umowa pożyczki + weksel

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 21 maja 2013, 10:14

Witam serdecznie. Mam umowę pożyczki + weksel i chciałbym się upewnić, czy wszystko poprawnie robię. Umowa pożyczki zawarta 10 kwietnia 2013. Pożyczyłem 1200, do zwrotu 1700 w dniu 30 kwietnia. W umowie zapis, że dla zabezpieczenia pożyczki pożyczkobiorca wystawia weksel In blanco, który w przypadku niewykonania zobowiązania pożyczkodawca wypełnia, opatrzy klauzulą bez protestu i w terminie 7 dni od uzupełnienia wzywa do wykupu.Umowa wekslowa nie była zawierana.
Weksel ( wzór ozdobny ze strony remitent.pl) był uzupełniony przy umowie przez pożyczkobiorcę o imię,nazwisko, PESEL, 2 adresy i podpis (dane wystawcy).

Chcę uzupełnić weksel w taki sposób, że: miejsce i data wystawienia: Kraków, 10 kwietnia 2013, dnia 28 maja 2013 zapłacę za ten weksel bez protestu na rzecz (tu moje imie i nazwisko), miejsce płatności: Kraków,adres mojego mieszkania.
Weksel uzupełnię dziś i jeszcze dziś chcę wysłać na oba adresy zobowiązanego wezwanie do wykupu weksla o treści:
„Informuję, że w dniu 21 maja został uzupełniony pański weksel In blanco, który opiewa na kwotę 1700 złotych. Weksel jest płatny w dniu 28 maja 2013w moim mieszkaniu (adres) w Krakowie. Nadto informuję, iż oryginał weksla będzie dostępny do wglądu w moim mieszkaniu przy.... W przypadku nie wykupienia ww. weksla w terminie do dnia 27 maja 2013 roku, będę zmuszony skierować sprawę na drogę sądową żądając zwrotu należności wraz z odsetkami (do dnia zapłaty) oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego”

Czy wszystko, co opisałem wyżej jest poprawne?
Czy do pozwu dołączyć umowę pożyczki? Pozew będę opierał na wekslu (sąd wg dyspozycji art. 37 ze znaczkiem 1 kpc.) Pozdrawiam.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 21 maja 2013, 10:22

Plan działania masz poprawny. W pozwie wystarczy poprawnie wypełniony weksel. Jeśli dłużnik będzie chciał się powoływać na zarzuty ze stosunku podstawowego (umowa pożyczki) to sam będzie musiał taki dowód i taką umowę przedstawić.

Przemyśl jednak treść weksla, ponieważ nie wskazuje on nawet sumy do zapłaty.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 21 maja 2013, 10:26

tak, oczywiście, zapomniałem o sumie na wekslu. Najbardziej mi zależało na potwierdzeniu poprawności wszystkich dat. Dziękuję Panu i pozdrawiam
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 21 maja 2013, 10:27

Strzeżonego Pan Bóg strzeże - podaj dokładnie treść weksla, jaką chcesz wypisać :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 21 maja 2013, 10:31

miejsce i data: Kraków, 30 kwietnia 2013
Dnia 28 maja 2013 roku zapłacę za ten weksel bez protestu na rzecz ...moje imię i nazwisko...sumę 1.700,00 zł słownie jeden tysiąc siedemset złotych 00/100, miejsce płatności: Kraków, dokładny adres mojego mieszkania.
Dalej już uzupełnione wszystkie dane pożyczkobiorcy: imię,nazwisko, PESEL, 2 adresy (w tym adres zamieszkania czasowego),
podpis wystawcy: jego imię i nazwisko
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 21 maja 2013, 10:33

ok. :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 21 maja 2013, 10:34

dziękuję :) pozdrawiam
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 23 maja 2013, 18:05

Witam raz jeszcze,
w związku z tym, że jestem niemal w 100% przekonany,że zobowiązany nie wykupi weksla w terminie (otrzymuję nawet zdjęcia sfałszowanych dowodów ..."wpłaty" ) proszę o sprawdzenie kluczowych elementów pozwu. Chcę go złożyć już 29 maja.


