Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Bezpieczny weksel in blanco

Stosowany do niedawna jako weksel in blanco urzędowy blankiet wekslowy, jak również samodzielnie sporządzone druki weksli in blanco nawet ze sporządzoną umową wekslową, nie chronią wystawcy przed wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Wekslem in blanco nazywamy weksel, któremu w momencie wystawienia (podpisania) brak jest co najmniej jednego z ustawowych elementów (najczęściej: oznaczenia remitenta, kwoty, daty płatności). Elementy te powinny być uzupełnione przez posiadacza weksla przed przedstawieniem do zapłaty.

W powszechnej opinii (głównie przedsiębiorców, którzy takie weksle stosują) panuje przekonanie, jakoby weksel in blanco był wygodną i bezpieczną formą zabezpieczania należności, których dokładna wartość (oraz w ogóle sam fakt ich wystąpienia) będzie znana dopiero w przyszłości. Najczęściej stosuje się wówczas komputerowe wydruki weksli, wzorowane na dawnych blankietach urzędowych, zaopatrzonych jedynie w podpis wystawcy. Po wystąpieniu zaległości, posiadacz weksla może go uzupełnić i żądać zapłaty.

Jeśli dłużnik podpisał taki weksel in blanco i nie prowadził z remitentem uzgodnień, co do sposobu wypełnienia weksla, oznacza to, że w praktyce nie będzie miał możliwości udowodnienia przed sądem, iż weksel został wystawiony na sumę wyższą niż być powinien. Aby do tego nie dopuścić, zawierana jest tzw. umowa wekslowa (czasem zwana deklaracją wekslową – nieprawidłowo, ponieważ jest to porozumienie dwu-, a nie jednostronne), która to umowa określa kto i na jakich warunkach może uzupełnić weksel.

Z moich obserwacji wynika, że najczęściej stosowanym wekslem in blanco jest wydruk zaopatrzony jedynie w podpis wystawcy, oraz spisana do tegoż weksla umowa określająca sposób jego wypełnienia. Dłużnikowi (wystawcy) wydaje się, że za pomocą tej umowy będzie mógł skutecznie przedstawić zarzuty w przypadku niezgodnego z zawartym porozumieniem uzupełnienia weksla. Tymczasem w takim przypadku porozumienie może być zupełnie bezużyteczne, w wyniku czego posiadacz wekslu w praktyce będzie mógł żądać dowolnie wysokiej kwoty z weksla.

Przyjrzyjmy się najczęściej stosowanemu wekslowi in blanco:

… … … dnia … … … … … … … … … Na … … …
… … … … … … … …  zapłacę .. … za ten .. .. … .
weksel na zlecenie … … … … … … … … … sumę
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
(podpis)

Podpisywanie takiego weksla jest bardzo niebezpieczne, nawet jeśli sporządzi się do niego poprawną umowę wekslową, np.:

W dniu dzisiejszym (13 marca 2010r.) Jan Kowalski składa na ręce remitenta, firmy Amiks sp. z o.o., reprezentowanej przez Stanisława Lewszyka podpisany przez siebie weksel in blanco. Może on być wypełniony jedynie do końca obecnego roku, na kwotę nie większą jak 10zł – tylko w przypadku gdy wystawca nie odda firmie Amiks sp. z o.o. wypożyczonego sprzętu. Po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy. Dokonywanie indosów jest zabronione. Firma Amiks sp. z o.o. zgadza się na powyższe warunki.” (podpisy i daty: Jan Kowalski oraz za Amiks sp. z o.o.)

Wystawcy weksla wydaje się, że zawarta umowa umożliwia mu skuteczne wysuwanie zarzutów. Tymczasem tak nie jest. Załóżmy, że powyższy weksel został skradziony, albo firma okazała się nieuczciwa i wypełniła go w następujący sposób:

Kraków, dnia 1 lipca 2010r. Na 100 000zł.
Dnia 15 lipca 2010r. zapłacę bez protestu za ten własny
weksel na zlecenie IFO sp. z o.o. sumę sto tysięcy zł
Wartość w towarze otrzymałem
(podpis)

Dłużnikowi będzie bardzo trudno udowodnić, że weksel ten był kiedyś wekslem in blanco,  o którym jest mowa w zawartej umowie. Mamy wszak inną datę wystawienia, innego remitenta, inną kwotę… Nie możemy obalić powyższego weksla na podstawie posiadanej umowy z innym podmiotem. Gdyby to było możliwe, znaczyłoby, że można byłoby podważyć na podstawie posiadanej umowy każdy weksel wystawiony przez Jana Kowalskiego (wszak każdy weksel własny, obojętnie jak wystawiony, mógł być w przeszłości takim wekslem, o jakim wspomina umowa).

Jak wystawić bezpieczny weksel in blanco?

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2010r. Na … … … zł
Dnia … … … zapłacę za ten kaucyjny
weksel na rzecz AMIKS sp. z o.o. sumę
… … … … … … … … … … … … … … … …
Nie na zlecenie.
(podpis wystawcy)

—————————————————/ rewers weksla /
Do weksla niezupełnego w chwili podpisania strony
zawarły umowę określającą zasady jego wypełnienia

W powyższym wekslu zawarte są wszystkie dane, które są znane w momencie wystawienia (podpisania):

– data wystawienia (nie należy się obawiać jej wpisywania, weksel własny przedawnia się wobec wystawcy po trzech latach od dnia płatności).

– miejsce wystawienia

– oznaczenie remitenta

klauzula „nie na zlecenie” – remitent nie będzie mógł dokonać indosu, aby pozbawić dłużnika możliwości podnoszenia zarzutów wobec nowego posiadacza

– oznaczenie symbolu waluty

Ponadto na wekslu można zaznaczyć, że została sporządzona do niego umowa wekslowa. Umowa wekslowa może brzmieć następująco:

Umowa wekslowa

W dniu dzisiejszym (13 kwietnia 2010r.) Jan Kowalski podpisuje i składa na ręce remitenta – firmy Amiks sp. z o.o., reprezentowanej przez Stanisława Lewszyka – weksel in blanco. Może on być wypełniony jedynie do końca bieżącego roku, na kwotę nie większą niż 10zł – tylko w przypadku, gdy wystawca nie odda firmie Amiks sp. z o.o. wypożyczonego sprzętu. Po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy.

Weksel posiada następujące cechy:

– jest wystawiony na wydrukowanym blankiecie
– miejsce wystawienia: Warszawa
– data wystawienia: 13 kwietnia 2010r.
– oznaczenie remitenta: Amiks sp. z o.o.
– dodana klauzula „nie na zlecenie”
– brak klauzuli „bez protestu”
– symbol waluty: „zł”
– adnotacja o istnieniu umowy wekslowej

Firma Amiks sp. z o.o. zgadza się na powyższe warunki

Obojętnie jak byśmy wypełnili powyższy weksel, z jego treści będzie widać, że dotyczy on konkretnej umowy wekslowej. Tym samym sytuacja dłużnika będzie o wiele lepsza.

tekst pochodzi ze strony Remitent.pl

Comments

 1. witam
  moj mąż ma popdisać weksel in blanco w związku z leasingiem samochodu do weksla dołączona deklaracja bank zgadza się wpisać remitenta do weksla nie zgadza się jednak na zmianę zapisu weksel na zlecenie na zapis weksel na rzecz ale nie na zlecenie
  moze uda się przekonac bank aby na rewersie weksla umiescic zapis że weksel ma być uzupełniony zgodnie z deklaracją
  w związku z powyższym proszę o radę:
  czy w przypadku gdy bank indosuje weksel in blanco a nabywca weksla wpisze do weksla inną kwotę niz tą wynikającą z deklaracji wystawca weksla będzie mógł dochodzić roszczeń przeciw bankowi np. z deliktu bądź z kontraktu? chodzi o to że generalnie bank zabiera samochód w przypadku niewywiązywania się z umowy leasingu więc i tak odzyskuje swoje bo samochod sprzeda a w umowie jest jeszcze przewidziane odszkodowanie w takiej sytuacji bank się wzbogaca dwukrotnie

 2. Zapraszam na forum :)

 3. podpisałam weksel w instytucji kultury w Urzędzie Marszałkowskim na zadanie inwestycyjne
  Zadanie zostało rozliczone pożyczka spłacona w marcu 2011r kiedy mogę liczyć na zwrot weksla czy mam sama się upomnieć o zwrot

 4. @księgowa Janina: Im szybciej odbierze się weksel, tym lepiej, warto wystąpić o to z własnej inicjatywy, aby potem nie okazało się, że weksel zostanie komisyjnie zniszczony, co właściwie nie daje żadnego powodu do spokoju wystawcy.

 5. czy można wystawić weksel in blanco jako zabezpieczenie umowy sprzedaży nieruchomości na wypadek gdyby umowa została unieważniona lub uchylona przez sad co spowodowało by określoną stratę.

 6. @Sylwia: A kto od kogo miałby dochodzić tego roszczenia i na jakiej podstawie?

 7. Witam .
  Jestem prezesem nowo powstałego Stowarzyszenia. Naszym celem jest działalność na rzecz mieszkańców gminy. Jednym ze sposobów działania będzie realizacja projektów finansowanych przez UE w ramach projektów Kapitał Ludzki. Niepokoi mnie fakt podpisania weksla in blanco. Nie należą do osób zbyt odważnych, stąd moja obawa – czym grozi i jakie mogą być dla mnie negatywne następstwa podpisania owego weksla. Oczywiście zakładam, że projekty będą rozliczane prawidłowo.
  Kolejne pytanie: w Statucie soby reprezentujące Stowarzyszenie to: jednoosobowo prezes lub wiceprezes z jednym z członków lub skarbnik z jednym z członków. Wobec powyższego weksel podpisuje tylko prezes czy również wiceprezes, skarbnik i członek zarządu?
  Pozdrawiam – Lilianna

 8. Stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną) może wystawić weksel. W takim przypadku możesz, jako prezes, jednoosobowo podpisać weksel.

  Ze strony stowarzyszenia rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę, są opisane w powyższym wpisie, jak również tutaj i tutaj.

  Ze swojej strony, jako osoby prywatnej, zadbaj, aby weksel miał już w momencie podpisania wpisaną datę wystawienia, ponieważ jest to ważne.

 9. Witam,

  Chcę udzielic komus pozyczki. Czy najlepszą formą zabezpieczenia jest podpisanie weksla? i jaką powinien zawierac treśc ? I jak go moge ew egzekwowac , jesli pozyczkobiorca nie wywiąże sie z oddaniem długu w ustalonym terminie?
  Czy wtedy dochodze swoich roszczeń przed Sądem ? czy mogę go sprzedac osobom ” wyspecjalizowanym” w ściaganiu nalezności?
  Czy w tym wekslu moge umieścić kwote i date zwrotu pozyczki ? czy lepiej zostawic pusty weksel z samym podpisem?

  pozdrawiam

 10. @Wiola:
  1. Mój subiektywny ranking sposobów zabezpieczenia wierzytelności znajduje się tutaj

  2. Treści różnych weksli jest na tej stronie mnóstwo :)

  3. Można dochodzić przed sądem

  4. Można go sprzedać, ale pożyczek prywatnych raczej nikt nie skupuje

  5. Jeśli kwota i termin spłaty pożyczki jest znany, powinno się takie dane umieścić na wekslu

 11. Witam
  Jestem osobą poszukującą pracy, Pani która zaoferowała mi pracę w placówce udzielającej kredytów, stwierdziła,że przed podjęciem pracy muszę podpisać weksel in blanco ,(ponoć wymagane przez bank) , czy to jest moim obowiązkiem? Nie ukrywam,że przy 700 zł wynagrodzenia podpisanie weksla jest nie lada ryzykiem. Jak to wygląda w praktyce? Czy faktycznie może to być wymaganie banku, czy może jakiś tylko warunek tej Pani?
  Proszę o odpowiedz

 12. @Olu, rada jednozdaniowa: nie podpisuj weksla.

  A teraz trochę poteoretyzujmy:

  1. Czy jest to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna? Jeśli to drugie, to użycie weksla jako zabezpieczenia roszczeń nie budzi wątpliwości. Jeśli umowa o pracę, wówczas zgodnie z kontrowersyjnym (moim zdaniem) orzeczeniem Sądu Najwyższego weksel nie może zabezpieczać roszczeń w relacji pracodawca-pracownik.

  2. Wynagrodzenie 700zł? „Przysłowiowa” kasjerka w Biedronce zarabia dwa razy więcej. Poważnie zastanowiłbym się, czy w ogóle podjąć taką pracę, nawet jakbym nie miał za co żyć (ze zbierania puszek zarobiłbym więcej), a jeszcze za takie, przepraszam, psie pieniądze mam brać odpowiedzialność za – za co?

  3. No właśnie, CO WEKSEL MIAŁBY ZABEZPIECZAĆ? To, że udzielisz komuś kredyt i on go nie spłaci? Nie godź się na to. To, że padniesz ofiarą oszustwa i ktoś wyłudzi kredyt, a Ty będziesz musiała go zwracać? Nie godź się na to. To, że sama pomożesz wyłudzić kredyt? OK, Twoja odpowiedzialność będzie bezsporna. Ale wówczas pracodawca powinien wykazać Ci winę, choćby w postępowaniu karnym, natomiast mając weksel możesz odpowiadać za czyn, który de facto nie został Ci odpowiednio udowodniony. Nie gódź się na to.

  4. Czy weksel wymaga bank, czy „pani”? Nie sądzę, aby to był bank. Zresztą można się spytać, czy weksel będzie wystawiony na rzecz „pani”, czy na rzecz banku. Są to jednak pytania retoryczne, zapewne będzie to weksel goły. Ogólnie – praca na takich warunkach nie jest warta tego, aby ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za cokolwiek, z wyjątkiem odpowiedzialności za ewidentne przestępstwa, czy niedbalstwa, z których dochodzenie roszczenia pracodawcy wobec Ciebie nie jest potrzebny weksel.

 13. Umowa zlecenie. Z tym ,że dziś okazało się ,że są to dwa weksle nie jeden, nie podpisałam , i szukam pracy … Znowu…
  Lechu, dziękuję za poradę:)

 14. Aż dwa weksle? A dowiedziałaś się chociaż JAKIE roszczenie te weksle miały zabezpieczać? Powodzenia w szukaniu :)

 15. hmm może miałaś wypłacać te kredyty a obawa była, że z kasą znikniesz…. Moja wątpliwość jest nieco inna. Mój pracodawca – bank również wymaga ode mnie podpisania weksla – niestety będę miała również uprawnienia kasjera – jednak pokątnie dowiedziałam się, iż umowa zawiera zdanie, że weksel jest ważny przez dwa lata po ustaniu stosunku pracy… Czy to już nie nadużycie? co mogą wykryć po tylu miesiącach od ustania zatrudnienia. Przecież kasjerka przeliczoną kasę wydaje konwojwi i tam gdzie ona trafia jest od razu liczona (ewentualnie z niewielką zwłoką – NBP ponoć uznaje rachunek, ale ma 2 miesiące na sprawdzenie kasy). Dużo już zainwestowałam w tą pracę czasu a i kasa nie jest zła, więc nie wiem co robić.. Obiło mi się o uszy, że właśnie ktoś odmówił podpisania weksla i było to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ( co prawda nie wiem z czyjej strony) Zastanawiam się co robić..?…

 16. @Aniu, co to znaczy „pokątnie”? Chcą od Ciebie weksla i jeszcze nie pokazali Ci szczegółów umowy? :) Nie wiem jaką masz umowę, jeśli umowę o pracę na czas nieokreślony, to raczej nie widzę możliwości zwolnienia tylko z powodu niepodpisania weksla. Ale wiadomo, jak się będzie chciało, to w końcu jakiś pretekst się znajdzie, a jeśli masz przykładowo umowę o pracę na czas określony dłuższy niż pół roku, czy umowę cywilnoprawną, to zapewne można je rozwiązać bez wymyślania żadnych powodów.

  Zażądaj od banku treści umowy, weksla, zamieść ją na forum, chętnie nad nią „popracuję” :)

 17. Pokątnie bo ja jeszcze nie byłam proszona o podpis. Jestem w trakcie szkoleń kasjerskich i dopiero po ich ukończeniu położą mi na stole weksel in blanco i powiedzą podpisz. Zapewne jak powiem, że się zastanowię to zacznie się naciskanie..:) Kasa to jeden z moich wielu obowiązków i bez weksla ponoć nie mogę zostać dopuszczona do kasy a co za tym idzie nie mogę wykonywać swoich obowiązków, więc jestem zbędna. Umowę mam o pracę na czas określony. Ciężko pewnie będzie mi wydębić tę umowę i podpisać ją po zastanowieniu się…

 18. Znam ten „ból”.

  Niedawno koleżanka z pracy mi opowiadała, jak to kilka lat temu rekrutował „poważny” zakład ubezpieczeń. Szkolili ludzi, a potem pod koniec szkolenia każdemu dali do podpisania tak z pół ryzy różnego rodzaju dokumentów. Jedna osoba chciała trochę czasu na przeczytanie, to jej odpowiedzieli, że skoro nie ma do nich zaufania, to oni jej nie chcą i jej „podziękowali”…

 19. Krzysztof says

  Witam – odnośnie weksla in blanco jako zabezpieczenie do umowy kredytowej. Na przykładzie : Bank wypełnia weksel na kwotę kapitału i odsetek [sumuje je]. Dłużnik nie kwestionuje kwoty kapitału ale nie zgadza się z wysokością odsetek. Podaje argumenty w tym umowę podstawową – i udowadnia swoje racje. To czy wówczas zkuteczny jest zarzut niewłaściwego wypełnienia weksla w całości czy też tylko w zakresie tych odsetek ? Jaki wyrok powinien wydać – czy oddalający w całości / a może rozliczający częściwo ? I na kogo spadkie obowiązek wykazania/wyliczenia odsetek na bank, czy klienta ?

 20. @Krzysztof: ciężar dowodu zależy od tego kto, co i w jakim celu ma udowodnić.
  Na przykład: jeśli bank zastosował 15% odsetek zamiast 5%, to w standardowym procesie nie-z-weksla to na banku ciąży obowiązek dowiedzenia takich, a nie innych odsetek. W tym jednak przypadku (pozew z weksla) to na pozwanym ciąży obowiązek wykazania wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem, zatem i wykazania, że zastosowana stopa odsetek jest nieprawidłowa, bowiem wykazanie niezgodnego z umową wypełnienia weksla polega właśnie na dowiedzeniu zawarcia pozawekslowej umowy i uzupełnienia weksla niezgodnie z jej postanowieniami.

  Przy czym zdaje sobie sprawę, że podejście sądów do ciężaru dowodu w takim przypadku może być różne.

  Przykładowy fragment orzeczenia:

  III CZP 19/66
  Podniesienie przez dłużnika zarzutów wynikających ze stosunku cywilnego łączącego strony zmusza wierzyciela – w celu ich zwalczenia – do powoływania się na okoliczności faktyczne dotyczące tego stosunku oraz na przepisy prawne ten stosunek normujące. W ten sposób spór z płaszczyzny stosunku prawa wekslowego, na którym oparty był pozew wniesiony w postępowaniu nakazowym, przenosi się na płaszczyznę stosunku prawa cywilnego. Ten ostatni bowiem stosunek rozstrzyga o tym, czy i w jakim zakresie istnieje po stronie dłużnika zobowiązanie wekslowe zaciągnięte wobec wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności cywilnej.

  Udowodniony zarzut wypełnienia weksla in blanco niezgodnie tylko w części jego wysokości, skutkuje oddaleniem powództwa w tej właśnie części.

 21. Krzysztof says

  Dziękuję trzyma Pan wysoką formę ja też coś znalazłem :
  Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 stycznia 2008 r. III CSK 193/2007
  Prawo Bankowe 2008/5 str. 17
  Uzupełnienie weksla przez posiadacza weksla (remitenta) o kwotę wyższą niż kwota, na której wpisanie pozwalało porozumienie wekslowe, nie powoduje skutku w postaci niepowstania zobowiązania wekslowego wystawcy weksla. Zobowiązanie to ulega natomiast odpowiedniemu zredukowaniu do wysokości kwoty mieszczącej się w upoważnieniu.
  i
  wyrok Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. I ACa 442/2007 którego sentencją się nie zgadzam.

 22. Witam!

  staram sie o dofinansowanie z urzedu pracy na kwotę ok, 20 000 złotych. Jako zabezpieczenie Urząd wymienia również weksel in blanco z poręczycielami. Za taki weksel może poręczyć moj bliski przyjaciel. Natomiast urzad wymaga zamieszczenia informacji na temat sytuacji finansowej Wnioskodawcy (czyli mnie) w dniu złożenia wniosku (gdzie dotyczy to tylko osób proponujących zabezpieczenie w formie weksla in blanco).
  Jestem właścicielem mieszkania o wartości rynkowej ok.300 tys zł. (wymagają wpisania tej informacji w zakładkę: „posiadany majątek niezaangażowany w przedsięwzięcie”).

  Czym ryzykuję ??
  Jakie może być ryzyko tej operacji ??
  Po co im informacja na temat mojego majątku ??

  z góry dziekuję za odpowiedź
  p.s. – jestem „zielony” w temacie weksli więc pytam :)
  pozdrawiam

 23. Po co im informacja na temat mojego majątku ??

  Być może od tego zależy, czy w ogóle przyznają dotację. Jeśli jednak Twój stan majątkowy jest na obecnym etapie bez znaczenia dla decyzji urzędu, to żądanie informacji o majątku ma takie praktyczne znaczenie, że jak w przyszłości będą chcieli weksel egzekwować, to będą wiedzieli od czego zacząć :)

  p.s. – jestem „zielony” w temacie weksli więc pytam

  Nie pytaj, tylko czytaj, czytaj, czytaj :)

 24. Hmnnnnnn….tak myślałem…

  dzięki za odpowiedź…jakby potwierdzającą moje przypuszczenia

  p.s. czytam czytam ale nie zawsze rozumiem co czytam :)
  fajnie ze jest to forum..pozdrawiam

 25. bozena says

  Witam, jestem notowana w Big-u i nie mogę skonsolidować moich zadłużeń w banku. Znalazłam instytucję pozabankową, która udzieli mi kredytu na kwotę 50 tysięcy zł jest to dobrapozyczka.com.pl od PKF Skarbiec, ale tam muszę podpisać weksel in blanco. Proszę o odpowieź czy mogę taki weksel podpisać ,a jeśli nie to dlaczego co mi grozi i jak się tego ustrzec ? Poroszę również o odpowiedz czy ta pozabankowa instytucja jest wiarygodna ponoć jest na naszym rynku 10 lat i ma bardzo dobre opinie w internecie na róznych fotach.

  Pozdrawiam Janiucka

 26. @Bożena, Skarbca nie znam, ale można o nim znaleźć złe opinie, np. na blogu Olgierda Rudaka.

 27. witam.syn stara się o finansowanie na -działalność handlową.jedna z firm pomagających w finansowaniu w nowootwartą firmę wymaga po przesłaniu dokumentów rejestrowych firmy-wystawi poręczenie wekslowe.jestem laikiem w tej kwestii.na co mam zwrócić uwagę przy podpisaniu przez mojego syna takiegoż weksla-żeby mieć spokojny sen? suma kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 28. @józefie, myślę, że właśnie ten wpis dość dokładnie opisuje jak powinien, a jak nie powinien wyglądać weksel in blanco. Można również poczytać tutaj, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj.

 29. sebastian says

  witam
  prosiłbym o rade.mam do podpisania umowę z fimą przyjmującą zakłady bukmacherskie w umowie jest do podpisania weksel in blanco , oto skopiowana część ,prosiłbym o pomoc -czy jest jakieś zagrożenie w tej umowie firma działa długo na rynku jest kontrolowana przez urząd celny jednak mam obawy.prosze o pomoc
  WEKSEL

  ….……………………………… dnia ………………………………………… Na………………………..

  Dnia ………………………………………………………… zapłacę
  …………………………….za ten własny
  weksel na zlecenie ……………………………………………………………………………………………
  sumę: …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Płatny ………………………………………….
  …………………………………………………………. ………………………………………

  (czytelny podpis wystawcy)

  ………………………………………………………….

  Poręczamy za wystawcę:

  …………………………………………….

  (imię, nazwisko, seria i nr dowodu)

  ………………………………..

  (czytelny podpis)

  UMOWA O UDOSTĘPNIENIU LOKALU I ŚWIADCZENIU USŁUG – MATERIAŁY POUFNE
  15 V 1.7/2012

  /Tu była wklejona umowa wekslowa, która na prośbę autora komentarza została wykasowana/

 30. @Sebastian,
  Analizy całej umowy nie zrobię ;)

  Dam wędkę.

  Po pierwsze: przeczytaj dokładnie powyższy wpis.

  Po drugie: zauważ, że z podanego przez Ciebie weksla in blanco mógłbym zrobić następujący weksel:

  Kraków, dnia 26 marca 2012r. Na 15 000zł

  Dnia 31 grudnia 2012r. zapłacę
  za ten własny
  weksel na zlecenie Lecha Malinowskiego
  sumę: piętnaście tysięcy zł
  Płatny w Krakowie
  (czytelny podpis wystawcy)

  Oczywiście twierdzę, że taką kwotę Ci pożyczyłem w gotówce i jako dowód przedstawiam podpisany przez Ciebie weksel.

