Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel wystawiony „na rzecz” też można indosować

Zazwyczaj weksel wystawiamy na czyjeś zlecenie, co oznacza że każdy kolejny posiadacz weksla może go zbyć dalej na drodze indosu. Aby uniemożliwić dokonywanie indosów, należy wystawić weksel „nie na zlecenie”.

Aby nie dopuścić do sprzeczności „zapłacę na zlecenie Jana Kowalskiego, ale nie na jego zlecenie”, która to sprzeczność unieważnia weksel, należy zastosować klauzulę na rzecz, tym samym weksel z zakazem indosów może wyglądać następująco:

…zapłacę za ten weksel na rzecz Jana Kowalskiego, ale nie na jego zlecenie…

Piszę o tym, ponieważ tu i ówdzie (na przykład w Gazecie Podatkowej) pojawiają się informacje, jakoby:

uwaga, błąd:

Natomiast dzięki zastąpieniu zwrotu „na zlecenie” sformułowaniem „na rzecz” następuje uniemożliwienie dalszego puszczenia weksla w obieg (dalszego indosowania).

Niestety, samo określenie na rzecz oznacza to samo, co na zlecenie, czyli weksel taki może być przedmiotem indosu.

Każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie (art. 11 pw).

Tak jak pisałem, zakaz indosów musi wyraźnie wynikać z treści weksla lub indosu:

Jeżeli wystawca umieścił w wekslu wyrazy „nie na zlecenie” lub inne zastrzeżenie równoznaczne, można przenieść weksel tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu. (art. 11 pw).

Indosant może zabronić dalszego indosowania; w tym przypadku nie odpowiada wobec następnych indosatariuszy. (art. 15 pw).


Comments

 1. Ewa Kantorska says

  Nie zapłaciłam raty w terminie i dostałam powiadomienie sms-em że spółka ma prawo do postawienia kwot pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności co skutkuje wypełnieniem
  weksla znalazłam się w peli kredytowej co oni mogą mi zrobić proszę o odpowiedź.

 2. @Ewa – spłacić, negocjować z wierzycielem, pożyczyć od rodziny itp. itd.

 3. Nie mam rodziny ani nikogo kto mógłby mi pomóc chciałabym tylko wiedzieć co mogą mi zrobić?

 4. @Ewo, mogą „tylko” egzekwować należność przez komornika oraz w inny wyrafinowany sposób domagać się zapłaty, jak to windykacja…

 5. Pracuję na 3/4 etatu czy mogą mi zabrać tą niewielką wypłatę jestem osobą niepełnosprawną
  czy tylko 1/4 wypłaty lub naprzykład zablokować konto wtedy nie będę miała co jeść ?

 6. Pani @Ewo, tematyka ta odbiega od postu, pod którym Pani komentuje. Z takimi pytaniami proszę kierować się na forum.

 7. Czy wspomniana w artykule sprzeczność ulega konwalidacji w przypadku, gdy w deklaracji wekslowej jest wskazany wyraźnie wystawca oraz remitent?

 8. @Jarek – moim zdaniem nie, ponieważ treść weksla interpretujemy na podstawie treści weksla, a nie na podstawie oświadczeń w wekslu nie wyrażonych.

 9. Czyli zapis z weksla „weksel na zlecenie ………………………….., ale nie na jej zlecenie” jest wadliwy ? W miejscu wykropkowanym nazwa podmiotu.

Speak Your Mind

*