Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel bez remitenta

Ktoś trafił na moją stronę z wyszukiwarki google po haśle weksel bez remitenta. Skoro jest to zatem problem, który kogoś nurtuje, warto poświęcić temu osobny wpis.

Oznaczenie remitenta jest obowiązkowym elementem weksla, co oznacza, że nie jest wekslem dokument, który nie określa na czyją rzecz jest płatny. W praktyce weksel w momencie wystawienia może jeszcze nie mieć oznaczenia remitenta, jest jednak wówczas wekslem in blanco, a oznaczenie na czyją rzecz będzie dokonywana płatność będzie uzupełnione najpóźniej przed przedstawieniem weksla do zapłaty.

Za okazaniem zapłacę za ten weksel na zlecenie … … … … … sumę 1000zł

Nie można natomiast wystawić weksla na rzecz okaziciela.

Za tydzień zapłacę za ten weksel na zlecenie okaziciela sumę 1000zł (to nie jest weksel)

Jedyną sytuacją, kiedy weksel może być płatny na rzecz okaziciela, jest dokonany indos na okaziciela (lub indos in blanco), w takim przypadku w praktyce każda osoba, która będzie w posiadaniu weksla, będzie mogła dochodzić zapłaty.

Przykład indosu na okaziciela

Ustępuję na zlecenie okaziciela.

Przykład indosu in blanco

Ustępuję na zlecenie … … … … …

Speak Your Mind

*