  I teraz zastanów się, czy jakakolwiek umowa ze Spółka Wzajemne Zakłady Bukmacherskie „Milenium” Sp. z o. o. mogłaby obalić powyższy weksel i dlaczego nie mogłaby :)

 31. Witam,
  Mam takie pytanie. Listonosz przynosząc mi list polecony dał mi do podpisu kartkę. Część była zasłonięta widziałam tylko jakąś pieczątke firmy motoryzacyjnej oraz znaczek taki jaki przykleja sie na listach poleconych. TZwykle list polecony potwierdzałam podpisem na kartce na której były takie przerywane poziome linie. Cała kartka zwykle jest w przerywane lnie poziome od góry do dołu. Teraz było inaczej. Kartka była bez linii. Była pieczątka firmy motoryzacyjnej. Skąd na kartce listonoszki do potwierdzania przyjęcia listów znalazła się pieczątka firmy motoryzacyjnej. Myslałam, ze to jakas firma motoryzacyjna do mnie cos wysłała, ale pismo, które otrzymałam nie miało nic wspólnego z autami. Co więcej, ta pieczątka była ponad tym miejscem gdzie listonosz poleciła mi podpisać się. Kiedys miałam podobna sprawę. Kurier przyniósł mi paczke ja poszłam po pieniądze, a jak wróciłam dał mi do podpisania blankiet zasłonił wiekszosć tego blankietu. Widziałam tylko miejsce do podpisu. To był taki druczek z z duza ilościa mijsca do podpisu a w okół niego była niebieska cienka obwódka z zaokrąglonym rogiem. Teraz dostaje świra, że mogli mi podłożyć weksel do podpisu. A potem np umowe do tego weksla. Nie mogę normalnie funkcjonować bo ciagle sie boję, że to były weksle i strace to co mam. Złozyłam te podpisy bo jak listonosz czy kurier z paczka przychodza to wszystko szybko szybko robię, a potem sie zastanawiam. Listonoszce do tej pory ufałam. A teraz to dziwnie wygląda.

 32. Goniu, nie przejmuj się. Nawet jeśli podpisałaś weksel (a nie sądzę, że tak było), to co by Ci przyszło po denerwowaniu się teraz? :)

 33. Ale skąd listonoszka na kartce po ktora zbiera podpisy potwierdzające odbiór listów poleconych miała pieczatkę jakiejs firmy motoryzacyjnej? Pierwszy raz słyszę, zeby firmy pieczatka poswiadczały odbiór listów poleconych. I dlaczego jesli niby ta pieczątka poswiadczała odbiór listu poleconego była po lewej stronie kartki, a mnie kazała podpisac sie po prawej?
  Dlaczego nie miała jak zwykle kartki w linie poziome przerywane?
  Dlaczego zasłaniała? Dlaczego mnie sie kazała podpisac poniżej tej pieczątki po prawej stronie kartki, a pieczatka była po lewej. Dlaczego nie było tam adrewsu prawdziwych nadawców tego listu? Dziwne . I jeszc ze najciekawsze list polecony składa sie z 3 jakby małych podłuznych nalepek z numerem kodu kreskowego. Jedena nalepke nakleja sie na karteczke która poswiadcza nadawcy, ze nadał list, jedna nalepka zwykle jest na tej kartce, na której listonosze zbieraja podpisy, ze przekazalilisty, a jadna nalepka jest gdzies w poczcie czy sortowni. U mnie na poleconym sa dwie z trzech. Czyli mojego listu nie maja zarejestowanego u siebie?

 34. Myślę, że ani w kwestii nalepek na liście poleconym, ani w kwestii pieczątki firmy motoryzacyjnej Ci nie pomogę. Może ta pieczątka była potwierdzeniem odbioru innego listu przez inną firmę? Może listonoszka wcale „nie zakrywała specjalnie”, tylko po prostu podtykała miejsce do podpisu, a Ty wcale nie prosiłaś o odsłonię całości? A może prosiłaś, a ona powiedziała NIE? To by było jeszcze dziwniejsze ;)

 35. Andrzej says

  W temacie weksli bezpiecznych inaczej.
  Pół godziny temu rozmawiałem emerytowaną pracownicą banku (zwanego dalej „Niebieską Skarbonką”). Przy poruszeniu tematu weksli opowiedziała straszne rzeczy. Mianowicie w Niebieskiej Skarbonce weksle, które podpisują kredytobiorcy, leżą na ogromnych stertach, spięte z deklaracjami. Uwaga: „…wiele lat po spłaceniu kredytów. Nie odsyła się ich i nie niszczy.”

 36. Już od dawna uważam, że przesadna wiara w bank jako instytucje zaufania publicznego może być zgubna. Ciekawe co na powyższe powie Rafał z Pieniądze i Prawo :)

 37. noHumanek says

  tak czytam te bardzo ciekawe rzeczy i jako informatyk zastanawiam się czy jakbym do druku weksla in blanco dodał wpis np. „Do weksla dołączona deklaracja o skrótach MD5:1234567A1B… SHA-1:111222AAA…” oczywiście posiadałbym jakiś dokument .doc spełniający te skróty to czy taka deklaracja by coś zabezpieczała ??

 38. A gdybym ja, jako przeciwna strona transakcji z tego weksla, też sobie zrobił dokument .doc ze skrótami MD5:1234567A1B… SHA-1:111222AAA, to byłaby to też ważna deklaracja? Raczej nie, prawda :) Nie ma co cudować, potwierdzeniem zawarcia „deklaracji” są podpisy wystawcy i remitenta na niej, na samym wekslu (ale na rewersie) można oczywiście umieścić informację o obecności „deklaracji”. Nie ma przeszkód, aby deklarację oraz weksel zindywidualizować, nadając im (deklaracji i wekslowi) numer MD5:1234567A1B… SHA-1:111222AAA, albo okraszając je tym samym qr-kodem, niemniej jednak fakt zawarcia odpowiedniej umowy potwierdzać mają podpisy, a nie sam kod. Kod byłby istotny, gdybyśmy mieli kilka podpisanych deklaracji i weksli nie wiedzielibyśmy które deklaracje dotyczą którego weksla (w praktyce weksle można rozróżnić po dacie wystawienia, a wystawione tego samego dnia weksle po prostu po numerze – weksel nr 1, nr 2…).

 39. Wczytując się jednak po raz wtóry w Twój komentarz, dopiero „zajarzyłem”, że nie chodzi Ci o jakieś indywidualne numery, tylko o sumy kontrolne pliku z deklaracją. Przyznam, że sposób nowatorski. Czy jednak istotnie potrzebny? Jak wspomniałem, przypisanie deklaracji do weksla może się odbywać poprzez odwołanie się do treści weksla w deklaracji, tj. wskazanie, że weksel in blanco zawiera już określoną datę wystawienia, wskazanego remitenta itp. Jeśli byłoby kilka identycznych weksli in blanco (wystawionych tego samego dnia, na rzecz tego samego remitenta, zawierających identyczną treść), indywidualizować je można po numerach. W tym przypadku posiłkowanie się sumą kontrolną pliku deklaracji wekslowej byłoby potrzebne, jeśli treść podpisanej deklaracji byłaby wątpliwa, np. jedna strona miałaby jedną treść, a druga – inną (w domyśle – z dopisaną lub usuniętą częścią treści).

 40. noHumanek says

  Dziękuje za expresową odpowiedz, i przepraszam, założyłem że Pan orientuje się co to MD5 i SHA-1.

  chodzi o To że druga strona posiadacz weksla nie może łatwo(znaczy w mniej niż 1,000,000lat pracy superkomputera) zrobić dokumentu o skrótach MD5:1234567A1B… SHA-1:111222AAA… takich jak w mojej deklaracji

 41. Czyli – w skrócie – Twój „kazus” odnosi się do sytuacji – na przykład:

  – zawarłem z kolegą umowę sprzedaży samochodu i wymieniliśmy się plikami .doc z jej treścią, a sama umowa w formie pisemnej oświadczała jedynie, że suma kontrolna wynosi MD5:1234567A1B… SHA-1:111222AAA

  Czy taka umowa może być uznana za zawartą? W formie ustnej – tak. W formie pisemnej – nie. Jako że umowa wekslowa może być zawarta w formie ustnej, muszę stwierdzić, że posiadanie jej w „bardzo bardzo bardzo uprawdopadabniającej” formie jaką jest plik z sumą kontrolną jest wyjątkowo ciekawą formą dowodzenia jej zawarcia, choć nie jest to forma pisemna.

 42. noHumanek says

  podam przykład:

  podpisuje weksel:
  … … … dnia … … … … … … … … … Na … … …
  … … … … … … … … zapłacę .. … za ten .. .. … .
  weksel na zlecenie … … … … … … … … … sumę
  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
  do weksla jest dołączona umowa o sumie kontrolnej md5: 119f2345b198aa00115f98274cea01d6
  (podpis) Marcin St.. alias noHumanek

  treść deklaracji „Deklaracja do wekslów: Deklaruje że moje weksle do których dołącze niniejszą deklaracje są ograniczone poniższymi warunkami: -zapłace kwote nie przekraczającą 100pln.- Nie na zlecenie. -Weksel obowiązuje najpuźniej do 2013r.”

  no i jeśli przyjdzie do mnie osobnik X z moim wekslem w który wpisał 10,000pln ja mogę udowodnić że 119f2345b198….. z weksla który trzyma w ręku pasuje [praktycznie] tylko i wyłącznie do umowy o treści jaką podałem

 43. Widzę tu wiele nieścisłości. Po pierwsze, deklaracja nie może wskazywać klauzuli „nie na zlecenie”, skoro weksel jest wystawiony na zlecenie. Po drugie, informację o umowie wekslowej lepiej zamieszczać poza treścią weksla (na rewersie, pod podpisem), ponieważ jeśli w treści weksla umieścisz warunki jego zapłaty (a czymś takim będzie odwołanie się do zewnętrznej umowy, wzruszającej bezwarunkowy charakter przyrzeczenia zapłaty), to dokument taki przestanie być wekslem.

  Zasadniczo weksle in blanco nie służą ku temu, aby po zapłatę przyszedł „osobnik” (w domyśle – nieznana osoba), ponieważ trzeba dążyć do tego, aby weksel in blanco był cały czas w posiadaniu osoby, której go wręczyliśmy.

  Bezpieczny weksel in blanco w opisywanym przez Ciebie przypadku wyglądałby następująco:

  Warszawa, 7 sierpnia 2012r. Za okazaniem, ale nie później niż 31 grudnia 2013r.,
  zapłacę za ten gwarancyjnyweksel Janowi Kowalskiemu, ale nie na jego zlecenie sumę sto zł. Płatny w Warszawie

  i na rewersie:

  Niniejszy weksel zabezpiecza pozawesklowe roszczenie, opisane w umowie wekslowej z dnia 7 sierpnia 2012r. zawartej pomiędzy wystawcą i remitentem.

  Możesz oczywiście dodać, że plik .doc z treścią porozumienia ma sumę kontrolną…, zasadniczo nie jest to jakiś szczególnie istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa.

  A sama umowa nie tyle powinna wskazywać ile i kiedy ktoś może żądać, ale przede wszystkim co musi się stać, aby można było żądać zapłaty.

 44. noHumanek says

  Tak, masa błędów w moim rozumieniu tematu,

  chodzi mi o to że umieszczając sumę kontrolną mogę użyć jednostronnej deklaracji zamiast dwustronnej umowy do której musiałbym podać nazwisko drugiej strony, mogę też łatwo udowodnić w takim wypadku że do tego weksla pasuje tylko ta deklaracja

 45. Luką w Twoim systemie byłoby wykazanie (w razie sporu), że taka umowa została zawarta. Bo z jednej strony posiadacz weksla ma podpisane przez Ciebie zobowiązanie do zapłaty (i, jak ustaliliśmy, w treści weksla nie możemy mieć odwołań wzruszających jego bezwarunkowy charakter), i jednocześnie gdzieś tam na rewersie mamy informacje o zawarciu umowy wekslowej, na co posiadacz zawsze może powiedzieć: No cóż, nie zawarliśmy jednak takiej umowy, inaczej się dogadaliśmy, wysoki sądzie. Pozwany nie przedstawił dowodu na to, że taką umowę ja zawarłem. :)

 46. noHumanek says

  właśnie chodzi mi o deklaracje a nie umowę, druga strona przyjmując taki weksel automatycznie zgadza się z treścią weksla i dołączonej deklaracji

  rozumiem że deklaracja nie może być sprzeczna z wekslem, ale może zawierać to samo co umowa np. że weksel jest wypełniany w razie nie oddania sprzętu do wypożyczalni

  druga strona nie może[łatwo] podrobić deklaracji i powoływać się na inną , akceptuje ją w momencie przyjęcia weksla od mojej osoby albo z drugiej ręki(a czemu nie, skoro automatycznie akceptuje „umowę” przyjmując weksel)

  Czy dobrze myślę od strony prawnej ??

 47. Nie jest to takie oczywiste, że kolejny posiadacz akceptuje umowę, skoro może nie mieć do niej wglądu. To, co się liczy, aby był chroniony przed zarzutami wobec remitenta, to jego dobra wiara i brak rażącego niedbalstwa z jego strony przy dokonywaniu indosu. Z kolei jeśli mówimy o uzupełnieniu weksla przez kolejnego posiadacza, to w ogóle nie widzę podstaw do takiego wypełnienia, skoro weksel in blanco miał zabezpieczać roszczenia remitenta, a nie innej osoby. Generalnie nie widzę powodu i słuszności, aby tworzyć weksle in blanco przeznaczone do obiegu.

  Sam staram się również unikać tworzenia weksli, które same z siebie nie tworzą zobowiązania, a są jedynie zabezpieczeniem czegoś innego.

  W przypadku wypożyczalni można stworzyć system oparty na zabezpieczeniu wekslowym bez uciekania się do konieczności jakiegoś specjalnego zabezpieczania się deklaracjami. Wypożyczający sprzęt wystawia na rzecz wypożyczalni weksel na sumę wartości rzeczy, płatny za okazaniem, a odbiera go po oddaniu sprzętu. Umowa (i inne ustalenia) nie powinny dopuszczać do tego, aby w tym czasie weksel był zbywany na rzecz innych osób.

  Teoretycznie (jeśli kwota zabezpieczenia odpowiada wartości narzędzia) wystawcy może być nawet obojętne, czy sprzęt odda, czy weksel wykupi :)

 48. noHumanek says

  Przepraszam, w trakcie czytania komentarzy na tej stronie przeczytałem również :
  http://www.remitent.pl/kto-powinien-podpisac-deklaracje-umowe-wekslowa/620
  i mi się trochę zlało a mój komentarz(pomysł) faktycznie powinien być bardziej zrozumiały w kontekście tej drugiej strony i tam przedstawionego problemu,

  jeszcze raz przepraszam za mój brak zorganizowania i mocno zardzewiałą zdolność jasnego się wyrażania

 49. Krzysiek S. says

  Witam

  W niedługim czasie mam zamiar rozpocząć pracę przedstawiciela bankowego. W tym celu muszę założyć własną działalność gospodarczą i podpisać umowę o współpracy z bankiem w zakresie pośrednictwa. W czasie jednej z rozmów z pracownikiem banku dowiedziałem się, iż będę zobowiązany do podpisania weksla in blanco celem zadośćuczynienia ewentualnym szkodom, powstałym w wyniku „niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy”.

  Umowa pośrednictwa precyzuje, iż weksel będzie miał wartość 15 000 zł a deklaracja wekslowa stanowi załącznik nr 6 do umowy. Tekst umowy zawiera również paragraf, w którym sprecyzowane są „kary umowne” wraz z konkretnymi kwotami za poszczególne przewinienia. Paragraf ten nie wspomina jednak o wekslu in blanco lecz o płatności kar na podstawie „wystawionej przez bank noty obciążeniowej”, która powinna zostać spłacona „w ciągu 14 dni od odbioru noty”.

  Sama deklaracja wekslowa (opatrzona tytułem „Załącznik nr 6” zawiera informację, że bank może wypełnić weksel „kwotą odpowiadającą wartości roszczeń” z tytułu … i tutaj znowu, jak w umowie, pojawia się „niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy” o pośrednictwie z dnia XXXX, a także weksel ten opatrzyć klauzulą „bez protestu” oraz datą płatności wedle swojego uznania (tu pojawia się pytanie, czy „wedle uznania” dotyczy również i kwoty – wszystko jest zawarte w jednym zdaniu, mniej więcej tak, jak napisałem).

  W samej deklaracji nie ma nic o sumie i szczegółowych warunkach wykonania. Bank, dla którego chcę pracować, cieszy się dobrą opinią i jest jedną z większych instytucji finansowych w Polsce. Pracownik, z którym mam podpisać umowę zaklinał się, że nigdy nie słyszał, aby jego firma użyła tej formy zabezpieczenia wobec swoich agentów. Sama umowa wydaje mi się jednak być wadliwa i stawiać mnie szachu.

  Uprzejmie proszę forumowiczów o opinię.

 50. @Krzysiek: wg mnie „wedle uznania” dotyczy daty płatności. A sam weksel jaką ma treść? Pod jaką treścią się podpisujesz?

  nigdy nie słyszał, aby jego firma użyła tej formy zabezpieczenia wobec swoich agentów

  Jak dla mnie ten argument jest nie tyle śmieszny, co żałosny. Spytaj się tego bankowego przedstawiciela, czy wystawi Ci weksel na 1000zł i uspokój go, że właściwie jeszcze nigdy w życiu od nikogo nie żądałeś zapłaty za wekel ;)

 51. Krzysiek S. says

  Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.

  Deklaracja wekslowa wygląda w sposób nastepujący:

  Załącznik nr 6 (ale już nie napisane do czego) deklaracja wekslowa

  W załączeniu Pan/i XXXXX (nazwisko agenta) zamieszkały w XXXXX, legitymujący się dowodem osobistym nr XXXXX wydanym przez XXXX prowadzący działalności gospodarczą w zakresie zawierania umów bankowych pomiędzy bankiem i klientem banku, na podstawie wpisu do CEIDG z dnia XXX reprezentowaną przez
  Pana/ią (nazwisko agenta)

  (zwany dalej: „wystawcą”) składa do dyspozycji YYY(nazwa banku z adresem siedziby) ze swego wystawienia weksel in blanco, który YYY(nazwa banku) ma prawo:
  wypełnić w każdym czasie na kwotę odpowiadającą wartości roszczeń służących YYY(nazwa banku) wobec Wystawcy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy o współpracy z dnia XXX a także weksel ten opatrzyć klauzulą „bez protestu” oraz datą płatności według swojego uznania , zawiadamiając Wystawcę listem poleconym pod wyżej oraz wskazanym adresem (tak dosłownie jest napisane). List polecony powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności.
  Jednocześnie wystawca zobowiązuje się zapłacić sumę wekslową bez protestu na żądanie posiadacza weksla, jako pokrycie długu wobec YYY (nazwa banku) wynikającego z umów wskazanych powyżej. Jako miejsce płatności weksla Wystawca wskazuje XXX(adres siedziby banku)

  Podpisy osób reprezentujących wystawcę weksla

  1 …………………………

  2………………………….

  stwierdzam zgodność podpisów osób reprezentujących wystawcę weksla

  ………………………………………….
  (podpis przyjmującego oświadczenie w imieniu banku)

  Tak właśnie to wygląda.

 52. Deklaracja jak deklaracja. Rozumiem, że deklarację podpisuje bank i Tobie ją daje (bo to Ty się ewentualnie będziesz bronić w przyszłości, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, zatem potrzebujesz dowodu zawarcia takiego porozumienia ze strony banku).

  A jak z wekslem? Pod jaką treścią się masz podpisać?

 53. Krzysiek S. says

  Samego weksla jeszcze nie widziałem- jak przeczytałem na Pańskiej stronie, powinien mieć wpisaną nazwę Banku jako remitenta oraz kwotę 15 000 zł.

  Na forach finansowych spotkałem się z wypowiedziami, że to standardowa praktyka i wszyscy agenci bankowi muszą podpisywać takie zobowiązanie.

  Martwi mnie jednak brak wskazania górnego pułapu zobowiązań w deklaracji wekslowej (jak wspomniałem, w samej umowie o współpracy jest paragraf „Odpowiedzialność” w którym jest mowa o tym, co „w szczególności” uznaje się za „niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy”. Wymienione jest kilka pozycji (głównie związanych z zagubieniem bądź nieprawidłowym wypełnieniem dokumentów, złamaniem klauzuli poufności etc.), lecz w następnym punkcie jest mowa o „pozostałych kosztach wynikającej szkody” (czy może tu też chodzić np. o obciążenie kosztami kredytu, który nie jest spłacany?).

  W tym samym miejscu jest mowa o wekslu o wartości 15 000 zł wraz z deklaracją wekslową, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej umowy, wystawionym przez przedstawiciela „dla zabezpieczenie roszczeń banku w razie nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy”. To wszystko….

 54. Krzysiek S. says

  Witam ponownie

  Uzyskałem informację od pracownika banku, że weksel NIE BĘDZIE MIAŁ WPISANEJ KWOTY. Sama deklaracja również jej nie zawiera. Jedynie umowa wspomina o „wekslu o wartości 15 000 zł”. Co robić?

 55. Nie ma czegoś takiego jak „weksel o wartości 15000zł”, jeśli mówimy o wekslu in blanco bez wpisanej kwoty. Weksel taki może być uzupełniony zgodnie z umową, jeśli umowa nie określa górnego pułapu, a określa jedynie sposób wypełnienia weksla, to weksel można wypełnić nawet na miliony, jeśli roszczenie takie faktycznie wynikałoby z zawartego porozumienia.

  Pytania o znaczenie klauzul w umowie, a zwłaszcza o zakres Pańskiej odpowiedzialności, najlepiej kierować do banku i nie podpisywać umowy, dopóki nie będzie ona zrozumiała dla obu stron.

 56. Krzysiek S. says

  Tak też zrobię. Postaram się wymóc na banku uzyskanie dodatkowych informacji i zabezpieczeń, choć, jak przypuszczam, nie będzie to łatwe.

  Bardzo Panu dziękuję za wszystkie informacje i pozdrawiam.

 57. Proszę „postraszyć” bank, że jak podpisze Pan umowę bez jej zrozumienia, to będzie ona nieważna (tak jak ta młoda panna, która wpierw podpisała weksel, a potem wybłagała Sąd Najwyższy, że skoro rzekomo nie wiedziała co podpisuje, to zobowiązania nie zaciągnęła :)
  A jak bank nie będzie chciał dać przed podpisaniem weksla do zapoznania się z nim, to w czasie podpisywania umów teatralnie zemdleć, zyskując trochę czasu do namysłu :) :) :)

 58. Krzysiek S. says

  Witam ponownie,

  Ostatecznie po lekturze Pańskiej strony nie zdecydowałem się na podjęcie współpracy z bankiem- to jednak zbyt duże ryzyko. Jeszcze raz dziękuję za cenne rady.

  Czytając Pańskiego bloga uświadamiam sobie, jak potencjalnie niebezpiecznym narzędziem jest weksel. Chciałbym uzyskać kilka informacji, które być może przydadzą mi się kiedyś w życiu.

  Otóż w społeczeństwie świadomość powagi składania podpisów jest bardzo niska. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracodawca przy podpisywaniu pierwszej umowy o pracę z niedoświadczoną życiowo, 19-letnią dziewczyną pod jakimś pozorem wyłudził od niej złożenie podpisu na czystej kartce (np. stwierdził, że chce sprawdzić, czy podpis w dowodzie należy rzeczywiście do niej). Nieświadoma zagrożenia dokonuje podpisu i… co? Nieuczciwy pracodawca może sobie potem dopisać do tego każdą deklarację a udowodnienie mu przestępstwa będzie bardzo trudne. Pół biedy, kiedy wpisze jakąś deklarację o pożyczce- w sądzie będzie musiał udowodnić, że świadczenie miało miejsce. Co jednak, jeśli „dopisze sobie” do tego weksel na ogromną sumę, który będzie chciał zrealizować np. po 10 latach, kiedy pracowniczka będzie już miała lepszą pracę, mieszkanie, samochód etc? Albo po prostu sprzeda firmie windykacyjnej niewypełniony weksel? Takie praktyki „podpisywania czystych kartek” nie należą bynajmniej do rzadkości – zwłaszcza w małych firmach (choć i w bankach też- choć w mniej ordynarnej formie ;). Przedsiębiorca w trudnej sytuacji finansowej (np. wieloletnie zaległości wobec ZUS i US – ze sprawami w toku) może przecież pójść na całość, i w przypływie desperacji schować wszelką przyzwoitość do kieszeni i wypisać weksel na pracownika celem pozyskania pieniędzy na spłatę własnych długów.

  Jak rozumiem JEDYNYM sposobem na podważenie poprawnie sformułowanego weksla byłoby podważenie autentyczności podpisu (co jednak, gdy ten okaże się prawdziwy)? Często zdarza się, że w ciągu kilku lat charakter pisma zmienia się. Czy w przypadku, gdy analiza grafologiczna stwierdzi, iż nie można na 100% potwierdzić autentyczności podpisu, sąd ma prawo unieważnić weksel? Czy istnieją jeszcze jakiekolwiek sposoby na pozbycie się zobowiązania? Czy można np. za pomocą jakichś technik policyjnych ustalić, że podpis pod dokumentem został wykonany wcześniej, niż sam zapis weksla?