6.1. żądana kwota 1700 zł, odsetki ustawowe
kwota lub kwoty, od których naliczane mają być odsetki: 1700, okres za który należą się odsetki od 29 maja do dnia zapłaty
7. Żądanie zwrotu kosztów procesu : Powód żąda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów wpisu sądowego.
8. Inne wnioski pozwu : Powód wnosi o:
1. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
2. rozpoznanie sprawy w nieobecności powoda
9. Uzasadnienie: Na podstawie weksla własnego pozwany winien zapłacić powodowi kwotę 1.700,00 złotych. Ponieważ należność pomimo upływu terminu płatności nie została uregulowana konieczne i uzasadnione stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania nakazowego.
Żądanie odsetek ma swoje uzasadnienie w dyspozycji art. 103 w związku z art. 48 prawa wekslowego.
Właściwość miejscowa Sądu wynika z dyspozycji art. 37¹§ 1 k.p.c.
10.1.1. Zgłaszany dowód: Oryginał weksla, 10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu: -Istnienie, rodzaj i wysokość zobowiązania, -Termin płatności zobowiązania
10.2.1. Zgłaszany dowód:Wezwania do zapłaty z dnia 21 maja 2013 roku z dowodami nadania, 10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu- wezwanie do dobrowolnej zapłaty,- brak zapłaty należności
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody? tak
12. Załączniki :
1) weksel,
2) oryginały wezwań do zapłaty z dowodami nadania z dnia 21 maja 2013 roku,
3) potwierdzenie dokonania wpisu od pozwu w kwocie 30,00 zł
4) odpis pozwu i wszystkich załączników,
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 23 maja 2013, 18:50

Bambaryła pisze: 6.1. żądana kwota 1700 zł, odsetki ustawowe
kwota lub kwoty, od których naliczane mają być odsetki: 1700, okres za który należą się odsetki od 29 maja do dnia zapłaty
29 maja 2013.
7. Żądanie zwrotu kosztów procesu : Powód żąda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów wpisu sądowego.
Wystarczy napisać: "Wg norm przepisanych"
2. rozpoznanie sprawy w nieobecności powoda
To jest niepotrzebne.
9. Uzasadnienie: Na podstawie weksla własnego pozwany winien zapłacić powodowi kwotę 1.700,00 złotych. Ponieważ należność pomimo upływu terminu płatności nie została uregulowana konieczne i uzasadnione stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania nakazowego.
Może być, pierwsze koty za płoty :)
Żądanie odsetek ma swoje uzasadnienie w dyspozycji art. 103 w związku z art. 48 prawa wekslowego.
Pudło, art. 48 mówi co posiadacz weksla może żądać od zobowiązanego ZWROTNIE, czyli np. od indosanta. Nie dotyczy to wystawcy weksla własnego, który "zwrotnie zobowiązanym" nie jest. Ale nie musisz pisać tak poważnie. Wystarczy "Powód przedstawił weksel do zapłaty w terminie płatności i dochodzi odsetek od dnia następnego". Sąd to zrozumie :)
A jeśli chcesz być "poważny", to podstawą odsetek jest art. 481 KODEKSU CYWILNEGO :)
Właściwość miejscowa Sądu wynika z dyspozycji art. 37¹§ 1 k.p.c.
ok
10.1.1. Zgłaszany dowód: Oryginał weksla, 10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu: -Istnienie, rodzaj i wysokość zobowiązania, -Termin płatności zobowiązania
ok.
10.2.1. Zgłaszany dowód:Wezwania do zapłaty z dnia 21 maja 2013 roku z dowodami nadania, 10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu- wezwanie do dobrowolnej zapłaty,- brak zapłaty należności
Napisałbym: "Wezwanie do stawienia się w miejscu płatności weksla celem jego wykupu"
12. Załączniki :
1) weksel,
Oryginał weksla (w odpisach pozwu kopie).
4) odpis pozwu i wszystkich załączników,
Ja nigdy nie piszę, że składam odpisy, po prostu je składam :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 23 maja 2013, 19:02

Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie: czy jest Pan pewny, żeby w pozwie "nie tykać" tematu stosunku podstawowego, czyli umowy pożyczki ?
A z tym art. 48 PW to eweidentne faux pass z mojej strony :)
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 23 maja 2013, 19:07

Nie widzę żadnego powodu, dla którego "tykanie się umowy pożyczki" dałoby Tobie jako powodowi korzyść. Ale, oczywiście, jeśli chcesz, możesz w pozwie szczegółowo opisać z jakiego tytułu weksel został wystawiony, przedstawić umowę pożyczki, dowód przekazania pieniędzy itp. Tylko że jakoś tak mi się wydaje, że po to się weksel stosuje, aby właśnie między innymi sprawę sądową sobie uprościć :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 23 maja 2013, 19:08

Choć ja bym jednak pożyczki nie tykał, żądanie zwrotu 1700zł za pożyczone "na dni" 1400zł może być podciągnięte pod odsetki wyższe niż dozwolone maksymalne ;)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 23 maja 2013, 19:27

Lech pisze:Choć ja bym jednak pożyczki nie tykał, żądanie zwrotu 1700zł za pożyczone "na dni" 1400zł może być podciągnięte pod odsetki wyższe niż dozwolone maksymalne ;)
Nie 1400 a 1200 :) racja, choć ja bym jako kontrargument do Pana twierdzenia dał tu "zasadę swobody umów" z kc. Poza tym te wygórowane odsetki są niczym w porównaniu z art 270 kk, o czym pisałem wyżej ;)
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 23 maja 2013, 19:28

Jednakoż swoboda umów jest ograniczona art. 359kc (" Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).")
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 23 maja 2013, 19:36

Lech pisze:Jednakoż swoboda umów jest ograniczona art. 359kc (" Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).")
Zgoda. Jednak druga strona o tym zapewne nie wie. Najwyżej sąd "obetnie" odsetki w przypadku złożenia sprzeciwu, i tak będę do przodu. Swoją drogą, to nie uważa Pan, że żądanie odsetek ustawowych od kwoty na wekslu jest pośrednio żądaniem odsetek od odsetek. Przecież na wekslu jest kwota wynikająca częsci kapitałowej i odsetkowej.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 23 maja 2013, 19:42

Jest to na pewno jakaś forma anatocyzmu, zwłaszcza w wekslach in blanco, że się wpisuje sumę wekslową na należność główną i odsetki, a potem po terminie płatności weksla nalicza odsetek od całości.

Ale - o dziwo - ludzie jakoś nie wnoszą na to zarzutów, więc trudno mi się wypowiedzieć jakie jest orzecznictwo w tym temacie, bo go po prostu raczej nie ma :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 25 maja 2013, 23:47

Witam,tak czytam ten cały wątek i się zastanawiam, że jeśli jest umowa pożyczki to czasami nie powinna być na wekslu klauzula NIE NA ZLECENIE? Z tego co wiem, to dla pożyczek pod rygorem karnym musi być taka klauzula, przynajmniej ja takową wpisuję na wekslach.
W przedstawionym wyżej przykładzie nie widzę tego.

Panie Lechu, mam takie pytanie, bo już wszystko mi się myli, czy mając weksel in blanco, z klauzulą NIE NA ZLECENIE, musza dopisać na wekslu jeszcze klauzulę BEZ PROTESTU? Czyli "zapłacę za ten sola weksel bez protestu na rzecz Marka Kowalskiego kwotę..... ale nie na zlecenie", czy może być "zapłacę za ten sola weksel na rzecz Marka Kowalskiego kwotę..... ale nie na zlecenie"? Bo chyba bez tej klauzuli BEZ PROTESTU przy wekslach in blanco, gdzie dołączona jest deklaracja wekslowa i mowa w niej jest że weksel będzie do zapłaty w siedzibie remitenta nie trzeba w razie nie przybycia wystawcy robić protestu?
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 26 maja 2013, 00:01

CO do tej klauzuli BEZ PRTESTU to akurat przed chwilą przeczytałem mega jasno wyjaśniający tę klauzulę Pana świetny artykuł http://www.remitent.pl/po-co-wierzyciel ... rotestu/82 , więc już wszystko wiem:). Dziękuję.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 26 maja 2013, 06:39

