Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Galeria weksli wyklętych (1)

Galeria weksli wyklętych

to prezentowane na blogu Remitent.pl zdjęcia prawdziwych weksli, poprawnie wystawionych, z których sąd jednak nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, pomimo takiego żądania przedstawionego w pozwie.
Jeśli byłeś świadkiem takiej sprawy, prześlij mi weksel. Jeśli jego zdjęcie zostanie umieszczone na blogu, dane osobowe z jego treści zostaną zanonimizowane.

Weksel wyklęty nr 1

Poniższy weksel został w całości wypisany ręką wystawcy, zawiera klasyczny, czytelny podpis składający się z imienia i nazwiska. Niestety, Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał jedynie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wcześniej dwukrotnie wzywając o uzupełnienie opłaty sądowej, ponieważ… pierwsze wezwanie zostało zaniżone o 15zł…

Finalnie nakaz zapłaty został wydany po 30 dniach od wytoczenia powództwa, a klauzula wykonalności została nadana po kolejnych 49 dniach.


Zdjęcie: SR w Pruszkowie nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie powyższego weksla.

Comments

 1. Już myślałam, że jest jakiś haczyk. Ale nie. Sądy mnie zaskakują :-) Kto wie, może za niedługo poczynię jakąś kontrybucję do galerii weksli wyklętych, w jednej sprawie na nakaz czekam niepokojąco długo :-)

 2. Lechu, sędziowie to ludzie światowi i wiedzą, że weksel z nazwiskiem Lech Malinowski to musi być jakaś hucpa…

 3. @Karol: to znaczy, że tylko zmiana imienia i nazwiska mnie uratuje? :)

  Kiedyś podreptałem do sądu złożyć pozew w swojej sprawie. Oczywiście z weksla. Pani w biurze podawczym przegląda załącznik, i się pyta:
  – to jest weksel?
  – tak
  – a nie wygląda… żadnej pieczątki nie ma…

 4. A mnie ostatnio dział personalny klienta nie chciał wykonać ugody, bo pokazałem tylko ksero protokołu z treścią ugody, a tam nie było żadnej pieczątki. A bez pieczątki nie mam mocy. Nawet cała księga Tytusa, Romka i Atomka o tym była, ale nie pamiętam która.

  Lechu, masz pecha do sądów. Mi np. Sąd w Toruniu wydał nakaz na podstawie weksla napisanego na odwrocie biletu PKP (tego dużego, ale dawnego typu).

 5. To ciekawe, kogo tak przypiliło, że wystawił weksel na bilecie?:)

 6. To była bardzo ciekawa sprawa, prawie na jeden odcinek serialu (raczej opery mydlanej, niż kryminału). Finał akcji nastąpił w pewnym barze dworcowy, gdzie jeden wydał pewien przedmiot (zabytkową monetę), a drugi zapłacił wekslem. I naprawdę nic innego nie było pod ręką :)

 7. Aby dopowiedzieć do końca – czy remitent został zaspokojony?:)

 8. Jasne, z odsetkami :)

 9. Kiedyś miałem szansę w podobnej sprawie zapoznać się z argumentacją sędzi, która odmówiła wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pomimo spełnienia przesłanek. Jej poglądy przekazał mi przewodniczący wydziału (w Poznaniu nie można kontaktować się bezpośrednio z sędziami). Otóż pani sędzia stwierdziła, że w tak skomplikowanych sprawach jak w umowa o roboty budowlane, ona niezależnie od przesłanek kodeksowych nigdy nie wydaje nakazów, bo takich procesów nie można prowadzić zza biurka (sic!).

  Może w Twojej sprawie było podobnie :)

 10. @Paweł: nie, to nie były roboty budowlane ;) Zresztą, nawet jakby były, to i tak nie wynikałoby to z pozwu:)

  Mam natomiast inne pytanie – nakaz został wydany przez referendarza, który – jak wiadomo – nakazów w nakazowym nie wydaje. Kto natomiast podejmuje wcześniej decyzję, że tą sprawę damy referendarzowi, a nie sędziemu?

 11. O tym do kogo skierować sprawę, decyduje przewodniczący wydziału.

 12. @Paweł: a skąd sędzia wiedziała, że chodzi o umowę o roboty budowlane, skoro – jak rozumiem – do pozwu był dołączony tylko weksel?

  @Lech: pewnie pozew został skierowany do upominawczego zarządzeniem przewodniczącego.

 13. @ Kalina

  Wynikało to z treści pozwu. Kolejny dowód, że nie należy w pozwie pisać zbyt dużo :)

 14. takich procesów nie można prowadzić zza biurka

  I co, pewnie jakieś posiedzenia-sesje wyjazdowe mieliście na placach budów? Zawsze to jakaś odskocznia od monotonii ;) ;)

 15. Paweł says:

  Witam,
  Pytanie to zamieściłem na forum ale przepaszając za natręctwo wysyłam je też mailem.
  Sronę przeczytałem prawie całą i bardzo mi się podoba. Mimo, że to o prawie to wydaje mi się, że coś można zrozumeć. Wydaje mi się ,że już w miarę rozumiem słowo weksel po jej przeczytaniu.

