej, pozew można składać osobiście, albo poprzez swojego pełnomocnika w postaci adwokata, radcy prawnego, lub określonego w kpc. członka rodziny.

 15. A jak już będzie nakaz sądowy to jak nadać bieg sprawie skoro dłużnik mnie unika?czy wtedy zgłosić sprawę komornikowi o dochodzenie należności?

 16. Tak, kolejnym etapem jest komornik.

 17. Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi.

 18. Stanisław says

  Witam. Mam pytanie…
  Jaką formę weksla/innego dokumentu najlepiej zastosować w przypadku, gdy dłużnik ma spłacać zadłużenie w ratach, (skoro taka klauzula powoduje, że weksel przestaje być wekslem)? Chciałbym uniknąć wypisywania nowego weksla z aktualną wartością zadłużenia za każdym razem, gdy dłużnik reguluję ratę. Dodam na marginesie, że dług wynika z zadłużenia z tytułu umowy najmu, nie była to pożyczka.
  Pozdrawiam!

 19. @Stanisław, należy zastosować oddzielny weksel dla każdej raty, z jednakową datą wystawienia i z kwotami oraz terminami płatności odpowiadającymi poszczególnym ratom.

 20. Zainteresowało mnie pytanie Stanisława odnośnie rat spłacanych z weksla
  /11 grudnia 2012 11;43
  Czy mógłbyś ten problem bardziej sprecyzować. A szczególnie chodzi mi o to, czy kwoty i terminy rat mogą być zapisane na jednym wekslu?
  A przy okazji spytam czy na wekslu można zapisywać spłacane przez dłużnika raty ?
  Ed.

 21. @Edmundzie,

  kwoty i terminy rat mogą być zapisane na jednym wekslu?

  Nie. Każdy weksel to jedna kwota i jeden termin – czyli kwota i termin odpowiadający danej racie.

  czy na wekslu można zapisywać spłacane przez dłużnika raty ?

  Tak. Jeśli mamy weksel, który wystawca chce spłacać w ratach, to informacje o częściowych spłatach zamieszczamy na rewersie, nadto, na życzenie dłużnika, możemy mu wystawić osobne pokwitowanie.

 22. Witam,
  czy jeżeli w wezwaniu do wykupu weksla, wskazana została data płatności 11 lipca 2013 to taka sama data płatności weksla musi znaleźć się w treści weksla? Przyjmując oczywiście, że wraz z pozwem do Sądu wysłane zostanie wezwanie? Co w przypadku jeżeli data jest inna?

 23. @Kamil – a jaka data była wpisana na wekslu i dlaczego inna? Zamieść na forum (http://forum.remitent.pl) umowę wekslową to zobaczę o co w sprawie chodzi i czy takie różnice dat mogą mieć znaczenie. W praktyce raczej znaczenia to nie ma.

 24. W momencie wysłania wezwania, weksel nie został uzupełniony i stąd moja wątpliwość – zatem rozumiem, że w momencie wysyłania pozwu załóżmy 10 października 2013, pożądana data płatności weksla to również 11 lipca 2013???

  I przy okazji kolejna wątpliwość:
  W wezwaniu do wykupu weksla, wpisałem, że weksel będzie uzupełniony zgodnie z deklaracją wekslową, tymczasem weksel wystawiony został jako zabezpieczenie „porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia”, gdzie dłużnik na skutek niewykonanej usługi, zobowiązał się do zwrotu pobranych środków. Czy w pozwie warto opisywać, że deklaracji nie było (we wskazanym porozumieniu nie było szczegółów co do wypełnienia weksla jak ma to miejsce w deklaracjach), w pozwie nie będę powoływał się na deklarację no ale wezwanie mam zamiar załączyć do pozwu?

 25. W momencie wysłania wezwania, weksel nie został uzupełniony

  Czyli wzywałeś do wykupu weksla, który nie istniał.
  W sprawie dyskusji o szczegółach – zapraszam na forum. Proszę tam zamieścić skany podpisanych umów, wówczas będzie nad czym dyskutować.

 26. Witam, mam pytanie odnośnie punktu 1 artykułu: czyli zapis „zapłacę w ciągu miesiąca od przedłożenia niniejszego weksla do zapłaty w siedzibie wystawcy weksla” można uznać za prawidłowy? Wątpliwość moja wynika w związku z uwagami do błędnego określenia terminu zapłaty (zapis „do dnia ….. zapłacę”; w przypadku zapisu „w ciągu miesiąca….” też można wnioskować że termin nie jest precyzyjnie wskazany bowiem dotyczyć może 30 dni w miesiącu a nie jednego konkretnego). Proszę o wskazówki jeśli coś źle pojmuję, będę wdzięczny. Pozdrawiam

 27. „zapłacę w ciągu miesiąca od przedłożenia niniejszego weksla do zapłaty w siedzibie wystawcy weksla” można uznać za prawidłowy?

  Zgadzam się, nie uważam tego zapisu za (w pełni) poprawny. Powinien brzmieć „W miesiąc od przedstawienia zapłacę…”

 28. Witam, zamierzam sprzedać pojazd na raty jako osoba prywatna.
  Czy zabezpieczenie się wekslem wystarczy? Czy lepiej udać się do notariusza i notarialnie podpisać taką umowę. Pozdrawiam.

 29. Witam , posiadam weksel poręczony na kwotę x, platny w dacie y, okazany do wykupu za potwierdzeniem wystawcy.Juz po wystawieniu weksla, na prosbe wystawcy sporzadzono porozumienie pozwalajace mu splacac weksel w ratach ale na wekslu oczywiscie nie ma zadnej adnotacji w tej kwestii. Wystawca splacił, ponagłany, cześc kwoty ratami czy raczej partiami, bo nie dotrzymał warunków ustalonych ze mna, po czym zaprzestal płacenia. W ziazku z tym mam pytania:
  1) czy owe ratalne pozrozumienie ex post może byc uznane za zapis uniewazniajacy weksel??
  2) czy moge wezwać ( zbliza sie termin przedawnienia) wystawcę do wykupu ( czego własciwie?? – ostatniej „raty”, weksla jako takiego?? jeszcze jakiejść innej kategorii trzeba uzyc???
  3) czy moge wezwac poreczyciela do wykupu??? i tez – czego???
  4) wreszcie – czy w razie milczenia mogę skierować pozew do sadu … i – podobnie – o co??? o wykup weksla?? o zapłate raty???
  Pozdrawiam
  P.S. jest duzo pytań – jesli uzna Pan , iz w tym wypadku porada jest odpłatna – prosze o informację

 30. @Andrzej – zapraszam na forum – proszę tam zamieścić pytanie, skan weksla oraz skan porozumienia.

 31. Witam
  Dostałam pocztą wezwanie do zapłaty weksla. Weksel był podpisany in blanco. Pismo jest z dnia 13 lutego, że 13 lutego wystawiono weksel i ustalono termin płatności na 21-go. Wezwanie zostało dostarczone 19-go lutego, czy jest jakiś ustawowy termin do czasu zapłaty? W ciągu dwóch dni nie jestem w stanie wyczarować pieniędzy i jechać przez „pół” kraju by ten weksel zobaczyć.

 32. @Asia – przepisy nie regulują takiego terminu.

Speak Your Mind

*