Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Galeria weksli wyklętych (5)

Dzisiaj przypadek jak z Barei, niestety.
weksel wyklety 5
Jeden z czytelników złożył w sądzie powództwo o zapłatę z weksla. Po 5 miesiącach bezczynności interweniował u przewodniczącego wydziału. Interwencja przyniosła efekt – pierwsza czynność pojawiła się już po kilku dniach:
zarzadzenie

Dlaczego nie wydano nakazu zapłaty? Patrząc na nazwę pliku z zarządzeniem (ściągnięta z e-portalu sądu), weksel wg sędziego był nieważny:
niewazny weksel

Sens współpracy z takim sądem był mocno wątpliwy, dlatego powód wycofał powództwo i przeprowadził skutecznie postępowanie nakazowe w innym sądzie.

Mój komentarz ;)