  Na swoim blogu pisze Pan, że w praktyce często zdarza się, że dłużnik praktycznie w momencie uzyskania informacji z sądu o wszczęcie postępowania sądowego o egzekucji weksla ma już na karku komornika, który wszczyna „postępowanie zabezpieczające na majątku”. Jakich formalności musi dopełnić remitent, zanim będzie miał prawo dochodzić wierzytelności drogą sądową? Czy prawo wekslowe (bądź jakiekolwiek inne) nakłada na niego obowiązek poinformowania dłużnika? Jeśli tak, to na jakich zasadach. Gdzieś obiło mi się o uszy, że w praktyce wystarczy uzyskanie wpisu w jakiejś ewidencji (w jakiej?). Czy prawo wekslowe określa jakiś minimalny okres czasu od wpisanego dnia spłaty, w którym dłużnik może wciąż uregulować należności? Czy istnieją wówczas jakiekolwiek sposoby zabezpieczenia majątku przed nieuczciwym remitentem – przepisanie majątku na rodzinę, zrzeczenie się spadku po zmarłym rodzicu w przypadku istnienia takiej możliwości etc?

  Mam nadzieję, że nie zamęczę Pana takimi pytaniami- z góry dziękuję za odpowiedzi.

 59. @Krzysiek S.:

  nie zdecydowałem się na podjęcie współpracy z bankiem

  Dobrze, że mogłeś pozwolić sobie na luksus niepodjęcia współpracy. W wielu przypadkach jest to jedyne rozwiązanie (podpisać to, co bank żąda, albo zrezygnować ze współpracy). Dobrze, jeśli przy takiej odmowie jasno zakomunikuje się partnerowi o powodach naszej decyzji. Jest wówczas szansa, że „duzi wierzyciele” zorientują się, że robią coś nie tak. A takie informacje o świadomych wystawcach docierają do mnie coraz częściej, również dzięki mojej mozolnej edukacji tutaj, na blogu :)

  jak potencjalnie niebezpiecznym narzędziem jest weksel

  Nie chciałbym, aby weksel był co do zasady uważany za narzędzie niebezpieczne. Prawidłowo stosowany niebezpiecznym nie jest. Jan Bednarczyk porównuje weksel do brzytwy – nie sposób docenić trafności analogii.

  wyłudził od niej złożenie podpisu na czystej kartce

  Pamiętam do dziś, jak w wieku lat około 15 (jak jeszcze nawet nie miałem potrzeby pomyśleć o czymś takim jak weksel :) mój ojciec przy okazji jakiejś prywatnej rozmowy ze mną złożył swój podpis na pustej kartce (aby mi pokazać jak on się podpisuje). Następnie pouczył mnie, abym – jeśli już muszę z jakichś powodów taki podpis w ten sposób składać, to aby następnie go przekreślać, żeby nie mógł być wykorzystany właśnie w takim celu, w jakim piszesz.

  Pół biedy, kiedy wpisze jakąś deklarację o pożyczce- w sądzie będzie musiał udowodnić, że świadczenie miało miejsce.

  Pragnę zauważyć, że weksel nie jest jakimś „złem wcielonym” umożliwiającym złoczyńcom na wykorzystywanie podpisanych czystych kartek (i wystarczy tylko „znieść weksle”, aby ustrzec się przed tymi problemami). Nic bardziej mylnego, a Ty ten błąd powielasz. W umowie pożyczki może być przecież zawarta klauzula, iż „pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty pożyczki w gotówce”, tym samym nieprawdą jest, że pożyczkodawca „coś jeszcze będzie musiał udowodnić”, poza zawarciem samej umowy i otrzymaniem pożyczki, na co umowę już ma. Odpada też argument o tym, że umowa pożyczki jest długa, a do weksla wystarczy skrawek papieru. Podaję zatem przepis na umowę pożyczki krótszą od weksla: Niniejszym potwierdzam otrzymanie od Jana Kowalskiego tysiąc zł tytułem pożyczki i zobowiązuję się do oddania tej kwoty 15 września 2012r. {podpis}.

  Czy w przypadku, gdy analiza grafologiczna stwierdzi, iż nie można na 100% potwierdzić autentyczności podpisu, sąd ma prawo unieważnić weksel?

  Ocena materiału dowodowego, w tym analizy grafologicznej, należy do sądu.

  Czy można np. za pomocą jakichś technik policyjnych ustalić, że podpis pod dokumentem został wykonany wcześniej, niż sam zapis weksla?

  Zobacz ten post na forum wekslowym oraz kilka kolejnych.

  Jakich formalności musi dopełnić remitent, zanim będzie miał prawo dochodzić wierzytelności drogą sądową?

  W teorii powinien tylko przedstawić weksel do zapłaty. W praktyce może nie zrobić nawet tego.

  Czy istnieją wówczas jakiekolwiek sposoby

  Sposoby na unikanie egzekucji zdecydowanie wykraczają poza tematykę tego bloga :)

 60. Pan Leszek to dobry człowiek i zna się na wekslach :) Pomógł mi w tej sprawie. Wszystko dowiedziałem się na blogu…

  Przy podpisywaniu umowy wynajmu wynajemca zażądał podpisanie weksla in blanco oczywiście w tej najgorszej dla mnie wersji. Nie zgodziłem się na taką umowe wyjaśniając dlaczego i wynajemca odstapił od weksla. Pamiętajcie ludzie najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę w temacie a później walczyć nie dajcie się wykołować jeżeli ktoś z kim macie podpisać weksel nie przedstawi konkretnych i racjonalnych powodów jego wystawienia i upiera się że weksel musi być to moim zdaniem oszust…

  W moim przypadku odstąpili od weksla co w pewny sensie daje mi powód stwierdzić że mieli dobre chęci wobec mnie. Ale tego nikt nie wie do końca a ja bez weksla w umowie śpie spokojnie…

  Pozdrawiam i dzięki Lechu…

 61. @Michał: dziękuję za miłe słowo:)

 62. Witam,

  Jestem w posiadaniu weksla własnego in blanco. Na wekslu znajduje się zapis, że jest on płatny dnia […] w […]. Pod polem, w którym należy wpisać miejsce płatności znajduje się w nawiasie słowo „domicyliat”. Czy w miejsce płatności mogę wpisać miejsce zamieszkania remitenta, mimo że pod spodem jest napisane „domicyliat”. Dodam, że według deklaracji wekslowej miejscem płatności jest siedziba remitenta. Czy nie będzie to uznane za błąd formalny z uwagi na fakt, iż domicyliat jest miejscem zamieszkania osoby trzeciej?

  Jednocześnie chciałam zapytać czy nieczytelność podpisu wystawcy może być podstawą niewydania nakazu zapłaty?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 63. Nie widzę przeciwwskazań, aby domicyliatem był remitent, choć w tym przypadku (piszę nie widząc wyglądu weksla) fakt, że „w nawiasie” jest wpisane słowo „domicyliat” nie oznacza, że domicyliat musi być na wekslu oznaczony (słowo to może być tylko częścią szablonu blankietu weksla)

  > czy nieczytelność podpisu wystawcy może być podstawą niewydania nakazu zapłaty?

  Jako że wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uwarunkowane jest przedstawieniem weksla, którego prawdziwość nie nasuwa wątpliwości, a wątpliwości to subiektywne odczucie sędziego, to należy stwierdzić, że wątpliwość może wzbudzić u sędziego podpis nieczytelny. Nie można zatem wykluczyć, że właśnie brak czytelnego podpisu może być tym, co spowoduje niechęć do wydania nakazu zapłaty (w post. nakaz.), nie wnikając już w zasadność powzięcia takich właśnie wątpliwości.

 64. Witam mam pytanie iz jestesm w kropce czytam o tych wekslach i nic nie potrafie wywnioskowac. Podam swoj przyklad chcialam wziasc dla siebie pozyczke lecz nie moge bo nie posiadam zdolnosci. Syn zaproponowal mi ze moze wziasc ja na siebie ALE chce byc pewnien ze podpisujac umowe notarialna lub weksel nie bedzie on wtajemniczony ze tak powiem jesli jak np rzekomo bym nie placila. Jesli ktos sie zna prosze o pomoc!!! nie wiem jak synowi moge dac gwarancje ze nie bedzie wtajemniczony w to.. jesli ktos mial podobny przypadek albo widzi ktos jakies rozwiazanie to prosze mi pomoc. Z gory dziekuje i pozdrawiam Klaudia

 65. Klaudia, co to znaczy, że syn „ma nie być wtajemniczony”? Jeśli syn weźmie pożyczkę na siebie, to on będzie odpowiadał za zapłatę, nie ma innej możliwości.

 66. czyli weksel ani umowa notarialna nic nie da?

 67. Klaudia, zdefiniuj co to znaczy „da”. Jeśli oznacza to „syn weźmie pożyczkę, ale nie będzie musiał jej spłacać”, to żadna umowa tego nie zagwarantuje.

 68. Witam,
  Tato miał auto w leasingu ale nie spłacał rat w terminie i w końcu mu je zabrali. Teraz ma do zapłacenia 4100zł tyle wynosi zaległość. Niestety wczoraj otrzymalismy kolejny juz list od tej firmy ale juz z inną trescią
  ” Niniejszym firma… informuje Pana, wystawcę weksla in blanco do umowy leasingu operacyjnego, iż weksel ten został wystawiony w nastepujacy sposob:
  -Do umowy…
  -suma weksla 4100
  -termin platnosci
  -miejsce płatności
  Mając na uwadze powyższe firma … wzywa do wykumienia weksla we wskazanym terminie 28.10.2012.
  Nie wykupienia weksla w powyzszym terminie skutkowac bedzie skierowaniem sprawy do postepowania nakazowego co spowoduje zwiekszenie zobowiazania o koszty sadowe i komornicze(wynoszace 15% kwoty weksla). ”
  Taka jest treść listu i nie wiemy co robić, czy jakoś można się odwołać, rozważając to iż tydzien wczesniej dostal tylko upomnienie o splacie danej kwoty i ze mozliwe jest rozlozenie jej na raty a teraz nagle ten WEKSEL. Umowy nie znam z tą firmą co tam ojciec podpisywał a według wzorników weksla to co przesłali to tylko powiadomienie chyba tak? że go wystawili?
  Nie jestesmy w stanie w tym terminie uregulować tej kwoty. Czy jest możliwosc jeszcze podpisania ugody z ta firma by rozpisali na raty? Co robić ? :(
  Pozdrawiam i z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc

 69. @tatiana: zawsze istnieje możliwość podpisania ugody, ale wymaga to woli obu stron. Należy zatem zwrócić się z taką prośbą do wierzyciela.

 70. @tatiana

  a czy wartość przejętego samochodu została uwzględniona przez firmę leasingową w rozliczeniu?

  Ogólnie rzecz biorąc (i trochę upraszczając), suma niezapłaconych rat winna być pomniejszona o wartość samochodu, który został przejęty przez firmę leasingową.

 71. Dziękuję Lechu właśnie staram się o tę ugodę ale chcą już jakiejkolwiek wpłaty w tym miesiącu ale tłumacze im że to w tej chwili nie możliwe bo nie ma ojca w kraju że listopad będzie bardziej realny termin.
  dr Dariusz Bucior – nie wiem co ta firma uwzględniła a co nie, myślę że wiedzą co robią i tylko czekają by dorwać każdy grosz, niestety, jeśli masz jakąś mądrą podpowiedz dla mnie,pytanie ktore moglabym im w takiej sytuacji zadać byłabym wdzięczna, nie wiem jak wyglądała umowa i na jakich warunkach była podpisywana ale przecież muszą istnieć reguły i zasady leasingu operacyjnego danej firmy…… prawda? hmm

 72. @tatiana

  Przede wszystkim spróbuj ustalić, co składa się na kwotę, której żąda firma leasingowa. Jeżeli jest to suma rat przewidzianych w umowie a niezapłaconych (porównaj to z harmonogramem rat leasingowych załączonym do umowy) wraz z wartością końcową (powinna być wskazana w umowie i harmonogramie), to znaczy, że firma leasingowa nie odliczyła wartości przejętego samochodu.

  Zobacz, jak kwestia rozliczeń po wypowiedzeniu umowy leasingu jest uregulowana w umowie leasingu lub ogólnych warunkach leasingu załączonych do umowy.

  Zobacz również art. 70915 kodeksu cywilnego oraz np. wyrok Sądu Najwyższego z 26.10.2011, I CSK 715/10: „Co do zasady dochodzona należność z tytułu niezapłaconych rat leasingowych powinna zostać zmniejszona o wartość odzyskanego przez finansującego przedmiotu leasingu”.

 73. Witam
  mam prośbę o poradę. Jak mam wypełnić weksel in blanco aby zabezpieczyc się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami podpisania takiego dokumentu. Treść umieściłem poniżej. Czy mogę prosić o poradę ?.

  DEKLARACJA WEKSLOWA

  [Nazwa miasta], dnia ……………….

  I. Niżej podpisany/a Uczestnik studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „NOWOCZESNE KOMPETENCJE – PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ.”:

  Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………
  Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………………………….
  PESEL: ……………………………………………………………………………………………………
  Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………..
  Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………..
  (w przypadku gdy różni się od adresu zamieszkania)

  zwany/a dalej Wystawcą weksla „in blanco” oświadczam, że celem zabezpieczenia zobowiązań
  w stosunku do [Nazwa uczelni], z tytułu należytego wykonania przeze mnie postanowień Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu „NOWOCZESNE KOMPETENCJE – PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam do dyspozycji [Nazwa uczelni, miejscowość] w [Nazwa miasta] weksel własny („in blanco”), który [Nazwa uczelni,miejscowość] będzie miała prawo wypełnić stosując kwoty czesnego zawarte w §10 Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu „NOWOCZESNE KOMPETENCJE – PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ.”.

  II. Uprawnienia [Nazwa uczelni, miejscowość], co do sposobu wypełnienia weksla „in blanco”:

  1) W razie pisemnego wezwania do wykupu wypełnionego weksla listem poleconym wysłanym przynajmniej na 7 dni przed datą płatności weksla na wyżej wskazany adres zamieszkania (lub adres do korespondencji) Wystawcy, Wystawca zapłaci kwotę weksla bez protestu w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.
  2) Wystawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawiony przez siebie weksel „in blanco”, na warunkach określonych w Umowie, oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową zapłatę sumy pieniężnej z weksla.
  3) Weksel podlega zwrotowi Wystawcy po spełnieniu zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu „NOWOCZESNE KOMPETENCJE – PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ” (ukończenie danego kierunku i edycji studiów podyplomowych).
  4) Weksel będzie płatny przelewem na rachunek [Nazwa uczelni, miejscowość]:

  [Nazwa banku] Oddział [Miasto]
  Ul. [Ulica, nr, kod, miasto]
  [nr.rachunku]

  ……………………………………
  Czytelny podpis Wystawcy Weksla

  §10 Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu „NOWOCZESNE KOMPETENCJE – PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ.”.

  §10
  1. Słuchacz zobowiązany jest do udziału w minimum 80% zajęć przewidzianych programem studiów. Obecność na zajęciach potwierdzana jest przez prowadzących w dzienniku zajęć oraz przez podpis uczestnika na liście obecności.
  2. Przekroczenie limitu 20% nieobecności jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu.
  3. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pobrana opłata za uczestnictwo w projekcie nie podlega zwrotowi, a dodatkowo Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty czesnego stanowiącego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które dla kierunku
  [Nazwa kierunku] – edycja 1
  wynosi: 4000 zł
  słownie: cztery tysiące złoty

  Treść weksla In blanco
  WEKSEL IN BLANCO
  Miejscowość………………………………………………………………………………………………………………………………
  Data……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Kwota(liczbowo)………………………………………………………………………………………………………………………..
  Dnia……………………………………………………………………….. zapłacimy bez protestu za ten sola weksel
  Na zlecenie…………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  w miejscowości…………………………………………………………………………………………………………………………..
  kwota(słownie)…………………………………………………………………………………………………………………………..
  płatny (bank, nr rachunku bankowego)………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Podpis/y

  pzdr.Wojtek

 74. @Wojtek: przede wszystkim weksel powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie”. Proponowany weksel jej nie zawiera.

  Zakładając jednak, że tak, weksel powinno się wystawić:

  WEKSEL
  Kraków, 27 października 2012r. Na … … zł
  Dnia … … … zapłacimy za ten weksel na rzecz
  [tutaj podana nazwa szkoły/firny itp.]
  ale nie na jej zlecenie
  w Krakowie sumę … … … … zł
  płatny w [bank/miejsce/etc.]
  podpis

 75. Dziekuje bardzo za odpowiedź.
  Zadzwoniłem na uczelnie i dowiedziałem się że nie mogę zmienić treści Weksla in blanco tzn.przekreslić „Na zlecenie” i wpisać „nie na zlecenie”….wiec chyba nie skorzystam z tej oferty studiów….za duże ryzyko.
  pzdr.Wojtek

 76. @Wojtek: chwalę odwagę cywilną. Wykazałeś się chyba większą inteligencją niźli ta uczelnia, jeśli można tak porównać, zatem to ich strata, a nie Twoja :) Z ciekawości się spytam i będzie mi miło, jak odpowiesz – która uczelnia używa takich weksli? Jeśli by uznać, że roszczenie o zapłatę czesnego ma charakter kredytu konsumenckiego, to żądanie przez uczelnię weksla bez klauzuli „nie na zlecenie” jest wykroczeniem! Pomijając już banalny fakt „nierozsądności” podpisywania weksla in blanco z klauzulą „na zlecenie”.

 77. Witam p.Leszku
  Wyslałem panu pryawtną wiadomość z nazwą uczelni.
  Jeszcze raz bardzo dziekuje za pomoć !.

  pzdr.Wojtek

 78. Chcę otrzymać pożyczkę gotówkową na kwotę 10.000 pln w firmie para bankowej NowaPozyczka.pl we Wrocławiu piszą, że zobowiązana jestem przedstawić zabezbieczenie weksel in blanco zawierający klauzulę ,,nie na zlecenie,, wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie).
  Prosze mi pomóc, czy jest to dla mnie bezpieczne, czy nie będzie tak, że podpiszę weksel, a pieniędzy nie będzie na moim koncie i raty będą do spłaty ( na 3 lata po 308.78miesięcznie)
  Oprócz tego mam wpłacić na ich konto 600pln za doradztwo, rozpatrzenie wniosku, ewidencję umowy przedwstępnej i weryfikację zabezpieczeń

 79. Jolu, konieczność wpłaty z Twojej strony oznacza oszustwo, żadnych pieniędzy nie zobaczysz, lepiej daruj sobie tę firmę

 80. Bardzo dziekuję za cenną informację , z góry jeszcze raz dziękuję , no tak też intuicja mi podpowiadała naciągacze okrutni.

 81. Dzień dobry Panie Leszku,

  Mój tata jest zatrudniony jako dostawca. Pracodawca przy podpisaniu umowy o pracę na czas określony oczekuje od taty podpisania deklaracji wekslowej, w której byłby wystawcą.
  Oto treść deklaracji:

  „Deklaracja wekslowa
  (dane taty jako wystawcy)

  dla zabezpieczenia wierzytelności przedsiębiorstwa X, składa w załączeniu do dyspozycji pb-twa X weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” ze swojego wystawienia, który pb-two X ma prawo wypełnić w każdym czasie w wypadku nie rozliczenia powierzonego majątku w gotówce lub w ruchomościach, niedotrzymania terminów płatności wskazanych na fakturach VAT na sumę odpowiadającą zadłużeniu wobec pb-twa X z tytułu należności głównej, odsetek ustawowych i kosztów procesu oraz opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając o tym listem poleconym przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności na wskazany adres.
  (miejscowość, data, wraz z podpisem wystawcy weksla).

  Niniejszym wyrażam zgodę na treść powyższej deklaracji, jako poręczyciel wekslowy. W przypadku wypełnienia weksla przez pb-two X winien być na równi z wystawcą weksla zawiadomiony o terminie płatności weksla na 7 dni przed upływem tego terminu pod wskazany adres.
  (dane poręczyciela).”

  Panie Leszku, proszę o wypowiedź, czy forma, którą narzuca pracodawca jest prawnie dozwolona w jakiejkolwiek części? Dodatkowo wspomnę, że tata podpisał oświadczenie, w którym zgadza się na ponoszenie wszelkich konsekwencji finansowo-prawnych jakie mogą wystąpić w przypadku kolizji, wypadków, uszkodzeń powstałych z wyniku jego winy.

  Z góry serdeczne podziękowania za odpowiedź.

 82. Pani @Alicjo, cóż ja mogę poradzić, zazwyczaj odradzam podpisywania weksli in blanco ;) Nie podałaś treści weksla, podejrzewam że jest to „czysty blankiet”, czyli w praktyce nie polecany przeze mnie do podpisania. Zakres odpowiedzialności też jest według mnie niejasny, np. cóż to oznacza, że tata odpowiada za „niedotrzymanie terminów płatności wskazanych na fakturach VAT”? Jak mam rozumieć tę odpowiedzialność, skoro tata pracuje jako dostawca?

  Jeśli już koniecznie chce się zabezpieczać powierzony majątek wekslem, to nie wekslem in blanco, tylko wekslem zupełnym + umowa wekslowa z wyraźnie określonymi warunkami. Dostaje towar na 10 tysięcy, to wystawia weksel na 10 tysięcy i zawiera odpowiednią umowę.

  A w praktyce – wolałbym jednak pozostać przy umowach terminowych. A może zmienić pracodawcę? :)

 83. Witam
  Prosze o rade,pracuje w biurze w prywatnej firmie pocztowej,dostałam telefon słuzbowy i pracodawca zyczy sobie abym podpisala weksel in blanco jako zabezpieczenie na wypadek gdybym uzywala go do prywatnych rozmów.Tłumaczy mi to w ten sposób że poniewaz zarabiam okolo dwóch tysiecy a nadzwonie na przyklad na trzy tysiące to nie starczy mu mojej wypłaty na pokrycie rachunku telefonicznego.Według mnie weksel to przesada co Pan radzi?Podpisac?weksel in blanco na używanie w pracy telefonu slużbowego??Obłed……

  Pozdrawiam
  Joanna Kotuch

 84. @joanna – tak, weksel za możliwość używania narzędzia pracy jakim jest telefon, to przesada. Równie dobrze można by żądać weksla za korzystanie ze służbowego krzesła (wszak można powycierać drogą skórzaną tapicerkę ;) Może proszę zasugerować pracodawcy „telefon na kartę”? Poza tym każdy abonament ma możliwość ustawienia blokady po przekroczeniu odpowiedniego salda.

 85. krzysztof says

  Panie Lechu jestem aplikantem radcowskim i od dwóch dni czytam Pańskiego bloga. Na studiach oczywiście niejednokrotnie miałem do czynienia z prawem wekslowym, ale dopiero po lekturze pańskich rad w pełni ( o ile w ogóle można tak powiedzieć;-) ) doceniłem istotę weksli i ich potencjalne zastosowania.
  Dziękuję i pozdrawiam, życząc Panu wszystkiego dobrego i wielu ciekawych artykułów.

 86. Dziękuję, @krzysztofie :)

 87. witam,mam problem z odebraniem wł.mieszkania,posiadał je mój tata i można tak powiedzieć pożyczył swojej siostrze by zrobiła zamiane.Po roku miała je oddać,należało ono do mnie.mineło już ponad 10 lat z roku na rok przeciąga mówiąc abym jeszcze trochę poczekała.nieposiadam żadnej umowy pisemnej,jedynie co to tylko ustną.jakie kroki powinnam poczynić,dodam jeszcze że ”ciocia” pracuje w społdzielni mieszkaniowej, a jej córka prowadzi biuro nieruchomości.z góry dziekuje

 88. @Ewelino, sprawy mieszkaniowe nie są tematem tego bloga. Może sprawdź tu? http://www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl/

 89. andrzej says

  Witam,
  jestem poręczycielem zabezpieczenia wekslowego bliskiej osoby z rodziny, która jest ajentem w firmie. Otrzymaliśmy następującą wiadomość od tej firmy:

  W związku z terminem wymiany Umów Agencyjnych (planowane na grudzień), zachodzi konieczność wymiany weksli oraz deklaracji wekslowych.
  W nowej Umowie oraz deklaracji wekslowej pojawi się zapis:
  „…Złożył weksel gwarancyjny in blanco z zastrzeżeniem (bez protestu), z poręczeniem oraz deklaracją wekslową…”
  Mówiąc krótko, nowe weksle nie są określone kwotowo jak to ma miejsce obecnie w Państwa przypadku.

  Trochę obawiamy się sformułowań tutaj zawartych, jednocześnie chcielibyśmy pomóc naszej bliskiej, bo bez podpisania umowy dostanie wypowiedzenie. Czy podpisać taką nową umowę? Jak się ewentualnie zabezpieczyć przed wpisaniem astronomicznej kwoty?

 90. @Andrzej: Ze strony poręczyciela można ograniczyć swoje poręczenie do ustalonej kwoty (np. „poręczam do kwoty 100 tysięcy zł {podpis}”). Zabezpieczenia przed wpisaniem astronomicznej kwoty nie ma – zawsze istnieje taka możliwość, a potem dłużnik albo się wybroni, albo nie. Przy okazji: czy weksel jest „nie na zlecenie” oraz czy na wekslu podany jest remitent?

