Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Wzór weksla płatnego za okazaniem

„Za okazaniem” jest jednym ze sposobów określania terminów płatności na wekslu. Oznacza to, że posiadacz weksla może w każdej chwili przyjść do wystawcy i zażądać zapłaty.

Standardowo weksel płatny za okazaniem powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku. Wystawca może jednak ten termin skrócić poprzez dodanie klauzuli:

Przedstawić do zapłaty w ciągu 3 miesięcy

lub też może termin wydłużyć, na przykład:

Przedstawić do zapłaty w ciągu 5 lat

Brak przedstawienia do zapłaty w określonym czasie powoduje, że od ostatniego dnia na przedstawienie weksla, zaczyna biec termin jego przedawnienia. Późniejsze okazanie weksla ma taki sam skutek jak przedstawienie weksla po terminie płatności, czyli:

– posiadacz traci prawo do regresu do indosantów, jeśli takowi na wekslu istnieją.

Klauzula odsetek

W wekslu płatnym za okazaniem (i w pewien czas po okazaniu) można zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej. Należy wówczas umieścić na wekslu klauzulę odsetek o treści:

… zapłacę za ten weksel sumę tysiąc zł z odsetkami 15% w skali roku

Odsetki zaczynają biec od dnia wystawienia weksla do dnia zapłaty.
Zgodnie z art. 359 kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Inny termin liczenia odsetek

Wystawca może określić, że odsetki będą biec od innego terminu niż data wystawienia weksla; termin ten może być zarówno wcześniejszy, jak i późniejszy – w porównaniu do daty podpisania weksla.

Na przykład:

Kraków, dnia 9 grudnia 2010r.
Za okazaniem zapłacę za ten weksel
na rzecz … … … … … … …
sumę 1000zł z odsetkami w skali 15% rocznie
liczonymi od 1 stycznia 2000r.

Albo:

Kraków, dnia 9 grudnia 2010r.
Za okazaniem zapłacę za ten weksel
na rzecz … … … … … … …
sumę 1000zł z odsetkami w skali 15% rocznie
liczonymi od 3 marca 2011r.

Pobierz za darmo

Weksel płatny za okazaniem – wzór PDF – pobierz za darmo
Weksel płatny w pewien czas po okazaniu – wzór PDF – pobierz za darmo

Weksel płatny w pewien czas po okazaniu

Jest odmianą weksla płatnego za okazaniem. Różnica polega na tym, że po przedstawieniu weksla wystawca ma obowiązek zapłacić dopiero po upłynięciu określonego na wekslu terminu. Jest więc czas na zebranie pieniędzy i przekazanie ich posiadaczowi weksla w umówionym terminie.

Przykłady określeń płatności weksla płatnego w pewien czas po okazaniu:
3 dni po okazaniu zapłacę…
Tydzień po okazaniu zapłacę…
2 miesiące po okazaniu zapłacę…
Rok po okazaniu zapłacę…

Przykładowe treści weksla

Weksel płatny za okazaniem z klauzulą odsetek
Zakopane, 7 grudnia 2010r. Za okazaniem zapłacę
za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę
tysiąca złotych z odsetkami 13% w skali roku.
Płatny w Zakopanem. {podpis}

Weksel płatny w pewien czas po okazaniu z klauzulą przedłużającą okres do przedstawienia weksla
Tarnów, 7 grudnia 2010r. Miesiąc po okazaniu zapłacę
za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego
sumę tysiąca złotych. Przedstawić do zapłaty w ciągu dwóch lat.
Płatny w Tarnowie. {podpis}

Comments

 1. Mam pytanie….. chodzi o to ze mam z zona rozdzielczosc majatkowa a braliśmy kredyt na mieszkanie na jej rodzicow za ktory ja place miesiecznie 2,500 zl. żona moja mowi ze jakby co to wszystko mi zwroci a ja chce zeby podpisala mi jakąś umowe lub weksel … czy jest to mozliwe do zrealizowania i jaka opcja bedzie dla mojej osoby najlepsza///
  dziekuje za mozliwa odpowiedz pozdrawiam Kozlowski Arkadiusz 30 l

 2. @Arkadiuszu, a czyją własnością jest mieszkanie, ‚w razie czego’ od kogo bedziesz chciał dochodzić zapłaty i w jakiej wysokości w stosunku do zapłaconych rat?

