Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Pomoc kancelarii prawnej w sprawach wekslowych


Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawie wekslowej lub gospodarczej, zapraszamy do kontaktu z nami.


Kancelaria Prawa Wekslowego i Gospodarczego „Remitent”


udzielamy porad i przygotowujemy opinie prawne związane z obrotem wekslowym,
– udzielamy konsultacji w sprawach weksli in blanco oraz weksli zupełnych
– sporządzamy projekty weksli i deklaracji wekslowych
– prowadzimy windykację przedsądową
– sporządzamy zarzuty do nakazu zapłaty z weksla, w tym z powodu niezgodnego z umową wypełnienia weksla in blanco
– reprezentujemy klientów przed sądami na terenie całej Polski


Dla czytelników bloga kancelaria oferuje korzystne warunki współpracy.

Jak uzyskać pomoc?


Napisz maila, odpowiemy niezwłocznie:

kliknij, aby wejść na stronę kancelarii


Zapraszamy do kontaktu!

Lech Malinowski
Błażej Sarzalski