 91. andrzej says

  Dziękuję za szybką odpowiedz. Od kilku dni czytam w necie wszystko co jest dostępne na ten temat. Z tej strony dopiero doczytałem na co zwracać uwagę. Czy weksel jest „nie na zlecenie” oraz czy na wekslu jest podany remitent – nie wiem, bo jest to ponoć tajemnica jak wygląda weksel i dopiero się dowiem w momencie dostarczenia go do podpisania. Tak jak pisałem wcześniej – ma być dołączona deklaracja wekslowa, chociaż na tej stronie jest podane, że powinno się to nazywać umową.

 92. Czy weksel jest „nie na zlecenie” oraz czy na wekslu jest podany remitent – nie wiem, bo jest to ponoć tajemnica jak wygląda weksel i dopiero się dowiem w momencie dostarczenia go do podpisania.

  Andrzeju, jesteś mi winien za czyszczenie monitora – ubrudziłem go od śmiechu :) Takiego remitenta to w tyłek można kopnąć na rozpęd, a nie mu weksle in blanco podpisywać.

  Ale zrobisz jak zechcesz :)

 93. Andrzej says

  Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź, w takim razie od teraz bardzo stanowczo będę domagał się dostarczenia mi dokumentów, abym się mógł z nimi wcześniej zapoznać przed podpisaniem. Na marginesie mogę dodać, że niemożność dostarczenia dokumentów jest tłumaczona „tajemnicą firmy”.

 94. :O Pozostawię to bez komentarza…

 95. Witam,

  chcę podjąć współpracę z firmą telekomunikacyjną jednak wymagany jest weksel własny in blanco, który wygląda następująco:

  …………..dnia……………….Na……………………. zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie……………………… sumę ……………………Płatny…………….

  Wg wytycznych mam złożyć podpis pod spodem (nic nie wypisywać), a na odwrocie wpisać dwóch poręczycieli wraz z podpisami.

  Do weksla jest porozumienie jednak w porozumieniu nie ma kwoty, jest zwrot że jeśli wystawca nie wywiąże się w terminie z obowiązku zapłąty należności z tytułu umowy to wtedy mogą wypełnić weksel.

  Czy firma może sobie wpisać dowolną kwotę, czy tylko taką o której mowa w umowie?
  Co jeśli umowa zostanie rozwiązana?
  Czy bez wyroku sądu mogą domagać się zapłaty?

  Proszę o pomoc.

 96. @Anno, odradzam podpisanie takiego weksla, chyba że chcesz ryzykować przeżyciem takiego kotła. :)

 97. Witam,

  jeśli nie podpiszę weksla to wydaje mi się że oni nie zgodzą się na podpisanie ze mną umowy, a tym samym nie podejmiemy współpracy.

  – Czy jest może jakiś inny bezpieczniejszy weksel, bo dzisiaj byłam u radcy prawnego i ten powiedział, że nawet jeśli sobie wpiszę firmę XYZ czy datę (Jak Pan radzi) to oni sobie mogą to przekreślić i wpisać inne dane.

  – Prezes tej firmy zapewnia, że jeśli nie zrobię żadnego „przekrętu” np. nie wezmę na nikogo pożyczki to nie zostanie on użyty.

 98. Przekreślenia to zmiana treści weksla i nie odpowiadasz wówczas wg zmienionego tekstu.

  Zapewnienie prezesa urocze, ale zupełnie niewiarygodne. Internet jest pełen skrzywdzonych ludzi, którym remitenci niesłusznie wypełnili weksle i odebrali majątki życia – i wszystko zgodnie z prawem. Jeśli praca w tej cudownej firmie jest tego warta, możesz podpisać taki weksel w ciemno. Ja jednak odradzam.

 99. No i po współpracy, bez weksla sie nie zgadzają zawrzeć umowy. Mogą pójść na rękę i wpisać jedynie kwotę 60 000 reszta pól musi być pusta. Dla mnie to za dużo dlatego podziękowałam :/

 100. Gratuluję odwagi cywilnej. Przy okazji: chyba możesz już napisać jaka to firma? :)

 101. Panie Lechu bardzo dziękuję za wielką pomoc. Gdyby nie Pana rady to chyba bym to podpisała a potem strach pomyślec co by było :/ pozdrawiam serdecznie :)
  Ps. Napiszę maila z nazwą firmy, bo nie chcę się narazić komukolwiek

 102. Krzysztof says

  Mam tak wypisany weksel na urzędowym blankiecie wekslowym:
  Wrocław, dnia 08. lutego 2002r. Na 1610,32
  08 lutego 2020 zapłac.ę bez protestu za ten solo
  Weksel na zlecenie P.W. „M…..” Mio…… K…… sumę
  jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych 32/100
  ———————————————————————
  ——————————– Zi……….. Da ………………….
  ——————————- dane adresowe
  Płatny ———————
  Podpis imię nazwisko

  Czy ten weksel uległ już przedawnieniu?

 103. @Krzysztof, oczywiście, że nie uległ przedawnieniu. Już w lutym 2020r. posiadacz weksla będzie się mógł domagać zapłaty niebagatelnej wówczas sumy 1610,32zł :)

 104. Krzysztof says

  Czy mam rozumieć po tym co przeczytałem, że jeśli podpisałem weksel w poniższy sposób, do tego weksla w dniu 24.10.2002, była sporządzona umowa wekslowa i deklaracja wekslowa to w tej chwili wierzyciel może ten weksel wypełnić w dowolny sposób. Czyli może wpisać dowolna datę wystawienia, już po dacie sporządzenia umowy wekslowej, może wpisać zupełnie dowolną kwotę należności, może wpisać dowolne miejsce i dowolną datę zapłaty za ten weksel i bez problemu może ze mnie tę kwotę windykować. Niezależnie od tego ile faktycznie powinienem zwrócić pieniędzy, z jakiego tytułu one były należne i że roszczenie z tytułu faktury, którą ten weksel zabezpieczał przedawniło się w 2006 roku.
  Weksel wypisany jest na Urzędowym blankiecie wekslowym na marginesie tego blankietu jest zapis,
  „Urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej 200 zł” i „opłata skarbowa 20gr „
  ……………, dnia ………………..19…………..r. Na …………..
  …………………………… zapłac.ę bez protestu za ten ….
  weksel na zlecenie ………………………………..…… sumę
  …………………………………………………………………………………
  ———————————————————————
  ——————————– Nazwisko Imię
  ——————————- dane adresowe
  Płatny ——————— Podpis imię nazwisko

 105. @Krzysztof: temat trochę za skomplikowany na dyskusje w komentarzach. Redukując problem do absurdu – „podpisałem czystą kartkę papieru, czy jej posiadacz może wpisać tam cokolwiek”? No, teoretycznie nie może, ale jak wpisze, to nie zawsze prawda wypłynie na wierzch jak oliwa-sprawiedliwa ;) Tym samym – podpisanie takiego weksla może spowodować, że wystawca zapłaci coś, co opierając się na niewekslowych dowodach, byłoby zupełnie nieegzekwowalne. I dlatego tak samo jak się dziecko uczy podpisu, to i uczy się, aby czytać się co podpisuje i nie podpisywać czystej kartki, tak też powinno uczyć się dzieci, że zacytowanego powyżejweksla in blanco też się nie powinno podpisywać, bo zasadniczo różnica pomiędzy takim wekslem, a czystą kartką papieru jest praktycznie nieistotna (a nawet gorzej – z podpisania czystej kartki nie wynika, że ktoś chciał się zobowiązać wekslowo, w przeciwieństwie do podpisania kartki ze słowem „weksel”).

 106. Krzysztof says

  Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź, ale niestety popełniłem błąd to nie ma być data 08.luty 2020, 08. luty 2002

 107. @Krzysztof: Cóż, w takiej sytuacji weksel jest przedawniony, jako że minęło już ponad 3 lata od terminu płatności.

 108. Krzysztof says

  Dzikuję za odpwiedzi :-)

 109. witam , od kilku lat prowadzę sklep ogolnospozywczy, zatrudniam czasem kogos na sezon wakacyjny lub swiateczny kiedy jest wiecej pracy umowa (cywilnoprawna), niestety za kazdym razem taka współpraca konczy sie sporybi brakamiw towarze lub uszkodzeniem sprzetu(komputer,terminal, kasa) , proszę o wskazówkę jak poprawnie wystawic weksel inblanco
  jestem juz bardzo zmeczona takimi sytuacjami, ostatnie zajscie ksiegowa oszacowala na 22 tys straty!! nie moge sobie pozwolic na takie prezenty.. chyba nikt nie moze :)

 110. @iva: na tę okoliczność należy sporządzić umowę o odpowiedzialności materialnej pracownika, nie powinno się takich roszczeń zabezpieczać wekslem in blanco. Szczegóły w kodeksie pracy.

 111. Witam,

  Mam pytanko i będę wdzięczna za pomoc…
  Byłam wczoraj na rozmowie o pracę gdzie wszystko było fajnie jednakże na dowiedziałam się o przy umowie muszę podpisać weksel dodam że mam założyć działalność gospodarczą i podpisać umowę firma w firmę i nie wiem co robić??? :( podobno podczas podpisania umowy z klientem mam pobierać zaliczkę…
  Przed chwilą wysłałam zapytanie o poniższej treści i jestem zagubiona bo praca wydawała się fajna ale…

  „1. Czy do weksla o którym była mowa będzie sporządzona umowa wekslowa?

  2. Czy w wekslu będą zawarte poniższe dane czy też będzie totalnie czysty?

  – data wystawienia

  – miejsce wystawienia

  – oznaczenie remitenta

  – klauzula „nie na zlecenie”

  – oznaczenie symbolu waluty
  Z góry dziękuję za odpowiedź”

  Pozdrawiam
  Kasia

 112. @Kasiu, jeśli pytaniem skierowanym do mnie jest:

  co robić???

  To odpowiedź jest tylko jedna – zachować szczególną ostrożność.

  Przy okazji proszę się spytać przyszłego pracodawcy, czy na zabezpieczenie wypłaty Twojego wynagrodzenia wystawi Ci weksel in blanco – taki sam, jak Ty jemu. Chętnie poznam odpowiedź :)

 113. zadam to pytanko… masz racje ciekawe jak zareaguje hm???
  jeżeli pozwolisz to podzielę się z tobą odpowiedzią na mojego maila i poproszę o opinię wtedy.
  mam obawy dlatego troszkę spanikowałam :(

 114. Jestem bardzo ciekawy reakcji :)

  A tak w ogóle co to za praca? Naprawdę taka dobra, że warto dla niej zastawiać swój cały majątek obecny i przyszły?

 115. cre maximus

 116. Fajnie, że podałaś nazwę, ale pytałem się bardziej o to, co byś robiła i ile byś mogła zarobić:)

 117. witaj
  chciałabym podesłać ci do oceny na maila wzór weksla który otrzymałam i porozumienie wekslowe do oceny… czy jest to możliwe???
  z góry dzięki
  pozdrawiam
  k

 118. Wejdź na https://forum.remitent.pl zarejestruj się, załóż nowy wątek i umieść tam skany weksla, podyskutujemy wówczas :)

 119. watek założony temat analoginy do mojej prośby :)

 120. Wątek jest tutaj http://www.forum.remitent.pl/viewtopic.php?f=2&t=563 zainteresowanych zapraszam :)

 121. krzystof m. says

  miasto, data 02.02.2002r.

  Deklaracja wekslowa

  Deklaracja wekslowa do weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie roszczeń wynikających z §7 i §8 umowy o współpracy zawartej w dniu 13.04.2012r. pomiędzy Panem janem kowalskim, zwanym dalej Usługodawcą
  firma zombie NIP ……, REGON ……, reprezentowana przez komplementariusza – ………… zwaną dalej Usługobiorcą.

  §1
  Usługodawca składa do dyspozycji Usługobiorcy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  §2
  W razie naruszenia przez Usługodawcę postanowień umowy opisanych w §7 i §8 umowy o współpracy Usługobiorca ma prawo wypełnić weksel własny na kwotę 150 tys. pln (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) łącznie z należnymi odsetkami ustawowymi.

  §3
  Usługobiorca uprawniony jest do opatrzenia weksla klauzula bez protestu i datą płatności według swojego uznania. Wystawca weksla wyraża zgodę na przeniesienie praw z tytułu dochodzenia należności na rzecz podmiotu trzeciego, a przez to realizację praw majątkowych wyrażonych w wekslu przez prawnego posiadacza weksla.
  §4
  O wypełnieniu weksla Usługobiorca jest zobowiązany zawiadomić Usługodawcę listem poleconym wysłanym na adres ………………….. Zawiadomienie o wypełnieniu weksla powinno zostać wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem jego płatności .

  §5
  Zapłata weksla nastąpi na rachunek bankowy prowadzony przez …………..
  §6
  Usługodawca zobowiązany jest zawiadomić Usługobiorcę o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku zaniedbania obowiązku powiadomienia Wierzyciela o zmianie adresu zawiadomienie dokonane na ostatni znany Usługobiorcy adres Usługodawcy będzie uważane za skutecznie doręczone.

  §7
  Deklaracja wekslowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  ……………………………………………………. ………………………………………………………..
  Usługobiorca Usługodawca

  czytelny podpis czytelny podpis

  Dokument stanowiący weksel in blanco, będący zabezpieczenie roszczeń Usługobiorcy z tytułu umowy o współpracy

  MIEJSCOWOŚĆ: wpisana

  DATA: ………………………

  KWOTA: ………………….

  Do dnia …………………………….. zapłacę bez protestu za niniejszy sola weksel na zlecenie firmy zombie, lub podmiotu trzeciego w przypadku przeniesienia prawa egzekwowania ………………………………………………………………………..kwotę ……………………………….
  słownie ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Z PANA STRONY ZROZUMIAŁEM ZE PODPISUJĄC COŚ TAKIEGO JESTEM NA WIEKI WIEKÓW UWALONY I MOŻNA ZE MNIE ZEDRZEĆ DOWOLNĄ KASĘ?????

 122. @Krzysztof: największym ryzykiem jest to, że firma zombie może dokonać indosu weksla, będziesz wówczas zobowiązany do zapłaty wymienionej na wekslu sumy, choćby była ona wpisana przez firmę zombie niesłusznie.

 123. Mateusz says

  Witam. Problem jest taki – pracuje jako magazynier (umowa o prace). Pracodawca postanowił wprowadzić „weksel in blanco bez protestu” które musimy podpisać. Przy zarobkach 1600 brutto. Towar w magazynie wart jest jakiś 1 mln zł. Czyli podsumowując zarabiając najniższą krajową jestem odpowiedzialny za 1mln zł. Czym grozi mi podpisanie takiego weksla?

 124. @Mateusz: proszę o podanie treści weksla, który miałbyś podpisać.

 125. Mateusz says

  Podam niebawem. jeszcze go nie widziałem, dzis była tylko taka informacja.

 126. @Mateusz: oprócz weksla powinieneś jeszcze poznać treść umowy wekslowej. Jak już będziesz to miał, umieść treści na forum (https://forum.remitent.pl), to podyskutujemy o tym.

 127. Mateusz says

  Ok wysłałem weksel na forum.remitent.pl

 128. Ewelina says

  Witam,
  mam nietypową sytuację, jeśli chodzi o dochodzenie roszczenia z weksla.
  Na zabezpieczenie roszczenia z umowy zostały wystawione 2 weksle. Wysłałam do wystawcy wezwanie do wykupu weksla, przy czym w wezwaniu do jego wykupu zostały popełnione błędy, na skutek których wystawca może dojść do wniosku, że wypełniłam 2 weksle na to samo roszczenie (raz podałam, że weksel został wypełniony i wskazałam datę jego wypełnienia, natomiast w innym miejscu wskazałam, że weksel został wypełniony w innym dniu). Faktycznie nie wypełniłam jeszcze żadnego weksla.
  Jakie, Twoim zdaniem, mogą być negatywne skutki, jeśli wyślę ponowne wezwanie do wykupu weksla, w którym poinformuję, że wypełniłam drugi weksel na tę samą kwotę jak w pierwszym wezwaniu, biorąc pod uwagę, że kilka dni temu wysłałam wezwanie o wypełnieniu pierwszego weksla?
  Chciałabym dochodzić roszczenia przed sądem z drugiego weksla i jako załącznik załączyć drugie wezwanie. Zaznaczam, że weksle te nie zostały oznaczone jako weksel nr 1 i nr 2, po prostu wystawca na zabezpieczenie roszczenia wystawił dwa weksle.
  Czy w tej sytuacji widzisz jakieś zagrożenia?

 129. @Ewelina, jak chcesz tu podyskutować nad tą sprawą, to zapraszam na forum (https://forum.remitent.pl), opisz sprawę, załącz skan weksla i/lub deklaracji i/lub wezwania do zapłaty i zobaczymy co tam się kryje :) Pozdrawiam.

 130. Witam,
  Mam następujący problem, podpisałem weksel na użytkowanie sprzętu na daną kwotę , niestety sprzęt tj. telefon został mi skradziony złożyłem zawiadomienie na Policji , co w takiej sytuacji będę musiał zwracać pieniądze w takiej sytuacji ??

 131. @Paweł – to zależy jak się umawiałeś z właścicielem sprzętu. Każda sytuacja jest możliwa.

 132. Mam pytanie czy taki weksel in blanco na zabezpieczenie pożyczki jest prawidłowy? Bardzo proszę o pomoc, sprawa jest pilna.

  WEKSEL IN BLANCO

  Miejsce wystawienia weksla: …………………………,
  Data wystawienia weksla: …………………………,
  Kwota (suma wekslowa wyrażona cyframi): ………………………… zł.
  ………………………………. (termin płatności; dd, mm, rrrr), zapłacę(-ą, -imy) …………….……….
  za ten …………….. weksel, ale nie na zalecenie ………………………………………………………..
  sumę……………………………………………………..…………………… (kwota zapisana słownie).
  Dodatkowe klauzule wekslowe:………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………….
  Weksel płatny w ……………………..

  Imię i nazwisko wystawcy
  Adres wystawcy

 133. @Przemek – miejsce wystawienia, data wystawienia, remitent, miejsce płatności – powinny być wystawione.

  Jeśli jest to pożyczka i wiadomo ile i kiedy oddajemy, to i suma i termin płatności powinna być wpisana.

  Zamiast „zapłacę za ten weksel ale nie na zlecenie …”
  radzę
  „zapłacę za ten weksel na rzecz … ale nie na zlecenie”

 134. Bardzo dziękuję za mega szybką odpowiedź, a nie mogę tych wszystkich rzeczy:miejsce wystawienia, data wystawienia, remitent, miejsce płatności wypisać później? Będzie to w tym wypadku jakiś błąd?

  rozumiem , że powinno brzmieć:

  zapłacę za ten weksel na rzecz FIRMA XYZ ale nie na zlecenie sumę…..?

  sama nazwa firmy wystarczy po słowie NA RZECZ?

  i drugie pytanie?
  dałem do podpisu kilku klientom weksel z klauzulą: jak w pierwszym moim wpisie czyli zapłacę(-ą, -imy) …………….……….
  za ten …………….. weksel, ale nie na zalecenie ………………………………………………………..
  czy taki opis będzie unieważniony przez sąd w razie złożenia go w sądzie?

  Dziękuję za odp.

 135. @Przemek – temat bardziej do dyskusji niż do krótkiej odpowiedzi. Zamieść to pytanie na forum (https://forum.remitent.pl)

 136. A czy mogę wysłać na maila: blog@remitent.pl poprawiony przeze mnie weksel zgodnie z twoimi wskazówkami? Czy mogę liczyć na odp poprzez maila? Nie chce się logować na stronę forum.

 137. Porady @ są płatne.

 138. Czy skutecznym zabezpieczeniem weksla in blanco jest umieszczenie umowy wekslowej na jego rewersie?

 139. @Jakub – zależy o zabezpieczeniu przed czym piszesz. Jeśli o tym, aby było wiadomo, co dany weksel in blanco zabezpiecza – to jest to dobry sposób. Natomiast aby zabezpieczyć się przed dostaniem się weksla w niepowołane ręce na drodze indosu, to lepszym sposobem jest klauzula „nie na zlecenie”.

 140. Dziękuję za szybką odpowiedź. Chodziło mi o to, aby mieć pewność, że dany weksel in blanco może być uzupełniony wyłącznie zgodnie z umową wekslową.

 141. @Jakub – zdefiniuj co rozumiesz przez pojęcie „może być uzupełniony”.

  Żadna umowa wekslowa nie uchroni przed tym, że nieuczciwy posiadacz wpisze na wekslu o 5 zer za dużo i skieruje sprawę do sądu.

  Natomiast aby mieć możliwość obrony przed niezgodnym z umową wypełnieniem weksla kaucyjnego in blanco, wystarczy mieć podpisaną przez posiadacza weksla umowę wekslową oraz wiarygodny dowód, że umowa ta dotyczy tego właśnie weksla – treść tej umowy nie musi się znajdować koniecznie na rewersie weksla, wystarczy tylko obecna tam wzmianka o niej (np. „weksel niniejszy zabezpiecza roszczenie wynikające z umowy pożyczki z dnia … i może być wypełniony zgodnie z podpisaną w tym dniu umową wekslową”).

 142. Dziękuję!

 143. Mathieur says

  Witam,

  co do wypełniania weksli in blanco, mam pytanie.

  Parę razy spotkałem się już z praktyką, że weksel własny in blanco, tak jak w powyższych przykładach – jedynie podpisany przez wystawcę, jest wypełniany przez remitenta na podstawie „deklaracji” wekslowej również o datę wystawienia weksla – jednak w sposób, który nie wydaje mi się prawidłowy, a mianowicie o datę wypełnienia weksla przez ten podmiot, który go posiada jako zabezpieczenie.

  Wydaje mi się, że „data i miejsce wystawienia wekslu” powinny być zależne od czegoś, co można by nazwać Prawdą Obiektywną. Tzn. – jeśli jestem wystawcą, i wręczam mojemu kontrahentowi podpisany weksel in blanco 01.01.2001 r. w Ustrzykach (jednak nie wpisuję tego na wekslu), to ów remitent nie powinien mieć dowolności co do uzupełnienia weksla o atrybut określony w art. 101 pkt 6 Prawa wekslowego. Stąd też, wypełniając go rok później w Warszawie, nie powinien wpisywać 01.01.2002, Wwa – tylko to miejsce i datę, w którym mu weksel wręczyłem.

  Proszę wyprowadzić mnie z błędu, jesli się mylę.
  Jeśli jednak się nie mylę – pytanie, czy wypełnienie w sposób, który mi się nie podoba, ma jakieś konsekwencje?

 144. @Mathieur, masz całkowitą rację. Data i miejsce wystawienia to właśnie data i miejsce wystawienia, czyli to gdzie i kiedy weksel został wystawiony i wręczony, a nie kiedy remitentowi się uwidziało weksel in blanco uzupełnić. Niekiedy wpisanie przez remitenta nieprawidłowej daty może mieć konsekwencje, i to różnorakie, proszę spojrzeć: http://www.remitent.pl/dlaczego-warto-podawac-date-wystawienia-weksla-in-blanco/604

  Na przykład weksel otrzymany w 2005., wypełniony datą w 2013r. a tu zonk – w 2013 wystawca był ubezwłasnowolniony, zobowiązanie nie zaciągnięte, przynajmniej wg treści weksla (obiektywnie zobowiązanie jest zaciągnięte, tylko wpisana data jest nieprawdziwa i remitent zostaje z ręką w nocniku, tzn. musi wykazywać, że to co na wekslu wpisał jest nieprawdą:)

 145. Mathieur says

  Dziękuję za odpowiedź.

  Szkoda, że prawo wekslowe nie przewiduje jakiejś automatycznej sankcji za niedbałość w tym zakresie, nawet i nieważności weksla.

  Jak by to było np., gdyby przedsiębiorcy powszechnie podpisywali umowy, dowolnie określając czas i miejsce ich zawarcia? Jakiś Armageddon dla tzw. pewności obrotu.

 146. @Mathieur, gdyby przedsiębiorcy podpisywali umowy tak jak podpisują weksle, to… podpisanie umowy wyglądałoby w ten sposób, że przedsiębiorca A wręcza przedsiębiorcy B 10 podpisanych kartek i mówi „weź sobie, panie B, wypisz na tych kartkach naszą umowę, ok?” :)

 147. marioxq says

  dostałem dokumenty z crw. krdytobiorca spożądził delkaracke wekslową dla banku (pko bp) .Jest też moja deklaracja poreczenia weksla dla tegoż kredytobiorcy. Ale z umowy kredytowej wynika zę kredytobiorców jest dwóch :pani X i pan Y. deklaracje ewekslową na 80.000 zl sporzadzała dla banku tylko paniX jako wystawca, a ja za nia poreczyłem .
  w dklaracji jest taka treść:
  : w załaczeniu składam do dyspozycji banku weksel niezupelny (in blanco)….. chodzi o słowo – weksel , jeden weksel…

  Ale weksli sa trzy blankiety, na urzędowych blankietach dla opłaty skarbowej 50 000, 20 000
  i 10 000 zł.
  weksle sa podpisane przez panią X (tylko ona robiła deklaracje wystawcy weksla) oraz jej męża i drugiego kredytobiorcy pana Y który nie sporządza deklaracji wekslowej.
  na odwrocie mój podpis :porczam za wystawce imie i nazwisko .

  czy taki weksel jest wazny albo jego poreczenie?

