Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: przedawnienie roszczenia wekslowego

Terminy przedawnia roszczenia wekslowego są określone w art. 70 prawa wekslowego, a szerzej opisane zostały w tej notce. Należy pamiętać, że użyte we wspomnianym przepisie określenie „wystawca” oznacza „wystawcę weksla trasowanego”. W przypadku weksla własnego, roszczenie wobec jego wystawcy przedawnia się tak jak roszczenie przeciw akceptantowi weksla trasowanego, czyli w ciągu 3 lat od dnia płatności.
Określony w art. 70 prawa wekslowego roczny termin przedawnienia wobec wystawcy dotyczy tylko wystawcy weksla trasowanego

Zarzut przedawnienia przysługuje każdemu dłużnikowi wekslowemu na podstawie upływu terminu określonego w art. 70 prawa wekslowego

Przykład zarzutów:
Powód domaga się od pozwanego jako wystawcy weksla własnego, zapłaty kwoty 1000zł wynikającej z weksla o treści:
Kraków, 17 marca 2005r. Za okazaniem zapłacę za ten weksel
na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Krakowie.

Zgodnie z art. 34 prawa wekslowego, weksel płaty za okazaniem powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. W przypadku niedokonania przedstawienia, od upłynięcia roku zaczyna biec wobec wystawcy weksla własnego trzyletni okres przedawnienia. Mając na uwadze fakt, że powód wytoczył powództwo dopiero w 2010r., czyli 5 lat po dacie wystawienia weksla, należy uznać, że roszczenie jest już przedawnione, bez względu na fakt, kiedy, i czy w ogóle, weksel był przedstawiony do zapłaty.

Ponadto proszę o o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Comments

 1. czy jeśli wypełnienie weksla in blanco wystawionego i wręczonego w 2005 r. nastąpiło w roku 2010 r. datą płatności „trzy dni po okazaniu” oznacza to, że doszło do przedawnienia? tzn. że trzyletni okres jego przedawnienia liczy się od upłynięcia roku od wystawienia (bo ma się rok na przedstawienie do zapłaty)? czy zasada ta dotyczy tylko weksli zupełnych, a in blanco nie przedawnia się w ogóle przed jego wypełnieniem?

 2. Weksel in blanco „nie przedawnia się” z tego powodu, że nie zawiera w sobie jeszcze żadnej wierzytelności. Dopiero po uzupełnieniu weksla patrzymy – w tym przypadku – na datę wystawienia, i domyślnie możemy przyjąć, że po 4 latach od daty wystawienia weksel jest przedawniony.

  Inną sprawą jest sytuacja, kiedy ktoś wypełnia weksel kaucyjny/gwarancyjny na wierzytelność pozawekslową, która jest już przedawniona. Wówczas – mimo nieprzedawnienia samego weksla – można próbować bronić się, że weksel został wystawiony w celu dochodzenia już przedawnionej wierzytelności.

 3. wierzytelność pozawekslowa jest nieprzedawniona, ale co w tej sytuacji z tak wypełnionym wekslem? przedawniła się wierzytelność wekslowa czy nie? założenie, że nawet weksel in blanco „działa” tylko przez cztery lata od wystawienia przy dacie płatności za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu stawia pod znakiem zapytania sens takiego zabezpieczania wierzytelności – wierzytelność wekslowa przedawni się szybciej niż pozawekslowa…

  z drugiej strony banki zabezpieczają się wekslem in blanco wręczanym przy kredytach na 30 lat. i z deklaracji wynika, że termin płatności będzie właśnie w pewien czas (np. tydzień) po okazaniu. i się nie przedawnia wierzytelnośc z weksla, nawet jesli dochodzą kredytu np. po 15 latach. czyli bieg terminu przedawnienia przy wekslu in blanco nie może się rozpocząć przed jego wypełnieniem jednak…

  w omawianym przypadku mimo wystawienia weksla w 2005 r. nie przedawniło się zatem roszczenie wekslowe?

 4. wierzytelność pozawekslowa jest nieprzedawniona, ale co w tej sytuacji z tak wypełnionym wekslem?

  Nie wiem co z takim wekslem, ponieważ nie napisałeś o jaki weksel chodzi. Jeśli od wpisanej daty jego wystawienia minęło już 4 lata, to jest przedawniony, jeśli nie – nie.

  stawia pod znakiem zapytania sens takiego zabezpieczania wierzytelności – wierzytelność wekslowa przedawni się szybciej niż pozawekslowa…

  Dlatego zazwyczaj nie zabezpiecza się wekslem płatnym w pewien czas po okazaniu, tylko wekslem datowanym, w którym remitent jest uprawniony do wpisania konkretnego terminu płatności, choćby był on:

  30 lat

  od dnia wystawienia.

  w omawianym przypadku mimo wystawienia weksla w 2005 r. nie przedawniło się zatem roszczenie wekslowe?

  Powtórzę – weksel płatny w pewien czas po okazaniu z datą wystawienia 2005r. przedawnia się w 2009r.

 5. W kwietniu 2011 r. spłaciłem u komornika jako poręczyciel wekslowy weksel o następującej treści:
  Kielce, dnia 22 września 2009 r. Na 23106,99 zł
  6 października 2009 r. zapłacę bez protestu za ten sola weksle na zlecenie Y sumę 23.106,99 zł
  Płatny w Kielcach podpis X
  Z tyłu dwa poręczenia moje i Z.

  Moje pytania brzmia:
  1. w jakim terminie w ww. sytuacji przedawniają się moje roszczenia regresowe względem X i drugiego poręczyciela Z ?
  2. W jakiej kwocie mogę dochodzić od drugiego poręczyciela Z a w jakiej od Z ?
  3. Czy przedawnienie w takiej sytuacji mogą przerwać smsy w których X obiecuje ze zwróci mi pieniądze?