No to dobrze :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 26 maja 2013, 23:07

Tak czytam ten cały wątek i się zastanawiam, że jeśli jest umowa pożyczki to czasami nie powinna być na wekslu klauzula NIE NA ZLECENIE? Z tego co wiem, to dla pożyczek pod rygorem karnym musi być taka klauzula, przynajmniej ja takową wpisuję na wekslach.
W przedstawionym wyżej przykładzie nie widzę tego.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 27 maja 2013, 07:30

Nie "dla pożyczek", a dla kredytów konsumenckich. A kredytem konsumenckim jest...
art. 3
1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) umowę pożyczki;

2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowę o kredyt odnawialny.

3. Za umowę o kredyt konsumencki nie uważa się umów dotyczących odroczenia terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, którego przedmiotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy.
Zatem przede wszystkim nie dotyczy to "prywatnych" pożyczek dawanych przez osoby nie trudniące się tym zawodowo.

Ponadto uważam, że jeśli strony nie zawierają umowy pożyczki (weksel jej nie zabezpiecza), a zawierają umowę sprzedaży papieru wartościowego, to ww. postanowienia również nie powinny mieć zastosowania.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 27 maja 2013, 16:28

Pozwoliłem sobie wysłać Panu Lechowi maila z prośbą o sprawdzenie wypełnionego pozwu i weksla. Tak na wszelki wypadek. Mam jeszcze pytanie. Wezwanie do wykupu zostało wysłane na 2 adresy. Jedno doszło, drugie, na adres czasowego zamieszkania - zwrot (adresat wyprowadził się). I tu moje pytanie: czy wezwanie, które nie doszło powinienem załączyć do pozwu, a jeśli tak, to czy wyciągnąć wezwanie z koperty, czy zostawić zamknięte. Ja bym wyjął z koperty, dopiął do wezwania kopertę i dowód nadania. Niby banalne pytanie, ale wole się upewnić. Pozdrawiam
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 27 maja 2013, 22:56

Dziękuję Panie Lechu za wyjaśnienie :).
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 27 maja 2013, 23:04

Bambaryła pisze:Pozwoliłem sobie wysłać Panu Lechowi maila z prośbą o sprawdzenie wypełnionego pozwu i weksla. Tak na wszelki wypadek.
Zamieść weksel na forum, to będzie można podyskutować na jego temat :) Porady indywidualne są płatne :))
Mam jeszcze pytanie. Wezwanie do wykupu zostało wysłane na 2 adresy. Jedno doszło, drugie, na adres czasowego zamieszkania - zwrot (adresat wyprowadził się).
Zatem tu cenna informacja - w pozwie podajemy ten adres, na który doszło wezwanie. Jeśli bowiem pozwalibyśmy na adres "czasowego zamieszkania" (który, jak się już okazuje, czasowym zamieszkaniem nie jest), to niepotrzebnie przedłużyłoby to sprawę, gdyby i sąd dostał taką informację, iż "adresat nie zamieszkuje".
I tu moje pytanie: czy wezwanie, które nie doszło powinienem załączyć do pozwu, a jeśli tak, to czy wyciągnąć wezwanie z koperty, czy zostawić zamknięte. Ja bym wyjął z koperty, dopiął do wezwania kopertę i dowód nadania. Niby banalne pytanie, ale wole się upewnić. Pozdrawiam
Wystarczy dowód nadania ("biały kwitek") + kopia pisma (niekoniecznie wyjętego ze zwrotu listu), koperty nie trzeba dawać.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 28 maja 2013, 13:04

Wrzucam link do pozwu i weksel. Co do tych wezwań, to dołącze wezwania na oba adresy z dowodami nadań. Tak będzie chyba najlepiej
http://www.sendspace.pl/file/6420143a08d519db21bad67
Załączniki
weksel_wzor_ozdobny.jpg
weksel_wzor_ozdobny.jpg (177.3 KiB) Przejrzano 13993 razy
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 28 maja 2013, 13:17