 148. @marioxq – pytasz się, czy weksel jest ważny. Otóż weksel jest ważny jeśli zawiera prawidłową treść i podpis, natomiast dla ważności weksla warunki deklaracji czy innych pozawekslowych ustaleń są co do zasady nieistotne.

  Jeśli zatem ktoś podpisał kilka weksli, a w deklaracji wekslowej pochwalił się tylko jednym wekslem… tym gorzej dla niego. Trudniej mu będzie wykazać, że weksle te były kiedyś wekslami in blanco, co w niczym nie umniejsza ich ważności.

  Jeśli chcesz konkretnej porady, to albo zapraszam na forum (https://forum.remitent.pl), gdzie po wskanowaniu przez Ciebie dokumentów możemy o czymś konkretnym podyskutować, albo do kontaktu mailowego z kancelarią.

 149. Witam.Pisze z nastepujacym zapytaniem.Znajomy chce pozyczyc odemnie kwote 5000 tys zl bo pilnie potrzebuje na okres ok 10 dni.Z zycia wiem ze roznie koncza sie takie przygody z pozyczaniem pieniedzy na tzw. „slowo” dlatego myslalem o spisaniu takiego weksla.Moje pytanie sa najstepujace:
  – jak taki weksel ma byc sformulowany
  – jakie dodatkowe dokumenty sa potrzebne do spisania weksla
  – czy taki weksel ma 100% moc prawna w razie niesplacenia pozyczki i daje mi gwarancje odzyskania pozyczonej kwoty
  – czy taki weksel ma byc zawarty w obecnosci swiadkow lub jakies inne wskazania
  Z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam

 150. Panie @Tomaszu, weksel nie daje 100% gwarancji odzyskania pieniędzy, ponieważ skuteczność dochodzenia roszczenia z weksla zależy od wypłacalności dłużnika w momencie prowadzenia egzekucji. Jeśli wówczas okaże się, że dłużnik nie posiada ani pieniędzy, ani majątku dającego się spieniężyć, egzekucja będzie nieskuteczna.

  W sprawie wzoru weksla proszę poszukać wpisu „Jak wystawić najprostszy weksel” i wiele innych :)

 151. Witam.
  W 1999r. podpisałam umowę o współpracę z firmą coś „ala multiagencja ubezpieczeniowa” gdzie sprzedawałam ubezpieczenia na życie. Nie pamiętam teraz dokładnie czy i w jaki sposób podpisywałam dla niej weksel in blanco. Z firmą nie współpracuje już od conajmniej połowy 2000r. Nie mam żadnego dokumentu w postaci porozumienia wekslowego. Aktualnie sprawdziłam te firmę w KRS i okazało się, że zakończyła działalność w październiku 2011r. Proszę o odpowiedż czy jeżeli wtedy podpisałabym z tą firmą weksel to mogą mi grozić jakieś problemy teraz? Jeżeli podpisałabym weksel to czy w takiej sytuacji mam możliwość go w jakiś sposób odzyskać?

  Sprawa druga , podobna. Były to początki mojej pracy i niestety nie wiedziałam jakie niebezpieczeństwo pociąga dla mnie podpisanie weksla. W drugiej firmie podobnej do tej pierwszej napewno w XII 2000r podpisałam weksel ( nie pamiętam jak) ale mam porozumienie wekslowe w którym w jednym z punktów pisze, że firma zwróci współpracownikowi otrzymany weksel w terminie 3 lat pd dznia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Przeszukałam wszystko ale nie mam pisma w którym rozwiązuję z nią umowę. Współpracowałam z nimi kilka miesięcy a teraz przypomiałam sobie o wekslu i sprawdziłam firmę w rejestrze. Została wykreslona z KRS w styczniu 2003r.
  Weksla z firmy po 3 latach nie dostałam. Jak sobie teraz o tym przypomniałam to boję się, że mogę mieć z tego tytułu problemy. Proszę o odpowiedź jak wygląda moja sytuacja i czy jest możliwe w jakiś sposób odszukać ten nieszczęsny podpisany weksel?

 152. @Dorota, w miejsce „podpisałam weksel in blanco” proszę wstawić „podpisałam czystą kartkę papieru” i wówczas odpowiedź na pytanie na przykład „czy jak firma, której wręczyłam podpisaną czystą kartkę papieru została zlikwidowana, to czy jestem bezpieczna” będzie łatwa do domyślenia się.

 153. Napisał Pan:

  Z moich obserwacji wynika, że najczęściej stosowanym wekslem in blanco jest wydruk zaopatrzony jedynie w podpis wystawcy, oraz spisana do tegoż weksla umowa określająca sposób jego wypełnienia. Dłużnikowi (wystawcy) wydaje się, że za pomocą tej umowy będzie mógł skutecznie przedstawić zarzuty w przypadku niezgodnego z zawartym porozumieniem uzupełnienia weksla. Tymczasem w takim przypadku porozumienie może być zupełnie bezużyteczne, w wyniku czego posiadacz wekslu w praktyce będzie mógł żądać dowolnie wysokiej kwoty z weksla.

  Przyjrzyjmy się najczęściej stosowanemu wekslowi in blanco:

  … … … dnia … … … … … … … … … Na … … …
  … … … … … … … … zapłacę .. … za ten .. .. … .
  weksel na zlecenie … … … … … … … … … sumę
  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
  (podpis)

  Podpisywanie takiego weksla jest bardzo niebezpieczne, nawet jeśli sporządzi się do niego poprawną umowę wekslową, np.:

  W dniu dzisiejszym (13 marca 2010r.) Jan Kowalski składa na ręce remitenta, firmy Amiks sp. z o.o., reprezentowanej przez Stanisława Lewszyka podpisany przez siebie weksel in blanco. Może on być wypełniony jedynie do końca obecnego roku, na kwotę nie większą jak 10zł – tylko w przypadku gdy wystawca nie odda firmie Amiks sp. z o.o. wypożyczonego sprzętu. Po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy. Dokonywanie indosów jest zabronione. Firma Amiks sp. z o.o. zgadza się na powyższe warunki.” (podpisy i daty: Jan Kowalski oraz za Amiks sp. z o.o.)

  Wystawcy weksla wydaje się, że zawarta umowa umożliwia mu skuteczne wysuwanie zarzutów. Tymczasem tak nie jest. Załóżmy, że powyższy weksel został skradziony, albo firma okazała się nieuczciwa i wypełniła go w następujący sposób:

  Kraków, dnia 1 lipca 2010r. Na 100 000zł.
  Dnia 15 lipca 2010r. zapłacę bez protestu za ten własny
  weksel na zlecenie IFO sp. z o.o. sumę sto tysięcy zł
  Wartość w towarze otrzymałem
  (podpis)

  Dłużnikowi będzie bardzo trudno udowodnić, że weksel ten był kiedyś wekslem in blanco, o którym jest mowa w zawartej umowie. Mamy wszak inną datę wystawienia, innego remitenta, inną kwotę… Nie możemy obalić powyższego weksla na podstawie posiadanej umowy z innym podmiotem. Gdyby to było możliwe, znaczyłoby, że można byłoby podważyć na podstawie posiadanej umowy każdy weksel wystawiony przez Jana Kowalskiego (wszak każdy weksel własny, obojętnie jak wystawiony, mógł być w przeszłości takim wekslem, o jakim wspomina umowa).

  No właśnie, jak dłużnik może dowodzić, że to był kiedyś TEN weksel in blanco?

 154. Już Ci odpisałem na maila, ale odpiszę i tu – „w każdy możliwy sposób” ;)

 155. Moim zdaniem karkołomne będzie to dowodzenie, skoro weksel został opatrzony inną datą wystawienia niż określono w deklaracji wekslowej, mamy innego remitenta, sytuacja wygląda trochę tak, jak gdyby ta deklaracja w ogóle nie istniała… A weksel wystawił ów Kowalski w dniu dzisiejszym…

 156. (Prawie) przy każdej sposobności przy omawianiu weksla in blanco o tym mówię. Po prostu takich weksli „się nie podpisuje”, bez względu na to kto nas o to prosi (lub kto żąda).

 157. Mądry Polak po szkodzie. Powszechnie wiadomo, że takie weksle i tak są w obrocie. Jak Kowalski mógłby się z tego „wyplątać”, gdyby wierzyciel wytoczył powództwo i twierdził, że ów weksel to nie TEN weksel in blanco i nie było żadnej deklaracji wekslowej? Czy w praktyce takie sytuacje często się zdarzają? Nie mam doświadczenia z wekslami w praktyce sądowej, raczej tylko wyłącznie od strony teoretycznej.

 158. Czytaj blog, czytaj forum, jest tu dużo przykładów „z życia” bezpośrednio od zainteresowanych osób.

 159. Witam,
  mam ogromny problem. Opiszę całą sytuację w roku 2009 dostałam propozycję zrobienia szkoły przez pewnego Pana, który zaproponował mi wypłate co miesiąc stypendium przez okres 2 lat.Po zakończonej szkoly miał zaproponować mi pracę to wszystko jest zawarte w umowie którą podpisałam lecz propozycji z jego strony nie ma do dnia dzisiejszego.a najgorsze jest to ze podpisałam tam deklaracje wekslową co do zwrotu mojego stypendium jeśli mam takie punkty w umowie ze np jak zostane skreslona z listy studentów, nie zdam egzaminów semestralnych,nie uzyskam promocji na nastepny rok studiów.Alw ja już jestem 2 lata po zakończonej szkole i ten Pan o tym wie i dalej nie robi nic z tym ze chce pracowac u niego.posiadam również e-maile w których cały czas domagam sie pracy u niego po skonczonej szkole.Moje pytanie brzmi Co mogę w tej sytuacji teraz zrobić??? Czy muszę zwrócic pieniadze skoro skonczyłam szkołe i chciałam u niego pracować a on nie zaproponował mi nic.Dopiszę jeszcze ze wtedy gdy podpisywałam umowe byłam panienką w tym momencie jestem mężatka czy to tez ma jakis wpływ na to??? Czy mogę żadac od remitenta anulowania tego weksla? gdyż umowa była zawarta do 30,06,2011 natomiast weksel jest do 01,10,2019.Proszę o szybką odpowiedz na mojego prywatnego e-maila.

 160. @KARAA: w sprawie porad indywidualnych zapraszam do kontaktu mailowego z kancelarią.

 161. Indos weksla in blanco – myślałem, że to niemożliwe:-)

  Czytając dziś podręcznik – Prawo wekslowe i czekowe, Lidia Bagińska, s. 79 napotkałem na ciekawe zagadnienie:

  „Weksel in blanco przed wypełnieniem może być przeniesiony przez wręczenie, dziedziczenie, przelew oraz INDOS, z tym że przeniesienie praw z weksla niezupełnego przez indos wywołuje skutki przelewu wierzytelności. Nie ma do takiego przypadku zastosowania art. 10 i 11 Pr.-Weksl. Przyjmuje się, że obrót wekslami in blanco odbywa się według zasad prawa cywilnego. …”

  Wydawało mi się, że skuteczny indos to taki, gdy na wekslu wskazany jest remitent w myśl zasady że pierwszy indos musi pochodzić od remitenta.
  Czy zatem możliwy jest indos gołego weksla?

 162. @Arek – zakładasz (błędnie), że weksel in blanco nie może mieć wskazanego remitenta.

 163. Zakładałem, że in blanco = tylko podpis wystawcy.
  Czy w opisanym wywodzie należy domniemywać, że musiał być oznaczony w co najmniej remitent? Jaka jest więc granica, gdy weksel in blanco już nim nie jest a staje się wekslem zupełnym? Czy in blanco to jeszcze weksel, któremu np. brakuje już tylko terminu płatności?

 164. Zakładałem, że in blanco = tylko podpis wystawcy

  To błędne założenie.

  Czy w opisanym wywodzie należy domniemywać, że musiał być oznaczony w co najmniej remitent?

  Skoro chcemy dokonać indosu, to jak słusznie zauważyłeś, musi pochodzić on od remitenta. Więc albo remitent będzie już oznaczony w momencie dokonywania indosu, albo potem osoba wypełniająca weksel będzie patrzeć retrospektywnie i wpisze na wekslu takiego remitenta, jaki dokonał pierwszego indosu.

  Jaka jest więc granica, gdy weksel in blanco już nim nie jest a staje się wekslem zupełnym?

  Weksel staje się wekslem zupełnym w momencie umieszczenia na nim wszystkich elementów z art. 101 prawa wekslowego (weksel własny)

  Czy in blanco to jeszcze weksel, któremu np. brakuje już tylko terminu płatności?

  Jeśli mu tej daty brakuje, to jest jeszcze in blanco, choć w tym przypadku można się zastanowić, czy brak daty płatności nie oznacza po prostu że jest to weksel płatny za okazaniem (wówczas nie byłby już wekslem in blanco).

 165. Dzięki za fachową odp. Zmieniam zatem pogląd. Pokutuje chyba nadal utrwalanie w głowach, że in blanco, to weksel zaopatrzony min. w podpis wystawcy. Często poprzestajemy na tym stwierdzeniu nie zawracając uwagi na to „min.”, które w tym przypadku ma olbrzymie znaczenie.

 166. . Pokutuje chyba nadal utrwalanie w głowach, że in blanco, to weksel zaopatrzony min. w podpis wystawcy

  Czyta Pan bloga od dawna, z pewnością pogląd ten musi być już Ci obcy :)

 167. Podaj swoje imię... says

  Witam

  Majac umowe o zakazie konkurencji do niej jest wypisany weksel in blanco , czy po zakonczeniu pracy gdy firma oznajmia iz bedzie placic odszkodowanie 25% wartosci umowy o prace, nie placi w terminie odszkodowania nadal weksel bedzie wazny??

 168. @Podaj… – a kto komu wystawił ten weksel i w jakim celu?

 169. Ja jako osoba fizyczna pożyczam przyjacielowi -osoba fizyczna ,gotówkę na kwotę 60000 zł na 1 rok ,zabezpieczeniem ma być weksel [orginalny druk bankowy] i umowa wekslowa. Jak powinien być wypełniony weksel i jak wydląda UMOWA WEKSLOWA proszę o przykładowy wzór.

 170. @Daniel:
  Po pierwsze – nie istnieje coś takiego jak „oryginalny druk bankowy weksla”
  Po drugie – do takiej pożyczki wystarczy wystawić weksel zupełny bez potrzeby zawierania umowy wekslowej. Weksel powinien wskazywać jaką kwotę i kiedy wystawca zobowiązuje się zapłacić. Jak rozumiem, dane te są znane już w momencie przekazywania pożyczki.

 171. Proszę o opinię, podpisałam weksel in blanco jako żona poręczyciela oraz deklarację wekslowa, która zabezpieczala transakcje handlowe zgdonie z umową handlową zawartą na czas określony 1 rok. czy właściciel weksla,może dochodzić w/w wekslem zapłaty za transakcje poza tym okresem ( 3 lata póżniej), kiedy to właścicielami firmy , sp. z o.o , są inne osoby,inny zarząd ?

 172. Pani @ewelino, bez wglądu w podpisane dokumenty trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.

 173. W mojej firmie podpisujemy umowę na czas niekreślony o świadczenie stałych usług z wykonawacą usługi. Otrzymaliśmy od nich już weksel in blanco do podpisania oraz deklaracje wekslową. Wg powyższego artykułu wynika, że jest to niebezpieczne zabezpieczenie. Czy przykład przedstawionej umowy wekslowej oraz bezpieczny wzór weksla in blanco może zostać użyty do zabezpieczenia płatności za usługi stałe ? Chodzi mi o to zdanie : „Może on być wypełniony jedynie do …………………., na kwotę nie większą niż ………………………. ” Za każdorazowe wykonanie usługi będzie wystawiana faktura na kwotę określoną w umowie o świadczenie usług. Proszę o podpowiedź, jak zabezpieczyć wekslem tego typu transakcje ?

 174. Można dostosować odpowiedni weksel in blanco do realizacji „usług stałych”, cokolwiek by to znaczyło.
  Z opisu nie bardzo wiem, czy tenże weksel byłby wystawiany przez wykonawcę (na zabezpieczenie wykonania umowy), czy przez was (na zabezpieczenie płatności za zrealizowaną umowę?). W tym drugim przypadku może lepszym rozwiązaniem byłoby dokonywanie odpowiednich płatności wekslami zupełnymi?

 175. Weksel ten będzie wystawiony na zabezpieczenie płatności przez nas płatników. Weksel in blano otrzymalismy od firmy. My mamy go tylko podpisac i odesłać.
  Weksel zupełny na każdą płatność z osobna ??n Dobrze rozumiem ?

 176. Weksel zupełny na każdą płatność z osobna ??

  Tak właśnie myślę.Wykonawca przystępuje do wykonania jakiegoś etapu robót, i na zabezpieczenie tej płatności wystawiacie mu weksel na sumę, którą mu będziecie musieli zapłacić, z terminem płatności ustalonym na zakończenie wykonania danego etapu. I tak dalej.

 177. „Bezpieczny weksel in blanco”
  Po przeczytaniu tego co tu jest na ten temat – istnieje w ogole cos takiego?

 178. @Maro – można dążyć do ideału :)

 179. Witam,chciałabym zwrócić się z zapytaniem,co w sytuacji,kiedy weksel został wypisany przez Wierzyciela na niewłasciwa kwotę(niezaktualizowaną). Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na kwotę ,na jaka opiewa weksel.
  Czy wierzyciel ma prawo dokonać zmian kwoty na wekslu ?
  Czy w ogóle ktokolwiek może dokonać zmiany,skresleń i poprawek na wekslu ,po jego wypełnieniu?(wierzyciel,Sąd?)
  Będę wdzięczna za odpowiedź,
  pozdrawiam

 180. @Zosiu – a kto pyta? Wierzyciel, czy dłużnik? Umieść to pytanie na forum (https://forum.remitent.pl), tutaj nie będziemy dyskutować o konkretnych sprawach.

 181. Ok,już przeskakuję na podane forum,dzieki:)

 182. Dzień dobry, potrzebuję pomocy w zakresie wypełnienia weksla in blanco.
  Druk wygląda tak:
  (miejsce i data wystawienia) ………….. dnia ……………
  (termin płatności) ………….. zapłac… za ten ………….. weksel …………….
  (wierzyciel/remitent) …………………….. kwotę ……………..
  (słownie) ……………………………………..
  (klauzule wekslowe) …………………………….
  płatne w: …………………..
  płatnik (domicyliat) ……………….
  Pod wszystkim podpis wystawcy.
  Wypełniając zgodnie z porozumieniem wekslowym wychodzi mi taki weksel:

  Koszalin dnia 10 grudnia 2012r.
  Dnia 10 stycznia 2014r. zapłacę za ten własny weksel na rzecz
  ABC sp. z o.o. kwotę 10.000 zł
  dziesięć tysięcy złotych
  bez protestu

  W umowie nie ma natomiast mowy uprawnieniu do określenia przez remitenta miejsca płatności.
  Czy ja mam prawo wypełnić pozycje: płatne w… i płatnik (domicyliat)…? I jeśli tak to jak?
  Czy wpisać płatne w Koszalinie? Czy nie wpisywać nic bo to samo wynikałoby z art. 102 pr. wekslowego?
  I czy w miejscu płatnik (domicyliat) mam prawo wpisać dane wystawcy? (umowa na ten temat milczy)
  No i ostatnie pytanie gdzie przedstawiać weksel do zapłaty (wiem że w Koszalinie ale pod jakim adresem)? W miejscu zamieszkania wystawcy?
  Jeszcze jedno infantylne: czy niewykorzystane wolne pola przekreślić, czy zostawić nieuzupełnione?

  Bardzo proszę o odpowiedź bo prawo wekslowe mnie przerasta, a jak przeglądam bloga to widzę, że Pana Wiedza jest imponująca.

 183. @Pawle, weksel wyszedł Ci dobrze. W braku ustaleń, nie możesz domicylować weksla, musisz przedstawić do zapłaty w miejscu zamieszkania/w siedzibie wystawcy. Niewykorzystanych pól nie musisz wykreślać.

 184. Bardzo dziękuję Panu za pomoc.
  Dla pewności (żebym w końcu mógł spać spokojnie, że nie „zepsułem” weksla in blanco) mógłby mi pan jeszcze tylko wprost wyjaśnić co z polami:
  płatne w ………….
  płatnik (domicyliat) ……………
  Jeśli dobrze zrozumiałem Pana odpowiedź to pozostawiam je niewypełnione?
  Dla fachowców weksel to tysiąc możliwości dla laików tysiąc obaw i zagrożeń :)
  Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam!

 185. Mogą pozostać puste.

 186. Agnieszka says

  Witam,

  Mam pytanie. W dniu podpisywania umowy w firmie handlowej zostałam poproszona o podpisanie weksla in blanco. Nie dostałam do tego weksla deklaracji wekslowej – nie wiedziałam wówczas że powinnam dostac coś takiego.

  Zakończyłam juz współprace z ta firmą ale niestety nie mogę odzyskać tego weksla. Jedyne co udało mi sie zrobić to złozyć pisemne oswiadczenie na odwrocie świadectwa pracy które zostaje w aktach pracodawcy o nieotrzymaniu weksla.

  W jaki sposób moge ten weksel odzyskać?
  Czy udac się w tym celu do sądy? Jeśli tak to o co składać pozew?

  Bardzo bede wdzięczna za szybka odpowiedź.

 187. Agnieszka says

  dziękuję za link, zapoznałam się z nim wcześniej, nie mniej jednak nie rozwiewa on moich wątpliwości. zwróciłam się pisemnie z prośbą o zwrot weksla i nadal nic. Wyznaczony termin upływa 7.01.2013. Zagroziłam wstąpieniem na drogę sądową i zapewne tak sie skończy – ale co mam w takim razie napisać w pozwie?

 188. Marek Nowik says

  Pozew o wydanie rzeczy

 189. Marek Nowik says

  Pozew FORMULARZ

  6.2. Inne żądanie
  – nakazania określonego zachowania się*
  – wydania rzeczy*
  – pozostałe*

 190. Witam,
  Panie Lechu, świetny Blog. Kopalnia wiedzy o wekslach:)
  Niemniej, nurtuje mnie jedno pytanie, na które nie znalazłam odpowiedzi:)
  Czy pierwszy wierzyciel wekslowy może sam z siebie – choć nie jest to w jego interesie ;), uzupełnić weksel in blanco o klauzulę nie na zlecenie? Wg mnie tak:) ale szukam potwierdzenia.
  Skoro klauzula nie na zlecenie może być nadrukowana na treść weksla… to nie widzę przeszkód, żeby sobie ją wpisał wierzyciel. Dodam jeszcze, że deklaracji wekslowej nie ma:)
  Przepraszam, może pytanie głupie, ale nurtuje mnie od kliku dni :)
  Pozdrawiam
  ola

 191. @Olu – Według mnie również tak. I aby tego dowieść, należy pomyśleć, co by było, gdyby wystawca kategorycznie zabraniał umieszczenia klauzuli „nie na zlecenie”, a remitent mimo to by zrobił. Okaże się, że w żaden sposób nie wpłynie to na zobowiązanie wystawcy. Ani wobec remitenta, ani tym bardziej wobec nabywców w drodze cesji. Zarzut „ale remitent zrobił rektaweksel bez mojej zgody” byłby pustym zarzutem nie mającym żadnego znaczenia dla dochodzonego roszczenia.

 192. @Lech
  Bardzo, bardzo dziękuję:) Nie ukrywam, że Twoja zdanie, jest dla mnie bardzo cenne. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam!

 193. Witam proszę o opinię fachowców co sądzicie o takim wzorze weksla oraz deklaracji wekslowej, ponieważ z rozszerzeniem Mojej działalności pewna firma, z którą nawiązuje współpracę poprosiła mnie o podpisanie tego typu weksla in blanco na zabezpieczenie ewentualnej współpracy.
  Weksel własny
  …………………………………. …………………. …………………
  data wystawienia suma pieniężna miejsce wystawienia
  ……………………… …………………………..zapłacę za ten weksel własny na zlecenie
  data płatności
  …………………………………………………………………………………………………….
  osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony
  sumę………………………………………………………………………………………………
  suma pieniężna słownie
  ………………………………………………………………………
  odręczny podpis wystawcy weksla

  Deklaracja wekslowa:
  I. Oświadczenie wystawcy weksla:
  Niżej podpisany wystawca weksla:
  Oświadcza, że na zabezpieczenie roszczeń ……………………………………………….. spółka jawna z siedzibą w …………………………… przy ulicy…………….. z tytułu realizacji umowy z dnia………………….., składa do dyspozycji spółka jawna weksel własny in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”.
  II. Uprawnienia spółka jawna. – posiadacza weksla
  W przypadku powstania roszczenia spółka jawna z tytułu realizacji umowy z dnia…………………… i nie zaspokojeniu tego roszczenia przez wystawcę weksla w terminie wyznaczonym przez spółka jawna, posiadacz weksla jest uprawniony do:
  1. wypełnienia weksla na kwotę obejmującą łącznie:
  a) zapłacone przez spółka jawna należności z tytułu wadliwie
  zawartych umów lub należne spółce jawnej. a nie
  wpłacone kwoty wraz z odsetkami,
  b) koszty sądowe w razie dochodzenia roszczeń z weksla w drodze
  sądowej,
  c) opłatę skarbową weksla,
  2. opatrzenie weksla wybraną przez siebie datą płatności,
  3. opatrzenie weksla klauzulą „bez protestu” .
  Płatność weksla nastąpi bez protestu, a termin i miejsce spółka jawna. ma prawo wypełnić
  dowolnie według swego uznania, powiadamiając wystawcę i poręczyciela o terminie i
  miejscu płatności pisemnie listem poleconym z 7-dniowym wyprzedzeniem.
  Miejscem płatności weksla jest Bank 11111111111111111111111
  Wyrażam zgodę na powyższą treść deklaracji do weksla in blanco.

