Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Udziałowiec sp. z o.o. nie podpisze weksla w imieniu spółki

W dzisiejszej Gazecie Prawnej zamieszczono artykuł Krzysztofa Lange Kto z udziałowców w imieniu spółki z o.o. może poręczyć weksel. Z zainteresowaniem przeczytałem, bo też nie wiedziałem, aby udziałowiec mógł podpisać weksel za spółkę. Ale odpowiedzi nie zauważyłem. Czyżby tytuł rozminął się z treścią artykułu?

Za to możemy się dowiedzieć, iż weksel może podpisać:

dwóch członków jej zarządu bądź działający łącznie członek zarządu wraz z prokurentem co jest zasadniczo nieprawdą, ponieważ nawet przy zarządzie wieloosobowym może występować samodzielna reprezentacja poszczególnych członków zarządu
jeśli zarząd jest jednoosobowy, wystarczy podpis jedynego członka zarządu – co, siłą rzeczy, musi być prawdą.

Niestety nie opisano sytuacji, kiedy zarząd jest więcej jak dwuosobowy.

Nadto:
W przypadku poręczenia wekslowego istotne jest, aby pełnomocnictwo [do podpisania się jako poręczyciel] zakreślało granicę, do jakiej pełnomocnicy mogą zaciągać zobowiązanie wekslowe – czy aby określenie granicy pełnomocnictwa jest niezbędne? Moim zdaniem – nie.

Ogólnie artykuł pozostawia wiele do życzenia…

Comments

  1. Niestety nie pierwszy to i zapewne nie ostatni artykuł na tematy prawne w Gazecie Prawnej o wątpliwej jakości…

  2. Niewykluczone, że redakcja sama wymyśla nagłówki, bez zrozumienia tematu. Natomiast co do artykułu – powiedziałabym, że jest mało ścisły :-)

  3. Twój tytuł posta Liwiuszu też jest mylący. Udziałowiec przecież może weksel podpisać, ale prywatnie, nie w imieniu spółki ;)

  4. @ Katarzyna
    Będąc bardzo szczegółowym, można powiedzieć, że może i w imieniu spółki np. jako pełnomocnik ;)

  5. @Katarzyno, masz rację, doprecyzowałem tytuł :)

    @Pjaj, też się zastanawiałem, czy autor tytułu miał właśnie to na myśli, ale to byłoby trochę bez sensu. W rzeczywistości udziałowiec nie podpisze weksla z samego faktu bycia udziałowcem, a że może być pełnomocnikiem, to równie dobrze tytuł mógł brzmieć „Kto z brązowookich brunetów w imieniu spółki z o.o. może poręczyć weksel”

Speak Your Mind

*