Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Uzbecki weksel

Półtora roku temu napisał do mnie czytelnik bloga z prośbą o pomoc w przygotowaniu weksla na określoną kwotę. Weksel miał być wystawiony w Polsce, ale podpisywać go miał obywatel Uzbekistanu.

Niby nic nadzwyczajnego, wystarczy przygotować normalny weksel; spytałem się, czy wystawca rozumie język polski. Odpowiedź brzmiała: oczywiście, rozumie, ale (dopytuję…) gdyby przyszło co do czego, to czy nie można wykluczyć, że sprytny wystawca mógłby przekonywać wszystkich wokół, że żadnego zobowiązania nie zaciągał, a to, co podpisał, zostało mu podsunięte do podpisu bez rozumienia z jego strony? Oczywiście zaraz okazało by się, że języka polskiego on w ogóle nie zna.

Cóż, okazało się, że nie można wykluczyć takiej sytuacji.

Rozwiązaniem jest podpisanie weksla w języku narodowym wystawcy, czyli w języku uzbeckim. Takie rozwiązanie ma jednak dwie wady. Po pierwsze, znacznie utrudnia ewentualną funkcję obiegową weksla w kraju, weksel w egzotycznym języku zmniejsza bowiem prawdopodobieństwo, że ktoś chciałby być indosatariuszem takiego weksla (czyli nabyć go na drodze indosu). Po drugie, przy dochodzeniu należności z weksla przed sądem, trzeba będzie przedkładać tłumaczenie przysięgłe tego papieru wartościowego, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie wystawienia weksla w języku polskim. Jednocześnie wystawca podpisał odrębne oświadczenie w języku uzbeckim, że rozumie treść zaciągniętego zobowiązania. W oświadczeniu tym znajdowała się również zacytowana treść tego weksla w języku uzbeckim.

Oświadczenie powyższe oznacza:

W dniu [data] podpisałem weksel wystawiony w języku polskim o treści:
[tutaj treść weksla w języku polskim]
Co odpowiada oświadczeniu w języku uzbeckim:
[tutaj treść weksla w języku uzbeckim]
Stwierdzam, że treść złożonego przeze mnie oświadczenia w języku polskim jest dla mnie zrozumiała, a zobowiązanie zaciągam świadomie.

Po roku przyszła konieczność dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. Do pozwu został dołączony oryginał weksla. Oświadczenie nie było dołączane, zostało jedynie wskazane jako dowód, wraz z intencją jego przedstawienia wraz z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli zaszłaby konieczność przeprowadzenia odpowiedniego dowodu (w razie wniesienia odpowiednich zarzutów przez pozwanego).

Na tej podstawie sąd rejonowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Comments

 1. Piotr Skrzynecki says:

  A czemuż to pozew z weksla na formularzu?

 2. A temuż, że nie chce mi się zgadywać, jakie zapatrywanie na postępowanie uproszczone i weksel ma dany sędzia, dlatego obecnie sugeruję składać na formularzu i opłacać jak w zwykłym (najwyżej będzie zwrot nadpłaty). A że się da, to sam potwierdzę, że z weksla na 5000zł za 30zł kiedyś pozwałem :) Pisałem o tym tu: http://www.remitent.pl/czy-naleznosci-z-weksla-dochodzi-sie-w-postepowaniu-uproszczonym/1458

 3. Patryk says:

  Podpowiadam:

  Sad rejonowy Katowice – opłacamy zgodnie z widełkami z formularza, jak pozwany nie wnosi zarzutów to wracają to co jest pond 1,25%

  Sad rejonowy Warszawa – Mokotów – opłacamy ZAWSZE 1,25%, pozwy można składać na formularzu i bez. Również dostałem nakaz z kwoty 5000zł opłacony na 30zł :) – sędzia K.Dąbrowska – jest nieco zakręcona :D

  Sąd rejonowy Bytom – zawsze 1,25% i można korzystać z formularza nawet przy kwotach wyższych jak 10tys. zł.

 4. @Patryk:

  Również dostałem nakaz z kwoty 5000zł opłacony na 30zł :) – sędzia K.Dąbrowska – jest nieco zakręcona :D

  Ale to jest całkowicie poprawne, jeśli dopuścimy weksel do postępowania uproszczonego – 1/4 opłaty wynosi w tym przypadku 100/4=25zł, czyli płacimy stawkę minimalną 30zł.

  można korzystać z formularza nawet przy kwotach wyższych jak 10tys. zł.

  To też zrozumiałe, wszak pozew na formularzu spełnia wszystkie warunki formalne zwykłego pozwu i nie ma podstaw do jego poprawy, „bo wygląda tak samo jak pozew w postępowaniu uproszczonym”.

  Bardziej bym się zastanawiał nad taką sprawą – przepis nakazuje złożyć zarzuty/sprzeciw na urzędowym formularzu – NIE, nie wtedy, jak sprawa jest w uproszczonym – tylko wtedy, jak sam pozew był na formularzu. Mamy zatem dziwny przypadek – pozew w nieuproszczonym składamy na formularzu (można), a zarzuty… też musimy złożyć na formularzu, mimo że to wcale nie jest postępowanie uproszczone :)

 5. Patryk says:

  „Ale to jest całkowicie poprawne, jeśli dopuścimy weksel do postępowania uproszczonego – 1/4 opłaty wynosi w tym przypadku 100/4=25zł, czyli płacimy stawkę minimalną 30zł.”

  5000zł x 1,25% = 62,5zł w zaokrągleniu powinno być 63zł…. aaaa ale Ty piszesz o 1/4 z widełek, to już wg mnie całkowity fenomen :D

  100zł : 4 = 25zł

  Co do Sędzi Dąbrowskiej, wydała nakaz zapłaty w którym zobowiązała pozwanego do zwrotu kwoty postępowania w wysokości 62,5zł a pozew był opłacony na kwotę 30zł – takie zakręcenie.

 6. aaaa ale Ty piszesz o 1/4 z widełek, to już wg mnie całkowity fenomen :D

  Dla mnie to nie taki fenomen ;) Przecież przywilej 1/4 opłaty nie jest ograniczony tylko do postępowania nieuproszczonego.

  w wysokości 62,5zł a pozew był opłacony na kwotę 30zł – takie zakręcenie.

  Raczej roztargnienie :)

 7. Piotr Skrzynecki says:

  Mi się nigdy nie zdarzyło zakwestionowanie pozwu z weksla pisenego „na kartce” i z opłatą 1,25% wps, stąd pytanie. No i nie lubię formularzy, komplikują sprawę :)

 8. Kiedyś na forum EBOSu czytałem czyjąś opinię, że (w granicach wps. do postępowania uproszczonego) pozew z SAMEGO weksla traktuje jak postępowanie zwykłe, a z weksla i ujawnionej w pozwie umowy (pożyczki itp.) – jak postępowanie uproszczone.

 9. Przecież z formularza pozwu zawsze można skorzystać.

 10. Za pierwszym razem przeczytałem tytuł jako: „Ubecki weksel”.. :)

  Już myślałem, że będzie coś o Żołnierzach Wyklętych czy coś podobnego, a tu znów o wekslach… :)

 11. Remitent. Tylko o wekslach. Od 2010r.
  :)

 12. Żyjemy w Polsce, i co sąd to inny obyczaj. Zarówno jak skarbówki i izby skarbowe, tyle że oni mogą wydać interpretację, za którą się płaci.

Speak Your Mind

*