  Co o tym sądzicie czy będę się mógł bronić wrazie oszustwa przez posiadacza weksla? Proszę o odpwiedzi.

 194. @adam – poszukaj pomocy na forum https://forum.remitent.pl

 195. Witam a jeżeli na weksel in blanco będzie opatrzony pełną nazwą firmy na rzecz, której wystawiony jest weksle tylko będzie napisane np. na zlecenie firmy Jan Kowalski s .z .o. o to czy weksel jest choć trochę bezpieczniejszy? czy będzie możliwa wtedy zmiana indosu?

 196. @adam – będzie wtedy możliwy indos (jeśli weksel nie będzie zawierał klauzuli „nie na zlecenie”), ale sytuacja będzie o tyle lepsza, że jeśli remitent wypełni weksel niesłusznie, i zbędzie, a my będziemy musieli zapłacić posiadaczowi w dobrej wierze, to następnie możemy wystąpić do remitenta o stosowne odszkodowanie.

 197. Witam,mam pytanie,mam propozycje pracy na umowę zlecenie,Przy której jest wymagane weksel in blanko.Zaznaczam iż jeszcze nic nie podpisywałam.Weksel ten ma treść
  miasto…dnia ,roku na kwotę…zł zapłaci za ten własny weksel na zleceniesumę …zł
  Płatny….
  podpis
  Dotyczy to kar umownych w razie nie wywiązania się z umowy.
  W deklaracji jest punkt
  a.wypełnienie weksla kwota nie wyższą niż kwota wymagalnych kar umownych
  b.wpisania na wekslu daty płatności wg swojego uznania
  c.wpisania na wekslu klauzuli bez protestu
  d.wpisania na wekslu miejsca płatności na terenie Polski
  Czy treść i deklaracja nie powinny wzbudzać moich wątpliwości
  Z góry dziękuje za odpowiedz

 198. Witam,

  Czy osoba, która posiada zajęcie komornicze może z prawnego punktu widzenia podpisać weksel, jako zabezpieczenie pewnej sumy wierzytelności.

 199. @joasia – o podobnym wekslu jest ten wpis, zapraszam do przeczytania ;)

  @beata – tak, weksel może podpisać osoba mająca zajęcie komornicze.

 200. Witam!
  Siostra otwiera sklep. Cały towar dostaje od firmy zewnętrznej która ma całą sieć sklepów. Siostra potrzebuje dwie osoby które podpiszą weksel na 100.000.00zł. nie mam pojęcia o wekslach i czym to grozi, jakie konsekwencje z tego mogą wyniknąć i czy w momencie podpisania w przyszłości będę mogła wziąść na siebie kredyt na taką kwotę.

  Pozdrawiam!

 201. @Nino, nie pisałaś, jak ten weksel ma wyglądać i w jakim charakterze „dwie osoby” mają go podpisać, ale generalnie zasada jest taka, że podpisując taki weksel „osoby” zobowiązują się do zapłaty sumy sto tysięcy złotych przyszłemu posiadaczowi weksla.

 202. Mam pytanie. Podpisałem poręczenie na wekslu, który dotyczył programu jednorazowej pomocy dla bezrobotnych na założenie firmy. Program był z urzędu pracy. Wszystkie warunki zostały spełnione i po roku osoba pobierająca pomoc została sprawdzona i dostała pismo , że wszystkich procedur dokonała. Czyli już nie ciąży na nim groźba spłaty za nie spełnienie warunków. Jednak zabezpieczeń wekslowych nie otrzymał. Dostał informacje, że po 3 latach dopiero się może po nie zgłosić.Czy to jest zgodne z prawem??

 203. O czym pamiętać biorąc jako zabezpieczenie weksel in blanco.Chodzi i pożyczkę kwoty pieniężnej pomiędzy osobami fizycznymi?

 204. @Andrzej – prawo tego nie reguluje. Skłaniałbym się jednak to stwierdzenia, że weksel in blanco powinien być oddany od razu po ustaniu potrzeby takiego zabezpieczenia, a nie po 3 kolejnych latach.

 205. @Marek – myślę, że warto wówczas pamiętać, że do takiej prostej transakcji nie potrzeba weksla in blanco, a odpowiednio zredagowanego weksla/weksli zupełnych.

 206. To była pożyczka z funduszy europejskich na założenie firmy. Firma musiała utrzymać się przez rok czasu. Po tym czasie jeśli pobierający pieniądze wywiązał się z umowy nie musiał oddawać pieniędzy i mógł zlikwidować firmę jeśli nie przynosiła zysków. Na ten cel dostawał 16 000 zł bez zwrotnie. Zabezpieczeniem było dwóch żyrantów którzy poręczali weksel. Sądzę, że urząd bezpodstawnie przetrzymuje weksle, twierdząc że ma na to 3 lata. Chyba że to regulują przepisy tej pomocy europejskiej.

 207. 6 lat temu faktycznie to pożyczyłem /bez sporządzenia umowy/ osobie w rodzinie /III gr.spadkowa, czyli jak obcy/pieniądze na wykup mieszkania. „Zabezpieczeniem” był testament na rzecz mojego dziecka, w którym osoba ta czyniła je spadkobiercą mieszkania.
  Życie płynie, testament można w każdej chwili zmienić na niekorzyść.
  Jak obecnie zabezpieczyć się by chociaż odzyskać pożyczoną kwotę /z odsetkami za ten czas/ w przypadku zmiany testamentu przez „pożyczkobiorcę”? Czy wystarczy sporządzona obecnie dwustronna umowa pożyczki na wspomnianą kwotę z odsetkami? Czy można ją dodatkowo zabezpieczyć wekslem? jakim – tak żeby ewentualnie można by było przedstawić go innemu spadkodawcy w stosownym czasie? Jakie by były skutki prawne gdyby kiedyś okazało się, że po zawarciu umowy pożyczki, pożyczkobiorca nie złożył deklaracji PCC-3?
  Dodam, że sytuacja jest delikatna rodzinnie i chciałbym uniknąć angażowania notariusza czy ustanawiać zastaw na hipotece.

 208. @Tadeusz – tu nie potrzeba spisywać żadnej umowy pożyczki, wystarczy sam weksel, bynajmniej nie in blanco.

 209. Dziękuję za radę. Domyślam się, że mogę wystawić weksel własny, w którym określę wysokość odsetek w skali roku, liczonych od daty wystawienia weksla. W razie czego będę mógł go ewentualnie okazać do zapłaty innemu spadkobiercy.

 210. @Tadeusz- nie ty wystawiasz weksel, a dłużnik. Weksel przedstawiasz spadkobiercom, i nawet jeśli przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadają za dług do wysokości otrzymanego spadku. Oczywiście nie chroni to przed sytuacją, kiedy nieruchomość „rozpłynie się” przed śmiercią spadkodawcy, i najlepiej byłoby zabezpieczyć roszczenie z takiego weksla właśnie na tej hipotece – musisz wziąć pod uwagę konsekwencje zaniechania takiego zabezpieczenia. Pamiętaj o skonstruowaniu weksla, który nie przedawni się w ciągu szybkiego okresu – zakładam bowiem, że planujesz wykorzystać weksel dopiero za wiele, wiele lat.

 211. Witam. Oczywiście to tylko „błąd redakcyjny” gdy pisałem, że to ja wystawię. Wystawienie weksla własnego /mam taką nadzieję/ pozwoli mi nie tylko na zabezpieczenie moich zaangażowanych środków lecz będzie też działać jako straszak, gdyby inni mieli chęć „wyciągać rękę” po cudze. Wg mojej oceny weksel, gdyby doszło do „uruchomienia” go, to kwestia kilku miesięcy a co najwyżej kilku lat.
  Zastanawiam się czy mając weksel mogę iść do „hipoteki” i tam zwyczajnie wypisać wniosek, po którym zostanie ustanowiony zastaw na hipotece? czy w takim przypadku na wekslu dane personalne wystawcy, nie powinny być poszerzone o np. pesel tak by w „hipotece” nie było wątpliwości kto go wystawił i czyją hipotekę obciążyć? Przepraszam, że mnożę wątpliwości ale jak zwykle „im dalej w las…” Dziękując za dotychczasowe rady i wyjaśnienia proszę o pomoc w przedstawionych dzisiaj problemach. Z góry dziękuję.

 212. Proszę się zdecydować, czy chce Pan zabezpieczać się hipotecznie, czy nie chce. Jeśli chce, to potrzebne jest współdziałanie notariusza (i przede wszystkim wystawcy), bądź też wystawienie weksla, odczekanie na upłynięcie terminu płatności, wytoczenie powództwa i wpisanie się do hipoteki na podstawie otrzymanego nakazu zapłaty. W razie potrzeby zapraszam do konsultacji indywidualnych.

 213. Zrozumiałem, dziękuję.

 214. dorota says

  Witam. Moja mama zachorowała i nie zapłaciła końcówki pożyczki ,jest to kwota ok 200 zł. Teraz dostała wezwanie do wykupu weksla,jeśli tego nie zrobi to chcą sprzedac weksel za 3000 zł. Czy to jest zgone z prawem? za tak niewielkie pieniądze żadac aż tyle?

 215. @dorota: tylko analizując wszystkie dokumenty w tej sprawie będzie można ocenić, czy ten weksel „na 3000zł” ma charakter kaucyjny (zabezpieczający umowę pożyczki) i czy zasadnym jest wówczas ograniczenie żądanej za jego pośrednictwem kwoty do faktycznego zadłużenia.

  To, czy „mogą weksel sprzedać” wynika z tego, czy mama wyraziła na to zgodę (zgodę wyraża się przez wystawienie weksla, który zawiera w swojej treści klauzulę „na zlecenie”).

 216. witam…posiadam weksel z marca 2011r. in blanco wraz z umowa i deklaracja, zlozylem do sadu o nakaz zaplaty i kilka dni temu otrzymalem wyrok zaoczny, ale tylko samego kapitalu bez zwyżki za okres oczekiwania a ponadto firma ktora zajmowala sie moja sprawa wypelniala weksel z dniem lutego 2014r. i sad naliczyl odsetki wlasnie od tej daty a nie daty sprzed 3 lat. strata odsetek z trzech lat. co teraz powienienem zrobic i czy to byl blad wypisania weksla?…dziekuje

 217. @rafał – a co ja mogę poradzić, nie widząc nawet weksla?… Pytanie raczej do tej kancelarii, która Cię reprezentuje. Jak masz skan weksla, możesz zamieścić go na forum (https://forum.remitent.pl) i wówczas zobaczymy co Ci się faktycznie należy.

 218. ..a no wlasnie weksel jest u nich obecnie, a date wystawienia dali 10.02.1014r. kiedy wysylali to do sadu..a umowa zawarta byla 11 marca 2011r. i wtedy tez zostal podpisany weksel in blanco – kwota 60tys….dzieki

 219. @rafał – nie mogli dać daty wystawienia 10.02.1014, bo w 1014r. nie istniało prawo wekslowe, że tak sobie zażartuje ;)

  Ale do rzeczy – weksel płatny po 10 lutego 2014, więc dopiero po dacie płatności należą się odsetki od sumy wekslowej, czy to mało, czy dużo, to nie wiem, bo nie wiem jaka jest suma wekslowa i czy nie zawiera w sobie już jakichś odsetek.

  Tak czy siak, wątpliwości musisz wyjaśniać z tymi, komu zlecałeś działania.

 220. :) no tak tysiac lat temu nie daloby rady….reasumujac teraz mi sie naleza odstetki za 4 mce a powinny za 3 lata czyli wtedy kiedy pozyczylem pieniadze i kiedy to mi pan podpisal weksel in blanco. nie wiem czy sie mysle ale chyba zle wypalnili date weksla ktora powinna byc 11.03.2011r. – jest sam kapital 60tys. bez zadnych dodatkowych kosztow.

 221. witam, ponieważ będę realizowała drogi projekt kilkadziesiat tysiecy zł), mój dostawca domaga się podpisania weksla wraz z deklaracją na towar. Chcę podpisać weksel i muszę, ale zabezpieczając również siebie. Temat jest bardzo pilny. Czy mógłby Pan mi doradzić jak uniknąć błędów? Takie pismo dostałam od FIRMY X z która współpracuję.

  „DEKLARACJA WEKSLOWA

  Ja, niżej podpisany ………………………………, legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………., działający w imieniu …………………………., przedkładam niniejszym weksel własny in blanco, bez protestu, jako zabezpieczenie roszczeń FIRMY X Sp. z o. o., wynikających z umowy (umów) sprzedaży towarów, oraz upoważniam FIRME X Sp. z o. o., w przypadku zalegania z zapłatą ceny za dostarczone towary, do wypełnienia wszystkich, nie wypełnionych w chwili obecnej elementów weksla, w szczególności kwoty zadłużenia, wynikającej z wystawionych faktur, powiększonej o należne odsetki i wszelkie inne należności wynikające z umowy, miejsca płatności i inne. Posiadacz weksla ma ponadto prawo do jego wypełnienia w każdym czasie datą płatności „w 7 dni po okazaniu” i przedstawienia do zapłaty, zaś weksel płatny jest bez protestu.

  Wypełniony weksel jego posiadacz będzie uprawniony przedstawić wystawcy do zapłaty, a w przypadku niezapłacenia sumy wekslowej w terminie 7 dni od daty przedstawienia weksla do zapłaty – wystąpić, bez sporządzania protestu, o wydanie nakazu zapłaty do właściwego sądu. Za datę przedstawienia weksla do zapłaty uznaje się trzeci dzień kalendarzowy następujący po dacie stempla pocztowego na wezwaniu wysłanym do wystawcy. Ponadto oświadczam, że przesłanie listem poleconym kserokopii wypełnionego weksla wraz z wezwaniem do zapłaty uznane będzie w każdym przypadku za skuteczne przedstawienie weksla do zapłaty.
  Zobowiązuję się ponadto do poinformowania FIRMY X Sp. z o. o. o każdej zmianie adresu wystawcy weksla, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną każdej korespondencji wysłanej pod jego ostatni znany adres.
  Koszty opłaty skarbowej od weksla ponosi wystawca weksla. ”

  Wystawca:

 222. W sprawach indywidualnych konsultacji zapraszam do kontaktu z kancelarią.

 223. Witam,
  Mam pytanie dotyczące weksela in blanco, w którego treści (nad podpisem) znajduje sie zastrzeżenie „należy wypełnić zgodnie z deklaracją wekslową /tu data/”. Na rewersie to by oznaczało instrukcję, czy odniesienie do konkretnej umowy, a w treści weksla? Czy taki weksel w Twojej ocenie jest ważny?
  Pzdr,

 224. Od biedy uznałbym, że jest ważny, ale:

  1. Jako remitent nigdy bym takiego weksla nie przyjął (z taką adnotacją nad podpisem)
  2. Nikomu nie doradziłbym stosowania takiego weksla
  3. Jako nie chcący płacić wystawca zarzucałbym, że weksel zawiera warunek (czyli jest nieważny) – choć to bardzo naciągany argument.

  Ogólnie – „nie idźcie tą drogą” :)

 225. No, więc spotkałem w komentarzu wyrok SN z 3.11.1933 r.,sygn. III C 46/33, z tezą że weksel nie moze zawierać żadnych warunków lub zastrzeżeń. Co to jest warunek wiadomo. Zastanawiam się, co to jest „zastrzeżenie”, ale to jest raczej właśnie coś takiego. Z drugiej strony weksel in blanco zobowiązaniem abstrakcyjnym nie jest. Widzę, że Ty też masz wątpliwości …

 226. Trudno stwierdzić, że „weksel in blanco zobowiązaniem abstrakcyjnym nie jest”, ponieważ weksel in blanco w ogóle nie jest żadnym zobowiązaniem. Zobowiązaniem będzie dopiero weksel zupełny (już uzupełniony), a ten zawsze będzie na czymś oparty pomiędzy wystawcą i remitentem, a będzie w pełni abstrakcyjny wobec indosatariuszy. A wątpliwości odnośnie tej wzmianki na wekslu wynikają z tego, że takich weksli po prostu się nie stosuje, to i nie było za bardzo powodów, aby to zagadnienie rozpracować pod względem orzecznictwa. A jak coś jest nieostrego, to zawsze jest ryzyko, że będzie interpretowane tak lub inaczej, stąd napisałem, że każda ze stron znajdzie coś dla siebie w argumentacji (choć ja skłaniam się za ważnością, bowiem stwierdzenie, że weksel musi być wypełniony zgodnie z deklaracją nie powoduje nieważności, jeśli wbrew tej deklaracji będzie wypełniony, zapis ten zatem pełni rolę informacyjną (klauzula wekslowo obojętna), a nie warunkującą istnienie zobowiązania).

 227. Gdyby zapis pełnił rolę informacyjną to albo znalazłby się na odwrocie (pod podpisem) albo jego brzmienie powinno być inne np. „do weksla sporządzono deklarację wekslową z dn. …”. Tymczasem w mojej sytuacji zaproponowane brzmienie jest takie, że „coś należy zrobić”. Powstaje pytanie co się dzieje w innym przypadku tj. gdy zrobiono inaczej. Nie można wypełnić weksla? Sformułowanie „należy coś zrobić” narzuca na wypełniającego zwrotne zobowiązanie, pewien obowiązek podobnie jak w umowie. Można podać inne podobne zwroty – „należy wypełnić po 15 stycznia 2010 r.” albo lepiej „należy wypełnić po dostawie towaru”. Zgodnie z ustawą wypełniający powinien spełnić jedynie wymagania formalne ustawy (uzupełnić go tak żeby weksel miał odpowiednie elementy), a merytoryczna prawidłowość wypełnienia tych elementów to już sprawa dla stron ewentualnie w sądzie. Tutaj oprócz wymagań formalnych ustawy wypełniający ma spełnić jeszcze dodatkowe wymagania jak zapisano w treści weksla. W deklaracji wekslowej takie wymagania są naturalne, ale w treści weksla są chyba wątpliwe, bo weksel nie jest i nie może być umową.

 228. Ważność weksla oceniamy zawsze po wypełnieniu, a nie przed. Dlatego zapis ten nie jest oceniany jako „co należy zrobić”, tylko „co należało zrobić”. I masz rację, spornym jest, czy jest to warunek, czy nie. Ale klauzula „wypełnić po dostawie towaru” nie jest równoznaczna klauzul „zapłacę po dostawie towaru”. Ta druga unieważnia weksel, ponieważ stawia warunek. Pierwsza – niekoniecznie – nawet wypełnienie weksla niezgodnie z tym zapisem nie powoduje, że weksel jest nieważny, skoro zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty („zapłacę za ten weksel”).

 229. Przy klauzuli „zapłacę po dostawie towaru” ja też nie miałbym wątpliwości, że weksel jest nieważny. Niestety tutaj sytuacja jest inna. Po wypełnieniu zapis pozostaje. Powstaje pytanie, które zasugerowałeś tj. czy warunek (zastrzeżenie) dotyczące wypełnienia warunkuje zapłatę i przez to ważność weksla? Wypełnienie jest pierwszym krokiem do zapłaty. Inna też wątpliwość: skoro w wekslu jest napisane, ze weksel ma być jakoś wypełniony to po czyjej stronie leży dowód prawidłowości wypełnienia. Standardowo domniemuje się taką prawidłowość (aż do czasu gdy ewentualnie zobowiązany udowodni inaczej), ale taki zapis zmienia rozkład ciężaru dowodu, bo to remitent wyciąga wnioski prawne z treści dokumentu. Powinien zatem pokazać, że wypełnił jak „należy”.

 230. Ciężaru dowodu to nie zmienia – fakt wypełnienia niezgodnie z umową wywodzi pozwany. Natomiast istnienie takiego zapisu utrudnia obronę powoda twierdzącego, że nie wiedział o porozumieniu lub że weksel ten nie był objęty porozumieniem.

 231. Wiedzę, ze kurczowo trzymasz się informacyjnego charakteru takiego zapisu :) Ok dzięki za rozmowę może w przyszłości dowiem się, co wymiar sprawiedliwości o tym myśli, jeśli dojdzie do sporu na tym tle. Zobaczymy.

 232. Katarzyna says

  Witam
  mam dłużniczkę na kwotę 9 000zł. Kwota wynika z zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Dłużniczka już się wyprowadziła bez problemu i deklaruje chęć spłaty w najszybszym dla sibie możliwym terminie. Chciałabym zabezpieczyć się jednak wekslem i stosowną umowę. Będę wdzięczna za podpowiedź co do treści takiej umowy. Z wekslem już sobie chyba poradziłam. ( weksel właśny?)

 233. W umowie zapisujemy to, co chcemy zapisać. Chwilowo moja szklana kula do wróżenia gdzieś się zapodziała, to nie pomogę ;)

 234. Arkadiusz says

  Witam,
  ja mam pytanie trochę z innego punktu widzenia. Czy weksel musi mieć podstawe prawną w formie zabezpieczenia jakiś obowiązków?

  Czy można np. wystawić weksel in blanco na kwotę np. 120.000 zł i go sprzedać za 100.000 zł? Czyli tak, ja wystawiam weksel i go sprzedaję nabywcy za kwotę powyższą. Nie chcę aby to była umowa pożyczki, ani jakaś kara umowna z tytułu niewykonania umowy. Potrzebuję pieniędzy na inwestycję, ale nie chcę pożyczać ani brać kredytu. Czy taka sytuacja pod względem prawnym jest możliwa? Czy mogę tak po prostu wystawić weksel i otrzymać za niego pieniądze? nie podpisując żadnej umowy z kupujacym weksel?

 235. @Arkadiusz – wystarczającą podstawą jest wystawienie weksla i jego wręczenie – w tym przypadku motywowane chęcią uzyskania 100 000zł. Tylko nie może być to weksel in blanco, tylko weksel zupełny!

 236. Mam 2 pytania.
  1. Czy możliwe jest wystawienie weksla przez jednego małżonka na rzecz drugiego, jeśli nie ma rozdzielności majątkowej? Czy taki weksel umożliwi skuteczne dochodzenie długu w przypadku rozwodu lub śmierci współmałżonka – dłużnika?
  2. Jeśli dłużnik posiada majątek w 2 krajach ( Polska i inny kraj UE) to czy weksel zabezpieczający środki wierzyciela włożone w inwestycję ( należącą do dłużnika) w tym drugim kraju powinien być wystawiony w 2 językach? To samo dotyczy umowy wekslowej.

 237. Czy możliwe jest wystawienie weksla przez jednego małżonka na rzecz drugiego, jeśli nie ma rozdzielności majątkowej?

  Tak.

  Czy taki weksel umożliwi skuteczne dochodzenie długu w przypadku rozwodu

  To zależy czy dłużnik będzie miał majątek.

  lub śmierci współmałżonka – dłużnika?

  Zależy od sposobu przyjęcia spadku przez spadkobierców i ich stanu majątkowego. Tutaj trzeba pamiętać, że małżonek-remitent też odziedziczy część lub całość długu wekslowego.
  Ad. 2 – weksel może być wystawiony w jednym języku, zrozumiałym dla obu stron.

 238. Marek Michalski says

  Szanowny Panie,

  mam pytanie, czy weksel o treści:

  WEKSEL

  Kraków, dnia 10.10.2014 na kwotę 50.000 -’ pięćdziesiąt tysięcy złotych
  zapłacę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie X sp. z o.o. sumę……………….(brak wypełnienia sumy)

  Płatny, dnia 12.11.2014 roku
  w Warszawie

  Podpis Wystawcy

  Czy w takim wypadku mogę podnieść zarzut:
  – źle określonej daty płatności (data uwidoczniona dopiero przy miejscu płatności weksla)
  – brak określenia sumy zobowiązania (na wekslu po słowie „sumę” brakuje wskazania sumy)

  Z góry dziękuję,
  Marek

 239. @Marek – pierwszy zarzuty chybiony (data płatności jest, a nawet jeśli by jej nie było, weksel byłby płatny za okazaniem), drugi zarzut wygląda na sensowny (brak kwoty do zapłaty w treści zdania ze zobowiązaniem do zapłaty).

 240. Marek Michalski says

  Szanowny Panie,

  czy można egzekwować roszczenie z weksla w sytuacji gdy roszczenie podstawowe uległo przedawnieniu (weksel gwarancyjny)? Weksel został uzupełniony w chwili, gdy roszczenie uległo już przedawnieniu, jednakże dzień zapłaty oznaczony na wekslu wskazuje, że roszczenie z weksle jeszcze się nie przedawniło?

  Czy mogę na podstawie takiego weksla złożyć pozew do sądu?

