Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla – dokument nie jest wekslem

Teoretycznie sąd nie powinien wydawać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentu, który miał być wekslem, ale faktycznie nim nie jest, niemniej jednak zdarzają się sytuacje, że sąd czegoś nie zauważy. Na dłużniku wówczas ciąży konieczność złożenia odpowiedniego zarzutu.

Dokument nie jest wekslem

jeśli brakuje mu któregokolwiek z ustawowych elementów. W praktyce możemy spotkać się między innymi z następującymi sytuacjami:

„weksel” nie zawierający bezwarunkowego przyrzeczenia zapłaty:

Warszawa, dnia 3 listopada 2010r. Dnia 17 grudnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Zapłata nastąpi po dostarczeniu towaru wg faktury 15/2010. Płatny w Warszawie. {podpis}

„weksel” nie zawierający nazwiska remitenta:

Warszawa, dnia 3 listopada 2010r. Dnia 17 grudnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie okaziciela sumę 1000zł. Płatny w Warszawie. {podpis}

„weksel” zawierający więcej jak jedną datę płatności:

Warszawa, dnia 3 listopada 2010r. Do dnia 17 grudnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Warszawie. {podpis}

„weksel” nie zawierający oznaczenia dnia płatności:

Warszawa, dnia 3 listopada 2010r. W grudniu 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Warszawie. {podpis}

„weksel” nie zawierający wyrazu weksel w swojej treści:

WEKSEL WŁASNY
Warszawa, dnia 3 listopada 2010r. Dnia 17 grudnia 2010r. zapłacę za ten dokument wekslowy na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Warszawie. {podpis}

„weksel” nie zawierający podpisu wystawcy lub zawierający podpis wykreślony:

Warszawa, dnia 3 listopada 2010r. Dnia 17 grudnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Warszawie. {podpis}

Kto i przeciwko komu może podnosić zarzut nieważności weksla

Zarzut ten jest zarzutem z prawa wekslowego i może być podnoszony skutecznie przez każdego dłużnika wekslowego (wystawcę, trasata, poręczyciela, indosanta…) przeciwko każdemu posiadaczowi weksla. Dokonanie indosu weksla nie uniemożliwia podniesienia tego zarzutu.

Przykład treści zarzutów do nakazu zapłaty z weksla:

Powód dochodzi należności z dokumentu zatytułowanego „weksel” o następującej treści:

Warszawa, dnia 1 stycznia 2010r. Dnia 15 czerwca 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie okaziciela sumę 1000zł. Płatny w Warszawie. {podpis}

Dokument powyższy nie jest wekslem, brakuje mu bowiem oznaczenia nazwiska remitenta. Element ten jest niezbędny, aby dokument był wekslem własnym, o którym wspomina powód. Na tej podstawie nie powinien być wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, a nakaz już wydany należy uchylić.

Ponadto proszę o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Comments

 1. Czy weksel jest ważny, jeżeli data jest w całości napisana liczbami, np.: 21.12.2010r.?

 2. Tak, datę na wekslu można podać także wyłącznie cyframi, również w formie „21 XII 2010”

 3. w zdaniu „płatny w ” wpisujemy miasto dłuznika czy wierzyciela?

 4. @jarek, wpisujemy to miasto (można też podać cały adres), gdzie umawiamy się na przedstawienie weksla i odebranie zapłaty.

 5. Mariusz says:

  Witam, czy jeżeli w treści zamiast sformułowania „zapłacę bez protestu” widnieje na wekslu „zapłac. bez protestu” wpływa to na jego ważność?

 6. @Mariusz: zagadnienie to niejednokrotnie było przedmiotem orzeczeń sądowych. Uznaje się, że jeśli z treści weksla widać, czy jest to weksel własny, czy trasowany, to niedokończona końcówka fleksyjna słowa zapłac. nie powoduje nieważności weksla.

 7. Mariusz says:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź:)

  Mam jeszcze pytanie o wpływ umowy wekslowej.
  Jeżeli umowa wskazuje, że remitent jako dzień wystawienia wpisze inny dzień niż ten, który wynika z umowy kiedy został wręczony – porozumienie wekslowe spisane i weksel wręczony w czerwcu a ma być wpisany styczeń następnego roku?
  Miejsce płatności – zgodnie z umową ma być siedziba remitenta a jest to dług odbiorczy?
  Wystawca w umowie zobowiązał się wpisać miejsce wystawienia, czego nie uczynił i musi zrobić to remitent.
  Czy wypełnienie weksla w ten sposób nie da podstaw do składania skutecznych zarzutów? Wiem, że trochę tego jest. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

 8. Jeżeli umowa wskazuje, że remitent jako dzień wystawienia wpisze inny dzień niż ten, który wynika z umowy kiedy został wręczony – porozumienie wekslowe spisane i weksel wręczony w czerwcu a ma być wpisany styczeń następnego roku?

  Czy dobrze rozumiem, że umowa wekslowa zobowiązuje remitenta do wpisania na wekslu nieprawdziwej daty wystawienia? Trudno coś poradzić, może poza tym, aby za jaja powiesić prawnika, który takie duby smalone w umowie stworzył. Mimo wszystko ja bym na miejscu remitenta uzupełnił weksel prawdziwą datą jego wystawienia.

  Miejsce płatności – zgodnie z umową ma być siedziba remitenta a jest to dług odbiorczy?

  Zatem należy poinformować wystawcę, że w danym dniu ma przyjść w umówione miejsce i zapłacić za weksel.

 9. Magdalena says:

  Gdy mamy nieważny weksel (dwie różne daty płatności) – czy z punktu widzenia potencjalnego powoda warto składać go w sądzie zakładając, że jest to kwestia, którą pozwany powinien wskazać (zarzut), czy należy uznać, że sąd powinien to rozpatrzyć z urzędu i jest to zbyt duże ryzyko poniesienia przez powoda kosztów w razie zauważenia?

 10. Sąd powinien na to sam zwrócić uwagę i nie wydać nakazu zapłaty.

 11. Magdalena says:

  Dziękuję za odpowiedź. Mam na myśli konkretnie odpowiedzialność z art. 299 ksh, gdy członek zarządu podpisał weksel imiennie. Byłoby to postępowanie zwyczajne, bo (wg mojej wiedzy) nie zachodzą podstawy ani do nakazowego ani do upominawczego.

 12. @Magdalena – myślę, że mieszasz sprawy, odpowiedzialność z 299ksh nie wynika z tego, że ktoś podpisał weksel imiennie (odpowiada członek zarządu, nawet bez względu na to, czy w ogóle podpisał weksel, a warunkiem odpowiedzialności jest stwierdzona niewypłacalność spółki, czyli wcześniej musiał być nakaz z weksla wobec spółki). Co do nakazu upominawczego – można wydać w każdej sprawie o kwotę pieniężną.

 13. Magdalena says:

  No tak, nie dopisałam, że nie ma takiej możliwości, bo spółka w międzyczasie została rozwiązana. Czy w świetle tych okoliczności można uznać, że to pozwany powinien podnieść taki zarzut czy też zawsze sąd będzie badał ważność z urzędu? Niestety nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie..

 14. Nieciekawie to wygląda, być może w ogóle już nie macie podstaw do wysuwania roszczenia, skoro przespaliście moment likwidacji spółki. Jeśli potrzebujecie indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Speak Your Mind

*