Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czeski weksel

Na forum sędziów ktoś zapytuje, co ma zrobić, jeśli trafił mu się do rozstrzygnięcia spór oparty na „czeskim wekslu”.

Przede wszystkim należy pamiętać, że o stosowaniu prawa danego kraju nie decyduje język weksla, tylko miejsce jego wystawienia. Gdyby zatem – dzikim fartem – weksel taki był wystawiony w Polsce (polskie miasto byłoby podane jako miejsce wystawienia weksla), bylibyśmy „w domu”, zastosowalibyśmy polską ustawę wekslową.

Jeśli jednak weksel faktycznie był wystawiony za granicą, wówczas należy zbadać, czy jest on formalnie poprawny, opierając się na zagranicznej ustawie wekslowej. Nie zawsze jest to kłopot, wiele krajów ma źródło prawa wekslowego tożsame z naszym, oparte na systemie konwencyjnym.

Na wspomnianym forum jeden z uczestników zamieścił przydatny link do czeskiej ustawy wekslowej (dziękuję). Oto co możemy przeczytać o wekslu własnym (zakładam, że taki właśnie weksel jest przedmiotem powództwa):

Směnka vlastní

To zapewne oznacza „weksel własny” :)

§ 75
Vlastní směnka obsahuje:

Weksel własny zawiera… Zaczyna się podobnie jak u nas.
(uprzedzam, że czeskiego nie znam, ale spróbujmy coś wykreować:)

1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;

Zatem: oznaczenie, że jest to weksel, zawarte w jego treści w języku, w jakim weksel wystawiono

2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;

To mi wygląda na przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej

3. údaj splatnosti;

Termin płatności

4. údaj místa, kde má být placeno;

Miejsce płatności

5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;

Nazwisko osoby, której weksel będzie płatny

6. datum a místo vystavení směnky;

Datę i miejsce wystawienia weksla.

7. podpis výstavce.

Podpis wystawcy.

Wygląda na to, że jednak jesteśmy w domu. Treść identyczna z naszym art. 101 prawa wekslowego.

Comments

 1. Lechu, czas na bloga o wekslach po czesku :)

 2. @Rafał: :)

  Przy okazji – czeski weksel wraz z czyimś poręczeniem:

 3. Bardzo podoba mi się pana blog, dużo się z niego dowiedziałem (na studiach temat był traktowany raczej po macoszemu)!
  W tym dziale pozostały panu jeszcze tylko wpisy o litewskich i rosyjskich wekslach i sąsiedzi Polski w zasadzie opisani. :)

 4. @Marcin – dziękuję za komentarz i miłe słowo.
  W sprawie sąsiadów Polski – to jednak trochę ich pozostało. Opisałem po krótce niemiecki weksel, czeski weksel, oprócz wymienionych przez Ciebie państw, została jeszcze Ukraina i Białoruś.
  Prowadzisz blog o prawie rosyjskim; czy coś Ci wiadomo nt. weksli w tamtym systemie prawnym? :)

 5. Co do Ukrainy i Białorusi, jeśli chodzi o opisywanie ich systemów to prawda. Miałem bardziej na myśli, że przy wystawianiu weksla dla nich/przez nich (na naszym prawie) pewnie spokojnie możnaby posłużyć się j. rosyjskim.
  Związek Radziecki także przystąpił (choć nie jako pierwotny sygnatariusz, a parę lat później) do Konwencji, więc ich prawo powinno odpowiadać naszemu. Z tego co patrzyłem, układ pierwotnego postanowienia Rady Komisarzy Ludowych, którym wprowadzano konwencję w radzieckie prawo, odpowiada naszemu. Zauważyłem natomiast taką różnicę względem naszego Prawa wekslowego- brak norm kolizyjnych, mówiących przepisy jakiego państwa stosować przy stosunkach z elementem obcym. Tym bardziej cięzko to zrozumieć, że z tego co czytałem, weksle praktycznie były stosowane tylko w obrocie z zagranicą.
  Obecnie obowiązująca ustawa potwierdziła stare radzieckie postanowienie, wprowadzając tylko pewne modyfikację np. ograniczono zobowiązywanie się wekslem przez podmioty państwowe i samorządowe. Ustawa kakże nie porusza zagadnień prawa międzynarodowego prywatnego. Rozumiem, że w takim razie wątpliwości prawo jakiego kraju zastosować rozstrzyga się bezpośrednio stosując przepisy Konwencji.
  Co do formy weksla – z jednej strony ustawa mówi tylko o sporządzaniu na papierze. Podobno w ’95 wyszło jakieś rozporządzenie, które (z rozpędu?) dopuszczało zdematerializowaną formę weksla, jak innych papierów wartościowych :) Tak więc ustawa ma chyba przeciwdziałać takim próbom w przyszłości :) Z drugiej strony, produkowane są blankiety weksli, posiadające różne zabezpieczenia (jest to działalnośc regulowana). Zatem wygląda na to, że można weksel wystawić zarówno na papierze, jak i użyć zabezpieczonych blankietów (w tym o wzorze starych blankietów urzędowych). Wzory urzędowe nie są jednak wymagane.
  Nieco rozrósł mi się ten komentarz, chyba zrobię z niego wpis :)

 6. @Marcin: dzięki :) Gdybyś popełnił taki wpis (skany przykładowych weksli i blankietów miło widziane:) i umieścił go u siebie na blogu, to zamawiam „przedruk” u siebie. Albo po prostu wpis gościnny tutaj :)
  Pozdrawiam serdecznie!

 7. Ha, widzę, że wpis już popełniłeś :)

Speak Your Mind

*