  Pozdrawiam,
  Marek

 241. @Marek – zatem weksel został uzupełniony po przedawnieniu roszczenia, ale wcześniejszą datą płatności? Generalnie orzecznictwo uznaje wówczas, że wypełnienie weksla po przedawnieniu roszczenia jest co do zasady wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartą umową. Pozostaje zatem tylko kwestia podniesienia takiego zarzutu i udowodnienia antydatowania terminu płatności weksla – przez pozwanego. Pozew oczywiście można składać.

 242. Termin przedawnienia roszczenia z umowy pożyczki wypadał 3 stycznia 2007 roku, a weksel został uzupełniony poprzez wpisanie daty zapłaty 5 kwietnia 2013 roku. Czyli, jak udowodni się w procesie, że roszczenie podstawowe było przedawnione to powództwo zostanie oddalone, bez względu na to, że termin przedawnienia zobowiązań z weksla wynosi 3 lata od daty płatności weksla, czyli w moim przypadku 5 kwietnia 2016 roku?

 243. Witam!

  Chciałem wynająć lokal do prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Firma od której mam zamiar wynająć to pomieszczenie żąda podpisania i złożenia przed notariuszem oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 3700 PLN. Czy zamiast takiego oświadczenia jako zabezpieczenie dla wynajmującego mogę zaproponować weksel? Jeśli tak, to proszę o wszelkie wytyczne. Z góry dziękuję za zainteresowanie moją sprawą i ew. pomoc.

 244. @Janek – tutaj strony mogą swobodnie kształtować swój stosunek prawny, więc jeśli wynajmujący jest skłonny zastąpić „777” wekslem, to możecie tak się umówić.

 245. @Lech – czy mógłbyś proszę opisać bardziej szczegółowo lub podać jaką treść miałby zawierać taki weksel?

 246. @Janek – są na blogu wzory weksli, zobacz może któryś będzie pasował.

 247. Witam,
  mam weksel, w którym w miejscu gdzie ma byc wpisana kwota słownie, wpisana jest na końcu wersu oznaczenie „zł”:

  ………………………………………………………zł
  czy wg Pana nie będzie błędem jesli zostanie wpisane w nastepujacy sposob:

  piętnaście tysięcy sto dwanaście zlotych piętnaście groszy
  …………………………………………………………………………..(..zł) – (to skrótowe oznaczenie waluty zostanie wzięte w nawias)

  lub

  piętnaście tysięcy sto dwanaście złotych
  …………………………………………………..(..zł)
  piętnaście groszy

  z góry dziekuje!
  Pozdrawiam

 248. @Łukasz – porusz ten temat na forum (https://forum.remitent.pl) i zamieść tam skan weksla.

 249. Witam,

  Panie Lechu mam pytanie. Pewien sąd właśnie wydał wyrok z weksla (utrzymał nakaz), który to weksel był wystawiony w Warszawie, ale płatny w Rydze na Łotwie. Był to weksel in blanco, który został wypełniony na sumę (deklaracja nie podawała górnej granicy sumy weksla – generalnie koszty drugiej strony związane z niedojściem do skutku umowy) a później indosowany na jaką spółkę wydmuszkę, która pozwała wystawcę weksla i poręczycieli. Sąd wydał wyrok w oparciu o prawo polskie. Nie powinno mieć zastosowania prawo łotewskie? Jakie zarzuty podnieść ewentualnie w apelacji?

  pozdrawiam serdecznie,

  Mirek

 250. @Mirek – a na jakie różnice łotewskiego prawa wekslowego chciałbyś się powołać?

 251. W latach 90-tych powszechną praktyką w wypożyczalniach kaset video, było przedstawianie do podpisu weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie potencjalnych roszczeń z tyt. nie oddania kasety w terminie lub przywłaszczenia jej. Klienci powszechnie podpisywali te weksle. Po kilku latach wypożyczalnie przestawały działać po roku 1996 było już ich naprawdę mało. Jednak ciekawi mnie fakt co z wekslami. Czy stanowią one dzisiaj potencjalną bombę zegarową. Co śię stało z wekslami? klienci wypożyczalni nie mają na to wpływu. Czy teraz w roku 2015 mają się czego obawiać?

 252. @Robert – teoretycznie ryzyko istnieje, w praktyce tych weksli już zapewne nie ma (zniszczone). a jeśli są u jakiegoś posiadacza, to odnalezienie przez niego dłużnika stanowi nie lada problem. Oczywiście chęć użycia tych weksli obecnie byłoby niczym innym jak przestępstwem, co jednak nie oznacza, że jest fizycznie niemożliwe (jeśli mówmy o podpisywaniu czystych kartek, lub – gorzej – czystych blankietów weksli).

 253. Dzięki Lech za odpowiedź. Oczywiście, wykorzystanie takich weksli bezpodstawnie byłoby przestępstwem. Klient, który go podpisał nie miał żadnych zobowiązań wobec właściciela wypożyczalni. Jak firma zamknęła się z dnia na dzień po np. roku działalności, nie było fizycznej możliwości kontaktu z właścicielem w celu zwrotu weksla. Ale tak sobie myślę, że weksle, które wpadłyby w niepowołane ręce mogłyby stanowić pokusę, szczególnie dla przestępców.

 254. Pokusa zawsze jest. Ale – jeśli by wpadły – to raczej już zostały by wykorzystane. Choć nigdy nic nie wiadomo – patrz – kieleckie weksle – podpisane w latach ’90, wypłynęły gdzieś w 2012-2013.

 255. Krzysztof says

  Mam pytanie,
  Podpisałem umowę zlecenie z dniem dzisiejszym oraz weksel in blanco nie będąc świadomym, czym on jest. Na deklaracji wekslowej jest informacja, że jest on „na zabezpieczenie roszczeń w przypadku zawłaszczenia, zniszczenia lub zaboru mienia należącego do posiadacza tego weksla, tj. (tu nazwa firmy). Jest opatrzony klauzulą „bez protestu”.
  I tu pytanie – jeśli umowa jest od dziś, to czy mam prawo pójść jutro do pracodawcy i poprosić o jego zwrot i jednocześnie rozwiązać umowę? Czy rozwiązując umowę posiadacz weksla może mi odmówić jego zwrotu i będzie on ważny jeszcze rok? Jakie są szanse, że jeśli trafiłem na kogoś bardzo nieuczciwego, to wystawiając mi kwotę do zapłaty będzie on w stanie udowodnić, że np. coś ukradłem, skoro nie byłem nawet chwile w pracy, a umowa obowiązywała 1 dzień?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 256. @Krzysztof – a jak się umówiłeś w kwestii zwrotu weksla w umowie wekslowej? Jest zwracany po rozwiązaniu umowy, czy jak? Zamieść skan umowy wekslowej na forum – https://forum.remitent.pl i tam kontynuuj wątek, jeśli chcesz.

 257. Krzysztof says

  @Lech – w deklaracji jest zapis, że weksel zostanie komisyjnie zniszczony po 12 miesiącach od zakończenia umowy. Czy jest jakakolwiek możliwość abym ten weksel odzyskał teraz? Jeśli tak, to w jaki sposób uargumentować to pracodawcy?

 258. @Krzysztof, nie omawiajmy w komentarzach konkretnych spraw, zapraszam na forum lub do indywidualnych konsultacji. Co do pomysłu umówienia się, że ci wierzyciel „weksel komisyjnie zniszczy” to tak jak kiedyś pisałem umawianie się przez wystawcę na takie zniszczenie weksla jest bezsensowne. Weksel ma być zwrócony fizycznie, a wszystko inne to proszenie się o potencjalne kłopoty.

 259. witam
  w ilu egzemplarzach jest wystawiany weksel in blanco. pozdrawiam
  Danuta

 260. Jeden weksel w jednym egzemplarzu, pięć weksli to pięć egzemplarzy itd.

 261. Dzień dobry,

  Mam pytanie z innej strony. Czy można w jakikolwiek sposób prawnie ukarać pracodawcę, który każe swoim pracownikom podpisywać weksle in blanco (na których, nie ma kompletnie nic poza podpisem płatnika, bez umowy wekslowej, bez niczego)? Wydaje mi się to bardzo nieuczciwe, podejrzane i niezgodne z prawem. Strach się bać, co się może stać jeśli pracownik nie spełni oczekiwań takiego pracodawcy…

 262. @Joanno – już zacząłem odpowiadać, ale… to chyba temat na cały wpis, który zapewne popełnię (bo problem jest o wiele większy niżby go tylko ograniczać do pracodawców). Odnośnie pracownika, to przychodzi mi tylko poskarżenie się do PIP.

 263. Witam. Podpisałem ok.rok temu weksel in blanco czysty, do tego deklaracja wekslowa mniej więcej objaśniająca w 4 punktach kiedy pracodawca może wykorzystać weksel. Moje pytanie czy pracując u tego pana/pani X w momencie gdy nie płacił składek i nie odprowadzał podatku za pracownika może ten weksel wykorzystać w sądzie w razie uzasadnionej potrzeby?

 264. @Bartek – nie znając sprawy mogę tylko napisać: jeśli potrzeba będzie uzasadniona, to weksel będzie mógł być wykorzystany.

 265. zagwozdka says

  Czy jeden z wystawców weksla, który nie chce oby weksel był puszczony w obieg może zabezpieczyć powództwo/wniosek przez żądanie zobowiązania drugiego wystawcy do złożenia weksla do depozytu sądowego. Upraszczając czy możliwe jest zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie drugiego z wystawców do złożenia weksla do depozytu sądowego?

 266. Nie spotkałem się z takim zabezpieczeniem. Niemniej jednak nie wykluczam, że się nie da – weksel podpisany, ale jeszcze nie wręczony (zatem jeszcze nie wystawiony w rozumieniu „wystawienie=podpis+wręczenie remitentowi”), zatem wzajemne spory pomiędzy współwystawcami jak ma być weksel wystawiony jeszcze są możliwe.

 267. Witam,
  Proszę o opinię czy taki weksel powinienem podpisać. Jestem na okresie próbnym (do września) zatrudniony na umowę o pracę w firmie pożyczkowej.

  Weksel
  miejsce wystawienia……….data wystawienia……..suma pieniężna…….
  ………………………..(data płatności) Zapłacę za ten weksel
  …………………………….(osoba, na zlecenie której weksel ma być zapłacony) Bez prostestu
  sumę……………………..(suma pieniężna słownie)
  płatny……………………(miejsce płatności weksla)
  ………………………(odręczny podpis płatności weksla

  Do tego otrzymałem do podpisu „Deklarację wekslową”

  Par. 4 Warunki wypełnienia weksla:
  1. Wierzyciel wypełni weksel jeżeli po stronie Wystawcy zajdzie przynajmniej jedna z nastęujących okoliczności
  a)kradzież mienia, w tym pieniędzy wierzyciela
  b)fałszowanie dokumentów wierzyciela, powodukących szkodę wjego mieniu
  c)wyrządzenie szkody w mieniu wierzyciela
  d)wyrządzenie szkody pracownikowi lub innej osobie współpracującej z wierzycielem
  e)zawinione dopuszczenie do wyrządzenia szkody wierzycielowi przez osoby lub podmioty trzecie
  f)naruszenie obowiązujących u wierzyciela polityki lub procedur, jeżeli ich konsekwencją jest szkoda w mieniu wierzyciela
  g)dokonanie innych czynów sprzecznych z umową łączącą wierzyciela z pracownikiem
  2. Ponadto wierzyciel wypełni weksel jeżeli wystawca naruszy jakiekolwiek postanowienia i rygory Unowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych i Ochrony Tajemnicy Wierzyciela

  Par. 5 Wysokość sumy wekslowej
  1. Weksel będzie wypełniony na sumę wekslową równą brakującej kwocie w przypadku o któym mowa w par 4 ust 1 lit a) i b)
  2) W przypadkach wskazanych w par4 ust 1. lit. c) do g) weksel będzie wypełniony na sumę wekslową równą kwocie szkody wyrządzonej Wierzycielowi
  3)W przypadku określonym w par 4 ust 2. weksel będzie wypełniony do równowartości w złotych polskich kwoty 1500 EUR

  Par2 Klauzula „bez protestu” – weksel będzie opatrzony klauzulą bez protestu

  Jeśli nie to bardzo proszę o wskazówki jak taki weksel powinien w moim przypadku wyglądać. Co pisać na rewersie weksla?

 268. @Jerzy – odradzam podpisanie tego weksla. Odnośnie wskazówek – zachęcam do lektury niniejszego wpisu.

 269. Lechu – bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Wpis oczywiście czytam ale widać, że te weksle to niesłychanie obszerny temat i osobie która pierwszy raz w życiu się z czymś takim styka włos się jeży na głowie i z kilka dni na pewno zajdzie zanim dotrę do nformacji i je sobie przyswoję. Ja ten weksel do podpisania dostałem dzisiaj a czas na zastanowienie czas mam do poniedziałku W tej sprawie konsultowałem się też z prawnikiem i powiedział, że w moim wypadku ta umowa wekslowa nie ma żadnego związku z wykonywaną pracą (nie obracam środkami finansowymi spółki, nie mam do nich dostępu). I jeśli taki weksel i umowa miałaby zostać podpisana to nie na zasadach ogólnych ale konkretnie pod moje stanowisko pracy. Co prawda niepodpisanie tego przeze mnie może skutkować zwolnieniem mnie z pracy ale na to już nic nie da się poradzić…

 270. Witam.
  Mam problem.
  Kupiliśmy z mężem zadłużone na 20.000 tyś mieszkanie. Sprzedający
  zobowiązał się spłacić dług w ciągu 18 m-cy w równych ratach
  ok.1200 zł. miesięcznie. Niestety sprzedajacy nie dotrzymał słowa.
  Posiadam podpisany przez sprzedającego weksel in blanco bez kwoty,
  porozumienie oraz deklarację wekslową. Wszystko oczywiście podpisywane
  było notarialnie. Nie wiem co mam teraz robić. Czy z tym wekslem powinnam
  iść do Sądu czy jest może jakieś inne rozwiązanie żeby odzyskać
  pieniądze?? Dłużnik obecnie przebywa w Anglii i tam pracuje i mieszka.
  Proszę o radę w tej sprawie. Nie wiem nawet jak wygląda w takiej sprawie
  procedura postępowania i od czego mam zacząć.
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

 271. @Malwina – proszę spojrzeć na wpis http://www.remitent.pl/tylko-dla-poczatkujacych-5-dochodzenie-roszczen-z-weksla/42 mając na uwadze, że wpierw trzeba się będzie zastanowić na podstawie okoliczności sprawy, czy należności będzie można dochodzić przed polskim sądem, czy trzeba będzie przed „angielskim”.

 272. Czy weksel in blanco zawierający nazwę remitenta, ale wpisaną ręcznie przez samego remitenta a podpisany na samym dole przez wystawcę jest ważny?

  Czy aby był ważny to nazwa remitenta musi być wydrukowana albo wpisana przez samego wystawcę?

 273. @Miro – jest ważny.

 274. Rozumiem, że odpowiedź dotyczy pierwszego jak i drugiego przypadku?

  Czyli, jeśli sprawa będzie w sądzie to wystawca nie może dochodzić, iż weksel jest nieważny, bo podpisywał weksel in blanco a remitent dopisał się później sam ręcznie?

 275. @Miro – odpowiedź nie może dotyczyć obydwu przypadków, bo są one ze sobą sprzeczne. Weksel wypisany ręką remitenta jest ważny, skoro wystawca wystawił weksel in blanco, to znaczy że upoważnił późniejszego posiadacza do uzupełnienia weksla.

 276. OK, dziękuję za szybką odpowiedź.

 277. Panie Leszku, Pana blog to kopalnia wiedzy. Świetne, merytoryczne posty. Kiedy wyda Pan jakąś książkę ?

 278. @Komornik – dziękuję za miłe słowa i ciekawą sugestię :)

 279. Poręczyłam męzowi w 2010 roku weksel in blanco na towar w 2011 roku wzięliśmy rozdzielnośc majątkową a w 2012 rozwód w 2015 otrzymałam nakaz zapłaty z sądu o zapłątę kwoty z weksla złożyłam sprzeciw niedługo mam rozprawe czy musze ponosić odpowiedzialnośc za długi powstałe po rozdzielności majątkowej które mój mąz zabezpieczył tym wekslem, a mi powiedział ze weksel został zniszczony??

 280. @Kasiu – prawdopodobnie wszystko jest w porządku, odpowiadasz za zapłatę tego weksla, ponieważ jesteś poręczycielem; to, czy masz, czy nie masz rozdzielność majątkową lub męża nie jest w ogóle istotne. Jeśli to twoje jedyne zarzuty, to będą oddalone.

 281. Witam. Rewelacyjna strona! Po przeczytaniu artykułu i komentarzy wiedziałem jak rozmawiać w banku :)
  Chce wziąć kredyt hipoteczny w banku BOŚ. Zabezpieczeniem jest (oprócz hipoteki) weksel in banco.
  Wzór weksla + deklaracji wystawcy w linku poniżej
  http://przeklej.org/file/X25YBp/SBizhub.C2216040608360.pdf

  Weksel nie ma żadnych dopisków odnośnie deklaracji. Bank nie chce dodać do niego umowy wekslowej. Czy taki weksel jest bezpieczny? Niby wszyscy podpisują i nie ma problemów, ale przeraża mnie ten pusty druk.

  Z góry dziękuję za pomoc.

 282. @Tomek – nie jest prawdą, że z BZWKB nikt nie ma problemu z wekslami. Poczytaj ogłoszenia Banku Zachodniego WBK w przedmiocie weksli, które bankowi zaginęły (w 2015 roku bank przyznał się go zgubienia weksli 3 klientów). Każdy taki zaginiony weksel, to potencjalny i dożywotni problem dla klienta BZWBK-wystawcy (bo takim orzeczeniem o umorzeniu weksla składającego się tylko z podpisu można sobie…). Pomijając już zwykły fakt braku możliwości obrony deklaracją wekslową w przypadku indosowania weksla. Takiego weksla, jak linkujesz, nikt rozsądny podpisywać nie powinien. Ponadto jeśli bank żąda takiego weksla przy kredycie konsumenckim, popełnia wykroczenie.

 283. @Lech
  Dziękuję, za szybką odpowiedz. Pisałem o BOŚ, a nie BZWKB ale i tak mnie zaszokowałeś z tym zgubieniem weksli. Tak też myślałem, że czysty druk weksla bez żadnych dopisków nic nie znaczy.

  Czy mógłbyś coś więcej napisać na temat „Ponadto jeśli bank żąda takiego weksla przy kredycie konsumenckim, popełnia wykroczenie.”?

 284. Rzeczywiście pomyliły mi się banki, nie zmienia to jednak faktu, że zagrożenie istnieje. Twierdzenie, że „nikt nie miał problemów” jest trochę naiwne – umowy przecież zawiera się na czas, kiedy problemy się pojawią, a twoja umowa to generator problemów, a nie sposób na ich rozwiązanie.
  Kodeks wykroczeń, art. 138c §3 – Kto przyjmuje od konsumenta weksel lub czek niezawierający klauzuli nie na zlecenie w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki, podlega karze grzywny.

 285. OK wszystko niby jasne, tyle że od tego roku chyba większość banków będzie miała weksle bo zmieniły im się przepisy. Wiem że PKO BP już też je wprowadziło, a w zeszłym roku jeszcze tego nie mieli.

  Sprawdziłem właśnie w firmie gdzie pracuje kilka weksli do kredytów i każdy wyglądał jak mój z załącznika. Był jednak spięty z deklaracją. Nie było nawet dopisku”nie na zlecenie”. Po szybki telefonie do bankowca, który te kredyty w przeszłości załatwiał dowidziałem się, że sam weksle in blanco bez deklaracji nie może być. Dla mnie to oczywiście bardzo dziwne, choć by z tego powodu, że jak ktoś będzie miał weksle z samym podpisem i bez dodatkowych adnotacji to może go wpisać jak chce :/

 286. Panie Leszku napisałem do BOŚ odnośnie braku zapisu „nie na zlecenie” i art. 138c §3, a taką odpowiedź otrzymałem:

  wyjaśnienie wynika z samej treści ustawy o kredycie konsumenckim.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, w zakresie umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką, z wyjątkiem umów odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46;

  Oznacza to, że bez względu na kwotę oraz przedmiot kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipoteką do tych umów stosowane są tylko niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Są to przepisy określające obowiązki kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego dotyczące:
  – przekazania informacji konsumentowi oraz sposobu ich przekazania jeszcze przed zawarciem umowy (art. 22 i 23 ustawy);
  – zawarcia umowy w formie pisemnej (chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę), sformułowania jej treści w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz niezwłocznego jej doręczenia konsumentowi (art. 29 ustawy);
  – zamieszczania w umowie o kredyt ściśle określonych elementów treści (art. 35 ustawy); w przypadku naruszenia przez kredytodawcę postanowień art. 35 komentowanej ustawy, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia tego oświadczenia i w sposób ustalony w umowie, ponosząc jednak koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie (art. 46 ustawy).

  Przepisem, który mówi, że weksel konsumenta powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” jest art. 41 ustawy, który nie ma zastosowania do kredytów i pożyczek hipotecznych

 287. Cóż, w tym przypadku powodem niepodpisywania takiego weksla powinien być sam rozsądek wystawcy, tak samo jak kredytobiorca nie dawałby na przykład bankowi kluczy do swojego mieszkania, mimo że może żadne przepis tego nie zabrania ;)
  Ogólnie – jeśli bak się upiera przy takim wekslu, to albo ma złe zamiary, albo nie rozumie zagrożenia – oba powody są wystarczające do zrezygnowania z usług takiej instytucji.

 288. Cóż banki sięgają po weksle gdyż zlikwidowano BTE. Przy większych kredytach obligatoryjne pojawiają się notarialne poddania się egzekucji. Pamiętam jak pisałem gdzieniegdzie że BTE w gruncie rzeczy dla przeciętnego dłużnika banku był korzystniejszy, gdyż był a) tani, więc dłużnik nie był obciążany wysokimi kosztami b) nie miał powagi rzeczy osądzonej – więc dłużnik który „zaspał” mógł się bronić c) banki często wystawiały „wadliwe BTE” co profesjonalista znający tematykę łatwo mógł podważać, zazwyczaj znacznie łatwiej niż weksel czy notarialne poddanie się egzekucji d) z bte mogły korzystać tylko banki, przy sprzedaży wierzytelności firma windykacyjna musiała uzyskać odrębny tytuł na drodze sądowej. No ale powszechnie przyjęto że BTE to zło i że nie warto poprawiać tej instytucji lecz ją całkiem zlikwidować.

  p.s. za tydzień wchodzi nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która zwiększa maksymalną stawkę kosztów sądowych w sprawach bankowych 100 krotnie (z 1000 zł do 100 000 zł), tak więc kredytobiorcy dłużnicy podziękujcie rządzącym że jak będziecie chcieli spłacać przeterminowany kredyt który przeszedł droge sądową, to najpierw spłacicie kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy kosztów sądowych i kosztów prawnika banku.

 289. Panie Leszku, otrzymałam z Urzędu Pracy dotacje na otwarcie działalności. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco, bez oznaczenia miejsca, daty, remitenta. Wystosowałam prośbę do radcy prawnego o dodanie tych rzeczy, prośba została odrzucona, oczywiście bez podanie powodów. W Polsce kilka tysięcy osób rocznie podpisuje te niebezpieczne weksle, „bo urząd to nic się nie stanie”. Na co się powołać w odwołaniu?. Jestem przerażona bezmyślnością polskich urzędów i podtykaniem tak sformułowanych dokumentów.

 290. @Daria – jeśli trafi się na „radcę-betona”, to raczej żadne odwołania nie pomogą. Ja w takiej sytuacji sugeruję nie współpracować z podmiotem, który nie przedstawia sobą choćby podstawowej kultury prawnej.

 291. Witam
  ok 5lat temu poręczyłam znajomej weksel in blanco
  „Wynajem lokali użytkowych i garaży z zasobów własnych ZBM-TBS.Sp.z o.o. w drodze negocjacje stawki czynszowej”
  Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody lub emeryturę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  —–
  do weksla pamiętam że dołączona była deklaracja wekslowa… problem jest taki że nie posiadam kopii dokumentów i nie bardzo wiem co dokładnie było w nich zapisane.
  Ale pytanie moje jest takie: czy skoro ZBM przez jakiś czas wysyłał do mnie zawiadomienia o braku zapłat za czynsz wynajmowanego przez znajomą lokalu a po jakimś czasie przestał- jednocześnie znajoma twierdzi że uregulowała zobowiązanie a umowa najmu została rozwiązana to powinnam zgłosić się do ZBM po odbiór poręczenia wekslowego?czy jest ryzyko że ZBM wykorzysta w jakimś nieodpowiednim celu to poręczenie? a może mają obowiązek zniszczenia takiego dokumentu? chciałam tam zadzwonić i dopytać jak sprawa wygląda ale troszkę się boję rozkopywać temat- skoro nie dostaje żadnych zawiadomień to może powinnam uznać sprawę za zamkniętą?

 292. @WIB – po spłacie weksla lub po ustaniu potrzeby istnienia zabezpieczenia wekslowego weksel zwraca się wystawcy.