 6. Panie Michale, sprawa jest zbyt zawiła, aby ją rozważać w komentarzach, zapraszam do kontaktu z kancelarią w celu udzielenia porady.

 7. Przede wszystkim chodzi mi o to czy w tej sprawie jeszcze da się coś zrobić ? Rozumiem, że termin przedawnienia przeciwko wystawcy w tym przypadku wynosi 3 lata bo jest to weksle własny ?.

  A czy ten termin przedawnienia liczy się od daty płatności weksla tj. 6 października 2009 r. czy od daty kiedy faktycznie uregulowałam u komornika należności tj. 04.2011 r. ?

 8. witam, jestem osobą raczkującą w wekslach i mam proste pytanie, czy zarzut wypełnienia weksla in blanco po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego może być podnoszony przeciwko indosatariuszowi, który nabył weksel już w ten sposób wypełniony w dobrej wierze?

 9. @Aga – przeczytaj art. 10.

 10. A co z wekslem który został podpiany podczas transakcji kupna przedmiotu w cenie np. Do 5 tys. Zł. Jednak podpisany w okolicznościach będąc nieświadomym że się popisuje weksel w danym momencie . Zapewne dany weksel został popiany bez daty jego wystawienia z uwagi na brak świadomości , że się go podpisuje. Zarazem niewiadomo jakiego rodzaju jest to weksel .A osoba, która się do tego przyczyniła obecnie ukrywa dokument . Jednocześnie zaprzecza na piśmie , że takiego dokumentu jak weksel nie otrzymała , a jeszcze uprzednio dowodzi, że dany weksel został przez niego umorzony. Nie chodzi mi w tym miejscu o sprawę karną tylko o zarzut jego przedawnienia. Proszę ogromnie o szybką odpowiedz. Zgóry serdecznie dziękuję.

 11. Dan, przedawnienie tego weksla nastąpi w 3 lata od wpisanej w niego daty platnosci. Dopóki jest wekslem in blanco bez daty, przedawnienie nie zaczyna biec, bo i nie istnieje wówczas żadne roszczenie wekslowe.

 12. A jeżeli wiadomo z jakiego dnia dany weksel ( załużmy że to weksel )pochodzi a to osoba się obecnie jego istnieniu oficjalnie zaprzecze , albo twierdzi że został umorzony to może legalnie z niego korzystać . Przecież jeżeli się czegoś zrzekam to mogę następnie go użyć w jakikolwiek sposób. A czy wtedy to jest dozwolone. Proszę jeżeli P. Może mi odpowiedzieć. Dziękuję

 13. @Dan – nie ma obowiązku informowania, w posiadaniu jakich weksli się jest. Tak więc można zaprzeczyć, a potem skorzystać lub sprzedać.

 14. Serdeczniee dziękuję. A czy mógł by Pan wyłącznie na mój Email odpowiedzić mi czy mogę liczyć na daszą fachową udziloną przez Pana powiedzmy infomację w danym temacie. Tylko i wyłącznie bez dalszych tutaj odpowiedzi chociażby na ten mój wpis.

 15. Czas przedawnienia w przypadku weksla in blanco to 3 lata nie 4 .a czas do uzupełnienia tego weksla to czas do roku od momentu wymagalnosci wierzytelności

 16. @magda – obydwa stwierdzenia są nieprawidłowe. Po pierwsze weksla in blanco w ogóle nie rozważa się w kontekście przedawnienia – bowiem można je określić tylko w wekslu zupełnym zaopatrzonym w termin płatności (3 lata od wskazanej daty płatności, lub 4 lata od daty wystawienia weksla, w przypadku weksla płatnego za okazaniem). Po drugie czas na uzupełnienie weksla in blanco to nie rok od wymagalności wierzytelności, tylko do czasu przedawnienia tego roszczenia. Czy jesteś uczennica profesora Andrzeja „roczna ważność weksla” Bienia z SGH, bo to by tłumaczyło skąd taka błędna wiedza ;) http://www.remitent.pl/o-wekslach-u-pani-jaworowicz-i-o-zdumiewajacej-hipotezie-rocznej-waznosci-weksla-in-blanco/6819

 17. Małgorzata says:

  Witam, w sierpniu 2013 podpisała z mężem weksel in blanco jako zapezpieczenie umowy współpracy. Weksel był poręczony przez moich rodziców jako małżeństwo oraz wujka, który zmarł kilka miesięcy później. We wrześniu 2014 umowa współpracy została rozwiazana a rozliczenie dotarło do nas dopiero po ponad roku mimo że w umowie był zapis ze wszelkie zobowiązania nasze zostaną rozliczone w ciągu 7dni od dnia rozwiązania umowy. Przez parę miesięcy udowadnialismy że kwota do zapłaty jest nie słuszna itp. Było kilka miesięcy ciszy aż pod koniec lipca 2016 zarówno my jak i rodzice-poreczyciele dostaliśmy wezwania do zapłaty weksla z kwiatami 193tys zł do dnia 4.08.2016. Nikt nie splacil zobowiązania a w ciągu paru dni spółka zmniejszyla kwotę zobowiązania. Nigdy nie widziałam weksla na oczy, jedynie w wezwaniu była informacja że jest wypełniony z datą płatności.
  Teraz w październiku 2017 dostaliśmy sądowy nakaz zapłaty weksla na kwotę 179tys. Moje pytanie to przede wszystkim czy wobec poręczycieli nie upłynął termin przedawnienia oraz czy jeśli na weksla jest inna kwota niż w nakazie sądowym to weksel jest ważny?

 18. @Małgorzata – aby pomóc, musiałbym zapoznać się z dokumentami w tej sprawie. Zapoznaj się z: http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie

Speak Your Mind

*