Weksel poprawny (+podpis).
Pozew takoż :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 28 maja 2013, 13:20

dzięki !!!
czy w przypadku cofnięcia pozwu (załóżmy, że pozwany spłaci zobowiązanie przed rozpoznaniem sprawy) sąd zwraca opłatę również, gdy opłata sądowa została opłacona w znakach ?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 28 maja 2013, 13:28

Przed wydaniem nakazu zapłaty możesz cofnąć powództwo i sąd zwraca całą opłatę (nieważne jak była poniesiona). Po wydaniu nakazu zapłaty będziesz miał podstawę do jej żądania od dłużnika.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 29 maja 2013, 01:02

WItam,

Panie Lechu, czy w pozwie koniecznie jako załączniki muszę dołączyć wezwanie do wykupu weksla + potwierdzenie nadania? Czy wysraczy sam weksel + odpowiednia ilość kopii + odpisy pozwów?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 29 maja 2013, 03:39

Wezwanie nie jest konieczne (jeśli nie umawiałeś się w deklaracji, że wpierw wezwiesz) - http://www.remitent.pl/czy-trzeba-wysyl ... eksla/1611 oraz http://www.remitent.pl/czy-trzeba-i-czy ... -wzor/5947
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 31 maja 2013, 00:07

Dziękuję za odp.
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 07 cze 2013, 17:32

Dostałem pismo z sądu (z datą 6 czerwca 2013 roku)
"wezwanie do usunięcia braków formalnych"

"Sąd....wzywa do usunięcia braków przez uiszczenie uzupełniającej opłaty od pozwu w kwocie 55 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu pozwu"

Nie rozumiem, wpłaciłem 30 zł (post. nakazowe = 1/4 opłaty od pozwu, nie mniej niż 30 zł), a tu wezwanie do uiszczenia pozostałej 3/4 opłaty (85 zł = opłata pełnia, nieobniżona). Pozew Pan widział, wszystko było ok. Żadnego rozstrzygnięcia do tej pory nie było i nie mogło być, bo pozew dotarł 3 czerwca a list jest z 6 czerwca. Jakiś pomysł ? pozdrawiam
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 07 cze 2013, 18:16

Widocznie sędzia z powodów których teraz nie znamy, nie chce wydać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, tylko co najwyżej nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Takie przypadki (poprawny weksel, niewydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym) nazywam przypadkiem "weksla wyklętego" i opisuję na blogu (http://www.remitent.pl/tag/weksle-wyklete) więc ewentualnie po wyjaśnieniu sprawy proszę się zgłosić :)

Swoją drogą tempo imponujące, 3 czerwca złożony pozew, 6 czerwca wezwanie, doręczone 7 czerwca, aż nieprawdopodobne.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 07 cze 2013, 18:21

A może Sędzia się ewidentnie pomylił... pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Może to imponujące tempo jest tego powodem...Chyba odwiedzę siedzibę Sądu i zapytam o co chodzi.
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 07 cze 2013, 18:23

Czy wg Pana popełniłem jakiś błąd? bo moim zdaniem nie
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 07 cze 2013, 18:25

Co siedzi w głowie sędziego, tego nie wiemy.

Ja bym (*) dopłacił różnicę, napisał pismo z potwierdzeniem zapłaty i jednocześnie bym "zwrócił uwagę", że żądam wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zatem prosiłbym o reasumpcję i jednak wydanie nakazu zapłaty w post. nakazowym.

(*)choć nie, przy takiej sumie weksla jak miałem taki przypadek, to nie bawiłem się w takie rzeczy, tylko wpłaciłem i czekałem - konkretnie dotyczyło to tego weksla - http://www.remitent.pl/galeria-weksli-wykletych-1/3917

Z tego co wiem, nie praktykuje się rozmów bezpośrednich z sędziami o swoich sprawach.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Bambaryła
Posty: 39
Rejestracja: 21 maja 2013, 10:11

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Bambaryła » 07 cze 2013, 20:35

Napisałem pismo:
"W związku z otrzymanym w dniu 07 czerwca 2013 roku wezwaniem do usunięcia braków formalnych uprzejmie informuję, iż uiściłem opłatę uzupełniającą od pozwu w kwocie 55,00 zł (potwierdzenie dokonania opłaty w załączeniu). Oprócz powyższego informuję, iż podtrzymuję zawarte w pozwie żądanie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym."