 293. Dziękuje za szybką odpowiedź
  rozumiem że w tym przypadku weksel powinien zostać zwrócony mojej znajomej?
  a gdyby znajoma jednak nie spłaciła zadłużenia i spraw trafiła na drogę sądową to ktoś (sąd lub ZBM) jest zobowiązany do poinformowanie poręczyciela o tym i ewentualnie na jakim etapie postepowania? Zastanawiam się jak mogę sprawdzić czy znajoma mnie nie okłamuje i faktycznie nie mam czym się martwić bez specjalnego ujawniania się w ZBM. W ostateczności ZBM powinien bez problemu udzielić mi (poręczycielowi) informacji na temat stanu sprawy?

 294. @WIB – nie ma obowiązku informowania poręczyciela wekslowego o zadłużeniu. Jedynie w przypadku jeśli od tego poręczyciela oczekiwałoby się zapłaty, wówczas do niego ktoś się siłą rzeczy zgłosi. Jeśli chcesz sprawdzić prawdomówność znajomej, poproś ją o okazanie spłaconego lub zwróconego przez remitenta weksla. Jeśli go nie ma, to znaczy że weksel nadal jest w rękach wierzyciela i może być przez niego wykorzystany.

 295. Witam,

  Mam czysty weksel – tzn. na zwykłej kartce A4 moja była partnerka się podpisała na nim z imienia i nazwiska i co mogę prawnie z tym zrobić?(nic po za jej podpisem nie ma na tym wekslu). Czy mogę wpisać i w jaki sposób by móc go zrealizować i w jaki sposób do zażądać realizacji przez byłą? (Możliwe,że ukrywa majątek, kasę, że będzie ściemniać, że nie ma niczego) – biorę to pod uwagę.

 296. @Jacek – skoro nie istnieje żadna umowa, która by uzasadniała roszczenie do partnerki, jak też i weksel żadnego takiego roszczenia nie zabezpieczał (skoro nie wspominasz o tym), to weksel wypada zwrócić wystawcy, jako że dalsza jego gwarancyjna funkcja jest już zbyteczna.

 297. Chcesz mi powiedzieć Lech, że nie mam prawa ani żadnych możliwości do jego wypisania i tym samym wyegzekwowania oraz zażądania moich nakładów i wszystkich pieniędzy, które przez te lata będąc razem mi „ukradła”? Czy jak go wypiszę i złożę do Sądu to będę miał kłopoty czy też będę mógł odzyskać swoje pieniądze?

 298. Piszesz, że powinienem mieć z byłą jakąś spisaną umowę, by móc na przyszłość odzyskać swoje roszczenie. Jak to umowa, o której piszesz?
  Piszesz, że …weksel żadnego takiego roszczenia nie zabezpieczał … – jak już pisałem, jest pusty a jest na nim tylko podpis z imienia i nazwiska byłej, więc myślę, że to już wystarczy jak bym go wypisał wg moich żądań roszczeń i tyle. Składam do Sądu i tyle. Czekam na Wyrok i uprawomocnienie się go a potem lecę do Komornika. (tak prawnie to zgodne, więc w czym przeszkoda?)

 299. @Jacek – aby wypisać weksel na „swoje żądania”, trzeba mieć te żądania chociaż uprawdopodobnione. Problemu by nie było, gdybyś dostał weksel od partnerki uzupełniony, wówczas świadczyłoby to, że godzi się ona na kwotę i termin. A tak – może przecież zaistnieć spór nie tylko w wysokości „nakładów”, ale i w ogóle w jakiejkolwiek zasadności roszczenia. Wypełnienie blankietu weksla niezgodnie z wolą osoby podpisanej to przestępstwo.

 300. Szanowny Panie!
  Gratuluję strony, ale nie znalazłem odpowiedzi na jedno nurtujące mnie pytanie: jak to jest z tym podpisem na wekslu i numerem PESEL. Od czasu do czasu mam do czynienia z wekslami i niektóre osoby wręcz żądają umieszczenia nr PESEL pod podpisem

 301. @Łukasz – pytanie trochę nie na temat wpisu… Pesel nie jest wymagany do ważności weksla, ale jest wymagany do wytoczenia powództwa, stąd zapewne wierzyciele chcą mieć tę informację podaną już na wekslu. W razie dalszych pytań pisz na forum wekslowym.

 302. Witam
  Od czasu do czasu podpisuję z klientem umowy, których przedmiot jest taki sam. Do umowy Klient wystawia mi weksel in blanco wraz z deklaracją, która powołuje się na konkretną umowę (data i numer). Po jej zakończeniu i rozliczeniu weksle są zwracane wystawcy.
  Czy można sporządzić deklarację ogólną? Tzn. odnoszącą się do umów istniejących i przyszłych oraz przyjąć jeden weksel od wystawcy, który zabezpieczy należności teraz i w przyszłości?

 303. @Marek – można.

 304. Z tego co wiem weksel jest dokumentem samodzielnym. Nie potrzeba deklaracji wekslowej aby użyć weksla. Jeśli na kartce jest napisane słowo „weksel” oraz jest podpis osoby tzn że można go właściwie bez ograniczeń wypełnić. Dlatego to takie „niebezpieczne” narzędzie. Nie zgadzam się z opinią @Lech że aby wypełnić weksel trzeba to zrobić w zgodzie z wolą trasata. A jeśli @Lech twierdzi że jest inaczej to proszę o podanie konkretnego artykułu prawa wekslowego które potwierdzi ten stan.

 305. Witam,
  Czy jest zgodna z prawem umowa zabezpieczona wekslami dot. zakazu współpracy w trakcie umowy ale i po jej zakończeniu z konkretnymi podmiotami (!) ? Czy po zakończeniu współpracy można żądać zwrotu weksli? Wydaje się że zakaz współpracy jest bezterminowy ?

 306. @Marcin – proszę przeczytać art. 10 lub art. 17 prawa wekslowego, gdzie jest mowa o porozumieniu dotyczącym wypełnienia weksla. Jak również do jakiegokolwiek komentarza do prawa wekslowego, bo widzę, że nie miałeś przyjemności się zapoznać, o orzecznictwie już nie wspominając…

 307. @Molly – nie podejmuję się oceny prawidłowości umowy, nie znając jej.

 308. Art 10 – Jak przed sądem mamy niby udowodnić że posiadacz nabył weksel w złej wierze? To fikcja
  Art 17 – Dotyczy sytuacji @Jacek Dla mnie to tylko potwierdzenie że mogę wymagać zapłacenia weksla przez żoną chyba że (znowu jakimś cudem) wykaże ona że wypełniając wesel chciałem działać na jej szkodę
  Śliska taka argumentacja..

 309. @Marcin – „Jak przed sądem mamy niby udowodnić że posiadacz nabył weksel w złej wierze? To fikcja” – ale nie argumentuj „nie wiem jak, więc to nie istnieje” :) Poczytaj orzeczenia, pochodź na rozprawy, to zobaczysz jak ludzie próbują i czy/jak się udaje. Weksel należy wystawiać z głową, bo rzeczywiście udowodnienie jw. jest trudne, ale też i argumentacja totalna „można wypełnić weksel wbrew porozumieniu i nic się nie stanie” nie jest prawdziwa. Jest na pograniczu śmieszności i naiwności. Jeśli znalazłbyś na to patent, to byłbyś bogatym człowiekiem :)

 310. @Lech – zgadza się. Pewnie, że tak. Z mojej perspektywy jednak weksel, zwłaszcza ten in blanco to mocne narzędzie. Widziałem przypadek gdy był taki weksel i deklaracja lub umowa ale z racji tego że na samym wekslu nie było mowy o deklaracji/umowie to sam weksel dawał ogromne „możliwości” w zakresie jego wypełnienia. W artykule podoba mi się wymienienie pozycji które ograniczają takie praktyki choć zastanawiam się czy jeśli dodatkowo pojawia się klauzula „bez protestu” to znosi ona te ograniczenia czy nie?

 311. @Marcin – klauzula „bez protestu” nic nie znosi, bo oznacza coś zupełnie innego niż ci się wydaje (http://www.remitent.pl/po-co-wierzyciele-chca-klauzuli-bez-protestu/82). Jeśli chcesz więcej podyskutować o prawie wekslowym i jego zwyczajach, zapraszam na forum wekslowe (https://forum.remitent.pl), będzie prościej :)

 312. Grzegorz says

  Bardzo ciekawy artykuł. Chyba jedyne miejsce w sieci gdzie jest wszystko porządnie wytłumaczone. Tylko jedna prośba o doszczegółowienie: Czy na rewersie wystarczy wpisać: „Do weksla niezupełnego w chwili podpisania strony zawarły umowę określającą zasady jego wypełnienia ” czy warto też dodać jakieś oznaczenie tej umowy? Na przykład numer? Czy wystarczy, że daty się pokrywają – te z wekslem z datą z umowy? Innymi słowy jak zadbać o to, aby było jasne, która umowa jest do tego właśnie weksla.

  I drug sprawa: czy takie zapiski na rewersie nie unieważniają weksla, a jeśli nie to czy w ogóle będą brane pod uwagę przez sąd w razie sporu?

 313. @Grzegorz – 1. Można wpisać więcej 2. Nie unieważniają weksla. 3. Sąd będzie brał pod uwagę to, co będzie chciał :)

 314. 20 grudnia zmarła osoba, która była mi winna 30 tys zł. Mam podpisany weksel in blanco . co mam zrobić by odzyskać pieniądze. Prawdopodobnie spadek z dobrodziejstwem przyjmie żona. Czy konieczna jest umowa na ten dług? To miała być kilkudniowe wyłożenie środków na spłatę kredytu do czasu uzyskania nowego ( w międzyczasie dłużnik zmarł). Mam zabezpieczenie tylko w tym wekslu. Mam wrażenie, że żona nie jest zainteresowana spłatą tego długu.

  (Heleno, zapraszam do zapoznania się z zasadami porad wekslowych)

 315. Mam pytanie czy jeski w umowie z UP widnieje zapis że zwrot dofinansowania wraz z należnymi odsetkami ustawowymi podlega zabezpieczeniu w postaci zdeponowania w PUP weksla in blanco wystawionego przez Otrzymują cego poreczonego przez poręczyciela ktory w razieniedotrzymania warunków umowy przez Otrzymujacego zostanie wypelniony zgodnie z dekaracja wekslowa stanowiąca integralna część umowy ?

  (Ewo, twój komentarz nie jest pytaniem (sam znak zapytania na końcu zdania to za mało, aby zdanie mogło być uznane za pytanie:), ponadto w razie potrzeby pomocy zapoznaj się z http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie )

 316. Mikołaj Jasiński says

  Czy to prawda, że wg Sądu Najwyższego niekonieczne do uznania za weksel własny in blanco dokumentu niezupełnego, z punktu widzenia wymagań przewidzianych w Prawie wekslowym, jest udzielenie odbiorcy tego dokumentu przez osobę, która złożyła na nim podpis w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, upoważnienia do uzupełnienia go w określony sposób?

  Nie mogę znaleźć tego orzeczenia, więc chyba nieprawda.

 317. @Mikołaj, wchodzimy w mocno teoretyczne rozważania. Zapraszam na forum.

 318. Krzysztof says

  Młode małżeństwo na uruchomienie sklepu otrzymało ode mnie ok 30 tys. jako zabezpieczenie pożyczki podpisali weksel in blanco. Na deklaracji wekslowej wkradł się jednak błąd. Tam gdzie miały być dane jednego z pożyczkobiorcy złożył swój podpis, a w miejscu na podpis nic nie jest wpisane. Zwrotu pieniędzy nie otrzymałem. Czy wystarczy do sądu złożyć sam wypełniony weksel by otrzymać nakaz

 319. @Krzysztof, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w konkretnej sprawie, zapraszam do zadania pytania na tych zasadach: http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie

 320. Miesiąc temu pracodawca męża przyjechal do mnie do domu z kartką napisaną przez męża, że przez okres pracy w tym zakładzie narobił zadłużenia i była podana kwota, Miałam podpisać się pod męża podpisem i podpisałam się. Czy taka kartka może być uważana jako weksel? Nie było na niej daty i miejscowości ani formy spłaty ani też danych pracodawcy, nie widniało nigdzie słowo ,,weksel ”im więcej czytam tym bardziej mnie to przeraża. Proszę o jakieś wskazówki. Czy powinniśmy dostać kopię tego pisma?

 321. Przeor, nie wiedząc co podpisaliście, nie sposób odpowiedzieć na pytanie co to mogło być. O kopie podpisywanych dokumentów należy dbać w momencie podpisywania (i na przykład zrobić zdjęcie), teraz można tylko poprosić drugą stronę o odpis, bez gwarancji sukcesu.

 322. Już raz prosiłam i nie dostałam, zastanawiam się o sądownym nakazie wydania tego dokumentu, jeśli w ogóle coś takiego mogę zrobić. Tak czy inaczej, dziękuję za odpowiedź.

 323. Czy brzmienie weksla jak poniżej oznacza, że nie może on zostać indosowany na inny podmiot?
  WEKSEL
  , dnia Na
  Dnia ………………………………………… zapłaci…. za ten weksel ……………………………………… lecz nie na jego zlecenie sumę
  Płatny

 324. @Kate – tak, takiego weksla nie można indosować, jedynie zbyć przez cesję.

 325. Dzień Dobry,
  mBank próbuje mnie zmusić (przy zawieraniu umowy kredytowej) do podpisania weksla in blanco w formie takiej, jak wskazano w artykule, że nie należy :) Czyli bez żadnych adnotacji np. o umowie wekslowej. Dodatkowo w „Deklaracji wekslowej” (taki tytuł) jest mowa, że po użyciu bank może odesłać mi pocztą nie wykorzystany weksel. Czy prawnie może tak postępować i czy ewentualnie można to zgłosić jako nadużycie pozycji banku?

 326. @Marek – jeśli jesteś dla banku konsumentem, to jest to nadużycie (kodeks wykroczeń, szukaj frazy „weksel”, „na zlecenie”). Jeśli nie jesteś konsumentem, to twoją bronią może być tylko negocjacja warunków lub wybór innego banku. Jak masz ochotę, to prześlij mi wzór tego weksla.

 327. Witam mam nastvpytanie -mój syn który przebywa w Londynie wysłał zwykłym listem kilka kartek z własnym podpisem in blanco w celu załatwienia pewnej sprawy.Minelo 3 tygodnie i przesyłka nie dotarła do Polski.Co powinien zrobić w takiej sytuacji czy zgłosić na policję?

 328. @Bożena – nic nie zrobisz, listy zwykłe nie mają procedury reklamacyjnej na poczcie. Na przyszłość lepiej będzie, jeśli syn nie będzie wysyłał czystych kartek, tylko już wypełnione formularze potrzebne do załatwienia danej sprawy.

 329. Dzień dobry,
  biorę udział w projekcie unijnym, Beneficjent tego projektu bardzo chaotycznie go prowadzi. W związku z chęcią otrzymania dotacji, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku muszę wypełnić weksel in blanco. Niepokoją mnie dwie rzeczy:
  1. Jest na zlecenie.
  2. Dlaczego jest on aż na 7-lat?
  Czy zapis na górze weksla, iż jest on na zabezpieczenie umowy do niżej wymienionego projektu chroni mnie przed niekorzystnymi skutkami zbycia weksla?
  Czy jest jakiekolwiek uzasadnienie poniższej formy zapisu weksla narzucane przez instytucje rozporządzające środkami UE?
  Czy powinien się pojawić na nim zapis iż jest to Weksel in blanco?

  (literami ABC zastąpiłem imię i nazwisko Beneficjenta, XYZ – nazwę projektu)

  TREŚĆ:
  Weksel na zabezpieczenie umowy dotyczącej otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
  rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „XYZ” zawartej z ABC Biuro Projektów Europejskich.

  WEKSEL

  Gdynia, dnia ……………………(data wystawienia) na ………………………………………zł
  za okazaniem, zapłacę za ten własny weksel bez protestu na zlecenie ABC sumę
  ………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………….złotych).
  Weksel można przedstawić do zapłaty w ciągu 7 lat od wystawienia.
  Płatny w …………………………………..
  …………………………………….
  …………………………………….

  …………………….(podpis wystawcy)

 330. @Szymon – nie będziemy tu w komentarzach analizować całych umów :) Zapraszam na forum lub na maila (www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie).

 331. Mam pytanie: czy pracownik firmy (umowa o pracę) odpowiada za podpisany weksel (wspólnie z właścicielem i innym pracownikiem) na poczet zadłużenia wobec innej firmy.

 332. @janusz, nie widzę przeszkód, aby odpowiadał.

 333. Witam,
  mam pytanie – jak prawidłowo określić miejsce płatności weksla jeżeli miejscem wystawienia weksla jest siedziba remirenta, a deklaracja wekslowa daje swobodę w określeniu miejsca płatności? Czy w takiej sytuacji podanie adresu remirenta jako miejsca płatności spowoduje nieważność weksla? Czy jest to dopuszczalne czy raczej powinno się podać miejscowość, w której zamieszkuje wystawca weksla?

 334. @Przemek – co do zasady przy takiej umowie wekslowej panuje dowolność (miejsce płatności określa remitent, może to być jego siedziba), aczkolwiek w relacjach z wystawcą-konsumentem z ostrożności uznałbym, że powinno być wpisane miejsce zamieszkania wystawcy. Inne miejsce nie powoduje nieważności weksla, tylko co najwyżej rodzi spory odnośnie tego, czy doszło do prawidłowego przedstawienia weksla do zapłaty lub prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco.

 335. Uprzejmie dziękuję za szybką odpowiedź :)
  Weksel zabezpieczał roszczenia między przedsiębiorcami, więc podałem adres siedziby remitenta jako miejsce płatności i wysłałem wezwanie do wystawcy, że może zobaczyć oryginał weksla w siedzibie remitenta. W dniu płatności chciałbym pojechać przedstawić go wystawcy w jego siedzibie, czy to ma sens? Pewnie lepiej byłoby wskazać na wekslu jako miejsce płatności siedzibę wystawcy weksla?

 336. @Przemek – w sprawie dyskusji o szczegółach – zapraszam na forum (bezpłatnie) lub do indywidualnej konsultacji.

 337. Czy jeśli ktoś napisze tekst deklaracji na odwrocie weksla in blanco, to taki weksel jest ważny? Tył weksla to nie miejsce na tego typu zapisy, ale co jeśli się zdarzy?

 338. @Marek, nie uważam, aby taka sytuacja stanowiła wadę formalną weksla.

 339. Posiadam weksel in blanco wypełniony poprawnie (zabezpieczenie do umowy, z której kontrahent się nie wywiązał). Wysłałam wezwanie do zapłaty na adres korespondencyjny poręczyciela – prezesa spółki, z kórą zawarłam umowę, jednak w umowie zostało napisane, że weksel należy wysłać na adres spółki nie póżniej niż na 7 dni przed terminem płatności. Termin został dochowany, z tym że wezwanie wysłałam poręczycielowi, nie na adres spółki. Czy w jakimkolwiek stopniu może to przeszkodzić w dochodzeniu roszczeń? Dodam też, że to samo wezwanie wysłałam także mailowo na firmowy adres poręczyciela-prezesa, zatem na pewno został on powiadomiony.

 340. @Matylda, w sprawie konsultacji w konkretnych sprawach zapraszam tutaj: http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie

 341. Daniel says

  1. Czy można wpisać w porozumieniu wekslowym karę umowną dla remitenta (wierzyciela) na wypadek, gdyby taki remitent nie zwrócił mi weksla własnego (bez względu na powód, np. bo go zgubił, zniszczył albo przekazał komuś innemu choć nie był do tego uprawniony bo weksel będzie nie na zlecenie i będzie wyraźne zastrzeżenie w treści weksla, że weksel ten nie może być przedmiotem zbycia ani zastawu.? Czy kara umowna może być na kwotę 100 tys. zł tak jak moja maksymalna odpowiedzialność z weksla?
  2. Dlaczego w treści weksla nie można wpisywać, że może on zostać wypełniony tylko do określonego dnia (pisze Pan o tym na swojej stronie), a można to wpisać w porozumieniu wekslowym? Z czego dokładnie wynika nieważność weksla w tej sytuacji (o tym Pan sygnalizuje również na swojej stronie)?
  3. We wzorze „weksla własnego” zamieszczonego pod adresem: http://www.remitent.pl/wzory_weksli/weksel_wlasny_wzor.pdf
  wpisuje Pan „weksle na sumę”. Poniżej z kolei wskazano (w środku weksla), na jaką sumę można wypełnić weksel. Czym się różnią te dwa elementy i czy ten pierwszy jest w ogóle obowiązkowy? Innymi słowy czy wpisanie w treści weksla na górze „weksel na sumę” jest prawnie konieczne? W jakich wypadkach kwota wskazana w rubryce „weksel na sumę” będzie inna od tej w rubryce, że zapłacę za ten weksel „sumę…..”?

 342. @Daniel – pytania dość obszerne, myślę, że lepiej będzie, jak je zamieścisz na forum (https://forum.remitent.pl)

 343. Kwiecina says

  Mam kolejne pytanie, a nawet kilka. Czy tytuł weksla „blankiet wekslowy XYZ” jest poprawne? Pierwszy raz widziałam taki papier nie zatytułowany „weksel” i mam wątpliwość z uwagi na brzmienie art. 101 Pr. weksl. Druga kwestia dotyczy cesji wierzytelności zabezpieczonej wekslem. Weksel jest już częściowo wypełniony (np. remitent), czy jest jakieś orzecznictwo dotyczące uzupełnienia weksla częściowo uzupełnionego nabytego w drodze cesji? I kolejne pytanie, czy domicyl to klauzula przywilejująca tylko wierzyciela? Jak się ma ta klauzula do nabywcy weksla?

 344. @Kwiecina: tytuł weksla jest nieistotny z punktu widzenia prawa wekslowego, elementy weksla powinny się znajdować w jego treści.
  Nabycie weksla częściowo wypełnionego, czyli in blanco, zgodnie z orzecznictwem, odbywa się ze skutkami przelewu wierzytelności, nawet jeśli forma zbycia przybiera postać indosu.
  Co do domicylu – jest to klauzula określająca miejsce i osobę (podmiot), której należy przedstawić weksel do zapłaty. Trudno mi określić, czy „przywilejuje” ona tylko wierzyciela, zapewne zależy to od okoliczności (w razie chęci dalszej dyskusji zapraszam na forum https://forum.remitent.pl)

 345. Witam mam pytanie.
  Zalegam za wynajmowane mieszkanie za czynsz z 3 miesięcy mam zapłacić w styczniu 2020 roku lecz właściciel chce podpisać weksel i teraz nie wiem jak to zrobić ponieważ chciał żebym złożył podpis na wekslu bez jego wypełniania a przecierz później może wpisać dowolna kwotę nie wiem teraz jak to zrobić. Proszę o pomoc bądź wzór weksla jaki mam podpisać. Bezpieczny

 346. @Kamil – odradzam podpisanie weksla w takiej formie.

 347. Krzysztof Rządkowski says

  Witam mam pytanie , w 2009r. Przyjąłem zlecenie pracy za granicą jako firma jednoosobowa, do zlecenia podpisałem weksel na 4 tyś euro, z zobowiązań się wywiązałem ,ale zleceniodawca nie oddał weksla i żąda po 9-ciul latach zwrotu kwoty z weksla plus odsetki. Pytanie polega na tym czy w danym czasie taki weksel był wystawiony zgodnie z prawem?

 348. @Krzysztof – jeśli roszczenie, które weksel zabezpieczał, nie istnieje, to remitent nie miał podstaw do użycia takiego weksla kaucyjnego.

 349. Witam, mam pytanie spółdzielnia mieszkaniowa zaproponowała remont bloku zabezpieczeniem spłaty wyłącznie na ten cel środków finansowych będą podpisane weksel i deklaracje wekslowe. Po zakończeniu remontu spółdzielnia ma wystawić każdemu właścicielowi mieszkania indywidualne faktury, które maja wskazać ostateczne zobowiązania finansowe wobec spółdzielni, czy godzić się na taki rodzaj umowy?

 350. @Agata – przed odpowiedzią należałoby się zapoznać z treścią tej umowy oraz treścią weksla i deklaracji.

 351. dzień dobry Panu! mam weksel własny in balno – zabezpieczenie pożyczki, której udzieliłem i mam wątpliwość jak wypełnić w jednym miejscu: Dnia __ zapłacę bez protestu za ten __ weksel własny in blanco na zlecenie __. Chodzi mi o fragment „za ten __ weksel własny in blanco” jak wypełnić pustą przestrzeń? Jak wpiszę sola to wyjdzie mi chyba masło maślane, ale nie mogę chyba tego zostawić niewypełnonego?

 352. @michu – miejsce to może pozostać puste.

 353. bożena says

  Czy w związku ze zmianą siedziby prowadzenia działalności gospodarczej osoby podpisanej na wekslu konieczne jest przeprowadzenia jakiegoś postępowania dotyczącego deklaracji wekslowej, w której wpisywany jest adres Wystawcy ?

 354. Nie, nie jest to potrzebne.

 355. Robi Pan świetną robotę! Całe szczęście, że po przeczytaniu tutaj kilku artykułów, uniknąłem podpisania niebezpiecznego dla mnie weksla in blanco.

 356. Lesław K. says

  Dzień dobry

  Czy w adnotacji na wekslu o istnieniu umowy wekslowej można wpisać STRONY tej umowy? Wtedy byłoby całkowicie bezpiecznie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

Speak Your Mind

*