  Pytanie:
  Jesteśmy małą spółką z o.o. np. MMM Sp z o.o.
  Wykonaliśmy dla innej spółki z o.o. np. ABC Sp. z o.o. dostawy i usługi. Faktura została przyjęta. Termin płatności minął. ABC Sp z o.o. reprezentują łącznie dwie osoby: Prezes i Wiceprezes. Możemy im przedłużyć termin płatności, ale chcemy zabezpieczyć się jak najprostszym, lecz prawidłowym wekslem. Nie tyko do spółki ale także do osobiście do Wiceprezesa.
  Czy poniższy weksel będzie prawidłowy?

  WEKSEL
  Warszawa, dnia 4 marca 2012r. Weksel na sumę 30 000zł
  Dnia 22 marca 2012r. zapłacę za ten weksel na rzecz MMM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  sumę 30 000zł trzydzieści tysięcy złotych. Płatny w Warszawie.
  Dostawy i usługi na podstawie faktury MMM Sp. z o.o. Nr xxxxx z dnia xxxx otrzymaliśmy.
  (Pieczątka Firmowa Spółki ABC)
  (Pieczątka Wiceprezesa ABCsp z o.o.)
  (Podpis Wiceprezesa)

  Poręczam
  (Imię i nazwisko tego samego wiceprezesa)
  Dane osobowe w tym adres domowy)
  (Ponowny podpis tego samego Wiceprezesa)

  Pozdrowienia
  Paweł

 16. Faktycznie, tego typu pytania lepiej umieszczać na forum, aby nie prowadzić w komentarzach dyskusji nie związanych z samym postem.

  Odnośnie przedstawionego weksla, zmieniłbym w nim tylko jedną rzecz:

  Dostawy i usługi na podstawie faktury MMM Sp. z o.o. Nr xxxxx z dnia xxxx otrzymaliśmy.

  Popularne są opinie, że weksel, jako zobowiązanie abstrakcyjne i bezwarunkowe, nie może zawierać odnośników do innych *konkretnych* umów, ponieważ (cytuję z pamięci z literatury): „posiadacz weksla mógłby nabrać wątpliwości, czy jest to bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, to znaczy czy umowa, na którą się weksel literalnie powołuje, rzeczywiście została wykonana”. Pewne światło na to rzuca wyrok Sądu Najwyższego, gdzie toczył się spór, czy na wekslu można było ujawnić, że wystawca otrzymał za niego wyroby spirytusowe i w efekcie sąd doszedł do wniosku, że Informacja o tym, jakie świadczenie otrzymał wystawca weksla od wekslobiorcy za wręczony mu weksel, nie narusza zakazu przewidzianego w art. 101 pkt 2 ustawy […] (chodzi o to, aby przyrzeczenie zapłaty było bezwarunkowe).

  Tym wywodem chciałem tylko zasugerować, że zamiast tak konkretnej klauzuli waluty, bez szkody i dla wystawcy i dla remitenta można ją zastąpić nie budzącą wątpliwości i klasyczną klauzulą:
  „wartość w towarze otrzymałem”
  lub
  „wartość w usłudze otrzymałem”
  lub po prostu
  „wartość otrzymałem”.

  Zwrócę również uwagę, że nawet weksel bez takiej klauzuli w tak samo dobry sposób zabezpieczy interesy remitenta.

  Pozostała treść weksla nie budzi zastrzeżeń.
  (czemu tylko wiceprezes poręcza, a prezes nie?)

  EDIT: Ach, nie, teraz się doczytałem – skoro ABC jest reprezentowana łącznie przez dwóch, za przeproszeniem, członków, to weksel pod pieczątką muszą podpisać obydwaj. Zatem i prezes, i wiceprezes, w przykładzie pod pieczątką podpisuje się tylko wiceprezes, zatem z takiego weksla nie odpowiada spółka, tylko wiceprezes prywatnie (niezależnie od udzielonego poręczenia).

  Ewentualna dalsza dyskusja na ten temat: tutaj.

 17. Mirosław says:

  Panie Lechu !
  Czy mogę od dłużnika,wziąć oświadczenie w dniu płatności za weksel jeżeli go nie wykupi takiej treści.
  W dniu 28.02.2014r. w dniu płatności weksla, weksel został mi przedstawiony do zapłaty przez wierzyciela. Podpis.
  Czy trzeba dopisać: ale go nie wykupiłam i z jakiego powodu ?
  Czy takie oświadczenie mogę dołączyć do pozwu o zapłatę za ten weksel ?
  Z poważaniem Mirosław T.

 18. @Mirosław – możesz takie oświadczenie przyjąć, oczywiście tylko z „ostrożności procesowej”, bo nie jest to żaden wymóg formalny do żądania zapłaty.

Speak Your Mind

*