Uważam, że mam prawo tak napisać. Osobiście nie widzę podstaw, by nie wydać nakazu w post. nakazowym w przedmiotowej sprawie.
Gdybym miał "wejść w głowę sędziego", to myślę, że mogło mu/jej nie pasować:
1) skierowanie pozwu do sądu dzień po terminie wykupu,
2) wezwanie do wykupu kierowane na 2 adresy (zamieszkania czasowego i zameldowania).

Uważam, że w przypadku 1) mam takie prawo. W przypadku 2) wysłanie na oba adresy świadczy o tym, że zrobiłem wszystko, by dłużnika poinformować o uzupełnieniu weksla, miejscu, w któym jest do wglądu,kwocie, miejscu płatności itd.). Zrobiłem to, gdyż na wekslu są 2 adresy zobowiązanego i właśnie po to, by sąd nie miał wątpliwości, co do istnienia zobowiązania, gdyż o to właśnie chodzi w tym postępowaniu.

Troche się wkurzyłem tym listem, przyznam szczerze.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 08 cze 2013, 00:04

Cóż, melduj jak się sprawa rozwija dalej. Dobre chociaż to, że sąd "szybko reaguje", to może i na dalsze czynności nie będziesz musiał długo czekać :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 19:42

Witam,

Panie Lechu, błagam o pomoc, wypisuję swój pierwszy w życiu pozew o nakaz zapłaty z weksla. proszę zerknąć czy niczego nie muszę dopisać? Nie chciałbym aby mi sąd to cofał lub wzywał na rozprawy. Za chwilę wyślę też załączony weksel aby spojrzał Pan czy poprawnie wypełniony. W kolejnej wiadomości puszczę czwartą stronę bo nie przeszła tutaj.
Załączniki
Scan10002.JPG
Scan10002.JPG (132.8 KiB) Przejrzano 13846 razy
Scan10001.JPG
Scan10001.JPG (137.5 KiB) Przejrzano 13846 razy
Scan1.JPG
Scan1.JPG (198.46 KiB) Przejrzano 13846 razy
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 19:47

I tu jeszcze weksel - remitentem jest firma więc wpisałem pełną nazwę firmy
Załączniki
Scan10004.JPG
Scan10004.JPG (97.39 KiB) Przejrzano 13845 razy
Scan10003.JPG
Scan10003.JPG (176.1 KiB) Przejrzano 13845 razy
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 08 cze 2013, 20:09

Pozew dobry, tylko pozywaj nie jako PPK Maciej Zieliński tylko po prostu jako Maciej Zieliński, firma (działalność gospodarcza) to Ty i w prawnym obrocie cywilnym poprawnym jest operowanie imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy, a nie jego "fantazyjną" nazwą.

EDIT: poza tym czy nie pomyliłeś się w swoim kodzie pocztowym w pozwie? Wszak to warszawski kod! ;)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 20:18

Jest Pan moim wybawcą Panie Lechu:), dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Rozumiem, że weksel też jest ok? Martwi mnie to, że na wekslu jest napisane na samym dole PODPIS WYSTAWCY WEKSLA (1x) a pod tym są dwa podpisy bez słowa poręczam. Czy w takim przypadku wystawcami weksla są dwie osoby pomimo, że słowo PODPIS WYSTAWCY WEKSLA jest tylko jednokrotnie ujęte?

Czy pozew kierować do I wydziału cywilnego czy do II? Bo widzę ze w POZNANIU są dwa wydziały cywilne.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za cenne rady.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 08 cze 2013, 20:24

Dwa podpisy pod słowem "podpis wystawcy" w praktyce oznaczają dwóch wystawców. I z takim zapewne zamiarem (współwystawienia weksla) został złożony drugi podpis. Oczywiście może być sytuacja, że drugi podpis nie miał być jako wystawca, tylko jako poręczyciel, ale wobec Ciebie nie ma to znaczenia - nawet wystawca z poręczycielem odpowiadają solidarnie, a to, czy jeden z nich jest poręczycielem drugiego, czy nie jest, to już jest spór między nimi kto i od kogo będzie potem się z weksla rozliczał. Dodam, że z treści weksla nie wynika, aby ktoś miał być tam czyimś poręczycielem. Nie ma wzmianki o poręczeniu, a z samego podpisu można by wnioskować poręczenie, gdyby podpis znajdował się w innym miejscu niż zwykle używanym do podpisywania się wystawcy.

