Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do nakazu zapłaty z weksla

Otrzymując nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany na podstawie weksla dłużnik ma prawo w ciągu dwóch tygodni złożyć zarzuty, którymi będzie mógł wykazać, iż należność z weksla nie przysługuje jego posiadaczowi.

Najpopularniejszymi zarzutami mogą być:

Niektóre z powyższych zarzutów przysługują wobec każdego posiadacza weksla (np. zarzut nieważności weksla), niektóre mogą być podnoszone tylko pomiędzy danymi stronami, czyli dokonanie indosu na rzecz osoby trzeciej powoduje utratę prawa do podnoszenia wobec niej danego zarzutu (np. zarzut braku spełnienia świadczenia wzajemnego za wystawiony weksel).

Każdy z zarzutów zasługuje na szersze poruszenie w osobnym wpisie, założyłem zatem nowy dział zarzuty do weksla, gdzie będzie poruszana ta tematyka.

Comments

 1. Wiesław says:

  Jaki wyraz wpisać w Wekslu własnym zupełnym po ….zapłacę za ten weksel………?.na rzecz……..,,
  czy np. bez protestu, czy bezwarunkowo, czy też inne okreslenie?
  Wiesław

 2. @Wiesław: możliwości jest wiele, możesz między innymi wstawić słowa: „własny”, „bez protestu”, „sola”, czy nawet pozostawić miejsce puste, co w efekcie da prawidłowe sformułowanie „zapłacę za ten weksel na rzecz…”.

 3. Witam,

  Po pierwsze – świetna strona!

  Interesuje mnie zarzut „wygaśnięcie roszczenia pozawekslowego”.

  Czy nie jest bowiem tak, że w razie zapłaty zabezpieczonego wekslem długu, posiadacz weksla który nie zwrócił go dłużnikowi, może wówczas wezwać do zapłaty weksla i ostatecznie wnieść skuteczny pozew o zapłatę weksla?

  W tym wypadku wystawiony był weksle własny, z klauzulą nie na zlecenie. Nie sporządzano osobnej mowy wekslowej, którą chyba sporządza się jedynie przy wekslach in blanco. Wyczytałem, że zobowiązanie z weksla jest abstrakcyjne, zatem czy podniesienie zarzutu, że dług już opłacono, może prowadzić do uchylenia nakazu zapłaty?

  Ewentualnie, jeśli takiego nakazu nie da się ubić, czy dłużnikowi pozostaje jakaś realna droga obrony? Czy może musi zapłacić za weksel, a potem „odkręcać” pierwszą sprą zapłatę (bezpodstawne wzbogacenie, oszustwo)?

 4. @Kamil, to temat na dłuższą rozprawkę ;)
  Zasadniczo abstrakcyjność weksla objawia się przede wszystkim po puszczeniu go w obieg. Pomiędzy pierwotnymi stronami (wystawca-remitent) uznaje się możliwość podnoszenia pozawekslowych zarzutów, np. kupuję u Ciebie jakiś towar, płacę wekslem, a Ty masz mi go dostarczyć jutro. Nie dostarczasz, a zapłatę za weksel chcesz. Mam wówczas możliwość podnoszenia zarzutu, że nie otrzymałem towaru za weksel (ciężar dowodu spoczywa na mnie).

  Podobnie z zarzutem zapłacenia za dług (za weksel) bez jego zwrotu. Jeśli zapłaty za weksel nadal żąda ta sama osoba, której płaciliśmy (lub osoba, która nabyła weksel na drodze cesji, a nie indosu), to zarzut zapłaty za weksel powinien być uwzględniony.

 5. Wielkie dzięki za odpowiedź!

  Czyli zasadniczo, jeśli wystawię weksel własny i zapłacę za towar, to muszę jedynie dopilnować aby na wekslu była klauzula „bez protestu”?

  Jeszcze raz, bardzo dziękuję!

 6. @Kamil, a co wg Ciebie oznacza klauzula „bez protestu”?

 7. Mój błąd: oczywiście chodziło mi o klauzulę „nie na zlecenie” :)

 8. Jedyne co można doradzić, to płacić za weksel tylko za jego wydaniem. Bowiem nigdy nie masz pewności, że:
  1. Uda Ci się udowodnić, że zapłata za towar, to właśnie była zapłata za weksel (albo: że weksel był zapłatą za towar)
  2. Że w ogóle musiałeś zapłacić za towar (np. można uznać, że za towar zapłaciłeś wekslem, zatem druga zapłata w gotówce za towar była już Twoim wspaniałomyślnym darem, ale za weksel trzeba zapłacić i tak)
  3. Inne nieprzewidziane przeszkody proceduralne lub sądowe, które uniemożliwią skuteczne powoływanie się na spełnienie stosunku podstawowego.

Speak Your Mind

*