 3. Witam w dn. 18,10,2013 nabyłem weksel własny spółdzielnie mieszkaniowej o treści
  Szczecin, dnia 5 Maja 1997r. Na 350 000,00 PLN
  Za okazaniem zapłacę za ten weksel
  na zlecenie XxxxxXXXXxx
  sumę350000,00zł z odsetkami w skali 10% rocznie
  Przedstawić do zapłaty w ciągu 20 Lat
  Płatny w Szczecinie

  (dwie parafki oraz pieczątka spółdzielni)

  moje pytanie brzmi czy weksel jest wciąż ważny ? spółdzielnia każde zwrócić weksel ,poprosiłem aby przedstawili dokumenty spłacenia weksla lecz odmówili co dalej ?

 4. @Mariusz – weksel jest ważny i nieprzedawniony.

 5. „weksel jest ważny i nieprzedawniony.”

  I w ogóle taki jakiś fajny :)

 6. Rafał F. says

  Witam serdecznie, mam dwa pytania dotyczące weksla in blanco, będę bardzo wdzieczny za pomoc.
  Wezwałem dłużnika do wykupienia weksla 16 grudnia, z zaznaczeniem, że termin płatności to 30 grudnia – w wezwaniu wpisałem kwotę aktualną na dzień 16 grudnia.
  1. Jaką kwotę powinienem wpisać na wekslu? Tę podaną na wezwaniu, czy powiekszononą o odsetki z okresu pomiędzy 16 a 30 grudniem?
  2. Czy po wypełnieniu weksla i jego nie wykupieniu przez dłużnika, mogę naliczać dalej odsetki w wysokości takiej jak ta wskazana w umowie, którą weksel zabezpieczał, czy wyłącznie ustawowe?

  pozdrawiam!

 7. @Rafał:
  1. Zapewne dałoby się obronić pogląd, że powinno się wpisać sumę na dzień płatności weksla (bo tak się zwykle robi), skoro jednak z jakiegoś powodu wzywałeś dłużnika o kwotę z dnia wezwania, to byłbym konsekwentny i taką sumę wpisał na wekslu. Podejrzewam, że i tak różnica nie jest istotna, więc nie ma co się upierać.

  2. Po niewykupieniu weksla możesz naliczać odsetki ustawowe liczone od terminu płatności (od przedstawienia weksla do zapłaty). Nie możesz naliczać już innych odsetek.

 8. A z czego to wynika, że od terminu płatności (przedstawieniu weksla) mogę naliczać już tylko odsetki ustawowe?

 9. @Rafał (ten sam co z grudnia 2013?) a jakie inne odsetki chcesz naliczać z weksla płatnego w określonym dniu?

 10. Jeszcze jedno pytanie. Czy odsetki zastrzeżone w wekslu płatnym za okazaniem są należnościami akcesoryjnymi. Tym samym czy wlicza się je do wartości przedmiotu sporu?

 11. W takim przypadku stosuję standardowe reguły – wliczanie (bądź nie) odsetek do w.p.s. zależy od woli powoda.

 12. Inny Rafał :) Weksel nie był płatny w określonym dniu. Weksel był płatny za okazaniem.

  12 lipca 2012 r. wystawiono weksel płatny za okazaniem. Weksel miał klauzulę odsetek.

  11 stycznia 2013 r. przedstawiono weksel do zapłaty.

  Czyli rozumiem, że od dnia wystawienia weksla do dnia przedstawienia weksla żądam odsetek umownych.

  Natomiast od 12 stycznia 2013 do dnia zapłaty żądam odsetek ustawowych???

  Czy to, że od dnia przedstawienia weksla nie mogę liczyć odsetek umownych wynika to z art 48 pr. weksl.??

 13. @Rafał – odsetki umowne wiążą wystawcę do dnia zapłaty (choć można określić inny termin, zarówno początkowy, jak i końcowy). Zatem jeśli odsetki umowne są wyższe niż ustawowe, możesz żądać umownych. Ale jeśli odsetki umowne są niższe od ustawowych – możesz żądać odsetek ustawowych od dnia bezskutecznego przedstawienia do zapłaty.

 14. Dzień dobry,

  to jeszcze raz ja.

  Buszując po komentarzach znalazłem taki fragment dotyczący art. 5 prawa wekslowego:

  Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz Jastrzębski Jacek, Kaliński Maciej 2012

  (…) ,,Celem regulacji jest ustalenie zasad określania oprocentowania sumy wekslowej w treści weksla. Należy podkreślić, iż nie chodzi tu o oprocentowanie sumy wekslowej należne w razie opóźnienia w jej zapłacie (odsetki za opóźnienie), bowiem ta materia jest przedmiotem regulacji art. 48 pkt 2 i art. 49 pkt 2 (por. Czarnecki, Bagińska 2005, s. 154; A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz…, s. 75). Zakres regulacji art. 5 obejmuje zatem wyłącznie oprocentowanie sumy wekslowej w okresie przypadającym przed nadejściem terminu płatności weksla.” (…)

  czy to świadczy o tym, że są dwie interpretacje tego zagadnienia i część doktryny twierdzi, iż odsetki umowne można liczyć tylko do dnia przedstawienia weksla, a tym samym brak jest możliwości wybrania dla siebie korzystniejszych odsetek po tym terminie? Czy może ja źle rozumiem zacytowany fragment?

  i druga kwestia
  rozumiem, że mogę skapitalizować sobie odsetki umowne przysługujące mi do dnia przedstawienia weksla, a następnie naliczać odsetki ustawowe od podwyższonego w.p.s. ?

 15. Moje drugie pytanie już nieaktualne. Zapomniałem o art. 482 KC.

  Cały czas nurtuje mnie pierwsza kwestia. Zastanawiam się czy w tym zakresie występuję różna linia orzecznicza sądów. Obawiam się, że Sąd może z powodu żądania naliczenia tylko odsetek umownych przenieść sprawę do rozpoznania na rozprawę, a tym samym zażądać uzupełnienia opłaty.

 16. @Rafał – przejrzałem literaturę w tej materii i rzeczywiście wygląda na to, że prezentowany jest pogląd, iż w wekslu płatnym za okazaniem odsetki umowne należą się do dnia przedstawienia weksla do zapłaty, a potem odsetki ustawowe, czyli nie ma zastosowania art. 481§2kc. Muszę zatem skorygować swój pogląd na ten temat :)

 17. Witam,
  Zajmujemy sie zakupem wierzytelnosci.
  Umowy pożyczki, weksle itp.
  Jeżeli posiadasz w/w wierzytelnosc
  I masz problemy ze sciagnieciem pieniędzy.
  Lub chcesz pozbyć sie problemu.
  Kupimy od Ciebie dług.
  Małgorzata
  GrupaNegro
  731 660 660
  wycena@grupanegro.pl

 18. Zdziwiłem się nieco, że odsetki maksymalne na weksli mogą wynosić jedynie 6% (bo stopa lombardowa to obecnie 1,5%), podczas gdy maksymalne odsetki za opóźnienie wynoszą obecnie 12%, a jeszcze niedawno 14%.
  Stąd moje dwa pytania:
  – czy na pewno jest to zgodne z prawdą i z czego wynika zastosowanie akurat odsetek z 359 kc?
  – co, gdy podamy większy procent? Jak ma się to do ważności klauzuli odsetkowej, ale przede wszystkim jakie żądanie przedstawić w ewentualnym pozwie, by nie ryzykować skierowaniem sprawy na rozprawę?

 19. @Jacek – ograniczenie dotyczące stopy odsetek dotyczy odsetek w okresie od wystawienia weksla do przedstawienia weksla do zapłaty. Po przedstawieniu weksla do zapłaty należą się już odsetki za opóźnienie.

  Jeśli podamy większy procent, nic się nie stanie. Możemy na przykład wystawić weksel płatny za okazaniem z odsetkami 30%, bo na przykład liczymy, że możliwa stopa odsetek w przyszłości będzie wzrastać. Trzeba tylko pamiętać, aby żądaną od dłużnika stopę odsetek odpowiednio zmiarkować do odsetek maksymalnych, w okresach, w których odsetki maksymalne były niższe.

Speak Your Mind

*