W sprawie właściwości wydziału sądu - trzeba zobaczyć na stronie sądu jaką właściwość mają wydziały, może są podzielone dzielnicami, czasem spotyka się podziały np. wg pierwszych liter powodów lub pozwanych.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 20:30

EDIT: poza tym czy nie pomyliłeś się w swoim kodzie pocztowym w pozwie? Wszak to warszawski kod! ;)

W kodzie się nie pomyliłem, specjalnie zmodyfikowałem wszystkie dane na wekslu i pozwie na potrzeby tego forum, wpisywałem w kodzie "byle co". Na prawdziwym wekslu i pozwie są poprawne dane kodu pocztowego i poprawne miejscowosci.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 08 cze 2013, 20:32

OK :)

Czekam zatem na "meldunki z placu boju" :) A może zapłacą dobrowolnie? :))
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 20:35

ja już nic z tego nie wiem, na stronie sądu jest napisane:

Właściwość Wydziałów co do spraw cywilnych wnoszonych od dnia 1 lipca 2012 r. będzie następująca:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych w sprawach „C” i nazwiska (nazwy) wnioskodawców w sprawach „Ns”, „Co” i „Cps” rozpoczynają się na litery od A do Ł, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu tj. spraw egzekucyjnych.

Czy to oznacza, że jak wnoszę pozew z weksla (egzekucję ) to do II wydziału cywilnego?
Nazwiska pozwanych są na S a moje na K.
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 20:37

Na pewno napiszę czy pozew został przyjęty i jaka będzie decyzja sądu. Mam nadzieję, że sąd nie przekaże tego do upominawczego, bo jak czytam niektóre wpisy to niby wszystko było ok a później sąd przekazuje to na upominawcze.
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 20:39

A dobrowolnie na 100% nie zapłacą , bo rozmawiałem z nimi przez tel. i powiedzieli, że głową muru nie przebiją i tych pieniędzy nie mają i jeśli chcę mam kierować do sądu. Dziwię się im, bo koszty im znacznie wzrosną, teraz im jeden komornik zszedł z emerytur i wejdzie kolejny. Sami tego chcą choć chciałem z nimi negocjować spłatę w ratach to nawet o tym nie chcieli słyszeć.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: Lech » 08 cze 2013, 20:42

Ja bym dawał do I cywilnego, jeśli obszar się zgadza:

http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/ ... 1/i/34.php

Właściwość miejscowa i funkcjonalna Wydziału I Cywilnego
sprawy z zakresu prawa cywilnego (zastrzeżone do właściwości rzeczowej Sądu Rejonowego) z:

1. części miasta Poznania w granicach dzielnic Nowe Miasto i Wilda,
2. z obszaru miast: Luboń i Puszczykowo,
3. z obszaru gmin: Czerwonak i Swarzędz.

Przy pozwie /tryb procesowy, postępowanie nakazowe i upominawcze/ – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze.
Przy wniosku /tryb nieprocesowy/ w sprawach spadkowych - należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli spadkodawca mieszkał na wskazanym wyżej obszarze.
Przy wniosku /tryb nieprocesowy/ w innych sprawach – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli na wskazanym wyżej obszarze znajduje się nieruchomość, której dotyczy wniosek albo gdy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania (siedzibę) na wskazanym wyżej obszarze.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
kwiatek158
Posty: 180
Rejestracja: 24 kwie 2013, 19:35

Re: umowa pożyczki + weksel

Post autor: kwiatek158 » 08 cze 2013, 20:44

Tak jeszcze się zastanawiam czy jeśli weksel wystawiony jest w POZNANIU i płatny w POZNANIU a pozwali mają swój sąd w Gnieźnie to sąd mi nie zakwestionuje niewłaściwości sądu czy ja mam prawo wybrać sąd?
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości