Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Wrzesień 2014 – czego internauci szukali o wekslach

W zeszłym miesiącu były chwilowe problemy z serwerem. Zwiększanie obciążenia serwera przez czytelników Remitenta spowodowało, że musiałem przejść na wyższy pakiet u dostawcy hostingu. Dziękuję @Łukaszowi za informowanie o wydłużeniu się czasu wczytywania strony, a @Markowi Zwolińskiemu za wychwycenie awarii komentarzy :)

Jeśli zauważysz jakąś anomalię w działaniu strony, nie wahaj się pisać :)

Tradycyjnie ujawniane statystyki przedstawiały się następująco:

wrzesien

Spośród fraz, po których czytelnicy trafili tu z wyszukiwarki google tym razem wybrałem następujące dwie:

– „do 5 weksli in blanco ile ma być deklaracji” – pięć weksli in blanco to potężna ilość, ale skądinąd wiem, że są w praktyce takie umowy, do których stosuje się kilka weksli in blanco. Głównie wówczas, jeśli wykorzystanie pierwszego, drugiego… weksla nie gwarantuje, że i jeszcze potem nie powstaną kolejne długi. Jeśli chodzi o deklaracje wekslowe do nich, to może być jedna, określająca sposób wykorzystania wszystkich pięciu weksli, ale może być tez pięć deklaracji (zazwyczaj identycznych), różniących się tylko wskazaniem, że dotyczą weksla o danym numerze.

– „weksel przy spółce cywilnej 2 wspólników jeden czy dwa” – jak jedno zobowiązanie, to raczej jeden :)

Speak Your Mind

*